1

Za szybko i za głośno. Problemy ul. Miarki w Bytomiu zbadane. Przed nami próba ich rozwiązania.

Nadmierna prędkość samochodów, hałas przewyższający dopuszczalne normy, niebezpieczne sytuacje na przejściach dla pieszych, a także źle zaparkowane samochody. To najważniejsze problemy, jakie zdiagnozowali urbaniści, inżynierowie ruchu, eksperci zajmujący się transportem publicznym, rewitalizacją i partycypacją z obszaru całej Metropolii podczas badań, analiz oraz konsultacji z mieszkańcami. Już wkrótce na ul. Miarki będziemy testować tymczasową organizację ruchu, która umożliwi poprawę bezpieczeństwa pieszych i komfortu kierowców. Projekt ten wpisuje w założenia budowy systemu zrównoważonej mobilności miejskiej w Metropolii GZM.

– Chcemy zmieniać Bytom razem z mieszkańcami, dlatego wsłuchujemy się w ich propozycje, opinie oraz uwagi. Tak jest również w przypadku ulicy Miarki, gdzie mieszkańcy skarżyli się na nadmierny hałas, prędkość samochodów czy zbyt małą liczbę przejść dla pieszych. Dlatego postanowiliśmy spróbować odmienić oblicze ul. Miarki. W ramach pilotażowego programu, który realizujemy wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, wprowadzimy prototyp nowej organizacji ruchu, którą będziemy testować przez 1,5 miesiąca. Jeśli testowane rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez mieszkańców, będzie podstawą wprowadzenia trwałych zmian– mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Wyniki badań, pomiarów i konsultacji są jednoznaczne. Zbyt szybko i głośno na ul. Miarki

Przeprowadzone w czerwcu przez zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania badania, analizy i konsultacje społeczne z mieszkańcami potwierdziły, że na jednej z najważniejszych śródmiejskich ulic konieczne są zmiany, które umożliwią uspokojenie ruchu na tej ulicy.

– Badania natężenia ruchu i prędkości pojazdów poruszających się ul. Miarki przeprowadziliśmy odpowiednio 20 maja oraz 9 i 11 czerwca. Prędkość pojazdów mierzyliśmy w dwóch miejscach na ul. Miarki – w rejonie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Zamenhofa. Okazało się, że kierowcy nie stosują się do obowiązujących na ul. Miarki ograniczeń. Średnia prędkość 85% przejeżdżających pojazdów – przy ograniczeniu do 50 km/h, ale tuż przed znakiem ograniczającym prędkość do 40 km/h – wyniosła 62 km/h, a maksymalna prędkość odnotowana na ul. Miarki to aż 126 km/h! – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Wpływ na przekraczanie prędkości ma układ drogowy ul. Miarki – dwa szerokie pasy jezdni, które umożliwiają rozwinięcie dużych prędkości. Poza tym, jezdnia ul. Miarki wypełnia się maksymalnie w 30% pojazdami, co sprzyja rozwijaniu nadmiernych prędkości.

– Ulicę Miarki pokonuje około 14 tys. pojazdów dziennie. Tak duża liczba samochodów wpływ na poziom hałasu. Przeprowadziliśmy pomiary akustyczne w mieszkaniu na skrzyżowaniu ul. Miarki i ul. Moniuszki. Wartości maksymalne znacząco przekraczały normę dzienną dla pomieszczeń mieszkalnych, która wynosi 35 dB. Wpływ na przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu ma nie tylko liczba przejeżdżających w ciągu godziny pojazdów – średnio 1 155 pojazdów na godzinę – ale także duża liczba samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów (średnio 1 taki pojazd na minutę) – mówi Paweł Jaworski, urbanista.

