1

Piekarski półmaraton – zmiany w funkcjonowaniu komunikacji

W związku z organizacją w dniu 24 lipca 2. PKO Piekarskiego Półmaratonu od godz. 20.00 do nocy 24/25 lipca 2021 r. godz. 1.00, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Piekarach Śląskich, Bobrownikach i Świerklańcu.

Zmiany w funkcjonowaniu ZTM w dniach 24-25.07.2021 r.

 • trasa linii 5 w kursach o godz. 19:37 i 20:07 z Tarnowskich Gór: … – Osiedle Wieczorka Dworzec 02 – Osiedle Wieczorka Konstytucji 3 Maja 01 – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską –Piekary Bazylika 01 – …; przystanki Piekary Dwór 02 oraz Osiedle Wieczorka Szkoła 02 nie będą obsługiwane;
 • trasa linii 5 w kursach o godz. 19:09 i 19:39 z Katowic: … – Piekary Bazylika 02 – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Węglową – Osiedle Wieczorka Dworzec 04 – …; przystanki Piekary Dwór 03 oraz Osiedle Wieczorka Szkoła 01 nie będą obsługiwane;
 • trasa linii 5 w kursach od godz. 20:09 oraz w kursie o godz. 23:53 z przystanku Dołki Kaplica: … – Szarej Poczta 02 – Szarlej Pod Lipami 02 – Orzech Kolejowa nż 02 – Orzech Szkoła 02 – Orzech Bytomska 02 – Świerklaniec Radzionkowska nż 02 – Świerklaniec Szkoła 01 – Świerklaniec Park 02 – …;
 • trasa linii 5 w kursach od godziny 20:37 z Tarnowskich Gór: … – Świerklaniec Park 01 – …; Świerklaniec Szkoła 02 – Świerklaniec Radzionkowska nż 01 – Orzech Bytomska 01 – Orzech Szkoła 01 – Orzech Kolejowa nż 01 – Szarlej Pod Lipami 01 – Szarej Poczta 01 – …;
 • trasa linii 53 w kursie o godz. 20:10 z Osiedla Wieczorka zgodnie z rozkładem;
 • trasa linii 53 w kursie o godz. 21:01 z Sączowa: Dobieszowice Kolonia Wesoła 01 – Wymysłów Sienkiewicza 01 – Wymysłów Leśna nż 01 – Wymysłów Stacja Pomp 01 – Kozłowa Góra Zapora nż 01 – Świerklaniec Sady nż 02 – Świerklaniec Park 02; przystanki Kolonia Józefka, Kolonia Józefka Cmentarz, Osiedle Wieczorka Dworzec nie będą obsługiwane;
 • trasa linii 53 w kursie o godz. 22:42 z Świerklańca do Sączowa: Świerklaniec Park 01 – Świerklaniec Sady nż 01 – Kozłowa Góra Zapora nż 02 – Wymysłów Stacja Pomp 02 – Wymysłów Leśna nż 02 – Wymysłów Sienkiewicza 02 – Dobieszowice Kolonia Wesoła 02 (włączenie w aktualny rozkład jazdy o godz. 22:50) – …; przystanki Kolonia Józefka, Kolonia Józefka Cmentarz, Osiedle Wieczorka Dworzec nie będą obsługiwane;
 • trasy linii 73114164264 w kierunku Osiedla Wieczorka: … – Piekary Bazylika 02 – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Węglową – Osiedle Wieczorka Dworzec; przystanki Piekary Dwór oraz Osiedle Wieczorka Szkoła nie będą obsługiwane;
 • trasy linii 73114164264 w kierunku przeciwnym: Osiedle Wieczorka Dworzec – Osiedle Wieczorka Konstytucji 3 Maja 01 – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Bytomską – Piekary Bazylika 01 – …; przystanki Piekary Dwór oraz Osiedle Wieczorka Szkoła nie będą obsługiwane;
 • trasy linii 185 i 192 w kierunku Osiedla Wieczorka: … – Piekary Technoszczot 02 – przystanek tymczasowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Węglową – Osiedle Wieczorka Dworzec; przystanek Osiedle Wieczorka Konstytucji 3 Maja 02 nie będzie obsługiwany;
 • trasy linii 185 i 192 w kierunku Bytomia nie ulegają zmianie;
 • trasa linii 700 w kursie o godz. 20:20 z Bytomia zgodnie z rozkładem;
 • trasa linii 700 w kursie o godz. 22:25 z Bytomia: … – Szarlej Szpital 01 – Szarlej Wyszyńskiego 02 – Szarlej Osiedle Sowińskiego 02 – Bobrowniki Namiarki 02 – Bobrowniki Rondo 01 – Bobrowniki 1 Maja 02 – Bobrowniki Kościół 02 – Bobrowniki Remiza 02 – Bobrowniki Słowackiego nż 02 – Bobrowniki Stadion nż 02 – Dobieszowice Polna nż 03 – Dobieszowice Kościuszki 02 –…; przystanki Szarlej Poczta, Piekary Bazylika, Piekary Dwór, Piekary Lipka, Kozłowa Góra Tarnogórska, Kozłowa Góra, Kozłowa Góra Zapora nż, Wymysłów Stacja Pomp, Wymysłów Leśna nż, Wymysłów Sienkiewicza nie będą obsługiwane;
 • trasa linii 700 w kursie o godz. 21:35 z Wojkowic: … – Dobieszowice Kościuszki 01 – Dobieszowice Polna nż 04 – Bobrowniki Stadion nż 01 – Bobrowniki Słowackiego nż 01 – Bobrowniki Remiza 01 – Bobrowniki Kościół 01 – Bobrowniki 1 Maja 01 – Bobrowniki Rondo 02 – Bobrowniki Namiarki 01 – Szarlej Osiedle Sowińskiego 01 – Szarlej Wyszyńskiego 01 – Szarlej Szpital 02 – …; przystanki Szarlej Poczta, Piekary Bazylika, Piekary Dwór, Piekary Lipka, Kozłowa Góra Tarnogórska, Kozłowa Góra, Kozłowa Góra Zapora nż, Wymysłów Stacja Pomp, Wymysłów Leśna nż, Wymysłów Sienkiewicza nie będą obsługiwane.

