1

Konferencja: Metropolia w wynikach projektu Gospostrateg – NewUrbPact i pracach nad Strategią Rozwoju GZM

Wnioski z projektu Gospostrateg-NewUrbPact oraz stan prac nad Strategią Rozwoju GZM – to główne tematy konferencji, która odbędzie się 17 grudnia br. (piątek) o godz. 9:00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Będzie to okazja do zapoznania się z wynikami prac nt. oceny stanu i kierunków rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zaprezentowane zostaną:

 • wnioski z kończącego się projektu Gospostrateg (realizowanego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów
  w Krakowie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii),
 • stan prac na Strategią Rozwoju GZM, w które zaangażowana jest firma doradcza PwC Polska;

Przewidziany jest również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, naukowców
i współorganizatorów.

Projekt Gospostrateg (Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego – NewUrbPact), realizowany jest w latach 2019 – 2021, przy współfinansowaniu środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem badań w projekcie jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dla jej obszaru wykonano liczne analizy o tematyce społeczno-gospodarczej i przestrzennej, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, baz danych i obrazowania satelitarnego. Przykładowe, opracowane zagadnienia tego projektu, to: potencjał gospodarczy, procesy ludnościowo-osadnicze, budżety obywatelskie, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, dynamika inwestycyjna budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego, metropolitalny system przyrodniczy, metody bilansowania terenów. Wypracowany został szeroki i treściwy zasób przekrojowej wiedzy o GZM i jej gminach członkowskich, w formie zeszytów metropolitalnych, z bogatą ilustracją graficzną. Wszystkie będą niebawem dostępne na portalu InfoGZM.

Wyniki projektu Gospostrateg-NewUrbPact wykorzystane zostaną w toczących się pracach nad Strategią Rozwoju GZM, która jest opracowywany przy udziale firmy doradczej PwC Polska. Uchwalenie Strategii Rozwoju GZM planowane jest na koniec 2022 r. Dotychczas przerowadzone zostały takie działania jak: m.in. ankietyzacja służąca pozyskaniu opinii mieszkańców nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec GZM, wywiady indywidualne z ekspertami oraz warsztaty z włodarzami i przedstawicielami gmin z pięciu podregionów GZM. Obecnie  realizowany jest II etap prac, związany z diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem wydarzenia a zainteresowanych do wypełnienia formularza rejestracji, która potrwa do 13 grudnia br.

Wydarzenie będzie miało formułę hybrydową, co oznacza ograniczoną liczbę uczestników na miejscu. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w Konferencji stacjonarnie, dostępna będzie transmisja online na stronie wydarzenia na portalu Facebook oraz na platformie Youtube. Uczestnictwo online nie wymaga rejestracji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: newurbpact@irmir.pl

WAŻNE DOKUMENTY:
Konkurs na najlepsze prace naukowe dla studentów i absolwentów z GZM. Nabór trwa do 30 listopada

Metropolia nagrodzi najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie – poruszające tematykę rozwoju miast. Do pierwszej edycji konkursu studenci i absolwenci z obszaru GZM mogą zgłaszać prace, które powstały w roku akademickim 2018/2019. Nabór trwa do wtorku, 30 listopada br.

Komisja konkursowa wyłoni 6 najlepszych prac, za które przyzna nagrody Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy. Wartość nagród finansowych wynosi kolejno: w kategorii prac licencjackich – 4 tys. zł (czyli 2 tys. zł dla każdej pracy); prac inżynierskich – 4 tys. zł (2 tys. zł dla każdej pracy); prac magisterskich – 7 tys. zł (3,5 tys. zł dla każdej pracy).

Tematy zgłaszanych prac mogą dotyczyć dowolnych aspektów związanych z rozwojem miast. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym pracom, które będą poruszać zagadnienia dotyczące obszarów i projektów, którymi zajmuje się Metropolia, np. analiza czynników zachęcających i zniechęcających do wyboru transportu publicznego na przykładzie obszaru metropolitalnego GZM, otwarte dane jako element smart city w cyfrowej administracji publicznej na przykładzie metropolitalnego projektu GZM Data Store, czy retencja wody jako antidotum na jej brak – dobre praktyki z obszaru GZM oraz perspektywy rozwoju.

