1

Ruda Śląska z Punktem Obsługi Klientów NFZ

Od 27 kwietnia br. w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 34 działa Punkt Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie w nim można otrzymać informacje oraz załatwić szereg spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. – To miejsce będzie służyło mieszkańcom, żeby dostęp był jak najlepszy. To idealna lokalizacja, aby taki punkt otworzyć – powiedział podczas wczorajszego otwarcia placówki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

– Mieszkańcy cenią możliwość załatwiania spraw na miejscu, w swoim mieście, a dla rudzian ten katalog właśnie znacząco się rozszerza. Warto podkreślić, że punkt NFZ został usytuowany w rejonie, w którym znajduje się szereg innych instytucji, jak Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy oddziały banków – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziękuję za tę decyzję kierownictwu Funduszu, a także senator Dorocie Tobiszowskiej, która bardzo zaangażowała się w pomysł utworzenia rudzkiego punktu NFZ – podkreśla.

Punkt Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rudzie Śląskiej zostanie uruchomiony 27 kwietnia br. w budynku przy ul. Niedurnego 34. – Staramy się być blisko pacjenta. Placówka jest bardzo dobrze skomunikowana, nieopodal przystanków tramwajowo-autobusowych. Budynek spełnia wszystkie wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dla klientów przygotowano 3 stanowiska bezpośredniej obsługi, biletomat i system informowania o miejscu w kolejce – informuje Piotr Nowak, dyrektor śląskiego oddziału NFZ. – Do dyspozycji jest wygodna, klimatyzowana poczekalnia z kącikiem dla najmłodszych oraz pokój dla matki z dzieckiem. Punkt jest otwarty na potrzeby osób w spektrum autyzmu, wyposażony w odpowiednio wyciszone pomieszczenie – dodaje.

– Dziękuję panu dyrektorowi Piotrowi Nowakowi za to, że konsekwentnie realizuje strategię Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z którą najważniejszy jest pacjent. Otwarcie takiego fantastycznego punktu jednoznacznie pokazuje, że troszczymy się o tego pacjenta – powiedział wczoraj w Rudzie Śląskiej Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Co można załatwić w POK?

Punkty Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizują obsługę pacjentów w zakresie:

 • udzielania informacji o okresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawie do świadczeń zdrowotnych w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • udzielania informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach, przysługujących pacjentom prawach,
 • wyjaśniania niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przyjmowania wniosków oraz wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo zastępujących EKUZ,
 • potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • przyjmowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • zawierania umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • przyjmowania interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pisemnej,
 • promowania i informowania na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego oraz aplikacji e-zdrowie,
 • przyjmowania wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w sprawach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wniosków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Internetowym Koncie Pacjenta,
 • przyjmowania wniosków/spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną i przekazywanie ich do rozpatrzenia do właściwej komórki.

Dodatkowo rudzka placówka jest jednym z POK, w których można potwierdzić profil zaufany.

Punkt w Rudzie Śląskiej jest 16. POK Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pozostałe zlokalizowane są w: Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Raciborzu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Zawierciu i Żywcu.

Delegatury śląskiego NFZ

Śląski OW NFZ ma też cztery delegatury: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Piekarach Śląskich i Rybniku. Delegatury realizują następujące zadania w zakresie obsługi klientów:

 • ustalanie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń,
 • udzielanie informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach, przysługujących pacjentom prawach,
 • wyjaśnianie niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zawieranie umów o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo zastępujących EKUZ,
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o zwrot poniesionych kosztów leczenia w UE/EFTA,
 • potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • przyjmowanie i rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową,
 • potwierdzanie Profilu Zaufanego,
 • przyjmowanie interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pisemnej,
 • informowanie na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego, potwierdzanie w imieniu NFZ Profilu Zaufanego oraz aplikacji związanych z e-zdrowiem,
 • obsługa stanowisk profilaktyki i promocji zdrowia,
 • przyjmowanie wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w sprawach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wniosków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Internetowym Koncie Pacjenta.