Link: więcej szczegółów na stronie ZTM

Źródło: UM Piekary Śląskie
Budowa Centrum Przesiadkowego nie zwalnia tempa

Inwestycja realizowana po północnej stronie dworca PKP jest coraz bardziej zaawansowana. W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Co słychać na placu robót?

Na drugim segmencie zadaszenia Centrum Przesiadkowego trwają prace związane z pokryciem dachowym, montażem tras kablowych oraz instalacji odwodnienia. Zakończono już montaż konstrukcji stalowej segmentu nr 3, jednocześnie też zajęto się segmentem najwyższym – nad budynkiem obsługi pasażerskiej. W tym obiekcie kontynuowane są prace związane z wykonaniem aluminiowej elewacji i instalacjami wewnętrznymi, rozpoczęto także prace wykończeniowe. Wznoszona jest również konstrukcja budynku usługowego (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem).

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano z kolei nową stolarkę okienną oraz rozpoczęto prace związane z nakładaniem zaprawy naprawczej na żelbetowe ściany. W dalszym ciągu kontynuowane są prace związane z infrastrukturą podziemną, wykonywaniem konstrukcji pod przyszły układ drogowy, przebudową istniejącego tunelu oraz budową nowego przejścia podziemnego i murów oporowych. Wartą odnotowania nowinką jest pomysł zastosowanie na jednej z projektowanych ścian szczelinowych okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego – rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. W dłuższej perspektywie czasu materiał ten pozwala bowiem na redukcję stężenia w powietrzu tlenków azotu, tlenków siarki, lotnych związków organicznych takich jak benzen czy toluen, amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów. Dodatkowo wykazuje właściwości samoczyszczące, sprawdzając się nie tylko przy sadzy, brudzie i cząstkach organicznych, ale i przy pleśni, chorobotwórczych grzybach, glonach, bakteriach i alergenach.
Inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Prace toczą się również po południowej stronie dworca kolejowego. W tej części przebudowany zostanie układ drogowy, tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Obecnie trwają końcowe prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Prowadzone są też roboty w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego w ciągu ul. Okopowej (na odcinku od dworca PKP do placu Piastów) i budowy miejsc parkingowych w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu, ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego. W rejonie placu Piastów rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z przebudową sieci cieplnej. W najbliższym czasie planowane jest tam uruchomienie frontu robót po wschodniej stronie centralnej wyspy placu.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2022 r. (kik)

