1

Wyprawka dla Czerwonogradu. Pomóż uczniom na Ukrainie

Nasze dzieci ze względu na pandemią uczą się z domów, ale w jeszcze trudniejszej sytuacji są ich rówieśnicy na Ukrainie. Wszyscy wiemy jak ciężka jest sytuacja tego kraju, dodatkowo osłabionego wojną z Rosją. Apelujemy więc o pomoc dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Pyskowic – Czerwonogradu. Ogłaszamy dla nich wiosenną zbiórkę. Dary trafią min. do szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Czego potrzebują młodzi ludzie na Ukrainie? Oprócz wielu innych rzeczy również przyborów szkolnych. Będziemy więc zbierać: ołówki, długopisy, teczki, kredki, notesy, zeszyty, flamastry, kolorowanki dla najmłodszych oraz inne materiały piśmiennicze i biurowe. Prosimy również o artykuły artystyczne i drobne gadżety. Mile widziane – na pomoc czekają przecież dzieci – są również słodycze.

Zbiórka prowadzona będzie do 19 marca br. Dary można oddawać w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz placówkach oświatowych.

Wesprzyjmy Czerwonograd – nasze miasto partnerskie. Każdy może się włączyć w zbiórkę i wywołać uśmiech na twarzy niejednego dziecka.

Źródło: UM Pyskowice

Mat. organizatoraZapraszamy na II Europejskie Webinarium Metropolitalne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przy współpracy z siecią European Metropolitan Authorities jest inicjatorem cyklu webinariów pod nazwą ROZMOWY METROPOLITALNE: Jak odrodzić się po COVID-19. Definiowanie wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic. Kolejne wydarzenie z tej serii odbędzie się już 29 czerwca 2020 r.

W debacie prowadzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię uczestniczyć będą przedstawiciele trzech obszarów metropolitalnych: Oslo, Mediolanu oraz Amsterdamu.

Do głównych tematów należeć będzie ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie wielkich organizmów miejskich. Będzie to także próba odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania doświadczeń z tej sytuacji kryzysowej do poprawy jakości życia mieszkańców. Tematem rozmowy będą też plany i mechanizmy odbudowy  metropolii  w perspektywie planów odbudowy UE (tzw. Next Generation UE).

W dyskusji wezmą udział:

  • Jenny Evjen – Rada Powiatu Viken, Obszar Metropolitalny Oslo 
  • Francesco Vassallo – burmistrz Bollate, Obszar Metropolitalny Mediolanu
  • Marja Ruigrok – zastępca burmistrza Haarlemmermeer, członek Międzynarodowej Rady Doradczej w Amsterdamie i członek zarządu Regionu Metropolitalnego Amsterdamu

Podczas I Europejskiego Webinarium Metropolitalnego zorganizowanego 2 czerwca br., głównym tematem była ocena wpływu Covid-19 na obszary metropolitalne GZM, Barcelony oraz Göteborga, a także  analiza podjętych środków zaradczych. Szeroka relacja z tego wydarzenia znajduje się pod tym linkiem.

Webinarium rozpocznie się 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 i będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ
Jak koronawirus uderzył w europejskie metropolie? Co zrobić, aby odrodziły się po epidemii?

Transport publiczny, gospodarka odpadami, spowolnienie gospodarcze oraz opieka nad seniorami to obszary życia w metropoliach na których najbardziej odbiły się skutki pandemii koronawirusa. Teraz należy się skupić na poprawie jakości życia, efektywniejszym wykorzystaniu technologii do rozwoju mobilności, zdalnego nauczania i zastosowania dronów do obsługi sektora publicznego – to główne wnioski płynące z I Europejskiego Webinarium Metropolitalnego „Rozmowy Metropolitalne: Jak odrodzić się po COVID-19. Definiowanie wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic”. W dyskusji online udział wzięli przedstawiciele Metropolii GZM, obszarów metropolitalnych Barcelony i Göteborga, a także ponad 70 słuchaczy z różnych stron świata.