Kierowcy wybierają śródmiejską ulicę zamiast obwodnicy

Równolegle z przeprowadzeniem badań natężenia ruchu przy ul. Miarki, eksperci z MZDiM sprawdzili również, ile samochodów pokonuje obwodnicę Bytomia – aleję Jana Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku między ul. Strzelców Bytomskich a Dworską. Na drodze łączącej Bytom z Piekarami Śląskimi, Zabrzem i Gliwicami 9 i 10 czerwca w ciągu doby przejechało około 8 tys. pojazdów. Chociaż ul. Miarki leży w ścisłym Śródmieściu, to ponad 6 tys. więcej kierowców wybierało podróż ul. Miarki niż al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, która pozwala bezpiecznie ominąć centrum.

Kolejnym wyraźnym problem, jaki został zdiagnozowany przy ul. Miarki jest problem z bezpieczeństwem pieszych przekraczających jezdnię. Mieszkańcy ulicy podczas konsultacji zwracali uwagę na brak możliwości przejścia przez ul. Miarki na odcinku od skrzyżowania z ul. Dojazd do wylotu w kierunku na Katowice i Kraków. Szczególnie ważne było dla nich wprowadzenie przejścia na wysokości podwórka pomiędzy numerami 35 i 37, które umożliwia bezpośredni dostęp do ul. Katowickiej. Bolączką ul. Miarki jest także niedobór miejsc postojowych, a co za tym idzie wynikające z tego parkowanie samochodów w niedozwolonych miejscach.

– Podczas badań zaobserwowaliśmy, że w ciągu dnia na zachodniej części ul. Miarki źle zaparkowanych było 10% pojazdów, zaś na odcinku wschodnim ul. Miarki aż 25% pojazdów. Niedostateczna liczba miejsc postojowych powoduje, że kierowcy za wszelką cenę szukają miejsca do parkowania i niejednokrotnie parkują swoje pojazdy w miejscach niedozwolonych. Pozostawiają je również na chodnikach, co utrudnia przecież ruch pieszych – najgorzej sytuacja wygląda po stronie południowej ulicy, za skrzyżowaniem na ulicą Dojazd. Wpływ na tak dużą liczbę parkujących pojazdów na ul. Miarki ma nie tylko gęsta sieć zabudowy mieszkalnej w tym rejonie, ale również znajdujące się przy Miarki budynki użyteczności publicznej jak: Poczta Polska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Interwencji Kryzysowej, czy przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki – Opera Śląska – mówi Paweł Wittich.

Poznaliśmy przyczyny. Teraz czas na propozycję zmian, które mogą odmienić ul. Miarki

– Od września zaproponujemy zmiany, których charakter wprost wynika z zapisów obowiązującej strategii rozwoju miasta, programu rewitalizacji i innych dokumentów sektorowych, odwołujących się do potrzeby zwiększania jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz konieczności wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum. Celem przekształceń będzie więc uspokojenie ruchu na ul. Miarki, zniwelowanie hałasu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – Wprowadzone zmiany będą miały charakter tymczasowy. Będą poddane ocenie mieszkańców oraz kierowców, którzy codziennie korzystają z ul. Miarki, przemierzając drogę do pracy, szkół czy na zakupy. Od ich wyniku oraz od wyników kolejnych badań transportowych uzależnimy, czy wprowadzona zmiana będzie miała charakter stały. – podkreśla Michał Bieda.

Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na ul. Miarki we wrześniu na okres około 1,5 miesiąca.

Kto pracował nad projektem zmian?

Projekt zmian na ulicy Miarki opracował zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania prowadzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

– Zespół tworzą specjaliści zajmujący się inżynierią ruchu, transportem publicznym, urbanistyką, rewitalizacją, inwestycjami oraz partycypacją z Bytomia, Rudy Śląskiej, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Sosnowiec oraz Tychów, a także pracownicy GZM i eksperci zewnętrzni – mówi Marcin Domański, zastępca dyrektora departamentu Komunikacji i Transportu GZM.