Do pierwszej edycji konkursu Metropolia zaprasza autorów prac dyplomowych, które powstawały od roku akademickiego 2018/2019, czyli zbiegły się w czasie z rozpoczęciem działalności przez GZM. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br. W następnych latach – będą mogły być zgłaszane prace obronione w minionym roku.

Regulamin wraz z obszarami tematycznymi, których mogą dotyczyć prace, znajdują się TUTAJ.
Współpraca z Wyższą Szkołą Humanitas

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk i rektor Wyższej Szkoły Humanitas prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk podpisali porozumienie w sprawie organizacji praktyk dla studentów sosnowieckiej uczelni.

Dzięki porozumieniu w urzędzie miasta praktyki odbywać będą mogli studenci kierunku Administracja.

– Bardzo cieszymy się z tej współpracy. Mam nadzieję, że praktyki w urzędzie pozwolą studentom lepiej poznać warsztat pracy w administracji publicznej – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Mimo tego, że nie jesteśmy dużym urzędem, mamy się czym pochwalić. W tym roku jako samorząd zajęliśmy 32. miejsce wśród 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski i 4. miejsce w województwie w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. Eksperci oceniali kilkadziesiąt wskaźników z czterech grup, opisujących kondycję samorządów: finanse i rozwój, dbałość o mieszkańców, czyste środowisko i zarządzanie – wylicza Rafał Adamczyk.

To niejedyne sukcesy miasta. W 2018 roku Sławków zajął dziesiąte miejsce w kraju w rankingu miesięcznika „Wspólnota” w kategorii małych miast. Ranking oceniał efektywność wykorzystania środków unijnych. W 2015 roku miasto uplasowało się na drugim miejscu w kraju w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepiej wykorzystujących środki europejskie.

Z kolei Wyższa Szkoła Humanitas cieszy się opinią jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w woj. śląskim. W 2021 roku WSH znalazła się na 2. miejscu w województwie śląskim i na 13. miejscu w Polsce wśród uczelni niepublicznych w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Z kolei w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” uczelnia znalazła się na 5. miejscu w Polsce w kategorii uczelni niepublicznych.

– Wysoka jakość kształcenia, inwestowanie w praktyczne aspekty zajęć akademickich, partnerskie podejście do studentów oraz szeroka oferta edukacyjna, obejmująca także możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora – to najważniejsze cechy Wyższej Szkoły Humanitas. Praktyki są ważnym elementem dydaktyki w naszej uczelni, dlatego poszerzanie grona instytucji, w których studenci mogą zdobywać doświadczenia zawodowe jest dla nas priorytetem. Zależy nam na współpracy z instytucjami prestiżowymi, dającymi młodym ludziom możliwości szerokiego rozwoju i nabywania zróżnicowanych kompetencji. Dlatego tak cieszy nas umowa z Urzędem Miasta Sławkowa. Sławków to niewielki samorząd, ale pod wieloma względami lider w skali ogólnopolskiej – mówi prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Humanitas.
Automatyczny lot drona w Sosnowcu odbędzie się w późniejszym terminie 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wspólnie z samorządem Sosnowca, Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa i firmami z branży technologicznej przygotowuje się do serii testów z wykorzystaniem automatycznego drona. Bezzałogowy statek powietrzny, poruszający się pomiędzy specjalnymi stacjami dokującymi, będzie transportował pilny ładunek medyczny na odległości 3 km. Aby jednak dopełnić wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa, przeloty, które miały się odbyć tej jesieni, zostaną przesunięte na wiosnę 2022 roku.

– Przeloty nad Sosnowcem przeprowadzimy w trybie automatycznym, czyli przy minimalnej ingerencji operatora. Bezzałogowy statek powietrzny będzie się poruszał po wcześniej zaprogramowanej trasie, z wykorzystaniem mechanizmu samonaprowadzania. Mówimy o bardzo zaawansowanej technologii, a więc musimy dopełnić wszelkich starań, by minimalizować potencjalne ryzyko – mówi Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią”.

– Wspólnie ze stronami zaangażowanymi w projekt podjęliśmy decyzję o dopracowaniu szczegółowych elementów systemu transportowego w taki sposób, by zapewniały one najwyższy poziom bezpieczeństwa. Oczekiwania wszystkich stron projektu są bowiem takie, aby poziom bezpieczeństwa systemu był nawet wyższy od tego, który wymagany jest przepisami. Dajemy sobie dodatkowy czas i przesuwamy testy na wiosnę przyszłego roku, aby dopracować każdy element operacji w najdrobniejszym detalu – dodaje Marcin Dziekański.