Sala Obsługi Klientów działa także w siedzibie głównej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przy. ul. Stanisława Kossutha 13.

Obecnie działalność sal obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów, w delegaturach oraz w siedzibie głównej prowadzona jest w pełnym zakresie.

Źródło: UM Ruda Śląska




Żółtaczka: bezpłatne badania w Sławkowie

Przez cały 2022 rok można w Sławkowie zbadać się na obecność wirusa HCV, powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Organizatorem akcji jest katowicka Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Aby skorzystać z bezpłatnych badań wystarczy zgłosić się do placówki ALAB laboratoria przy ulicy Piekarskiej 6. Nie jest wymagane żadne skierowanie ani zapisy.

Patronat nad akcją objął burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Wirus HCV powoduje zapalenie wątroby (WZW C). Jest on niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ rozwija się przez wiele lat nie dając specyficznych objawów. Prowadzi do marskości i rozwoju raka wątroby, ale możemy tego uniknąć. Wystarczy odpowiednio wcześnie wykonać badanie.

Każdy z nas był w sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia. Wirus dostaje się do organizmu wraz z krwią zainfekowaną, wystarczy ilość niewidoczna gołym okiem. Takie sytuacje mogą zdarzyć się w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, przy zabiegach medycznych, u dentysty, wszędzie tam gdzie nie są przestrzegane zasady sterylizacji narzędzi. Zbadać powinny się osoby, które miały wykonaną transfuzję krwi przed 1992 r., osoby, które chociażby incydentalnie zażywały narkotyki drogą dożylną, lub używały wspólnych przyborów higienicznych (np. maszynki do golenia).

Wirusa HCV trudno zdiagnozować, gdyż badań tych nie mogą zlecić lekarze rodzinni. Dlatego ważne jest, aby korzystać z akcji profilaktycznych i być świadomym stanu swojego zdrowia. Badanie polega na pobraniu krwi, w której sprawdza się obecność wirusa. W przypadku dodatniego wyniku, laboratorium wykona pogłębioną analizę – badanie jakościowe (HCV RNA), które odpowie na pytanie, czy organizm sam nie pokonał wirusa.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora – KLIKNIJ.

Źródło: UM Sławków




Innowacyjna operacja w piekarskim szpitalu

Innowacyjna operacja przeprowadzona została w zeszłym tygodniu przez specjalistów z Piekarskiego Centrum Medycznego. Pacjent z podejrzeniem raka przytarczycy zoperowany został przez zespół lekarzy, którzy usunęli guz znajdujący się w trudno dostępnym miejscu, używając jednego z dwóch urządzeń diagnostycznych typu Fluobeam dostępnych w Polsce.

Zabieg przeprowadzony na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii Piekarskiego Centrum Medycznego pod kierownictwem dr n. med. Marka Justa polegał na zidentyfikowaniu przytarczyc (gruczołów uczestniczących w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie) i ich usunięciu. Precyzyjne wykonanie tego zadania możliwe było dzięki użyciu innowacyjnego urządzenia Fluobeam. Używane przy chirurgii tarczycy i przytarczyc minimalizuje uszkodzenia tkanek podczas operacji wymagającej dużej precyzji.

Działania zespołu medycznego były skomplikowane z uwagi na brak jasno sprecyzowanego miejsca zmiany. Okazało się, że guz przytarczycy położony był głęboko pomiędzy kręgosłupem, przełykiem, a tchawicą i był wielkości około 7 cm. Trwający około dwóch godzin zabieg przebiegł bez powikłań i pacjent już został wypisany z oddziału.

Źródło: UM Piekary Śląskie




Piekarskie Centrum Medyczne przywraca porody rodzinne

Porody rodzinne znów dostępne są w Piekarskim Centrum Medycznym. Krewni zainteresowani udziałem w nich muszą jednak stosować się do procedur wdrożonych w placówce w związku z COVID-19.