Źródło: UM Gliwice
Pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem. Powstaje plan mobilności miejskiej dla Metropolii

Mobilność to coś więcej niż transport z punktu A do punktu B. To sposób organizacji życia, codziennego poruszania się po mieście i wyborów między różnymi środkami transportu. Mając to na uwadze, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego dąży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie on wyznaczał  działania samorządów w tym obszarze. Wykonano już pierwszy krok – powstało szczegółowe opracowanie pn. „Dobra mobilność”, które stanowi „półmetek” prac nad szerszym dokumentem, jakim będzie plan mobilności miejskiej.

KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM „DOBRA MOBILNOŚĆ”

– Dobra mobilność to ludzie, którzy ją tworzą. Nie tylko mieszkańcy, ale i pracownicy samorządów. To od współpracy wszystkich grup zależy, czy będziemy w stanie tworzyć miasta bardziej przyjazne mieszkańcom – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

– Obok dużych inwestycji w kolej czy centra przesiadkowe, równie ważna jest skuteczna kooperacja na każdym szczeblu. Podstawą każdego planu mobilności, w odróżnieniu od standardowych dokumentów transportowych, jest szeroko zakrojona partycypacja. Dlatego łączymy się w interdyscyplinarne zespoły, przed którymi wiele wysiłku i wzmożonej pracy, ale jestem przekonany, że efekt końcowy przysłuży się wszystkim mieszkańcom Metropolii – dodaje przewodniczący GZM.

Od studium transportowego, do planu mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będzie uwzględniał wszystkie środki przemieszczania się – od własnych nóg, po wszelkie rodzaje pojazdów. Wstępem do opracowania tego planu jest dokument pn. „Dobra mobilność”, który został stworzony w oparciu o Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Był to pierwszy kompleksowy dokument dotyczący kwestii transportu i mobilności na obszarze Subregionu Centralnego, w tym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dokument był tworzony w ramach szerokiej, partnerskiej współpracy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, GZM oraz ówczesnego KZK GOP i pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Subregionie (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

– Studium Transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin, zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województwa opolskiego oraz małopolskiego. W ramach prac nad Studium Transportowym zrealizowano wywiad w 16 280 gospodarstwach na próbie 33 933 respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych – wylicza Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic i przewodniczący zarządu Związku Subregionu Centralnego.

– Wynikiem prac wykonanych w ramach Studium Transportowego Województwa Śląskiego jest model ruchu, który został przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, jako głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie.  Model ten wykorzystywany jest między innymi do budowania siatki połączeń w regionie. Pozwolił on na usprawnienie integracji transportu i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze całego Subregionu. Sam dokument otwiera drogę do dalszego kreowania rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w całym Subregionie Centralnym – dodaje Mariusz Śpiewok.

GZM wzbogaciła studium transportowe o kolejne głosy mieszkańców

Studium transportowe zostało poszerzone o badania eksploracyjne, które Metropolia przeprowadziła we wrześniu 2020 r. W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu pracownicy GZM wraz z wolontariuszami codziennie rozmawiali z wybranymi mieszkańcami spośród 7 miast Metropolii, napotkanymi przede wszystkim w środkach komunikacji publicznej, na przystankach oraz w wybranych węzłowych punktach. Celem było zebranie szerokiej palety wypowiedzi oraz identyfikacja typowych doświadczeń, punktów widzenia i problemów, będących udziałem ludzi przemieszczających się wzdłuż i wszerz po Metropolii.

Mieszkańcy mówili o różnego rodzaju przeszkodach, które napotykają podczas codziennych podróży. Wspominali np. o niewystarczającej liczbie miejsc parkingowych, spóźniającej się komunikacji miejskiej albo zbyt szybkim ruchu samochodowym na osiedlach, co stwarza niebezpieczeństwo dla ich dzieci. Wskazywali też na problemy związane z niewystarczającą infrastrukturą rowerową czy faktem, że piesi przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle.