Bezpieczeństwo to także jeden a najważniejszych aspektów wskazywanych przez mieszkańców Sosnowca, którzy brali udział w dedykowanych warsztatach, poświęconych pilotażowym lotom automatycznego drona. Spotkanie odbyło się w październiku w sosnowieckiej Mediatece, a sam pomysł testowania technologii bezzałogowych spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony mieszkańców.

Przygotowania do lotów nad Sosnowcem toczą się intensywnie. Autorzy projektu zgromadzili już pełną dokumentację techniczną, która zawiera szczegółowe informacje wymagane przepisami. Testy będą jednymi z pierwszych lotów w naszym kraju, które operatorzy poprzedzą analizą ryzyka zgodną z metodyką SORA (Specific Operations Risk Assessment) według najnowszych wytycznych i standardów, obowiązujących tego typu operacje w Europie. Z tego też względu zdecydowano o przesunięciu pilotażu na wiosnę 2022 r.

W projekt zaangażowana jest Metropolia GZM, miasto Sosnowiec, firmy Dronehub i Pentacomp, a także Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Celem projektu jest zebranie doświadczeń dotyczących wykorzystania technologii dronowej w efektywnym zaspakajaniu potrzeb miasta i jego mieszkańców oraz wymiana doświadczeń z partnerami międzynarodowymi realizującymi podobne projekty.
Nawet 12 tys. zł dla szkół na poprawę jakości powietrza w klasach. Trwa rejestracja

Zmęczenia i obniżona koncentracji wśród uczniów, nie zawsze spowodowana jest zbyt intensywnym planem lekcji, a złą jakością powietrza w klasach. Dlatego też Fundacja Napraw Sobie Miasto i Metropolia GZM zapraszają szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie „Szkolne klimaty – popraw klimat swojej klasy”.  Właśnie rozpoczęła się rejestracja. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia. W nagrodzonych szkołach, uczniowie sprawdzą stan powietrza w klasach przy wsparciu ekspertów. Następnie znajdą sposoby na jego poprawę i dzięki temu – na poprawienie komfortu nauki na lekcjach.

Obniżona odporność, a więc i wyższe ryzyko zakażenia COVID-19, większa liczba nieobecności i obniżona zdolność koncentracji – to możliwe skutki oddychania powietrzem złej jakości. Eksperci z Fundacji Napraw Sobie Miasto podkreślają, że z prowadzonych na świecie badań, wynika, że wewnątrz budynków i w pomieszczeniach jego jakość może być nawet 100 razy gorsza niż na zewnątrz. Aby znaleźć propozycje rozwiązań tego problemu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chce zaprosić szkoły do projektu „OpenAir – zdrowe powietrze w klasie”.

Uczniowie, by wziąć udział w konkursie, muszą przesłać zgłoszenie. Wystarczy nagrać krótki film wideo, nagranie głosowe, piosenkę albo zrobić zdjęcie, mema czy prezentację multimedialną. Następnie umieścić na dowolnym portal mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok) i opatrzyć hashtagiem “#szkolneklimaty”, a link podać w formularzu na stronie openair.naprawsobiemiasto.eu. Na etapie przygotowań zgłoszeń, można konsultować się z organizatorami podczas webinarów. Prace można składać do 17 grudnia. Wyniki zostaną ogłoszone 23 grudnia.

Rejestracja: Szkolne klimaty – popraw klimat w swojej klasie

Prace mogą składać uczniowie samodzielnie, a także zespołowo. Tematem prac konkursowych jest jakość powietrza w szkolnych klasach i wpływ na zmiany klimatyczne na Ziemi. Pytanie pomocnicze dla uczestników to: dlaczego chcesz poprawić klimat w swojej klasie? 

– Wielu uczniów zna syndrom zmęczenia na piątej czy szóstej lekcji – mówi Paweł Wyszomirski, prezes Fundacji Napraw Sobie Miasto.

– Często myślimy, że to od zbyt intensywnych zajęć, ale niejednokrotnie to nie efekt przeładowanego programu lub zmęczenia nauczyciela, ale złej jakości powietrza w klasie. Chcemy to wspólnie z uczniami sprawdzić i poprawi. Dlatego też eksperci Fundacji Napraw Sobie Miasto razem z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zapraszają do wzięcia udziału w programie „Szkole klimaty”, który jest pierwszym w Polsce projektem kompleksowej poprawy jakości powietrza w szkolnych klasach – dodaje.