Głównym celem tego wydarzenia, które odbyło się 2 czerwca b.r.  była ocena wpływu pandemii koronawirusa na obszary metropolitalne oraz analiza podjętych przez nie środków zaradczych. Ważnym aspektem spotkania była także próba określenia wspólnych problemów metropolii europejskich oraz dyskusja nad najważniejszymi wyzwaniami, które obecnie stoją przed tymi obszarami.

Jak koronawirus odbił się na metropoliach?

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mówił o transporcie publicznym oraz obciążeniach wynikających z ograniczeń sanitarnych związanych z koniecznością zachowania dystansu społecznego i zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni w środkach transportu publicznego. Odbiło się to finansowo na organizacji przewozów realizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Nastąpił olbrzymi spadek dochodów ze sprzedaży biletów. Przewodniczący Zarządu GZM podkreślił również wagę wyzwań stojących przed gminami członkowskimi, m. in.  na polu edukacji i zarządzania szpitalami.  

Ernest Maragall, wiceprzewodniczący do spraw Stosunków Międzynarodowych  Obszaru Metropolitalnego Barcelony zwrócił uwagę na redukcję liczby pasażerów o 90-95 proc. i związany z tym spadek dochodów ze sprzedaży biletów. Niemniej jednak istnieje obowiązek utrzymania komunikacji ze względu na pasażerów wykonujących specyficzne zadania (np. służba zdrowia).

Obszar Metropolitalny Barcelony chce w ciągu kilku tygodniu uruchomić bezpłatną komunikację miejską. Do innych kwestii kluczowych zaliczył on także politykę dotyczącą zarządzania gospodarką odpadami. Epidemia wpłynęła znacznie na zmianę zwyczajów w związku z koniecznością pozostania ludzi w domach. To spowodowało także zmiany związane z wywozem odpadów i finansowaniem tego systemu. Koronawirus wymusił także ograniczenie prac publicznych i inwestycji strukturalnych.

Zdaniem Ernesta Maragalla, transport publiczny w tym regionie powinien odrodzić się stosunkowo szybko, natomiast powrót do normalności w przypadku pozostałych kwestii zajmie dużo więcej czasu. Przedstawiciel metropolii Barcelony wskazał także ważną rolę sektora publicznego w zapobieganiu skutkom pandemii Covid-19 w miastach. Istotne znaczenie będą miały zamówienia publiczne.

Negatywne skutki społeczno-gospodarcze

Nina Miskovsky, zastępca burmistrza miasta Göteborg podkreśliła, że największym problemem wynikającym z pandemii koronawirusa w mieście i regionie Goeteborga jest zapewnienie prawidłowej opieki seniorom. Około 75 proc. potwierdzonych przypadków Covid-19 w tej metropolii dotyczyło osób powyżej siedemdziesiątego, a 66 proc. – powyżej osiemdziesiątego roku życia. W dalszym ciągu rekomendowana jest izolacja osób w tej grupie wiekowej. Problemem jest też brak statystyk na szczeblu europejskim oraz ujednoliconych kryteriów prowadzenia badań.

W Goeteborgu wprowadzane są np. statystyki dot. osób zmarłych na Covid-19, które mieszkały w domach pomocy społecznej. Zdaniem Niny Miskovsky, koronawirus mocno dotyka tamtejszą gospodarkę. Następują zwolnienia w takich branżach jak sport, turystyka, przemysł spotkań i kultura, co z pewnością będzie mieć długotrwale negatywny wpływ na ekonomię. W Goeteborgu prowadzone jest też zdalne nauczanie. Dla młodzieży z biednych rodzin przygotowywane są paczki żywnościowe, dostarczane w specjalnych opakowaniach uniemożliwiających zakażenie koronawirusem. Negatywny efekt Covid-19, nie do końca jeszcze zbadany, może stanowić również wzrost przemocy domowej, co spowodowane jest narastającymi problemami psychologicznymi i stresem.