W dokumencie „Dobra mobilność” każda z przeszkód została opisana oraz wskazane zostały drogi do rozwiązania problemu, a także zakres wsparcia, jaki może zaoferować Metropolia. Szczególną uwagę zwrócono, że za każdą z propozycji stoi podejście obszarowe. Tylko działania obszarowe, a nie punktowe, mogą przynieść oczekiwane efekty. Autorzy dokumentu uwzględnili trzy kluczowe obszary: dobra dzielnica, dobry transport i dobre centrum.

– Za wszystkimi propozycjami w niwelowaniu przeszkód w dobrym przemieszczaniu się po Metropolii i Subregionie stoi podejście projektowe i obszarowe – mówi Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w GZM.

– Podczas warsztatów diagnostycznych w gminach urzekła nas długa historia jednego progu zwalniającego, który był negowany przez tych samych mieszkańców, którzy o niego zabiegali. Ta i inne historie pokazują, że nie da się patrzeć na mobilność punktowo. Poprawa w jednym miejscu może wywołać pogorszenie dwie ulice dalej. Patrzeć trzeba na cały obszar i pod niego dobierać odpowiednie rozwiązania. Do wszystkich zmian w miastach trzeba też podchodzić projektowo, a więc mieć jasne, zdefiniowane i mierzalne cele – tłumaczy Marcin Domański.

Prace nad planem mobilności uzupełnią działania w terenie

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powstanie w 2022 roku. Ale samo napisanie dokumentu nie jest celem ostatecznym, ponieważ urzeczywistnienie idei w nim zawartych nie będzie możliwe z dnia na dzień. Dlatego kolejnym krokiem będzie intensywna wspólna praca – głównie zarządców transportu, dróg i nieruchomości, nad celami strategicznymi oraz listą zadań. Planowane jest utworzenie tematycznych zespołów roboczych, które nie zakończą swojej pracy wraz z napisaniem dokumentu, lecz będą swoje cele ewaluowały.

Warto dodać, że praca nad zrównoważoną mobilnością miejską w Metropolii to także działania w terenie. Przykładem jest Metropolitalna Szkoła Prototypowania, która w ramach pilotażu pracuje nad przeprojektowaniem ulicy Miarki w Bytomiu. Celem jest przekształcenie miejskiej arterii w przestrzeń przyjazną wszystkim mieszkańcom – nie tylko tym zmotoryzowanym. W projekcie uczestniczą urzędnicy z Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej, Tychów, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, a także pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz eksperci zewnętrzni.
Rewolucja w nocnej komunikacji właśnie się rozpoczyna

Zamiast nocnych kursów linii tramwajowej nr 27, po mieście jeździć będzie specjalny bus, który można zamówić telefonicznie lub przy pomocy specjalnej aplikacji. Rewolucja rozpoczyna się już tej nocy, ale przez kilka dni będzie obowiązywał okres przejściowy.

Trasa linii tramwajowej nr 27 przebiega przez całe miasto – od pętli przy Żylecie na Pogoni przez centrum Sosnowca, Dańdówkę, Klimontów i Porąbkę do Kazimierza Górniczego. Dzisiaj funkcjonują na niej zarówno kursy dzienne, jak i nocne. Sosnowiec jako pierwsze miasto Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozpoczyna jednak pilotaż nowej organizacji nocnej komunikacji miejskiej.

Kursy linii 27, w godzinach od 23.00 do 5.00, zostaną zastąpione przez specjalne busy sosnowieckiego PKM-u. Będą one jeździć nie według stałego rozkładu jazdy, ale według zamówień – za pomocą aplikacji lub telefonu. Przez kilka dni pozostaniemy w okresie przejściowym. Aby zapewnić płynność zmian i ułatwić mieszkańcom przyzwyczajenie się do nowej możliwości, wszystkie połączenia T27 będą realizowane w ramach aktualnych rozkładów jazdy, do nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5 lipca) włącznie.