Pierwszym etapem projektu będzie sprawdzenie stanu powietrza nie tylko wokół budynków, ale i w szkolnych klasach.

Kontroli podlegać będą poziomy pyłów, powodujących smog, ale także odczyty dwutlenku węgla, lotnych związków organicznych czy dwutlenku azotu i siarki.

Eksperci przyjrzą się także temperaturze i wilgotności w pomieszczeniach, aby zobaczyć czy nie da się zaoszczędzić wydatków na ogrzewanie przez bardziej ekonomiczne wietrzenie klas. Wypracowane rozwiązania będą później upowszechniane w kolejnych placówkach.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Europejskie metropolie o wyzwaniach klimatycznych. Za rok spotkają się w Katowicach

Około 20 europejskich metropolii, podczas dorocznego spotkania sieci European Metropolitan Authorities (EMA), podpisały deklarację o wzmocnieniu roli obszarów metropolitalnych oraz konieczności podejmowania działań na rzecz neutralności klimatycznej oraz zrównoważonego i ekologicznego mieszkalnictwa. Wśród sygnatariuszy jest także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która będzie gospodarzem przyszłorocznego forum. Odbędzie się ono w Katowicach podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11) i zostanie zwieńczone podpisaniem deklaracji katowickiej. 

 Górnośląsko- zagłębiowska Metropolia współpracuje z European Metropolitan Authorities od 2018 roku. To inicjatywa, tworząca przestrzeń do debaty politycznej dla europejskich obszarów metropolitalnych. Ma na celu wymianę doświadczeń, wspieranie wspólnych projektów, a także podejmowanie wspólnych działań na rzecz wzmacniania roli obszarów metropolitalnych w agendach Unii Europejskiej oraz w projektowanych instrumentach finansowych.

Głównym wątkiem tegorocznej sesji sieci EMA, były tematy związane z ekologią, działaniami na rzecz neutralności klimatycznej oraz nowymi wyzwaniami, przed którymi stanął świat w dobie pandemii konorwirusa W forum wzięli udział prezydenci europejskich miast, przedstawiciele obszarów metropolitalnych, unijni urzędnicy oraz przedstawiciele administracji publicznej. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentował Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu.

Podczas spotkań Forum sieci EMA podpisywane są deklaracje, które stanowią manifest ideowy, podkreślający najważniejsze kierunki rozwojowe, które są wspólne i ważne dla wszystkich biorących udział w spotkaniu europejskich metropolii.

Podpisana w Porto deklaracja podkreśla gotowość obszarów metropolitalnych do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców. W dokumencie zasygnalizowano także gotowość do wdrażania projektów metropolitalnych przy wykorzystaniu środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility), związanych z transformacją cyfrową i energetyczną.

– Deklaracja sieci EMA wskazuje na konieczność nowego podejścia do roli metropolii w sytuacji, którą wytworzyła pandemia koronawirusa oraz kryzys klimatyczny – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

– Te ostatnie trudne lata pokazują, że to właśnie metropolie odgrywają bardzo ważną rolę w skutecznym rozwiązywaniu nowych problemów, ponieważ są najbliżej mieszkańców. Dlatego też tak ważnym jest wzmocnienia ich roli poprzez np. umożliwienie korzystania z unijnych instrumentów finansowych na rzecz odbudowy i odporności – tłumaczy Kazimierz Karolczak.

Podczas posiedzenia w Porto, przewodniczący Karolczak zaprosił również przedstawicieli sieci EMA do wzięcia udziału w przyszłorocznym forum, którego GZM będzie gospodarzem. Odbędzie się ono w Katowicach podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11) i zakończy się podpisaniem „deklaracji katowickiej”. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie uczestniczyć w pracach nad treścią tego stanowiska.
Katowicka Superjednostka zmieniająca kolor? Metropolitalny Climathon 2021 na mecie

Specjalna powłoka do pokrycia dachów i elewacji budynków, która odbija lub przyciąga promienie słoneczne, a także koncepcja budowy stacjonarnych lub mobilnych eko-parasoli, czyli zadaszeń pokrytych panelami fotowoltaicznymi, by ładować hulajnogi lub zasilać oświetlenie uliczne – to zwycięskie pomysły, zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Metropolitalnego Climathonu. Była to polska edycja największego maratonu pomysłów klimatycznych, który odbył się w zeszłym tygodniu w ponad 100 miastach, w ponad 60 krajach na całym świecie. W metropolitalnym wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 60 osób, a zwycięzcy za swoje innowacyjne koncepcje, związane ze skutecznym wykorzystaniem i oszczędzaniem energii – otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

 Climathon, czyli 24godzinny hackathon klimatyczny, to międzynarodowe wydarzenie mające na celu współtworzenie innowacyjnych pomysłów odpowiadających na lokalne wyzwania związane z globalnym ociepleniem.