Jak podnieść się z kryzysu?

Kolejne pytanie dotyczyło środków zaradczych podjętych przez poszczególne metropolie. Ernest Maragall czeka na dobre wieści z Brukseli. W dalszym ciągu nie jest bowiem pewne, kto będzie się mógł ubiegać o wsparcie, o jakie pieniądze i na jakie działania. Jego zdaniem kluczowe byłoby pozyskanie  środków na inwestycje społeczne, służbę zdrowia, turystykę, inwestycje, poprawę stanu klimatu, zmiany energetyczne oraz polepszenie jakości powietrza. Potrzebne są działania, które zapewnią stały
i zrównoważony wzrost w przyszłości. Straty budżetowe związane z Covid-19 w samej Barcelonie szacowane są obecnie na ok. 300 mln euro.

Z kolei Nina Miskovsky potwierdziła chęć kontynuacji działań społecznych a także zwróciła uwagę na działania medyczne, takie jak prowadzenie testów z udziałem osób, u których stwierdzono przeciwciała. Ważne są również działania na rzecz mobilności, poprawy jakości nauczania oraz ożywienia gospodarczego. Kazimierz Karolczak zadeklarował prowadzenie dalszych działań na rzecz zapewnienia sprawnie funkcjonującej komunikacji miejskiej oraz wsparcia dla gmin członkowskich w ich działaniach prowadzonych na rzecz zwalczania skutków pandemii. Jednym
z ważniejszych działań poczynionych przez GZM w tym zakresie, było przekazanie wsparcia finansowego dla łącznie 18 szpitali z obszaru Metropolii. Wyraził on również obawę o gospodarkę naszego kraju w następnych miesiącach oraz na fakt, że dotychczasowe działania władz centralnych skupiały się przede wszystkim na pomocy przedsiębiorcom, natomiast – póki co – nie przewidziano wsparcia dla samorządów, które także bardzo mocno zostały dotknięte przez pandemię.

Czas na zmianę sposobu myślenia

W opinii prelegentów główne działania władz metropolitalnych powinny skupiać się na poprawie jakości życia mieszkańców. Wyzwaniem może być też zachęcenie ich do częstszego korzystania z transportu publicznego. Sytuacja związana z koronawirusem niejako wymusza na władzach zmianę sposobu myślenia – m.in. w dziedzinie mobilności, a także wykorzystania nowych technologii i ulepszenia istniejących – np. w kwestiach związanych z mobilnością, wykorzystaniem dronów w służbie miast i szpitali czy zdalnego nauczania. Wskazano, że działania metropolii są nakierowane na mieszkańca. Dlatego bez względu na różnice, metropolie europejskie powinny wymieniać się dobrymi praktykami i debatować, szczególnie w tych niełatwych czasach, by jeszcze lepiej określać i walczyć o swoją pozycję dotyczącą finansowania ze środków UE.

Podczas webinarium możliwość wypowiedzenia się mieli również jego uczestnicy – ich postulaty skupiały się wokół obszarów, które powinny być wspierane przez Unię Europejską. Wymieniono tu np. zrównoważony rozwój, który nie może istnieć bez transportu publicznego, tworzenie miast przyjaznych ruchowi pieszemu, nowoczesne rozwiązania związane z mobilnością uzupełniającą, która wsparłaby transport publiczny, cyfryzację danych i modele zarządzania, zwrócono także uwagę na finansowe pogorszenie kondycji gospodarstw domowych, które powinny zostać wsparte poprzez działania związane z aspektami społecznymi, mieszkalnictwem oraz zatrudnieniem.

W pierwszym webinarium zorganizowanym z inicjatywy Metropolii GZM wzięło udział ponad 70 reprezentantów metropolii z różnych zakątków świata oraz przedstawiciele nauki. Następne spotkania w sieci już wkrótce. Zaowocują one  materiałami, na podstawie których wspólnie z European Metropolitan Authorities można będzie skuteczniej reprezentować interesy metropolii w Unii Europejskiej.
Jak europejskie metropolie będą funkcjonować po COVID-19? Zapraszamy do debaty online

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest inicjatorem I
Europejskiego Webinarium Metropolitalnego 
„Rozmowy metropolitalne: Jak odrodzić się po COVID-19. Definiowanie
wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic”. Spotkanie w sieci odbędzie się 2
czerwca.