– Prace w Bytomiu odpowiedziały na najważniejsze dla nas pytania dotyczące tego, w jaki sposób przeprowadzać tego typu działania, aby budować system zrównoważonej mobilności, bezpiecznych dzielnic i dobrego transportu publicznego. Trzeba zacząć wspólną pracę, nawet na drobnych w skali Metropolii, ale konkretnych projektach. Połączenie specjalistów z miast Metropolii w sieć to inwestycja, która na pewno się zwróci, a mieszkańcom pozwoli się cieszyć z rozwiązań poprawiających jakość życia  – dodaje Domański.

W skład grupy, która opracowywała zmiany, jakie wkrótce zostaną wprowadzone na ul. Miarki weszli również pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu oraz przedstawiciele Fundacji „Napraw Sobie Miasto”. Taki skład zespołu umożliwił połączenie różnych perspektyw i głębsze spojrzenie na przyszłą przemianę tej ważnej arterii naszego miasta.

Pilotażowy program realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w naszym mieście ma na celu wypracowanie najlepszego modelu zmian na głównych arteriach drogowych, z którego będą mogły korzystać inne miasta Metropolii z podobnymi problemami, jakie występują w Bytomiu. Uspokajanie ruchu w centrach miastach ma na celu podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa pieszych i innych użytkowników ruchu. To jedno z podstawowych założeń planu zrównoważonej mobilności miejskiej, nad którym pracuje Metropolita GZM. Pierwsza część tych prac została opisania w poradniku „Dobra mobilność – od przeszkód do rozwiązań”.

Na podst. UM Bytom

Foto: GZM/ Krzysztof Malinowski
Wszystkich Świętych w czerwonej strefie

Tegoroczne obchody Wszystkich Świętych powinny przebiegać  z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności. – Ograniczmy wizyty na cmentarzach i rozłóżmy je na kilka dni, a także powstrzymajmy się od spotkań w szerszym gronie – apeluje prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Tradycyjne zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie rudzkich  cmentarzy obowiązywać będą od 8:00 rano 31 października do godziny 14:00  2 listopada. W tych dniach  kierowcy w Rudzie Śląskiej muszą się liczyć ze wzmożonymi patrolami funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Od 27 października do 2 listopada wprowadzone zostają też liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Między innymi będzie kursować dodatkowa linia autobusowa C9, a ci, którzy 1 listopada  zdecydują się podróżować komunikacją miejską, będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów. Organizacja obchodów Wszystkich Świętych może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiczna i decyzje rządu z nią związane.

31  października /sobota/ od godz. 8:00 rano nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Będzie ona obowiązywać do 2 listopada /poniedziałek/ do godziny 14:00. Przed cmentarzami zostaną wyznaczone też specjalnie oznaczone miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W bezpiecznym dotarciu do rudzkich nekropolii pomogą mundurowi regulujący w tych dniach płynność ruchu drogowego. Dla funkcjonariuszy rudzkiej Straży Miejskiej „Akcja Znicz” trwa już od pierwszych dni października. – Zwiększyliśmy częstotliwość patroli w okolicach cmentarzy z myślą o bezpieczeństwie osób porządkujących nagrobki i zapobieganiu ewentualnym kradzieżom kwiatów, czy niszczeniu miejsc pochówku – tłumaczy Dariusz Kozłowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej. W tym roku strażnicy miejscy zwracają też szczególną uwagę na przestrzeganie obostrzeń i stosowanie się do zaleceń w związku z pandemią. – Proszę o stosowanie się do rygorów i zarządzeń, szanujmy zdrowie swoje i innych nosząc maseczki i zachowując dystans. Warto też wyręczyć seniorów w wizytach na cmentarzach, zapalić znicz na grobach zmarłych z ich rodzin – apeluje zastępca komendanta Straży Miejskiej.