Polska edycja, organizowana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wraz z Fundacją Fortis Pro Nobis, odbyła się w tym roku pod hasłem „Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”. Uczestnicy szukali rozwiązań dla wydajniejszego i oszczędniejszego, a także bardziej ekologicznego funkcjonowania śląskich i zagłębiowskich miast.

ZOBACZ: I miejsce. Energy shield

Pierwsze miejsce zajął projekt „Energy Shield”, polegający na stworzeniu specjalnych powłok na elewacjach budynków, czy powierzchniach dachowych, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury na zewnątrz tak, aby latem efektywniej odbijały światło, a więc schładzały, a zimną przyciągały i „dogrzewały” mieszkania energią słoneczną.

ZOBACZ: II miejsce. Miejski eco_PARASOL

Drugie miejsce otrzymał koncept instalacji „MIEJSKI eco_PARASOL”. Przedmiotem tego projektu byłoby spore zadaszenie, które mogłoby powstać na miejskich wyspach ciepła, czyli np. otwartych placach i rynkach. Na jego dachu zainstalowane mogłyby być zbiorniki do filtrowania wody oraz panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Tak wytworzony prąd mógłby zostać wykorzystany np. do ładowania hulajnóg czy zasilania oświetlenia ulicznego.

ZOBACZ: III miejsce. PEROSOL

Trzeci zwycięski pomysł to „PEROSOL”, koncepcja stworzenia miejskich, mobilnych parasoli z panelami fotowoltaicznymi, wykorzystującymi technologie perowskitów, które mogłyby być instalowane na placach, parkingach czy rynkach. Perowskity, to materiały absorbujące światło, pozwalające przekształcić energię słoneczną w prąd, w ogniwie fotowoltaicznym – to materiały, które mogą zrewolucjonizować fotowoltaikę.

Zespoły projektowe pracowały w formule online oraz stacjonarnie w GPP Business Park w Katowicach. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: młodzież w wieku 15-17 lat oraz osoby powyżej 18. roku życia. Zwycięzcy w kategorii pełnoletniej – otrzymali kolejno nagrody 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł oraz nagrody rzeczowe takie, jak inteligentna stacja pogodowa NETATMO ufundowana przez firmę AUG-E, wycieczka do Muzeum Energetyki, kalkulatory naukowe, głośniki oraz słuchawki bezprzewodowe. Na naszych finalistów czeka dodatkowo profesjonalne szkolenie z tworzenia prezentacji inwestorskich.

Tegoroczny Climathon odbywał się pod okiem ekspertów z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, firmy NatForce oraz Fundacji Fortis Pro Nobis. Wspierali uczestników i oceniali przedstawione pomysły biorąc pod uwagę szereg kryteriów.

Climathon 2021. Warsztaty dla młodzieży
Climathon 2021. Warsztaty dla młodzieży

Climathon to wydarzenie stworzone przez EIT Climate-KIC i organizowane wraz z partnerami, cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością. Od sześciu lat łączy tysiące ludzi ze wszystkich stron świata w myśl kreatywności i innowacyjności klimatycznej. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości w kwestii globalnego ocieplenia, stworzenie przestrzeni do współpracy oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc w walce z kryzysem klimatycznym.

Więcej informacji na stronie www.climathon.pl oraz na www.climathon.climate-kic.org
Metropolia nagrodzi najlepsze prace naukowe swoich studentów. Zgłoszenia do 30 listopada

Metropolia ogłasza konkurs na prace dyplomowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie – dla studentów uczelni z obszaru GZM. W pierwszej edycji konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od roku akademickiego 2018/2019. Komisja konkursowa wyłoni 6 najlepszych prac, za które przyzna nagrody Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to część szerszego programu pod nazwą „Metropolia Nauki”. Celem jest tworzenie zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju instytucjonalnego, społecznego i gospodarczego obszaru GZM, promowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz promocja osiągnięć naukowych metropolitalnych ośrodków akademickich. Konkurs ma również stanowić wkład Metropolii w promowanie osiągnięć naukowych uczelni działających na jej obszarze.