– Już w 2019 roku sygnalizowałem, że szukamy alternatywnego rozwiązania dotyczącego nocnej komunikacji. Dzięki wsparciu Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, udało nam się nawiązać kontakt z firmą, która przygotowała dla nas nowe rozwiązanie – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – To program pilotażowy, który będzie funkcjonował do końca roku. Jeśli się sprawdzi, będziemy analizować zasadność jego wprowadzenia na innych liniach. Żeby jednak nie robić wielkiego zamieszania, na razie, do nocy z niedzieli na poniedziałek włącznie, tramwaje będą jeździły wraz z busikami – dodaje.

W zespole roboczym, planującym przeprowadzenie pilotażu usługi, znaleźli się również przedstawiciele Metropolii GZM. – Będziemy się przyglądać funkcjonowaniu tego typu rozwiązania. Jeżeli przy znacznie mniejszych kosztach zadowolenie pasażerów pozostanie na co najmniej tym samym poziomie, warto będzie się zastanowić, jak usługę poszerzyć i włączyć w sieć regularnej komunikacji miejskiej. Nocą tramwajami podróżuje bardzo mało osób, a koszty są wysokie. Jest jednak dużo wyzwań, dlatego cieszymy się, że projekt przyjął formę pilotażu – mówi Marcin Domański, zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Organizatorem nocnej komunikacji busowej będzie miasto przy współpracy firmy Blees i sosnowieckiego PKM-u.

Jak zamówić nocny transport?

Konieczne jest skorzystanie z aplikacji na smartfony Blees lub wykonanie telefonu do dyspozytora (tel. 32 263 50 16 wew. 214). Pasażer, który zgłosi chęć przejazdu otrzyma informację, za ile na jego przystanku pojawi się bus. W tych miejscach, w których przystanki tramwajowe znajdują się przy ulicy, bus będzie się zatrzymał w tych samych miejscach.

W miejscach, gdzie położenie przystanku tramwajowego uniemożliwia bezpieczne zatrzymanie się, w okolicy znajdować się będą tzw. przystanki wirtualne.

Na potrzeby funkcjonowania komunikacji nocnej po nowemu, powstała specjalna strona internetowa: www.sosnowiec.blees.co Na niej znajduje się m.in. mapa przystanków i instrukcja, jak skorzystać z komunikacji.

Pierwszy kursy w nowej formie zaplanowano na noc z 30 czerwca na 1 lipca. Przejazd nocnym busem w okresie pilotażowym będzie darmowy.

Źródło: UM Sosnowiec

 

Mat. UM SosnowiecDwie kolejne metrolinie od 3 lipca. M22 będzie jeździć o ponad 20 minut szybciej

Zupełnie nowe połączenie między Katowicami a Bojszowami, które pozwoli skrócić czas przejazdu w tym kierunku nawet o ponad 20 minut – to linia M22, która po raz pierwszy wyjedzie 3 lipca. Z kolei linie 77 i 77N tego dnia zostaną przekształcone w linię M101, dzięki czemu wzrośnie częstotliwość kursowania na tej trasie.

Autobusowe linie metropolitalne to nowa oferta komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego. Jej celem jest poprawa dostępności i funkcjonowania transportu publicznego do czasu budowy Kolei Metropolitalnej poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów, zapewnienie regularnych taktów odjazdu, które realizowane są niemal przez całą dobę.

W maju uruchomionych zostało pierwszych sześć z zaplanowanych 31 linii, a od 3 lipca w trasę wyjadą kolejne dwie. W związku z uruchomieniem dwóch kolejnych eMek, zostaną wprowadzone zmiany na trasach przejazdu linii, kursujących przez węzeł Zawodzie w Katowicach. Oto szczegóły:

M22: Katowice Sądowa – Międzyrzecze

Linia M22 to jedna z zaplanowanych eMek na zupełnie nowej trasie przejazdu, która do tej pory nie występowała w rozkładzie. Będzie stanowiła rzeczywiście szybkie połączenie między Katowicami a Bieruniem, bo czas ten zostanie skrócony nawet o ponad 20 minut:

 • o 21 minut krótszy czas przejazdu na odcinku Bieruń Plac Autobusowy – Katowice Dworzec: linia 931 + tramwaj – 73 min, a linia M22 – 52 min;
 • o 23 minuty krótszy czasu przejazdu na odcinku Imielin Rynek – Centrum Katowic: linia 149 – 53 min a linia M22 – 30 min;
 • o 17 minut krótszy czas przejazdu na odcinku Kosztowy Rynek – Centrum Katowic: linia 77 – 40 min, a linia M22 – 23 min.

