Drony przyszłością gospodarki. Mamy wszystko, aby być w światowej czołówce [WIDEO]

Prawo, technologie i przyjazne
warunki dla projektów demonstracyjnych stwarzają nowe możliwości wykorzystania
dronów.  Samorządy, przedsiębiorstwa i instytucje chętnie przyswajają nowe
rozwiązania i współpracują przy tworzeniu standardów, które są potrzebne do
bezpiecznego korzystania z technologii bezzałogowych. Dzięki projektom
demonstracyjnym, rozwiązania przetestowane w jednym miejscu mogą być wdrażane
na terenie całego kraju.  Takie wnioski płynęły z konferencji „DRONY –
Prawo, Technologia, Usługi”, która odbyła się w czwartek (29 sierpnia) w
Katowicach.

Konferencja zgromadziła
przedstawicieli rządu, samorządów, naukowców, służby mundurowe oraz
przedsiębiorców działających w branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

– Przełomowe technologie
wypracowane w świecie lotniczym z niespotykaną wcześniej intensywnością
przenikają do wielu dziedzin życia – mówił na otwarciu konferencji Mikołaj
Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds.
Centralnego Portu Komunikacyjnego
. Dowodzi to, że lotnictwo nie jest
dziedziną hermetyczną, ale ma wiele do zaoferowania całej gospodarce. Cieszę
się, że dzięki zintegrowanym wysiłkom tak wielu instytucji, polskie podmioty
mają możliwość znalezienia się w światowej forpoczcie wdrażających rozwiązania
autonomiczne, jednocześnie realizujących koncepcję Przemysłu 4.0, czy nawet
krok dalej – Przemysłu 5.0.

Konferencja była także doskonałą okazją, aby podsumować pierwszy rok działalności Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), realizowanego w ramach Programu SOR Żwirko i Wigura. Z inicjatywą utworzenia demonstratora wyszli: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

– Kiedy niespełna rok temu
stanęliśmy przed możliwością współtworzenia demonstratora, nawet przez chwilę
nie miałem wątpliwości, że jest to inicjatywa, w którą warto się włączyć –
zaznaczył Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. – Pierwszy
rok działalności pozwolił nam na przeprowadzenie praktycznych testów, jak np.
kontrole zanieczyszczenia powietrza przy użyciu dronów. Na tej podstawie
powstają rekomendacje, z których skorzystają samorządy w całym kraju. Kolejnym
krokiem jest udostępnienie obszarów do prowadzenia testów rozwiązań
technologicznych wykorzystujących loty automatyczne, co pozwoli nam tworzyć
nowe, dojrzałe usługi. Mamy ambicje, aby Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
stała się swoistą „doliną dronową”. Jestem przekonany, że rozwiązania
wypracowane u nas, będą z powodzeniem kopiowane na arenie ogólnopolskiej, a
nawet międzynarodowej.

O bezpieczeństwo wykonywania
operacji przy użyciu BSP zadba Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, która
pracuje nad autorskim systemem UTM (Unmanned Traffic Management). 

– Wdrożenie operacyjne koncepcji
PansaUTM przeniesie nas do ścisłej światowej czołówki w zakresie nowoczesnego,
scyfryzowanego środowiska operacyjnego przyjaznego operatorom BSP. Prace nad
rozwiązaniem są już ukończone, aktualnie trwają intensywne testy rozwiązań
technicznych i systemu oraz tworzona jest odpowiednia dokumentacja – powiedział
Janusz Janiszewski, p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Aby jednak wszystkie te
rozwiązania technologiczne mogły zaistnieć, konieczne są również zmiany w
prawie. Nad tym czuwa Urząd Lotnictwa Cywilnego, który dostosowuje polskie
przepisy do unijnych rozporządzeń.

– Dzięki naszym dotychczasowym
doświadczeniom w regulacji i nadzorze nad lotnictwem bezzałogowym, wdrożenie
nowego prawa unijnego, które wejdzie w życie w połowie 2020 r. nastąpi w
bezpieczny i zrównoważony sposób – zaznaczył Michał Witkowski, wiceprezes
ds. standardów lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. –
Pozwoli ono
również na wykorzystanie potencjału jaki drzemie w technologiach bezzałogowych
w jeszcze większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Nowe prawo da nam
sporą elastyczność w podejściu dronów, a to bardzo istotne w przypadku tak
nowej i szybko rozwijającej się technologii.

Konferencja w Katowicach była
także okazją do przeprowadzenia warsztatów tematycznych, podczas których
mówiono o nowych sposobach wykorzystania dronów i standardach.

– Pierwsze projekty realizowane w
ramach Programu CEDD potwierdzają bardzo duży zasięg oddziaływania korzyści,
jakie one ze sobą niosą. Program umożliwia prawodawcy możliwość innowacyjnego
podejścia do współpracy z interesariuszami programu dronowego i procesu
regulacyjnego. To konieczność w przypadku dziedziny, która tworzy nowy wymiar
gospodarki, integrujący tak wiele technologii i z których korzysta tak wiele
podmiotów – zauważa Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury
ds. bezzałogowych statków powietrznych i Programu CEDD.

Podczas konferencji w stolicy Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podpisano także porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., który będzie współpracować z CEDD w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

– Bezpieczeństwo jest kluczowym
elementem transportu morskiego i w szczególny sposób dotyczy to działalności
portów – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
– Technologia bezzałogowych statków powietrznych rozwija się bardzo
dynamicznie, zmierzając do autonomicznego transportu pasażerskiego i
handlowego. To również nowe, coraz bardziej ekologiczne środki transportu i
poprawa procesów logistycznych, co wpływa na poprawę środowiska. Wprowadzając
system Antydron na terenie Portu Gdynia, wypracowujemy rozwiązania służące do
zarządzania przestrzenią powietrzną w obrębie infrastruktury krytycznej, co
może posłużyć do stworzenia dobrych praktyk dla innych firm i
instytucji.  

Wydarzenie w Katowicach
przyniosło jeszcze jedno rozstrzygnięcie.  Rektor Politechniki
Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
, podpisał list intencyjny o
współpracy z GZM w związku z Programem CEDD. Chodzi m.in. o promowanie prac
naukowych Politechniki w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych,
zaangażowanie kadry naukowej w działania Programu w roli eksperckiej, 
wsparcie w zakresie prowadzenie testów technologii i usług.

Warto zaznaczyć, że wartość rynku dronów wyniesie 3,26 mld zł do 2026 r., natomiast korzyści pośrednie, jakie przyniesie integracja dronów i gospodarki, mogą wynieść nawet 576 mld zł. Tak wynika z Białej Księgi Rynku Bezzałogowych Statków Powietrznych, którą opracowało Ministerstwo Infrastruktury wraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym.

PREZENTACJE: