Konkurs: Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody

Od 10 lutego 2020 r. do 2 stycznia 2021 r. można zgłaszać swój udział do czwartej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”.

Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” skierowany jest do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy w trakcie 2020 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie gminy.

Zasady konkursu są takie same jak w ubiegłych edycjach. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i przesłać do urzędu gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem której można również wysłać wspomniany formularz.

W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję realizacji celu publicznego za kwotę 25 000 zł. Zwycięski pomysł zostanie zapisany w budżecie gminy Psary na 2021 r. Pochodzące z rozliczonych na terenie gminy Psary podatki przeznaczone będą na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. W poprzednich edycjach konkursu zwycięskie okazały się propozycje wyremontowania harcówki czy zakupu wyposażenia do świetlicy szkolnej. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze spośród nadesłanych pomysłów.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Oprócz satysfakcji z realizacji wybranego zadania publicznego o wartości 25 000 zł na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Pięciu autorów najciekawszych i najwyżej ocenionych pomysłów otrzyma nagrody w postaci tabletu.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy, że blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych trafia z powrotem z budżetu państwa do budżetu gminy, w której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są to znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Zachęcamy do płacenia podateku dochodowego to dzięki tym pieniądzom utrzymujemy wysoki poziom szkół i przedszkoli, oświetlamy i remontujemy drogi, utrzymujemy komunikację autobusową, czy wreszcie budujemy nowe drogi, chodniki, sieć wodociągową oraz boiska, place zabaw czy jak w ubiegłym roku nowy żłobek i przedszkole w Psarach.

Regulamin dostępne na stronie gminy Psary – TUTAJ.
Metropolia wygrywa sprawę w sądzie o płatność blisko 40 mln zł VAT rocznie

Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach przychylił się do argumentacji GZM i uchylił
interpretację Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie opodatkowania składek
zmiennych gmin członkowskich oraz dotacji gmin nieczłonkowskich, przeznaczonych
na organizację transportu publicznego.

– Sąd potwierdził, w sporze z
Krajową Informacją Skarbową, naszą interpretację przepisów prawa podatkowego.
Według WSA w Gliwicach otrzymywana część zmienna składki na organizację
transportu publicznego przez Metropolię, nie podlega opodatkowaniu podatkiem
VAT- mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej
Metropolii.

We wrześniu ub.
roku Metropolia została zobligowana do rozliczania podatku VAT od
otrzymywanej części zmiennej składki na organizację transportu publicznego w 40
gminach należących do GZM oraz 12 gminach, które z nią sąsiadują. Dyrektor KIS
uzasadniał, że realizując to zadanie, Metropolia świadczy tym samym usługę
transportową na rzecz gmin, a więc powinna odprowadzać podatek VAT z tego
tytułu. Oznaczałoby to, że Metropolia musiałaby spłacać szacunkowo ok. 40 mln
zł rocznie. 

– Nie zgadzaliśmy się z
interpretacją fiskusa. Organizowanie transportu publicznego to zadanie własne
gmin, które Metropolii zostało przez nie przekazane do realizacji w celu
lepszej koordynacji i zwiększenia efektywności jego organizacji na tak dużym
obszarze, jakim jest GZM. Metropolia zatem nie świadczy usługi wobec gmin, ale
realizuje ich zadanie własne- tłumaczy przewodniczący Kazimierz Karolczak.

Dodał, że skarbówka nie żądała
od KZK GOP, którego zadania od 1 stycznia 2019 roku zostały przejęte przez
Zarząd Transportu Metropolitalnego, spłaty podatku VAT za podobną
działalność.  

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej z prośbą o wydanie
indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w związku z przejęciem
od 1 stycznia 2019 roku organizacji transportu publicznego. Swoją
indywidualną interpretację prawa podatkowego posiadał KZK GOP w Katowicach,
którego zadania od 1 stycznia 2019 roku przejął ZTM. Interpretacja ta
została wydana w 2014 roku i zwalniała KZK GOP z rozliczania podatku VAT
z tytułu organizacji transportu publicznego w gminach, które zrzeszał.
Jednak ze względu na brak sukcesji podatkowej, interpretacja KZK GOP nie miała
zastosowania wobec ZTM.