Głównym tematem debaty jest ocena wpływu pandemii
koronawirusa na obszary metropolitalne oraz analiza podjętych środków
zaradczych. Uczestnicy dyskusji podejmą próbę zdefiniowania wspólnych problemów
metropolii europejskich oraz przedyskutują najważniejsze wyzwania stojące
obecnie przed nimi.

W dyskusji wezmą udział:

  • Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • Ernest Maragall – Wiceprzewodniczący do spraw Stosunków Międzynarodowych, Obszar Metropolitalny Barcelony
  • Nina Miskovsky Zastępca Burmistrza Miasta Göteborg i Członek Zarządu Wykonawczego ds. Pomocy Społecznej w Regionie Göteborga

Webinarium rozpocznie się 2 czerwca 2020 o godzinie 15.00 i będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ

Współorganizatorem wydarzenia jest sieć European Metropolitan Authorities.
OECD zainteresowana doświadczeniami Metropolii

Eksperci OECD oceniają, jak rozwija się
Metropolia. To część ogólnopolskiego projektu realizowanego przez tą
międzynarodową organizację. Ma on się przyczynić do poprawy potencjału
administracji samorządowej.

„Lepsze
zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego
w Polsce” to wspólny projekt realizowany przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obecnie
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Miast
Polskich. Eksperci oceniają, jak samorządy – gminy oraz powiaty realizują
funkcje zarządzania publicznego oraz jak kierują rozwojem. Efektem ma być
powstanie raportu zawierającego zalecenia dotyczące poprawy jakości zarządzania
na rzecz mieszkańców oraz gospodarki.

W projekt
zaangażowane jest miasto Katowice i dlatego też przedstawiciele OECD
zainteresowali się Metropolią, zapraszając jej Zarząd  do spotkania w
ramach pogłębionych wywiadów.

– To dla nas wyjątkowa okazja, by się zaprezentować, przedstawić, opowiedzieć o Metropolii, o naszych wyzwaniach i problemach przed przedstawicielami OECD. Bardzo sobie cenię tą międzynarodową organizację – której raporty cieszą się wyjątkową merytoryczną wartością i obiektywizmem- mówi Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

– Działamy na podstawie ustawy metropolitalnej, która wyznacza nam zadania. Jesteśmy jedyną ustawową metropolią w Polsce – jesteśmy pilotażem. Ustawa dała nam więc instrumenty do tego, by koordynować, inicjować, inspirować ponadlokalne działania oraz sformalizowała zasady współpracy pomiędzy miastami i gminami. Dzięki temu mamy możliwość skuteczniejszego rozwiązywania wspólnych problemów. Mamy również wielką nadzieję, że wnioski końcowe płynące z przyszłego raportu OECD, pomogą nam i innym aspirującym samorządom do wdrażania podobnych rozwiązań. Liczę też, że doświadczenia Metropolii zainspirują gminy, powiaty i województwa do ich zastosowania- dodaje Danuta Kamińska.

Podczas
popołudniowego spotkania w poniedziałek (10.02. b.r.) eksperci OECD i Zarząd
Metropolii rozmawiają o m.in. specyfice
działania Metropolii, planowaniu strategicznym i przestrzennym, rozwoju
transportu publicznego i ochronie środowiska. Tematem są także budżet
Metropolii oraz doświadczenia w realizacji zasady transparentności w
zarządzaniu oraz partycypacji społecznej.

