1

Wyprawka dla Czerwonogradu. Pomóż uczniom na Ukrainie

Nasze dzieci ze względu na pandemią uczą się z domów, ale w jeszcze trudniejszej sytuacji są ich rówieśnicy na Ukrainie. Wszyscy wiemy jak ciężka jest sytuacja tego kraju, dodatkowo osłabionego wojną z Rosją. Apelujemy więc o pomoc dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Pyskowic – Czerwonogradu. Ogłaszamy dla nich wiosenną zbiórkę. Dary trafią min. do szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Czego potrzebują młodzi ludzie na Ukrainie? Oprócz wielu innych rzeczy również przyborów szkolnych. Będziemy więc zbierać: ołówki, długopisy, teczki, kredki, notesy, zeszyty, flamastry, kolorowanki dla najmłodszych oraz inne materiały piśmiennicze i biurowe. Prosimy również o artykuły artystyczne i drobne gadżety. Mile widziane – na pomoc czekają przecież dzieci – są również słodycze.

Zbiórka prowadzona będzie do 19 marca br. Dary można oddawać w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz placówkach oświatowych.

Wesprzyjmy Czerwonograd – nasze miasto partnerskie. Każdy może się włączyć w zbiórkę i wywołać uśmiech na twarzy niejednego dziecka.

Źródło: UM Pyskowice

Mat. organizatoraXX-lecie partnerstwa Zabrza z miastem Równe

25 stycznia 2001 roku Zabrze oraz ukraińskie miasto Równe podpisały umowę o partnerstwie. To dwie dekady dobrej współpracy i wielu zrealizowanych projektów.

Z okazji jubileuszu zawarcia umowy o partnerstwie zorganizowana została wideokonferencja, w której uczestniczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik oraz mer ukraińskiego miasta Równe Oleksander Tretyak.
W spotkaniu udział wzięli również zastępcy prezydent Zabrza, ukraińscy samorządowcy oraz przedstawiciele samorządowych instytucji kultury i środowiska medycznego.

Współpraca Zabrza i Równego to dwie dekady działań w obszarach medycyny, kultury, sportu, polityki społecznej, a także wymiana doświadczeń samorządowych.

Warto przypomnieć, że od 2008 r. młodzież z miasta Równe każdego roku bierze udział w odbywającym się w Zabrzu Międzynarodowym Festiwalu Rysowania. W 2009 r. podpisany został również list intencyjny dot. współpracy Teatru Muzyczno-Dramatycznego w Równym oraz Teatru Nowego w Zabrzu.

Ukraińskie delegacje uczestniczyły w wielu branżowych konferencjach organizowanych w Zabrzu, które dotyczyły zarówno dobrych praktyk w dziedzinie turystyki, ochrony zdrowia, jak i działań na rzecz osób z niepełnosprawnością czy też poprawy jakości powietrza.

– Cenię sobie bardzo serdeczne i ciepłe relacje z naszymi ukraińskimi partnerami. Od początku współpracy nastawieni jesteśmy na wymianę doświadczeń i realizację konkretnych projektów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Przedstawiciele Miasta Równe podkreślili w czasie wideokonferencji, jak ważne jest dla nich partnerstwo z Zabrzem. Zwrócili także uwagę na współpracę ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz prof. Marianem Zembalą w zakresie rozwoju kardiochirurgii na Ukrainie.

Więcej informacji nt. miasta Równe [KLIKNIJ]

Źródło: UM Zabrze
Podpisanie listu intencyjnego o rozwijaniu partnerstwa pomiędzy Będzinem a Obuchowem

16 września 2019 roku w mieście Obuchów na Ukrainie miało miejsce ważne wydarzenie dla współpracy zagranicznej Miasta Będzina: został podpisany list intencyjny o rozwijaniu partnerstwa pomiędzy Będzinem a Obuchowem.

Delegacja z Będzina przebywała na Ukrainie na zaproszenie Prezydenta Miasta Obuchowa, Pana Oleksandra Levchenko, w dniach od 13 do 16 września 2019 roku.

Program pobytu pozwolił poznać miasto, najważniejsze instytucje jak również wymienić się doświadczeniami z zakresu inwestycji, edukacji
i kultury.

Warto nadmienić, iż w dniach od 31 sierpnia do 2 września przedstawiciele Obuchowa, w tym Prezydent ukraińskiego Miasta, gościli w Będzinie
w ramach wydarzenia pn. „Zakończenie Lata”.

Wzajemne wizyty pozwoliły poznać się, jak również swoje oczekiwania
w odniesieniu do pogłębiania międzynarodowych relacji.

Porównanie zasad, na których opiera się funkcjonowanie naszych miast, pozwala dostrzec wiele punktów wspólnych, które stanowią solidną bazę dla przyszłego partnerstwa.

W związku z tym, jako zwieńczenie wizyty, w ostatnim dniu pobytu, został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy Będzinem a Obuchowem, który w przyszłości zaowocuje umową o współpracy miast partnerskich.