1

Miasto i Metropolia szpitalowi

282 tys. zł przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w Bytomiu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pieniądze te przekazano po tym, jak między innymi gmina Tarnowskie Góry zrezygnowała z ich wykorzystania przekazując je pilniejszy w tym momencie cel.

– Oddział Zakaźny Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu obsługuje mieszkańców Metropolii, w tym mieszkańców naszego miasta, którzy kierowani są do tej placówki z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Metropolia pomogła nam przekazując pieniądze na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego, a my zdecydowaliśmy o przekazaniu przysługujących naszej gminie środków Oddziałowi Zakaźnemu w Bytomiu. To nasz gest solidarności i ukłon w kierunku placówki, która troszczy się o też o tarnogórzan – mówił kwietniu Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych. Dzisiejsza decyzja zgromadzenia członków Metropolii to efekt propozycji władz Tarnowskich Gór sprzed miesiąca.

Przypomnijmy, że wcześniej, dzięki inicjatywie burmistrza Tarnowskich Gór, na liście placówek wytypowanych do dofinansowania przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię znalazł się także Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, który otrzymał 365 tys. zł na walkę z koronawirusem.

Do przodu posuwa się także kwestia zakupu przez miasto, powiat i pozostałe gminy powiatu karetki dla szpitala. Miasto Tarnowskie Góry zadeklarowało na ten cel blisko 60 tys. zł, powiat – 100 tys. zł, pozostałe gminy wsparły zakup kwotami uzależnionymi od ilości mieszkańców. Samochód trafi do szpitala już w czerwcu.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Gliwice wspierają hospicjum

Gliwice od lat wspomagają Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Dzięki dotacjom z miejskiego budżetu zakupiono m.in. samochody, specjalistyczny sprzęt, zapoczątkowano modernizowanie oddziału medycyny paliatywnej. W 2018 roku środki z miejskiej kasy umożliwiły rozpoczęcie rozbudowy placówki przy ul. Daszyńskiego. Obecnie nowy budynek jest w stanie surowym zamkniętym, a Hospicjum otrzymało od miasta promesę na środki pozwalające dokończyć tę ważną inwestycję. Tym razem Gliwice przekażą 1 mln zł.

Rozbudowa i modernizacja Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ul. Daszyńskiego jest prowadzona od prawie dwóch lat. Dzięki zbiórkom publicznym, sponsorom i wsparciu miasta udało się z powodzeniem zrealizować pierwszy etap inwestycji. Obecnie trwa proces wyłaniania wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych w ramach drugiego etapu prac (do kwietniowego przetargu w tej sprawie wpłynęło 6 ofert; otwarto je przed tygodniem). Okrągły milion złotych dotacji z gliwickiego budżetu będzie solidnym wkładem umożliwiającym ich szybkie i fachowe przeprowadzenie – w bezpiecznych warunkach, uwzględniając rygory sanitarne spowodowane trwającą epidemią.

– Od lat wspieramy gliwickie hospicjum i współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Między 2012 a 2019 rokiem przekazaliśmy ponad 1,1 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje i remonty w placówce. Dzięki tym pieniądzom udało się zapoczątkować modernizację oddziału medycyny paliatywnej, w ramach którego w minionym roku hospitalizowano na miejscu 349 chorych, a domową opieką paliatywną zostało objętych 726 chorych. Wszystkie te formy opieki są sprawowane nieodpłatnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Warto dodać, że rozbudowane hospicjum, modernizowane dzięki wsparciu miasta i ludzi dobrych serc, będzie spełniać wymogi stawiane nowoczesnym oddziałom opieki paliatywnej. Na powierzchni łącznie około 1800 m2 znajdą się m.in. sale chorych, gabinety zabiegowe i lekarskie, pokój pielęgniarek, kaplica, kuchnia, magazyny, zaplecza socjalne, dział farmacji oraz serwerownia. Zgodnie z planami powiększony do 30 łóżek Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej zostanie przeniesiony na drugie piętro i będzie w całości usytuowany na jednym poziomie. To ułatwi pracę personelu hospicjum i codzienne życie pacjentów. Będą oni mieli do dyspozycji klimatyzowane sale 1- i 2-osobowe. Powstanie też Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii, poradnie opieki zdrowotnej zajmujące się m.in. leczeniem bólu, sala dydaktyczna dla potrzeb kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów oraz kształcenia wolontariatu, a także szatnie i pokoje socjalne dla wolontariuszy. Poprawione zostaną warunki lokalowe Poradni Medycyny Paliatywnej wraz z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 10 mln zł.