Dzięki uruchomieniu linii M22 mieszkańcy Bojszów, Bierunia, Lędzin, Imielina i Mysłowic zyskają nowe połączenie z centrum Katowic wraz ze zwiększoną częstotliwością kursowania.

M101: Katowice Korfantego – Mysłowice Wesoła

Metrolinia oznaczona numerem M101 powstanie z przekształconych dotychczas funkcjonujących połączeń 77 i 77N. Dzięki tej zmianie:

 • zwiększona zostanie częstotliwości kursowania z co ok. 30/60 min – na co 20 min w dni robocze; z co ok. 60 min – na co 40 min w soboty i z co 80 min – na co 60 min w niedziele;
 • ujednolicone zostanie oznaczenie kursów dziennych i nocnych.

Uruchomienie linii M101 będzie wiązało się również z koniecznością wprowadzenia modyfikacji kilku innych połączeń autobusowych, które przejeżdżają przez Centrum Przesiadkowe w Katowice Zawodziu. To wynik uzgodnień, które zostały przeprowadzone z miastami i gminami GZM przed rozpoczęciem uruchamiania metropolitalnych eMek.

Planowane zmiany od 3 lipca na liniach 76, 149, 162 oraz 44, 66, 76 N i 223:

Linia 76 będzie kursowała na zmienionej trasie: Wesoła Kopalnia – Zawodzie Centrum Przesiadkowe;

Linia 149 będzie kursowała na zmienionej trasie: Chełm Mały Pętla – Zawodzie Centrum Przesiadkowe;

Linia 162 będzie kursowała na zmienionej trasie: Brzezinka Pętla – Zawodzie Centrum Przesiadkowe;

Przejazdy na odcinku Zawodzie Centrum Przesiadkowe – Katowice Rynek zapewniają tramwaje linii 7, 14, 15, 20, 36 i 45 kursujące na ww. odcinku ze średnią częstotliwością co 3 min w dni robocze, co 5 min w soboty i co 7/8 min w niedziele.

Wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy linii 44, 66, 76N i 223.

W lipcu również mają rozpocząć się pierwsze badania opinii pasażerów dotyczące nowo uruchomionych połączeń. To jeden z elementów zapowiadanego mechanizmu doskonalenia linii metropolitalnych, który zakłada ich ciągły monitoring i analizę, aby ich kursy, trasy i rozkłady jazdy móc dostosowywać do komunikacyjnych potrzeb pasażerów.
Dostęp do aplikacji Mobilny ŚKUP będzie łatwiejszy. Wirtualna karta jeszcze tej jesieni

Metropolia rozpoczyna proces związany z unowocześnieniem systemu ŚKUP. Jej celem jest to, aby transakcje w nim dokonywane były realizowane w czasie rzeczywistym i z pełnej funkcjonalności można było korzystać bez potrzeby posiadania fizycznej wersji karty. Jednak proces odkartowienia systemu ŚKUP już powoli się rozpoczyna. Metropolia pracuje nad tym, by ułatwić dostęp do swojej autoryzowanej aplikacji sprzedaży biletów Mobilny ŚKUP. Za jej pomocą można kupować zarówno bilety jednorazowe, jak i długookresowe (np. 30-dniowe) bez limitu przejazdów oraz Metrobiliety. Dzięki planowanym zmianom, pasażerowie będą mogli samodzielnie zarejestrować się i wygenerować wirtualną kartę.

System ŚKUP, czyli system poboru opłat za przejazd komunikacją miejską, był projektowany w 2009 roku, by zostać ostatecznie uruchomionym w 2015 roku.

Jego największym ograniczeniem jest to, że działa w trybie offline, a fizyczna wersja karty jest jedynym nośnikiem danych, gdzie zapisywane są posiadane przez pasażerów bilety. Wpływa to na jego funkcjonowanie – wymaga znacznie więcej czasu, aby przetworzyć transakcje zwłaszcza realizowane przez internet za pośrednictwem Portalu Klienta.