Tematy zgłaszanych prac będą mogły dotyczyć dowolnych aspektów związanych z rozwojem miast. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym pracom, które będą poruszać zagadnienia dotyczące obszarów i projektów, którymi zajmuje się Metropolia, np. analiza czynników zachęcających i zniechęcających do wyboru transportu publicznego na przykładzie obszaru metropolitalnego GZM, otwarte dane jako element smart city w cyfrowej administracji publicznej na przykładzie metropolitalnego projektu GZM Data Store, czy retencja wody jako antidotum na jej brak – dobre praktyki z obszaru GZM oraz perspektywy rozwoju.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy. Wartość nagród finansowych wynosi kolejno: w kategorii prac licencjackich – 4 tys. zł (czyli 2 tys. zł dla każdej pracy); prac inżynierskich – 4 tys. zł (2 tys. zł dla każdej pracy); prac magisterskich – 7 tys. zł (3,5 tys. zł dla każdej pracy).

Do pierwszej edycji konkursu Metropolia zaprasza autorów prac dyplomowych, które powstawały od roku akademickiego 2018/2019, czyli zbiegły się w czasie z rozpoczęciem działalności przez GZM. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada br. W następnych latach – będą mogły być zgłaszane prace obronione w minionym roku.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe to kolejne działanie ukierunkowane na promocję potencjału edukacyjnego i naukowego GZM. Pierwszym rozpoczętym przez Metropolię projektem na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej metropolitalnych uczelni, był powołany dwa lata temu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki niemu uczelnie mają szanse zapraszać mentorów, światowej klasy naukowców z uczelni zajmujących najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach, by poprowadzili zajęcia dla naszych studentów i pracowników naukowych. Do tej pory dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł otrzymało 18 projektów. Pięć z nich zostało zakończonych, a w przeprowadzonych wykładach udział wzięło ponad tysiąc osób. W budżecie funduszu uczelnie mają do dyspozycji jeszcze ok. 7 mln zł.

Regulamin wraz z obszarami tematycznymi, których mogą dotyczyć prace, znajdują się TUTAJ.
Transport, edukacja, rynek pracy i zieleń – młodzi mieszkańcy wyrazili swoje potrzeby 

Zwiększenie udziału osób młodych w życiu społecznym, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, rozwijanie transportu i zielonej infrastruktury – to niektóre cele strategiczne, wskazane przez mieszkańców GZM w wieku od 16 do 25 lat, którzy brali udział w projekcie „Młodzi robią Metropolię”. Po ponad roku wspólnej pracy, nadchodzi czas na podsumowanie projektu.  

„Młodzi robią Metropolię” to projekt, w którym uczestniczyła grupa 25 młodych mieszkańców GZM, a także zespół naukowy z Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań dla ludzi młodych, podejmowanych przez GZM i jej gminy członkowskie. Założeniem projektu było włączenie młodzieży w procesy decyzyjne oraz uzyskanie informacji na temat zmian, które według nich powinny być podejmowane w Metropolii. We wtorek (26 października) odbyło się spotkanie uczestników projektu z zarządem Metropolii, podczas którego przedstawiono pierwsze wnioski.

Postulaty wniesione przez młodych mieszkańców okazały się bardzo zróżnicowane. Uczestnicy projektu wskazali, że oczekują dialogu i współpracy w procesach miastotwórczych. Oczekują także lepszej edukacji –  przygotowującej do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Chcą dobrej i przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej realizacji wszystkich potrzeb bez względu na stan zdrowia i wiek. Sprzeciwiają się betonowaniu miast, oczekują zielonych i przyjaznych przestrzeni do życia. Pragną mieć dostępu do rynku pracy, który nadąża za nowymi możliwościami i trendami. Chcą przemieszczać się po mieście dobrze zorganizowanym transportem publicznym.  