Pod koniec września Metropolia
otrzymała swoją indywidualną interpretacją oraz została wezwana przez właściwy
miejscowo urząd skarbowy do złożenia wyjaśnień lub skorygowania przedłożonych
do tej pory deklaracji. Metropolia przedstawiła swoje wyjaśnienia i poprosiła o
wstrzymanie działań w tej sprawie do 21 października. W dniu
21 października 2019 r.  złożyła korekty deklaracji i uregulowała zobowiązania
z tytułu podatku VAT względem urzędu skarbowego. Niemniej jednak, nie zgadzając
się z przedstawioną interpretacją, GZM zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach.

Po wtorkowej rozprawie Metropolia czeka na uprawomocnienie
się wyroku WSA w Gliwicach.
Urzędnik zapuka do drzwi. Rusza akcja doręczania decyzji o wysokości podatków

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że z końcem stycznia rozpoczęło się na terenie naszego miasta doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na rok 2020 r. dla osób fizycznych.

Decyzje podatkowe doręczane są podobnie jak w latach ubiegłych, mieszkańcom przez pracowników Urzędu Miasta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16-19, w soboty w godz. od 10-18.

Ważne informacje

Stawki podatku są takie same jak w 2019 r. Jeżeli kwota podatku (od nieruchomości, leśnego, rolnego) nie przekracza 100 zł płatna jest jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyżej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11. Od nieterminowo dokonanych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Prosimy zatem o dotrzymanie terminów wpłat, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.

W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2020 r. oraz termin płatności 1 raty za 2020 r. Podatek od nieruchomości, osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca.

Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji. Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.

Przypominamy również,że obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych – zarówno dotyczące osób fizycznych jak i osób prawnych . Wzory dostępne są w Referacie Podatków jak i pod poniższym adresem w miejskim portalu

UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej lub osobiście w jednej z kas Urzędu Miasta.

Zachęca się również do dokonywanie płatności elektronicznie poprzez Platformę Informacyjno- Płatniczą Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: „Zaloguj się i zarządzaj płatnościami z domu”: https://plip.siemianowice.pl.

autor: Maria Sala, fot. Rafał Jakoktochce
Tychy trzecim najbogatszym miastem województwa śląskiego

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje o dochodach miast i gmin z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tychy znalazły się na trzecim miejscu w województwie śląskim – tuż za Dąbrową Górniczą i Katowicami.

Pierwsze miejsce zajęła Dąbrowa Górnicza z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 2985,59 zł. Tuż za Dąbrową Górniczą są Katowice – z dochodem 2812,42  zł. Tychy znalazły się na trzecim miejscu z dochodem 2 662,07 zł. 

Opublikowane wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw posłużą do obliczenia wysokości subwencji i wpłat samorządów do budżetu państwa w 2020 r.
Podatek dla przedsiębiorców bez zmian

W 2020r. stawka podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą pozostanie na tegorocznym poziomie i wyniesie 22,37 zł za m2.

Pierwotnie projekt uchwały zakładał wzrost stawki o wskaźnik inflacji (1,8%), do 22,77 zł za m2.

– Uważam, że stawka powinna zostać zamrożona na aktualnym poziomie. To byłby dobry gest w stronę małych i średnich przedsiębiorstw, być może przyciągający do Dąbrowy Górniczej przedsiębiorców z innych miast. Wraz z nimi mogą pojawić się wpływy z innych podatków – argumentował radny Grzegorz Jaszczura.

Zgodził się z nim Marcin Bazylak, prezydent miasta, który zdecydował się na zaproponowanie autopoprawki.

– Do stawek podatkowych podchodzimy bardzo rozważnie. Wiemy, że przedsiębiorcy m.in. od tego uzależniają swoje decyzje, gdzie ulokują działalność. Nie zdecydowaliśmy się na stawki maksymalne, choć większość miast na prawach powiatu tak zrobiła. Trzeba podkreślić, że podatki dotyczą wszystkich podmiotów, także tych największych, które bardzo dobrze sobie radzą i nie wymagają wsparcia. Dlatego apeluję o to, żebyśmy wspólnie wypracowali program stymulujący rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem proponuję utrzymanie stawki na tegorocznym poziomie – wyjaśniał prezydent Marcin Bazylak.

Prezydent przypomniał również o programach „Lokal na start” i „Model biznesowy dla Dąbrowy”, realizowanych przez miasto w partnerstwie z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. To część działań, obok m.in. bezpłatnych porad, konsultacji i szkoleń, wspierających osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, ustanawiającą stawkę podatku od nieruchomości dla budynków związanych z działalnością gospodarczą na poziomie 22,37 zł za m2. W przypadku budynków mieszkalnych, stawka wyniesie 0,68 zł za m2.
Rudzcy samorządowcy apelują do rządu

Rudzcy radni, na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic, wystosowali dziś apel do Rządu w sprawie sytuacji budżetowej Rudy Śląskiej.