W związku z tym, że upłynął okres trwałości tego projektu, który dofinansowywany był z dotacji unijnej, Metropolia chce go unowocześnić, aby dostosować go do aktualnych warunków technologicznych oraz wzrastającej powszechności bezgotówkowych transakcji elektronicznych. W trakcie tych prac oprogramowanie zostanie niemal całkowicie przebudowane, natomiast maksymalnie będą wykorzystane dotychczas używane urządzenia np. kasowniki i biletomaty. Pozwoli to zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych, które potrzebne byłyby na ich wymianę.

78 razy więcej możliwości rozwoju nowego systemu niż jego starej wersji

Zmodernizowany system, w przeciwieństwie do swojej starej wersji, będzie oprogramowaniem otwartym z zapewnieniem wsparcia technicznego, umożliwiającym jego dalsze rozwijanie.

Dla porównania – poprzednia umowa na rozwój systemu pozwalała jedynie na wprowadzenia dwóch modyfikacji (np. dodanie nowego rodzaju biletu) w ciągu roku, co przekładało się na 320 roboczogodzin. W nowej umowie wsparcie techniczne zakłada, że tych godzin na rozwój systemu będzie przeznaczonych w ciągu dwóch lat ok. 78 razy więcej.

–  Każdy z nas zdaje sobie sprawę z ograniczeń starej wersji systemu i tego, że trzeba poprawić jej funkcjonowanie – mówi Jacek Brzezinka, członek zarządu GZM, w którym odpowiada za sprawy związane z rozwojem systemów informatycznych.

– Niemniej już od samego początku, w miarę posiadanych możliwości – czyli albo w ramach obowiązującej umowy albo jako dodatkowo zlecenie – wprowadzaliśmy usprawnienia do tego oprogramowania. Chociaż w ten sposób chcieliśmy poprawić jego działanie. Wśród tych zmian to m.in. rozszerzenie systemu o pojazdy dawnego MZK Tychy wraz z zainstalowaniem w nich nowoczesnych kasowników, umożliwiających zakup biletów za pomocą karty zbliżeniowej; wprowadzenie wysyłki zamawianych kart do domu; uruchomienie aplikacji Mobilny ŚKUP oraz przyspieszenie działania komputerów pokładowych, co umożliwia na szybsze uruchomienie kasowników – wylicza.

OdŚKUPienie systemu poprzez otwarcie dostępu do mobilnej aplikacji

Równolegle do prac związanych z unowocześnieniem systemu jako całości, Metropolia rozpoczyna działania związane z otworzeniem dostępu do aplikacji Mobilny ŚKUP tym pasażerom, którzy karty nie posiadają i nie chcą jej posiadać.

– Do tej pory aplikacja Mobilny ŚKUP była udogodnieniem, z którego mogli korzystać pasażerowie posiadający kartę, ponieważ aby się do niej zalogować, trzeba podać jej numer i hasło. Mogli w ten sposób albo aktywować swoje bilety kupione przez Portal Klienta, albo – co zostało umożliwione od stycznia tego roku – kupować bilety jednorazowe oraz długookresowe. Mobilny ŚKUP to jedyna aplikacja dostępna na rynku, gdzie można kupować bilety np. miesięczne, kwartalne lub Metrobilety – mówi Adam Krakowczyk, dyrektor Departamentu Informatyki.

– Otworzenie do niej dostępu jest dla nas kolejnym krokiem. Umożliwi to wirtualna karta, którą użytkownicy będą mogli samodzielnie wygenerować tak, jakby tworzyli swoje personalizowane konto w każdej innej aplikacji. Funkcję tę chcemy uruchomić jesienią tego roku, ale chcielibyśmy, żeby była dostępna już na początku roku akademickiego. Jesteśmy w trakcie uzgodnień z wykonawcami i czekamy jeszcze na potwierdzenie harmonogramu tych prac – dodaje.