Podczas „Akcji Znicz”, prowadzonej już od piątku 30 października, funkcjonariusze Policji we wzmożony sposób sprawdzać będą prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, stan techniczny aut. Będą kontrolować zachowanie kierowców pod kątem poruszania się zgodnie ze zmienioną miejscowo organizacją ruchu oraz pod kątem wykroczeń popełnianych wobec pieszych.

W związku ze znacznym wzrostem liczby pasażerów w okresie Wszystkich Świętych od 27 października do 2 listopada wprowadzone zostają liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Między innymi kursować będą tabory o zwiększonej pojemności, w dniach 31 października i 1 listopada na części linii będą obowiązywały rozkłady jazdy na soboty, a pozostałe linie będą kursowały według  rozkładów na Wszystkich Świętych.

Udogodnieniem w poruszaniu się między nekropoliami będą też dodatkowe linie „cmentarne”. Po Rudzie Śląskiej będzie kursowała linia o numerze C9. Pasażerowie już po raz kolejny 1 listopada będą podróżowali liniami Zarządu Transportu Metropolitalnego za darmo.

Przypomnijmy, że od 17 października obowiązuje ograniczenie w transporcie zbiorowym do 30% pojemności miejsc siedzących i stojących. Ponadto w pojazdach obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Dzień Wszystkich Świętych to okazja do ratowania zabytków cmentarnych. Towarzystwo Miłośników Orzegowa zachęca m.in. do sprzątania zabytkowego cmentarza w Orzegowie. – Członkowie TMO zabezpieczeni w maseczki uporządkowali już znaczną część cmentarza. Na kolejne jesienne sprzątanie zapraszamy 28 października w godz. 9:00 – 13:00 – zachęca Jerzy Kasperek, wiceprezes TMO. Towarzystwo co roku prowadzi też kwestę na rzecz ratowania zabytków starej nekropolii w Orzegowie. – Tak będzie i w tym roku, chcemy, żeby tradycja się zachowała. Dla odwiedzających groby swych bliskich na starym cmentarzu wystawione zostaną puszki, do których będzie można wrzucać datki na ratowanie naszej zabytkowej nekropolii. Oczywiście nasze działania będą uzależnione od oficjalnych decyzji rządu, związanych z obchodami Wszystkich Świętych – dodaje Jerzy Kasperek.

Ponadto Fundacja „Aktywni My” wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi przeprowadzi zbiórkę na rzecz  rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wolontariuszy z oznaczonymi puszkami będzie można spotkać 1 listopada na cmentarzach w Rudzie, Wirku, Bykowinie, Halembie i Nowym Bytomiu.

W okolicach 1 listopada zapłoną znicze w całym mieście. Kwiaty złożone zostaną też przez przedstawicieli Urzędu Miasta na grobach wojennych oraz w miejscach pamięci narodowej.

Przypomnijmy, że cmentarze komunalne w Rudzie Śląskiej mają specjalną stronę internetową, dzięki której można szybko znaleźć lokalizację grobów. Cmentarze w Rudzie Śląskiej.

Zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące od godziny 8:00 rano 31 października do 2 listopada do godziny 14:00 w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:

1. Dzielnica Ruda:

– przy ul. Porębskiej

Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami: Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:

– przy ul. K. Goduli

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można zaparkować pojazd na parkingach pomiędzy placówkami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:

– przy ul. Kard. Hlonda

Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jednokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:

– przy ul. 11 Listopada

Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe jednostronnie. Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:

– przy ul. 1 Maja (cmentarz komunalny)

Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.

– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego

Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na ul. 1 Maja.

– przy ul. Traugutta

Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie dozwolone po lewej stronie przedmiotowych dróg.

6. Dzielnica Wirek:

– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta

Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej stronie ulicy. Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.

– przy ul. Nowary, Ściegiennego

Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego, Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie tych ulic.

– przy ul. 1 Maja

Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie.

7. Dzielnica Nowy Bytom:

– przy ul. Chorzowskiej

Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za wjazdem na parking.