Źródło: UM Gliwice
Kolejna odsłona programu leczenia niepłodności metodą in-vitro z miejskim dofinansowaniem

Cztery kliniki będą w tym roku realizatorami programu polityki prozdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Sosnowca w latach 2017-2020”. W sumie 40 par będzie mogło liczyć na dofinansowanie przez gminę Sosnowiec procedury in vitro.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano cztery kliniki: Medi Partner sp. z o.o., Gyn Centrum Clinic sp. z o.o., Centrum BOCIAN sp. z o.o. oraz Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED. W tym roku na ten cel gmina przeznaczyła 200 tys. zł. To już czwarta edycja programu, z którego skorzystało do tej pory kilkadziesiąt par, z których kilka doczekało się potomstwa, mieliśmy także do czynienia z ciążą mnogą.

Patrząc na efekty realizacji programu leczenia niepłodności, nie zastanawialiśmy się długo, bo widać od razu, że warto go kontynuować. Zależy nam na ograniczeniu zjawiska niepołodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sosnowcapodkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów (łącznie nie więcej niż 5.000 zł) co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozoustrojowego. Róznicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury  a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla par, które mają potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentują potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Programem objętych zostanie 40 par spełniających poniższe kryteria:

 – Wiek kobiety mieści się w przedziale 23-40 lat wg rocznika urodzenia;

– Zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;

– Pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;

– W dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkuje na terenie Sosnowca;

– Mają udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenia pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności, udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję lub też są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 20 maja 2020 roku o godzinie 8.00 w poniższych podmiotach:

Lp. Podmiot Liczba par
1 Medi Partner Sp. z o.o.

Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Katowice ul. Piotrowicka 83

11
2. GynCentrum Clinic Sp. z o.o.

Katowice ul. Żelazna 1

Częstochowa ul. Kozielewskiego 9

Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 89/49

11
3. Centrum BOCIAN Sp. z o.o. Sp. k.

Białystok ul. Akademicka 26

Katowice ul. Dąbrówki 13

Warszawa ul. Stawki 2a

8
4. Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED

Kraków ul. Legendy 3 lok. 1

10

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń,  liczona od daty i godziny złożenia przez parę wniosku i oświadczenia.

W załączeniu wzór wniosku wraz z oświadczeniem.

Źródło: UM Sosnowiec
Chirurgia w szpitalu w Pyskowicach wznawia działalność

15 maja, wznawia działalność Oddział Chirurgiczny w Szpitalu w Pyskowicach sp. z o.o., który został zamknięty 8 maja w związku z wykryciem u jednej z pracownic zarażenia koronawirusem – informuje Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

– Już pierwszego dnia badaniom testowym poddanych zostało ponad 30 osób, w tym 18 pacjentów i 15 pielęgniarek, z którymi miała styczność zakażona opiekunka medyczna – informuje Leszek Kubiak, prezes zarządu Szpitala w Pyskowicach Sp. z o. o. – Podjęliśmy także natychmiast wszystkie wymagane w takim przypadku procedury epidemiczne.

Częściowo zamknięty został tylko Oddział Chirurgiczny, pozostałe oddziały pracowały normalnie. Szpital współpracował przy tym ściśle z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach oraz z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego działającym w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

 – Współpraca układała się wzorowo, obie te placówki okazały nam dużą pomoc w ciężkiej sytuacji, w jakiej znalazł się szpital – dodaje Leszek Kubiak. – 12 i 13 maja otrzymaliśmy wyniki testów przeprowadzonych u naszych pielęgniarek i pacjentów. Wszystkie miały wynik ujemny, potwierdzając tym samym, że nie doszło u nich do zakażenia. Sytuacja została więc szybko opanowana i chirurgia znów wraca do normalnej działalności.