Foto: Metropolia GZM/Witold Trólka
Jak organizować nowoczesny system mobilności? Metropolia szuka inspiracji w Kopenhadze

Integracja transportu miejskiego z ruchem rowerowym i pieszym, autostrady rowerowe, mobilność współdzielona oraz zastosowanie aplikacji do planowania przemieszczania się po mieście to główne tematy, które interesują uczestników wizyty studyjnej do Kopenhagi, zorganizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Zespół miejski Kopenhagi jest wzorem do naśladowania w kwestiach wdrażania systemów mobilności. Obserwujemy trendy i rozwiązania, jakie wprowadzają duże miasta w Europie. Już teraz przygotowujemy Metropolię na zmiany, które będą standardem za kilka lub kilkanaście lat. Aby nie zostać w tyle musimy myśleć w kategoriach nowoczesnej mobilności- tłumaczy Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Współpracy Metropolii GZM.


Chcąc poznać doświadczenia innych nie możemy się ograniczać do czytania
raportów i opracowań. Ważne jest, aby na własne oczy zobaczyć jak działają
rozwiązania u naszych zagranicznych sąsiadów, doświadczyć jazdy komunikacją
miejską i rozmawiać bezpośrednio z autorami i współautorami sukcesu- dodaje
Jacek Woźnikowski.

W wizycie studyjnej uczestniczą przedstawiciele miast Metropolii, Katowic, Chorzowa, Tychów, Zabrza oraz Dąbrowy Górniczej.

Foto: Metropolia GZM

Eksperci zajmujący się
komunikacją publiczną oraz rozwojem mobilności w praktyczny sposób poznają
funkcjonowanie transportu publicznego, dowiedzą się, jak na obszarze Wielkiej
Kopenhagi działa mobilność jako usługa (MaaS, Mobility as a Service), poznają
funkcjonalności planera podróży oraz „Rejsekort” czyli karty, za pomocą której
podróżują i płacą za swoją podróż mieszkańcy Kopenhagi oraz odwiedzający ją
goście.

W programie wizyty jest spotkanie z  przedstawicielami Kopenhagi odpowiedzialnymi
za mobilność. Uczestnicy zapoznają się z kopenhaskim planem mobilnościowym oraz
projektami autostrad rowerowych. Dowiedzą się także, w jaki sposób usługi
mobilności współdzielonej w Kopenhadze uzupełniają transport publiczny.
Podczas EXPO Real w Monachium Metropolia zachęca inwestorów zagranicznych

Ponad 50 ofert inwestycyjnych z gmin członkowskich Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii jest prezentowanych podczas Targów Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL w Monachium. To jedna z największych imprez wystawienniczych w Europie w tej branży

Udział w targach służy prezentacji  potencjału inwestycyjnego i rozwojowego
Metropolii.  Na wspólnym stoisku
zachęcają inwestorów do współpracy Dąbrowa Górnicza, Katowice, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego.

Wystawcy prezentują 57 ofert z miast i gmin
GZM. Są to przede wszystkim tereny przemysłowe (od około 1 ha nawet do
kilkudziesięciu ha) przeznaczone pod działalność produkcyjną, innowacyjną czy
usługi. Po raz pierwszy wspólnie z Metropolią w wydarzeniu udział biorą również
partnerzy biznesowi. Są to: DL Invest Group S.A oraz Maksimum Sp. z o.o.
Holding Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Goście odwiedzający stoisko GZM otrzymają również raport pn. „Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” . Dokument powstał z myślą o promowaniu GZM Można się z niego  dowiedzieć, jakie działania Metropolia podejmuje i chce podejmować w przyszłości, aby podnosić jakość  i komfort życia jej mieszkańców oraz jaki jest jej potencjał gospodarczy.

Targi
Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL, to jedna z największych w Europie
imprez wystawienniczych, która skupia inwestorów i przedstawicieli branż
związanych z nieruchomościami.

Podczas
ubiegłorocznej edycji targów zaprezentowało się prawie 2,1 tys. wystawców z 41
krajów, a odwiedziło je 45 tys. uczestników z 72.krajów.