Samorządowcy domagają się w nim zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, a także dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów, jakie miasto ponosi na edukację szkolną i przedszkolną. Chcą też, by rząd pokrywał w 100% wydatki, które obciążają budżet w związku realizacją tzw. zadań zleconych.

W tej sprawie radni nie byli jednak jednomyślni. 8 z nich wstrzymało się od głosu, a jedna osoba była przeciw. Większość z nich to członkowie klubu PiS.

„Nasze położenie staje się wręcz dramatyczne. Dziś, z powodu zmian ustawowych, a także niedoszacowania wysokości subwencji oraz braku rekompensaty pełnych kosztów ponoszonych na realizację zadań zleconych, stoimy w obliczu poważnego – niezawinionego przez samorząd – kryzysu finansowego” – czytamy w apelu wystosowanym do Premiera i Rządu RP.

Jako źródło problemów finansowych władze miasta wskazują zmiany w przepisach prawa. Tylko z powodu zmian w systemie podatkowym Rudę Śląską pozbawiono w 2020 r. dochodów na poziomie 27 mln zł.

– Nie zgadzamy się z tezą, że w ostatnich latach samorządy bogaciły się na wzroście wpływów z podatku PIT. Dynamika wzrostu dochodów z tego podatku jest dla naszego miasta mniejsza niż dynamika wzrostu wydatków – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Okazuje się, że w latach 2014 – 2019 dla Rudy Śląskiej wzrost dochodów z PIT to kwota rzędu 63,86 mln zł, a wzrost samych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych to 71,39 mln zł, w tym 52,67 mln zł na wynagrodzenia w oświacie.

To właśnie zmiany w oświacie są kolejnym powodem pogarszającej się sytuacji finansowej miasta. Pomiędzy 2015 a 2019 r. wydatki miasta na oświatę wzrosły o ponad 46,5 mln zł, przy czym w tym czasie subwencja oświatowa wzrosła jedynie o 21,6 mln zł. Z powodu zbyt małych środków przekazywanych Rudzie Śląskiej przez Rząd do każdej złotówki otrzymanej z subwencji i dotacji oświatowej miasto w tym roku musi ze swojego budżetu dokładać 0,80 zł, czyli w sumie ponad 114 mln zł.

„Otrzymywane z Budżetu Państwa środki pokrywają jedynie 65% wydatków miasta na wynagrodzenia w oświacie. Do samych tylko wynagrodzeń nauczycieli w tym roku z budżetu miasta dopłacone zostanie rekordowe 23,2 mln zł, rok temu była to kwota 14,3 mln zł, a jeszcze w 2016 r. 5,1 mln zł” – wyliczyli w apelu samorządowcy.

Kolejnym czynnikiem, który ciągnie miejskie finanse w dół, jest przekazywanie niewystarczających środków w ramach dotacji na zadania zlecone. – Chodzi tu o działalność Biura Geodety Miasta, USC, Wydziału Spraw Obywatelskich, a także część zadań realizowanych przez MOPS. W ubiegłym roku do tych zadań musieliśmy dopłacić blisko 5,3 mln zł, a w tym roku – tylko do końca września – z budżetu miasta na ten cel wyłożonych zostało już prawie 4,9 mln zł – wskazuje skarbnik miasta Ewa Guziel. Stąd też w apelu, który do rządu skierowały władze Rudy Śląskiej oczekują one skorygowania sposobu kalkulowania środków na dotacje celowe na zadania zlecone.

„Wierzymy, że nasz apel spotka się z szybką i zdecydowaną reakcją Rządu, w którego skład wchodzi wiele osób wywodzących się ze środowisk samorządowych. Wspólnymi siłami musimy zrobić wszystko, by nie zaprzepaścić dobrych efektów 30-letniego wysiłku naszego społeczeństwa w dążeniu do tego, by lokalny samorząd był silną i sprawną jednostką, stanowiącą fundament demokratycznego państwa. Bez dbałości o kondycję JST mówienie o dążeniu do zwiększania udziału obywateli w życiu publicznym oraz budowaniu społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego pozostanie tylko nic nieznaczącym sloganem” – zakończyli apel przedstawiciele rudzkiego samorządu.