Źródło: UM Pyskowice
Szpital w Pyskowicach zawiesza działalność oddziału chirurgicznego

2020-05-08 . Jak informuje Szpital sp. z o.o. w Pyskowicach  w związku z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 u jednego z pracowników Oddziału Chirurgicznego do odwołania zawieszone zostaje przyjmowanie pacjentów na ten oddział. Zarażona pracownica oraz osoby z personelu, z którymi miała styczność, przebywają w izolacji domowej. Do czasu wykonania badań na obecność COVID-19 w szpitalu na kwarantannie pozostaną pacjenci oddziału.

Jak poinformował Leszek Kubiak, prezes Szpitala sp. z o.o. w Pyskowicach, w czwartek, 7 maja br. wieczorem okazało się, że jedna z opiekunek medycznych, pracująca na Oddziale Chirurgicznym jest zarażona koronawirusem. Natychmiast wdrożono odpowiednie procedury. Obecnie oddział jest zamknięty.

– W związku z tym, że zakażona opiekunka  przebywała w tym tygodniu od poniedziałku do środy w bliskim kontakcie z pielęgniarkami i pacjentami na Oddziale Chirurgii, musieliśmy go zamknąć. Osoby z załogi, z którymi miała bezpośrednią styczność, zostały skierowane na kwarantannę domową. Pacjenci z oddziału pozostaną w izolacji w szpitalu, dopóki nie poznamy wyników ich testów na obecność COVID-19.  Pod tym kątem przebadany zostanie również personel Oddziału Chirurgicznego – przekazuje L.Kubiak.

Szpital natychmiast poinformował o sytuacji wszystkie agendy zarządzania kryzysowego w województwie oraz Sanepid. – Pozostałe oddziały pracują normalnie. Sytuacja jest pod kontrolą – podkreśla Leszek Kubiak, prezes Szpitala sp. z o.o. w Pyskowicach.
Pobieranie wymazów tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

Od 11 maja pobieranie wymazów od osób, które podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu (przy al. Legionów 49) będzie prowadzone tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę.

Rejestracja na dany dzień (konkretną godzinę: 10.00, 15.00 oraz 20.00) będzie prowadzona od 8.00 do 11.00 pod numerem telefonu 606 326 535. Takie rozwiązanie znacznie poprawi komfort, skracając czas oczekiwania na pobranie wymazu.

Przypomnijmy, że punkt poboru wymazów działający przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu (przy al. Legionów 49) jest wciąż jedynym miejscem w naszym mieście i jednym z niewielu w regionie powszechnie dostępnym dla osób zaniepokojonych zaobserwowanymi u siebie objawami.

Osobom, które przyjeżdżają do punktu przypominamy, by maksymalnie ograniczyły kontakt z innymi ludźmi. Prosimy nie korzystać z komunikacji publicznej, a czekając na badanie jak najdłużej pozostawać w samochodzie.

Źródło: UM Bytom
Ponad 25 tysięcy przekazane Szpitalowi Miejskiemu

Zbiórka pieniężna wspierająca zakupy środków higienicznych w Szpitalu Miejskim, zainicjowana przez mieszkańców i fundację GROT, zakończyła się pełnym sukcesem.

O akcji tej pisaliśmy >>TUTAJ<<  kilka dni temu. Dzisiaj byliśmy świadkami przekazania przez prezesa fundacji Andrzeja Ostrowskiego symbolicznego czeku i tym samym zabranej przez mieszkańców miasta kwoty 25 tysięcy złotych. Ze strony zarządu siemianowickiej lecznicy, wyrazy podziękowania za solidarność społeczną z całym zespołem medycznym złożyli Jan Brol oraz Aleksandra Skowronek.    

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Pyskowickie przychodnie znów szczepią dzieci

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z luzowaniem rygorów antywirusowych wszystkie pyskowickie przychodnie przywróciły wykonywanie obowiązkowych szczepień dzieci.

Termin wizyty wyznaczą ośrodki zdrowia w drodze indywidualnych wezwań, między innymi drogą telefoniczną. Każdorazowo wykonanie zabiegu uzależnione jest od wyniku wywiadu i zbadania stanu zdrowia małego pacjenta. 