Od kilku miesięcy toczą się prace zmierzające do jak najlepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego Metropolii. W maju 2019 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A podpisały list intencyjny o współpracy. Zakłada ona wspólne działania na rzecz wspierania inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, ekspansji zagranicznej oraz zdefiniowania potrzeb rozwojowych członków Metropolii GZM. We wrześniu b.r.  ruszyła również „Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości”. To cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.
O Bytomiu w ZDF

Bytom jako przykład miasta walczącego o lepsze powietrze. W programie „Heute in Europa” (głos Europy) niemieckiej telewizji ZDF pojawił się wątek realizowanego w Bytomiu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Relacja ze spotkania z mieszkańcami w sprawie PONE,
które odbyło się w SP nr 38, była tłem do poruszanego w serwisie
informacyjnym tematu ochrony klimatu. Wspomniano m.in. o aktywistach z
Greenpeace, którzy walczą o to, by nie wykorzystywać węgla do 2030 roku
oraz ich blokadzie dostaw czarnego kruszcu w Gdańsku, gdzie doszło nawet
do zamieszek.

Jak relacjonowali dziennikarze ZDF, Bytom kiedyś kojarzony głównie z wydobycia węgla, dziś walczy o czyste powietrze. Zimą jest tu zła jakość powietrza, a mieszkańcy mają problemy z oddychaniem. Czy w Bytomiu jest jakaś alternatywa dla węgla? – pytano. W naszym mieście, tak jak i w całej Polsce, mamy problem ze smogiem – odpowiedział wiceprezydent Michał Bieda. Przystąpiliśmy do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, który ma pomóc mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne.

Przypomnijmy, na realizację PONE Bytom otrzymał 1,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze
mogą być wykorzystane na wymianę pieców węglowych na te ogrzewane
gazem, biomasą, energią elektryczną oraz kotły węglowe spełniające normy
emisyjne klasy 5. W ramach przyznanych Bytomiowi środków można starać
się również o dotację na prace związane z przyłączeniem do PEC i
likwidację pieców węglowych.

Wnioski o dofinansowanie wymiany ogrzewania przyjmowane są tylko w poniedziałki, od 9.00 do 17.00. Należy je składać w pokoju nr 213.
Będzińskie przedszkolaki otrzymały list od Królowej Anglii!

W Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie miało miejsce szczególne wydarzenie. Dzieci z grupy Krasnoludki w ramach Tygodnia Brytyjskiego postanowiły uczcić 93 urodziny Królowej Anglii – Elżbiety II.

Przedszkolaki z pomocą nauczycieli wykonały prezent urodzinowy oraz zredagowały życzenia, które zostały wysłane do szacownej jubilatki.

Ku ich zaskoczeniu wkrótce nadeszła odpowiedź z pałacu Buckingham.

Monarchini podziękowała za życzenia i przepięknie wykonany album.

Serdecznie pozdrowiła wszystkich wychowanków i personel Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie.

Radość naszych przedszkolaków nie miała końca…
Projekt „LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic!” w szkole w Psarach

Od 13 do 17 maja Szkoła Podstawowa w Psarach była gospodarzem
ostatniego spotkania partnerów dwuletniego projektu współpracy
szkół. Uczestniczyło w nim 15 nauczycieli, w tym 4 dyrektorów i
22 uczniów z Węgier, Portugalii, Estonii, Rumunii oraz Włoch.

Nauczyciele
i uczniowie przygotowali dla gości bardzo bogaty program obejmujący
zarówno działania ujęte w harmonogramie projektu jak i dodatkowe
atrakcje.

Uczestnicy
projektu w pierwszym dniu swojego pobytu zostali przywitani przez
dyrektora szkoły i oprowadzeniu po placówce oraz jej otoczeniu.
Zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, warunkami, wyposażeniem
oraz informacjami dotyczącymi zmian w systemie polskiej edukacji. Po
zajęciach integracyjnych udali się na warsztaty do Osikowej Doliny,
gdzie w międzynarodowych zespołach uczestniczyli w zajęciach
tradycyjnego artystycznego rękodzieła. Następnie pojechali do
Ogrodzieńca na wspólny projektowy piknik.