Jednym rozwiązaniem trudnej sytuacji samorządu jest zwiększenie dochodów. Dlatego podczas dzisiejszej sesji po raz drugi w okresie dwóch tygodni Rada Miasta głosowała w sprawie uchwał, które zapewniłyby miastu zwiększone wpływy do budżetu. Ponownie nie uzyskały one jednak wymaganej większości.

– Po raz kolejny rudzcy radni z klubów PiS i Koalicji Obywatelskiej nie zgodzili się na podniesienie podatków od nieruchomości oraz opłaty śmieciowej. W tej sytuacji zabraknie nam pieniędzy na zadania obowiązkowe. Czekają nas drastyczne cięcia. Niestety apel o rozsądek pozostał wołaniem na puszczy. Rozumiem, że podwyżki to nic przyjemnego. Rozumiem, że nikt nie chce być autorem złych wieści. Ale takie działanie uważam za skrajnie nieodpowiedzialne. A najbardziej zdumiewa mnie brak dyskusji o tak istotnych dla samorządu sprawach – skomentował dzisiejszą sesję wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Co nowego w podatkach? Specjalista doradzi

Zerowy PIT dla młodych, obowiązkowy split payment oraz zmiany dotyczące kas fiskalnych będą tematem spotkania dla przedsiębiorców organizowanego przez Bytomską Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z Urzędem Skarbowym w Bytomiu.

Omawiając temat zerowego PIT-u dla młodych,
przedsiębiorcy dowiedzą się m.in., jakie przychody są objęte zerowym
PIT, jak wypełniać wnioski o zastosowanie zwolnienia, jaki jest limit
przychodów bez podatku PIT oraz czy wszystkie osoby poniżej 26. roku
życia mogą skorzystać z ulgi.

Spotkanie będzie też okazją do rozwiązywania
wątpliwości dotyczących obowiązkowego split paymentu czyli solidarnej
odpowiedzialności w podatku od towarów i usług. Według zapowiedzi, od 1
listopada przepisy mają być jeszcze bardziej restrykcyjne, a grono
podmiotów, których będą dotyczyć, ulegną znacznemu rozszerzeniu.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in., jakie nowe towary będą wchodzić
w zakres objęty split paymentem i jakie są sankcje za pominięcie metody
split payment przy przelewie lub wystawianiu faktur.

Specjaliści Urzędu Skarbowego odpowiedzą także na
wszystkie pytania dotyczące kas fiskalnych, zwłaszcza zmian, jakie
weszły w życie po 1 maja 2019 roku.

Spotkanie jest bezpłatne, odbędzie się w czwartek, 19 września o 13.00 w sali konferencyjnej CH Agora (III piętro).
Bytomscy przedsiębiorcy będą mogli we wrześniu jeszcze dwukrotnie
skorzystać z porad specjalistów. 24 i 27 września w Agorze pracownicy
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poruszać będą zagadnienia związane z
rodzajem wypłacanych świadczeń i opłacanych składek w zależności od
zatrudnienia. Będą rozmawiać też o możliwych formach spłaty zadłużenia.
Płać podatki dla Chełmu Śląskiego

38,08 % z Twojego podatku dochodowego za rok 2018 może wrócić do miejsca Twojego zamieszkania i zasilić budżet Twojej Gminy. Mieszkasz w Chełmie Śl. a jesteś zameldowany gdzie indziej, nic straconego. Możesz zdecydować na co zostaną przeznaczone Twoje podatki.

Jak to zrobić?

Zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT, miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania  podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W Tychach mogą się więc rozliczać również wszystkie te osoby, które mieszkają w naszej Gminie, ale nie są tutaj zameldowane – mówi Wójt Gminy Chełm Śl. Stanisław Jagoda. Żeby zostawić podatek w Chełmie Śl. wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania – w Tychach, formularz ZAP-3, w którym wskaże się dla celów podatkowych adres zamieszkania w Chełmie. Wypełnienie formularza nie jest trudne i zajmuje maksymalnie 10 minut. Wpływy z podatków od osób fizycznych to ważne źródło dochodu. Chętnie przyjmujemy do naszej społeczności nowych mieszkańców, ale liczymy, że ich podatki zasilą budżet Gminy. Środki te będą przeznaczone na dalszy rozwój naszej miejscowości – podsumowuje Wójt Stanisław Jagoda.

Źródło: www.chelmsl.pl