Efektem projektu „Młodzi robią Metropolię” jest raport – zawierający diagnozę, cele strategiczne i pomysły na zadania interwencyjne – który zostanie udostępniony gminom GZM oraz departamentom merytorycznym Urzędu Metropolitalnego. Ponadto cele wskazane przez mieszkańców posłużą  w opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni do zespołów doradczych GZM działającego w obszarze wyzwań demograficznych.  

Czytaj więcej o projekcie Młodzi robią Metropolię TUTAJ
AKTUALIZACJA: Przedłużona rejestracja na Climathon 2021. Do wygrania 10 tys. zł

AKTUALIZACJA: Rejestracja do drugiej edycji Metropolitalnego Climathonu 2021 została przedłużona. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października poprzez stronę: www.climathon.pl. Łączna pula nagród do wygrania to 10 000 zł!

Druga edycja Metropolitalnego Climathonu 2021 rozpocznie się 28 października w formule hybrydowej. Climathon to 24-godzinny wyścig kreatywności odbywający się równolegle w ponad 100 miastach na świecie. Podczas metropolitalnego wydarzenia uczestnicy będą szukać rozwiązań w jaki sposób, w trosce o ochronę klimatu, możemy oszczędzać energię i ciepło w domach i mieście.  Na autorów najlepszego pomysłu czeka nagroda główna w wysokości 5000 zł oraz nagrody rzeczowe. W wydarzeniu może wziąć udział każdy: uczniowie i dorośli, zespoły oraz indywidualne zgłoszenia. Wiedza specjalistyczna ani umiejętności programistyczne nie są koniecznością. Szczegóły poniżej.

Climathon 2021: wyścig kreatywności jak oszczędzać prąd i ciepło w trosce o klimat

 Wyłączenie nieużywanych ładowarek z gniazdka, gaszenie światła w pomieszczeniu, z którego nie korzystamy czy przykręcenie kaloryfera przed wietrzeniem mieszkania – to kilka sposobów na to, jak zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej i ciepła w naszych domach. Gdy dodamy do tego np. element rywalizacji, albo monitorowania efektów, wówczas możemy dostać ciekawe rozwiązania na to, jak zachęcić większą liczbę osób np. najbliższych sąsiadów z bloku lub piętra akademika, do zmiany swoich codziennych nawyków w trosce o ochronę klimatu.

Dlatego też zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i tym, jak racjonalnie korzystać z prądu i ciepła będą tematami drugiej edycji Metropolitalnego Climathonu.

 Co to jest Climathon?

To wydarzenie, które ma charakter 24-godzinnej rywalizacji, w trakcie której uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami, wypracowują propozycje rozwiązań, służących ochronie klimatu. Podczas Climathonu szansę na wygraną ma każdy kreatywny pomysł, który zaproponuje ciekawe i nowoczesne podejście do tematów związanych ze światowymi wyzwaniami klimatycznymi, a w tym roku – oszczędnością energii i ciepła.

Dla kogo jest II Metropolitalny Climathon 2021?

Zgłosić może się każdy, kto ma ukończone 15 lat: młodzież, studenci, osoby dorosłe, przedsiębiorcy, aktywiści, pracownicy organizacji pozarządowych czy urzędnicy. Jednym słowem: w Climathonie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł związany z tematem „Energia w mieście – Metropolia efektywna energetycznie”. Organizatorzy nie szukają skomplikowanych rozwiązań wiążących się np. z powstaniem zaawansowanej aplikacji mobilnej czy instalowaniem kosztowanych urządzeń. Wygrać może nawet prosta edukacyjna koncepcja jak zachęcić siebie i osoby z najbliższego otoczenia do oszczędzania prądu i ciepła. Rejestracja na wydarzenie trwa do 26 października.

Co trzeba umieć?

Aby wziąć udział w Climathonie nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy związanej z energetyką i ciepłownictwem. Wystarczy otwarty umysł i chęć tworzenia niestandardowych pomysłów. Podczas wydarzenia uczestnicy otrzymają wsparcie organizatorów oraz inspirację mentorów i ekspertów.

 Co oznacza efektywność energetyczna?