– przy ul. 1 Maja, Hallera

Od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek, na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:

– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej

Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.

– przy Alei Dworcowej

Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dworca.

9. Dzielnica Bielszowice:

– przy ul. Kokota

Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza. W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.

Źródło: UM Ruda Śląska
Starówka z autami, czy bez?

Chcemy prosić Państwa o opinię dotyczącą wycofywania ruchu samochodowego z tarnogórskiej starówki. Czy chcielibyście, aby w centrum miasta większe prawa mieli piesi i rowerzyści niż zajmujące miejsca i emitujące zanieczyszczenia samochody? A może uważacie, że nic nie należy zmieniać? Od Państwa opinii uzależniliśmy zakres proponowanych zmian w organizacji ruchu w ścisłym centrum miasta po wybudowaniu dużego parkingu w miejscu dawnego Tarmilo oraz po zakończeniu budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego. Ankieta pojawi się na miejskim profilu FB dziś o 19.30. Głosowanie potrwa 2 tygodnie.

Wycofywanie samochodów z centrów miast oraz odzyskiwanie ulic dla pieszych i rowerzystów to światowy trend. W zachodnich miastach, które zdecydowały się na uspokojenie ruchu w swoich centrach zaobserwowano ożywienie więzi społecznych i poziomu utożsamiania się ze swoim miejscem zamieszkania, bowiem starówki miast bez samochodowego smogu i hałasu, gdzie piesi czują się bezpieczni, są miejscami zdrowszymi i bardziej przyjaznymi do życia oraz wypoczynku. Ograniczenie ruchu, co udowodniono na licznych przykładach, decyduje także o witalności miejskiego handlu.

„To nie pojazdy, a żywy człowiek jest konsumentem miejskiej oferty usługowej, walorów dziedzictwa historii, zapisanego w budowlach, ulicach, placach i parkach. Wizja miasta ruchu pieszego jest obecnie jednym z wątków myślenia o odnowie i rewitalizacji” – piszą autorzy opracowania „Odzyskajmy centra miast” – dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski i Wojciech Makowski.

A zatem do rzeczy – chcemy prosić Państwa o opinię dotyczącą wycofywania ruchu samochodowego z tarnogórskiej starówki. Czy chcielibyście, aby w centrum miasta większe prawa mieli piesi i rowerzyści niż zajmujące miejsca i emitujące zanieczyszczenia  samochody? 

A może uważacie, że nic nie należy zmieniać?

Od Państwa opinii uzależniliśmy zakres proponowanych zmian w organizacji ruchu w ścisłym centrum miasta po wybudowaniu dużego parkingu w miejscu dawnego Tarmilo oraz po zakończeniu budowy centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego. 

Oddajemy w Państwa ręce i ku Państwa przemyśleniom poniższą ankietę, z zapytaniem: 

Czy ograniczenie ruchu pojazdów w ścisłym centrum miasta jest wskazane i poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz dostępność miejskich usług? 

Link do ankiety: https://www.facebook.com/um.tarnowskiegory

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Od 1 czerwca wracają płatne parkingi, uruchomione zostaną także przyciski przy przejściach dla pieszych

Od najbliższego poniedziałku, 1 czerwca, w Tychach wracają normalne opłaty na wszystkich miejskich Strefach Płatnego Parkowania, a także na dwóch parkingach wielopoziomowych typu Park&Ride. Jednocześnie mieszkańcy będą mogli przedłużyć  okres obowiązywania kart abonamentowych i kart mieszkańca o czas, w którym strefy były nieczynne. Na sygnalizacjach świetlnych w Tychach ponownie włączone zostaną przyciski uruchamiające zielone światło.