 Od 7 stycznia 2021 roku w piekarskim szpitalu przywrócone zostały porody rodzinne. Osoby w nich uczestniczące zobowiązane są do wypełnienia ankiety w izbie przyjęć, a całą procedurę przeprowadza nadzorująca ją położna, która przekaże ewentualne wątpliwości dotyczące statusu epidemiologicznego lekarzowi dyżurnemu.

Warto równocześnie podkreślić, że osoba towarzysząca musi być zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej (komplet jednorazowy, rękawiczki, maskę), którą otrzyma od portiera.

Osoba towarzysząca może przebywać na sali porodowej od chwili rozpoczęcia porodu do 2 godzin po porodzie. Personel medyczny decyduje o momencie wejścia osoby towarzyszącej na salę porodową. Po wejściu na salę porodową nie należy jej opuszczać oraz zachować bezpieczny dystans pomiędzy personelem medycznym. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego.

Źródło: UM Piekary Śląskie




Bezpłatna mammografia na Rynku

Drogie Panie, jeśli przymierzacie się do wykonania badań mammograficznych Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie zaprasza do swojej mobilnej poradni 16, 19, 20 i 21 października oraz 1 i 2 grudnia.

Mammobus przyjedzie tradycyjnie na tarnogórski Rynek i czynny będzie w następujących godzinach:

16 i 19 października – 8.30 – 15.30

20 i 21 października – 10.00 – 17.00

1 i 2 grudnia – 10.00 – 17.00

Z badania bezpłatnie skorzystać mogą panie w wieku od 50 do 69 lat. Zapisy na badanie pod numerem telefonu: 32 278 98 96 w godz. 7.00 – 15.00.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz zdjęć z poprzedniej mammografii – jeżeli była wykonywana. Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata.

Źródło: UM Tarnowskie Góry




Stowarzyszenie zaprasza na prelekcje i warsztaty

Sławkowski oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego serdecznie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w prelekcjach i warsztatach.

Celem realizowanego przez stowarzyszenie projektu jest integracja osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, a także pomoc tym ostatnim w aktywizacji.

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego i finansowany ze środków urzędu miasta.

W sobotę 12 września na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy skorzystać mogli z udziału w przystosowanych do ich potrzeb ćwiczeń rozciągających.

Na uczestników projektu czekać będzie jeszcze prelekcja o profilaktyce zdrowotnej dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane z instruktażem klawiterapii, czyli stymulowania układu nerwowego. W planach są także zajęcia usprawniające – tworzenie świątecznych dekoracji i stroików oraz warsztaty manualne z zakresu decoupage i restauracji starych mebli. Członkowie stowarzyszenia sami również zadbają o zaprojektowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących projektu.

Szczegółowy program spotkań i warsztatów na plakacie.

Źródło: UM Sławków




W zdrowym ciele dębowy duch

Startujemy z akcją promującą aktywny wypoczynek i turystykę weekendową w Dąbrowie Górniczej. Wkrótce m.in. pokażemy wam pięcioodcinkowy miniserial poświęcony osobom, które wcielają w życie hasło: W zdrowym ciele dębowy duch i zaprosimy do rywalizacji.

Łyżworolkarka startująca w pucharze świata, mimo że nauczyła się jeździć po trzydziestce, reprezentantka Polski w siatkówce, która pierwsze piłki odbijała na Zielonej czy człowiek, który pływanie po Pogorii uczynił swoim sposobem na życie. Oto dębowe duchy, bohaterowie serialu, który będziecie mogli obejrzeć na naszych kanałach na Facebooku i YouTube.

− Dąbrowa Górnicza to miejsce, w którym spotykają się wyjątkowe walory przyrodnicze, warunki do uprawiania sportów outdoorowych i pasja mieszkańców. Żeby zostać dębowym duchem, wystarczy wstać sprzed telewizora i ruszyć w teren – mówi Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika Wydziału Marki Miasta, miłośniczka biegania, rolek i wędrówek po dąbrowskich okolicach. – Chcemy uhonorować wyróżniających się mieszkańców, ale też zachęcić wszystkich do aktywności fizycznej.