Źródło: UM Pyskowice
Piekarskie Centrum Medyczne rusza z rehabilitacją

Od najbliższego poniedziałku tj. 11 maja br. pacjentów zacznie przyjmować Ośrodek Rehabilitacji działający przy piekarskim szpitalu. Wizyty odbywać się będą tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Co ważne – zaplanowane wizyty na kwiecień i maj przesuwają się o 8 tygodni (ośrodek został wówczas zamknięty). O kolejnych terminach ośrodek będzie informować pacjentów telefonicznie.

– Ze względu na obecną sytuację wprowadziliśmy reżim sanitarno-epidemiologicznym, który pozwoli nam ponownie przyjmować pacjentów, zachowując maksimum bezpieczeństwa.  Bardzo prosimy o wyrozumiałość, ale zmusza nas do tego obecna sytuacja. W pierwszej kolejności przyjmowani będę pacjenci, którzy mieli zaplanowaną rehabilitację w marcu. Nikomu wizyta nie przepadnie tylko przesunie się w czasie – mówi  Maja Biedal, kierownik ośrodka.

Na rehabilitację wchodzą pacjenci w maseczkach i rękawiczkach. Na terenie ośrodka nie można używać telefonu komórkowego.

Nowe skierowania na rehabilitację można wrzucać, do specjalnie przygotowanej skrzynki przed ośrodkiem. Ważne, by wraz ze skierowaniem podać do siebie numer telefonu.

Wszystkie sprawy dotyczące rehabilitacji można załatwić telefonicznie pod nr tel. 32 284 54 35
oraz mailowo pod adresem: osrodek.rehabilitacji@onet.pl

Źródło: UM Piekary Śląskie
MZOZ – rehabilitacja i poradnie specjalistyczne wznowiły działalność. Są jednak pewne ograniczenia.

Od 4 maja Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej po okresie zawieszenia wznowił działalność Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnych, Oddziału Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Poradni Specjalistycznych – podstawowej opieki zdrowotnej. Ich działanie odbywa się jednak na nowych zasadach.

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych – ul. Lędzińska 14

Podstawową formą kontaktu z pacjentami są rozmowy telefoniczne (umawianie terminów oraz godzin zabiegów rehabilitacyjnych). Zabiegi wykonywane są w pełnym zakresie (z wyłączeniem masażu klasycznego). Personel zbiera wywiad epidemiologiczny oraz dokonuje pomiaru temperatury ciała pacjenta.

Wdrożono procedury: dezynfekcja stanowisk zabiegowych po każdym pacjencie, stosowanie środków zabezpieczenia indywidualnego dla personelu, zmniejszenie liczby pacjentów tak, aby zachować maksymalną odległość pomiędzy pacjentami oraz aby była możliwość wietrzenia i dezynfekcji stanowisk.


 Oddział Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu – ul. Pokoju 17

Podstawową formą kontaktu z pacjentami są rozmowy telefoniczne. O przyjęciu na Oddział decyduje tzw. Zespół Kwalifikujący, który bierze pod uwagę rodzaj schorzenia, wiek i ogólny stan pacjenta, a także choroby współistniejące. Zespół ocenia ryzyko epidemiologiczne wynikające z możliwości kontaktów pacjentów z pacjentem zarażonym koronawirusem, osób przebywających w kwarantannie oraz przybywających z zagranicy.

Wdrożono procedury: ograniczono liczbę pacjentów przyjmowanych na oddział, wprowadzono zakaz opuszczania oddziału oraz zakaz odwiedzin. Dodatkowo wprowadzono obowiązek dezynfekcji stanowisk zabiegowych i stosowania środków ochrony indywidualnej.


 Poradnie Specjalistyczne – poradnie podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawą kontaktu z pacjentem (umawianie wizyt), to droga telefoniczna. Rejestracja pacjentów na określoną godzinę. Pacjent przyjmowany jest w godzinach pracy poradni, co 20 minut. Ograniczono także liczbę przyjmowanych pacjentów.

Wdrożono procedury: o wejściu do przychodni decyduje personel medyczny po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, pomiarze temperatury ciała, dezynfekcji i potwierdzeniu daty i godziny wizyty w poradni specjalistycznej. Należy podkreślić, iż w dalszym ciągu podstawą działalności są teleporady udzielane przez lekarzy.

Źródło: UM Lędziny