W Tychach od 12 marca zawieszono pobór opłat na wszystkich miejskich strefach  płatnego parkowania, co spowodowane było zagrożeniem wywołanym koronawirusem.  Ponieważ w ramach „odmrażania gospodarki” normalność powoli wraca do życia społecznego, zapadła decyzja, że od poniedziałku, 1 czerwca, przywrócone zostaną opłaty na wszystkich miejskich Strefach Płatnego Parkowania, a także na dwóch parkingach wielopoziomowych, które funkcjonują w systemie Park&Ride.

Ponadto mieszkańcy będą mogli wydłużyć okres obowiązywania wszystkich kart abonamentowych, w tym kart mieszkańca o okres, w którym strefy były nieczynne.

Aby tak się stało konieczna jest jednak aktualizacja karty. W tym celu należy telefonicznie ustalić termin spotkania z pracownikami Działu Parkingów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

– Aby przedłużyć kartę mieszkańca należy zadzwonić pod numer 32 227 70 06-07 wew. 87. – Z kolei w wypadku przedłużenia kart abonamentowych rejestracja odbywać się będzie pod numer 32 227 70 06-07 wew. 33, lub wew. 98.

UWAGA! Zaktualizowane karty będą wydawane wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami Działu Parkingów.

Jednocześnie informujemy, że kasa Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach będzie czynna od 15 czerwca, a do tego czasu wszelkie należności z tytułu opłat parkingowych należy wpłacać na konto nr: 89124029751111001060802263 .

W związku z kolejnym etapem łagodzenia obostrzeń wywołanych koronawirusem, od poniedziałku – 1 czerwca – na sygnalizacjach świetlnych w Tychach ponownie włączone zostaną przyciski uruchamiające zielone światło.

To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców i pieszych poruszających się po  mieście, ponieważ znacząco skróci się czas oczekiwania na zielone światło.

Przyciski zostały wyłączone i zabezpieczone w marcu, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Od poniedziałku – 1 czerwca – tryb pracy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej będzie odbywał się tak, jak miało to miejsce przed pandemią – aby zapaliło się zielone światło, pieszy będzie musiał nacisnąć na przycisk.

Źródło: UM Tychy
Akcja parkingowa w ramach projektu Miejska Dżungla

W ramach XII edycji projektu Miejska Dżungla w przedświąteczne soboty w dniach 7 i 14 grudnia 2019 roku organizowana jest akcja parkingowa, w trakcie której młodzież z katowickich szkół i harcerze wraz z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej sprawdzają na parkingach przed supermarketami i w galeriach handlowych, czy kierowcy parkujący na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością posiadają ważne karty parkingowe oraz czy są one użytkowane przez osoby uprawnione.

W ramach akcji młodzież będzie wręczać kierowcom naklejki „Nigdy nie parkuję na miejscu osoby niepełnosprawnej” oraz ulotki „Łam bariery nie przepisy”. 

W akcji parkingowej wezmą udział 34
katowickie szkoły.

Wybrany termin nie jest przypadkowy –
w wirze przedświątecznych zakupów kierowcy często nie zwracają uwagi na to,
gdzie parkują samochody, utrudniając osobom z niepełnosprawnością dotarcie do
sklepu.
Inteligentne Zarządzanie Ruchem w Tychach

W Tychach powstanie Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS). W czwartek, 8 sierpnia, podpisano umowę pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, a firmą Siemens Mobility na realizacje tego zadania.

ITS – CO TO JEST?

Priorytet dla autobusów i trolejbusów, zielone światło, gdy na
ulicach nie ma ruchu, czytelne informacje dla kierowców i pasażerów,
ważenie ciężarówek czy pomiar prędkości aut – to niektóre możliwości
systemu zarządzania i sterowania ruchem, który ma powstać w Tychach.

To szeroko zakrojony projekt, który obejmuje nie tylko rozmaite
rozwiązania z dziedziny ITS, ale także przebudowę blisko 40 skrzyżowań w
mieście
– mówi Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

W efekcie komunikacja ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej.

Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na
e-mapach, tak by w razie opóźnienia system mógł zareagować bardzo szybko
i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
– dodaje mówi Arkadiusz Pastuszka, z-ca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji.

Inteligentne sterowanie zapobiega także sytuacjom, kiedy kierowcy
denerwują się stojąc na czerwonym świetle przy zerowym ruchu wokoło,
tracąc czas i paliwo. System przeanalizuje dane i zapali zielone
światło.

Tyski ITS jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w naszym mieście  i jeden z największych tego typu systemów w kraju. Prace
nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko
inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co
dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia 
– mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Za realizację projektu odpowiada firma Siemens Mobility.

Cieszymy się, że Tychy stawiają na nowoczesne i zaawansowane
rozwiązania poprawiające transport w mieście. To kolejne po Warszawie,
Rzeszowie, Białymstoku, Rzeszowie i Poznaniu miasto w Polsce, w którym
będziemy wdrażać nasze systemy ITS
– mówi Krzysztof Celiński, Prezes Siemens Mobility Sp. z o.o.

W województwie śląskim Inteligentny System Zarządzania Ruchem działa
jeszcze ( choć nie w tak szerokim zakresie) Bielsku-Białej i w
Gliwicach.

– Inteligentny system sterowania ruchem działa w oparciu o
ogromną ilość danych pozyskiwanych z szeregu czujników i urządzeń
zainstalowanych w rejonie wszystkich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,
głównych ciągów komunikacyjnych, miejsc parkingowych, a także w
autobusach komunikacji miejskiej. Dzięki temu jest w stanie ocenić
bieżącą sytuację na drogach i automatycznie zmieniać ustawienia
działających w systemie urządzeń, np. sygnalizacji świetlnej czy tablic
informacyjnych. Kierowcy poruszający się po mieście korzystają z jego
pomocy na co dzień, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy –
mówi Marek Jarzębowski – rzecznik prasowy Urzędu Miasta  w Gliwicach.

ELEMENTY SYSTEMU

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane
w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Tam będą gromadzone bieżące
informacje o ruchu drogowym, tam też będzie główny ośrodek monitorowania
ruchu przez system kamer, gdy np. dojdzie do wypadku, system
natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu
o utrudnieniach na tablicach w wybranych punktach miasta.

Ponadto na ulicach pojawią się m.in. stacje monitorujące pogodę,
stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice
informujące o dostępności miejsc parkingowych. Będą też specjalne znaki o
zmiennej treści informujące uczestników ruchu o niebezpieczeństwach i
utrudnieniach. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać
powstałe zatory drogowe. Całość uzupełnią tablice informacyjne na
przystankach czy urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie
pasażerów w autobusach.

Możliwe będzie również ważenie ciężarówek w ruchu i monitorowanie
łamania przepisów drogowych – jazdy na czerwonym świetle czy
przekroczenia prędkości. Jednym z rozwiązań uspokojenia ruchu będzie
tzw. odcinkowy pomiar prędkości. W projekcie wytypowano już miejsca,
gdzie uzasadnione jest wprowadzenie takiego rozwiązania, by zmusić
kierowców do jazdy zgodnej z przepisami.

ITS to istotny element nie tylko w kontekście transportu, ale
także efektywne narzędzie do zarządzania miastem. Dzisiaj systemy
sterowania nie ograniczają się do kierowania sygnalizacją świetlną, ale
skupiają wiele podsystemów, które pozwalają optymalnie wykorzystywać
przepustowość, jaką oferuje droga. System ITS w Tychach zostanie
stworzony w oparciu o najnowocześniejsze obecnie rozwiązania w tym
obszarze
– dodaje Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS, Siemens Mobility Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2019-2021. Jego całkowity koszt wraz  z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

(Źródło: UM Tychy)
Rowerowy Maj po raz drugi w Będzinie

Przez cały miesiąc dzieci będą pokonywać drogę do szkół i przedszkoli na rowerze, hulajnodze, rolkach bądź deskorolkach.