− Prawdopodobnie każdy mieszkaniec miasta odwiedził Pogorię, ale czy wiedzieliście, że z Okradzionowa można ruszyć przepięknym spływem kajakowym, bo Biała Przemsza urodą nie ustępuje rzekom z Borów Tucholskich? – pyta Wojciech Juroff, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego, a po godzinach pracy pływak, mors i podróżnik.

#staycation

Jednym z kluczowych celów projektu jest zachęcenie do coraz modniejszej w Dąbrowie Górniczej turystyki weekendowej, wedle zasady cudze chwalicie, Dąbrowy nie znacie. Z uwagi na koronawirusa wszelkie badania pokazują, że Polacy w tym roku wybierają kierunki lokalne (#staycation).

– Chcemy pokazać, że lato w mieście może być naprawdę ciekawe i ekscytujące – deklaruje Juroff.

Projekt W zdrowym ciele dębowy duch to także konkursy z nagrodami i rywalizacja w terenie. Do zabawy chcemy zaprosić m.in. pasjonatów fotografii, amatorów gier miejskich czy biegaczy.

Teaser serii:

Pierwszy odcinek – Supy są super!

Ten niepozorny sport podbija strzechy, a za sprawą Michała Bujaka zadomowił się na wodach Pogorii. – Osoby, które w ogóle nie pływają na deskach, już po 10 minutach świetnie sobie radzą! To sport dla każdego – tłumaczy instruktor. Do Dąbrowy deski zawędrowały z Majorki, gdzie Michał zetknął się z nimi po raz pierwszy. Mało – zobaczcie pierwszy odcinek serii – dostępny tu.

Podobają Wam się supy? Dąbrowską młodzież zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Akcji Lato. Zajęcia “SUPer Akcja Lato – wypożyczalnia i podstawy na deskach typu SUP” odbywają się w każdy poniedziałek wakacji, w godzinach 10:00-12:00 na Pogorii III. Liczba miejsc na zajęcia ograniczona, rezerwacja i więcej informacji pod nr.tel. 603 523 698.

Obserwujcie nasze media i bądźcie na bieżąco.

#DębowyDuch #DGdlaAktywnych

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza




Programy rehabilitacyjne

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” przygotowało dwa programy rehabilitacyjne „Sercu na ratunek” oraz „Stawiam na zdrowie”.

Skierowane są one do osób pracujących oraz chcących wrócić na rynek pracy, borykających się z dolegliwościami układu ruchu, schorzeniami serca oraz zagrożonych ich wystąpieniem w przyszłości. Więcej informacji o programach znajduje się w poniższych ulotkach.

Ulotka „Sercu na ratunek”

Ulotka „Stawiam na zdrowie”

Źródło: UM Radzionków




Zapraszamy na mammografię

Od 10-12 sierpnia przy Ośrodku Zdrowia w Sośnicowiach stanie Mammobus, w którym ubezpieczone Panie w wieku 50-69 lat będę mogły wykonać mammografię.

Badanie przysługuje raz na 2 lata, wymagana wcześniejsza rejestracja.
Więcej szczegółów na plakacie.

Źródło: UM Sośnicowice

Foto: UM Sosnicowice



Bezpłatne badania mammograficzne – 26 czerwca

26 czerwca przy Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich stanie mammobus, w którym każda kobieta w wieku 50-69 lat będzie mogła wykonać bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi). Akcja prowadzona jest w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów.  Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Piekary Śląskie – 26 czerwca 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Miejskim Domu Kultury, ul. Bytomska 73

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przypominamy, że badania wykonywane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi nie wymagają skierowania, a tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Dlatego też, zachęcamy wszystkie Panie, które z powodu pandemii nie mogły wykonać badań we wcześniej umówionym terminie o nie zwlekanie z rejestracją na mammografię.

Źródło: UM Piekary Śląskie