To szerokie zagadnienie związane ze skutecznym wykorzystaniem i oszczędzaniem energii, na przykład ogrzewaniem budynków poprzez zużywanie mniejszej ilości prądu i ciepła. Efektywność energetyczna nie jest jednak odmawianiem sobie podstawowych wygód, takich jak ciepło w domu czy oświetlenie, tylko racjonalne i optymalne zużycie tych mediów. Efektywne zużycie energii to też podstawa bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Racjonalne wykorzystywanie energii oraz zmniejszanie poziomu jej zużycia sprawia, że możemy działać wydajniej, oszczędniej i stać się bardziej przyjaznymi dla środowiska i klimatu. Pomysły uczestników Climathonu dotyczyć mogą zarówno ograniczania strat ciepła, kogeneracji, izolacji, wentylacji, modernizacji oświetlenia, jak również innowacyjnych rozwiązań w sferze odnawialnych źródeł energii i wszystkich innych pomysłów wspomagających zmniejszanie zużycia energii i ciepła w mieście. Efektywność energetyczna ma też szersze zalety ekonomiczne. W makro skali to m.in.  ograniczenie wyczerpywania surowców, czy zmniejszenie skali importu surowców energetycznych. Ma również przełożenie na oszczędności dla indywidualnych odbiorców, bo pozwala ograniczyć wzrost rachunków za wodę, ciepło i prąd.

Jak można się zgłosić do Climathonu?

Wystarczy wejść na stronę www.climathon.pl i znaleźć formularz rejestracyjny oraz wypełnić wszystkie pola. Informacja zwrotna powinna pojawić się do 25 października.

W jakiej formule odbędzie się Climathon?

II Metropolitalny Climathon odbędzie się w formule hybrydowej. 28 października wydarzenie rozpocznie się stacjonarnie w GPP Business Park w Katowicach i ta część będzie skierowana do młodzieży powyżej 15 lat. Natomiast równolegle, 28 i 29 października, odbywać się będzie event dla dorosłych w formule online.

W jakich godzinach będzie się odbywać?

Climathon zacznie się 28 października o godz. 9:00 dla uczniów szkół średnich, a o godz. 16:00 dla uczestników pełnoletnich. Skończy się natomiast 29 października o godz. 21:00.

Co można wygrać?

Dla najciekawszych pomysłów przewidziane zostały nagrody:

 1. konkurs dla młodzieży szkół średnich
  1. Nagroda I:

– wycieczka do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych (maksymalnie 37 os.)

– kalkulatory naukowe (dla każdego członka grupy)

– głośniki JBL GO (dla każdego członka grupy)

 1. Nagroda II

– kalkulatory (dla każdego członka grupy)

– słuchawki bezprzewodowe BASEUS Encok W04 ANC (dla każdego członka grupy)

 1. Nagroda III

– kalkulatory (dla każdego członka grupy)

 1. konkurs dla uczestników pełnoletnich będących osobami fizycznymi
 1. Nagroda I 5000 zł
 2. Nagroda II 3000 zł
 3. Nagroda III 2000 zł

I inne upominki organizatorów oraz partnerów wydarzenia.

W zeszłorocznej edycji wydarzenia pod hasłem „Susza w mieście” uczestnicy poszukiwali rozwiązań problemów związanych z retencją wody.

 1. miejsce zajął HEKSAGON: Ogród deszczowy – Heksagonalne, modułowe siedziska i pojemniki na ogrody deszczowe; do zastosowania wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca, np. trybuny, huśtawki.
 2. miejsce zajął projekt „Pożytecznik lokalny”, polegający na stworzeniu samowystarczalnego ogrodu społeczno-osiedlowego, szkolnego czy też przedszkolnego, który z czasem przybrałby formę sieci samowystarczalnych ogrodów. Do funkcjonowania obiektu wykorzystywana jest wyłącznie woda deszczowa oraz inne odnawialne źródła energii.
 3. miejsce zajął projekt eco_STRUKTURA: Zieleń przy sieci rur tworzy przyjazny mikroklimat i zapobiega przegrzewaniu się elewacji, zmniejszając dyskomfort mieszkańców.
 4. miejsce to projekt WODNY ZAKĄTEK – zespół zaproponował wielofunkcyjny teren retencyjny z dedykowaną aplikacją, która angażuje lokalnych mieszkańców do zarządzania tym terenem. Czujniki monitoringu wilgotności gleby informują użytkownika, czy już czas zabrać rodzinę na spacer i napełnić oczka wodne dla jeży i wróbli albo podlać rabatę miododajną dla pszczół.

II Metropolitalny Climathon organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię razem z Fundacją Fortis pro Nobis pod auspicjami EIT Climate-KIC.

Więcej informacji na stronie www.climathon.pl oraz na www.climathon.climate-kic.org