Kolejny
dzień rozpoczął się od „Dreams&Teams” – warsztatów w
formie edukacyjnej zabawy, podczas której każda ze szkół uczyła
zebranych zasad gier zespołowych, omawianych we wcześniejszej fazie
projektu. Następnie grupa projektowa udała się na lekcję
regionalną do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Miała również
okazję poznać charakterystyczne dla Śląska miejsca, jakimi są
Spodek i Nikoszowiec. W tym dniu nauczyciele spotkali się także z
wójtem Tomaszem Sadłoniem.

Trzeci
dzień uczestnicy rozpoczęli od Wieliczki. Wzięli udział w
warsztatach „Zostań eksploratorem kopalnianych głębin, po
których każdy otrzymał Akt Nadania tytułu Eksploratora
Kopalnianych Głębin. Program wizyty został wybrany z myślą o
przekazaniu uczestnikom informacji z zakresu geografii i historii
Polski oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak
komunikacja interpersonalna, rywalizacja i współpraca w grupie.
Popołudnie spędzili natomiast w Krakowie, gdzie przewodnikami byli
psarscy uczniowie, którzy wcześniej przygotowali w języku
angielskim podstawowe informacje o kolejnych zabytkach tego miasta.

Następny
dzień to kolejne warsztaty, tym razem pt. „Podziemne skarby”,
które odbyły się w Zabrzu, w zabytkowej kopalni Guido – Sztolnia
Luiza. W formie zabawy o charakterze geocachingu, czyli poszukiwania
skarbów, uczestnicy mogli poznać historię i geologię obiektów
górniczych oraz zaznajomić się z dziejami uprzemysłowienia
Górnego Śląska, z uwzględnieniem ogromnej roli górnictwa w
rozwoju tego regionu.

Przyszedł
również czas na koncert muzyki klasycznej w Wielkiej Sali
Koncertowej NOSPR w Katowicach. Na prośbę gości psarska szkoła
włączyła dodatkowo do programu wizytę edukacyjną w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Ostatnią
częścią programu było pożegnanie. Wielokulturowe przyjęcie dla
uczniów, rodziców i nauczycieli z przywiezionymi przez gości
tradycyjnymi przekąskami i przygotowanymi przez naszych rodziców
smakołykami. Zaprezentowano na nim zebrane filmy i slajdy o
szkołach, krajach i projekcie. Wszyscy dzielili się swoimi
wrażeniami i wspomnieniami z odbytych mobilności.

Wspomniany
projekt przyniósł wszystkim uczestnikom nie tylko wiele korzyści,
ale także radości. Kilkunastoosobowa grupa uczniów z Psar miała
okazję wyjechać do krajów partnerskich i mieszkać w domach swoich
zagranicznych kolegów, a później gościć ich w swoich domach. Był
to czas realizacji ciekawych zadań ze sportu, muzyki, przyrody i
tradycji, niezwykłych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności
oraz szlifowania swoich kompetencji językowych. Co ważne zawiązały
się nowe przyjaźnie, nie tylko pomiędzy uczniami czy
nauczycielami, ale także niektórymi rodzinami.

Warto
zaznaczyć, że rodzice psarskich uczestników projektu byli jego
bardzo mocną stroną. Z wielkim zaangażowaniem zajmowali się
powierzonymi im dziećmi ze szkół partnerskich, a każdą wolną
chwilę od działań grupowych zapełniali wyjazdami do atrakcyjnych
miejsc naszego regionu.

Zdobyte
doświadczenia zaowocowały napisaniem nowego wniosku aplikacyjnego,
który zyskał akceptację i grant. Dzięki temu już we wrześniu
rozpocznie się projekt w podobnym składzie partnerskim. Tym razem
koordynatorem będzie jednak inna szkoła węgierska, a szkołę
portugalską zastąpi turecka.