Codziennie zdobywają jedną naklejkę, którą wklejają do książeczki rowerowej oraz na klasowy plakat. 

Za aktywny sposób poruszania się po jezdni na uczniów czekają nagrody.

Źródło: www.bedzin.pl
W trosce o bezpieczeństwo uczniów

Wójt Gminy Gierałtowice, w związku z notorycznymi przypadkami zatrzymywania się pojazdów osobowych w obrębie przejść dla pieszych oraz na chodnikach przy obiektach szkolnych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem przypomina kierowcom o przepisach ruchu drogowego dotyczących zatrzymywania się i postoju pojazdów.

Zgodnie z art. 49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem.

Kwestie parkowania na chodniku reguluje art. 47 cytowanej ustawy, którego ust.1 pkt 2 mówi, że parkowanie na chodniku dozwolone jest pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Biorąc pod uwagę powyższe a jednocześnie troszcząc się o bezpieczeństwo naszych pociech apeluję o przestrzeganie tych przepisów. Zatrzymywanie pojazdów w miejscach niedozwolonych grozi karą mandatu w wysokości od 100 do 300 zł.
Bezpieczne przejście

Poprawiono bezpieczeństwo na siedmiu najbardziej uczęszczanych przejściach dla pieszych w centrum miasta. Pieniądze na ten cel przyznał miastu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rządowy program „Razem
bezpieczniej…” został stworzony po to, by zarówno piesi, jak i kierowcy czuli
się na ulicy pewnie. Przejście dla pieszych to miejsce, które z definicji
powinno być bezpieczne, okazuje się jednak, że do wielu niebezpiecznych zdarzeń
dochodzi właśnie na nich. Rządowy projekt ma to zmienić. Dzięki środkom przyznanym
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, sześć przejść w centrum
Mikołowa zostało doświetlonych. Dodatkowo jedno przejście odnowiono ze środków
własnych miasta.

Nowe
słupy z oprawami LED stanęły na 2 przejściach przy ul. Katowickiej (na
wysokości SP5). Już wcześniej odtworzono oznakowanie poziome P-10, P-14
(popularna „zebra” oraz linia
warunkowego zatrzymania). Podobnie przy ulicy św. Wojciecha (przy
kładce), poprawiono oznakowanie poziome po wymianie nawierzchni
bitumicznej na tej ulicy. Wycięto
również drzewa ograniczające widoczność oraz zabudowano kostkę integracyjną
(tzw. „jeżyk”) ułatwiającą odnalezienie przejścia osobom niewidomym i
słabowidzącym. Z kolei na Placu 750-lecia zlikwidowany został stary słup oświetleniowy tzw. „pająk”. Na 3
przejściach zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe, odtworzono oznakowanie
poziome. Doświetlone zostało też przejście przy ulicy Waryńskiego, a wcześniej
zostało odtworzone oznakowanie poziome.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
zorganizowali spotkania kierowane do mieszkańców reprezentujących różne grupy
wiekowe od uczniów klas podstawowych po seniorów. Chodziło o uświadomienie co
oznacza pojęcie „niechroniony uczestnik ruchu drogowego” oraz jak właściwie
zachowywać się w ruchu drogowym i jak dbać o własne bezpieczeństwo.

– Kilka miesięcy temu wytypowaliśmy najbardziej uczęszczane przejścia dla pieszych. Zależało nam na tym, by uczynić je możliwie bezpiecznymi. Wystąpiliśmy do wojewody śląskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach programu rządowego. Za przyznaną kwotę doświetliliśmy 6 przejść dla pieszych, by przechodnie po zmroku byli na nich dobrze widoczni. Na jednym poprawiliśmy bezpieczeństwo korzystając ze środków własnych. Odnowiono także malowanie pasów – mówi Stanisław Piechula Burmistrz Mikołowa.

Źródło: UM Mikołów