Korzystając z wirtualnej karty możliwe będzie podróżowanie z większością rodzajów biletów, dostępnych w cenniku ZTM. Wyjątkiem będą bilety, które wymagają rejestrowania wejść i wyjść z pojazdu. Oznacza to, że choć przez aplikację będzie można kupić te bilety, to aby z nich korzystać koniecznym będzie posiadanie fizycznej wersji karty. Chodzi o bilety wieloprzejazdowe (wybrany pakiet biletów ważny przez 180 dni) oraz biletów jednorazowych w taryfie kilometrowej.

W unowocześnionym systemie ŚKUP docelowo wszystkie rodzaje przejazdów będą mogły być rejestrowane w sposób, który preferuje pasażer – albo za pomocą aplikacji i np. zeskanowanie kodu QR w kasowniku, albo za pomocą karty.

Czytaj więcej: Usprawnienie dla użytkowników ŚKUP. Bilety miesięczne w aplikacji – Metropolia GZM

M2GO, czyli szybszy dostęp do wirtualnej tablicy odjazdów w smartfonie

Zwiększenie dostępności do Mobilnego ŚKUP to nie jedyna z nowości. Metropolia w pierwszych tygodniach wakacji planuje również uruchomienie aplikacji, gdzie pasażerowie znajdą wirtualne tablice odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów z ok. 7 tys. przystanków, obsługiwanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Aplikacja uzupełni tym samym komputerową wersję portalu SDIP, który w marcu 2021 roku został zmodernizowany i usprawniony.

Aplikacja będzie dostępna zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Czytaj więcej: Portal SDIP z nowymi funkcjami. Pokazuje rzeczywisty czas odjazdu dla 7 tys. przystanków w GZM – Metropolia GZM
PLK zwiększą możliwości kolejowego transportu w Sosnowcu

Sprawne przewozy towarów koleją zapewnią nowe tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia bezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przebudowę odcinka linii od Sosnowca Dańdówki w stronę Dąbrowy Górniczej nr 171. Prace szacowane na ponad 41 mln zł finansowane będą ze środków budżetowych.

Towary sprawniej pojadą linią łączącą katowicki węzeł kolejowy (posterunek odgałęźny Panewnik k/Katowic Muchowca) i Dąbrowę Górniczą Towarową (linia 171). Na odcinku ponad 5 kilometrów między posterunkami odgałęźnymi Juliusz i Dorota w Sosnowcu zostaną wymienione tory i przebudowana sieć trakcyjna. Będzie wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem. Po modernizacji prędkość pociągów zwiększy się z 30 do 100 km/h. Zadanie obejmie też przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych w Sosnowcu. Inwestycja ograniczy wpływ kolei na otoczenie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na „Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota – Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171” w ramach projektu „Prace na południowo – wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”. Wartość prac szacowana jest na ponad 41 mln zł, finansowanie ze środków budżetowych. Inwestycja przewidziana jest na lata 2021-2023.

Sprawne przewozy towarowe z woj. śląskiego

Dzięki planowanym pracom zwiększy się przepustowość linii towarowej i usprawni wywóz towarów z Górnego Śląska w głąb kraju i do portów.

W województwie śląskim w ramach modernizacji linii 171 przebudowywana jest też stacja Sosnowiec Dańdówka. W stacji wymieniane są tory i rozjazdy, przebudowywane urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz sieć trakcyjna. Dzięki temu, pociągi pojadą szybciej. O bezpieczeństwo zadbają dyżurni ruchu w nowoczesnej nastawni. Projekt obejmuje też przebudowę nastawni w Dąbrowie Górniczej Wschodniej oraz na posterunku odgałęźnym Kozioł (między Dąbrową Górniczą Wschodnią a Towarową) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja jest częścią projektu pn. „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”. Jej wartość to ponad 50 mln złotych. Finał prac zaplanowany jest w I kwartale 2022 roku.

Źródło: UM Sosnowiec
Unowocześniony ŚKUP pod koniec przyszłego roku. Karta już nie będzie potrzebna

ŚKUP w trybie online i bez potrzeby używania karty – Metropolia właśnie rozstrzygnęła przetarg na unowocześnienie systemu poboru opłat w komunikacji miejskiej. Ich celem jest usunięcie wad, wynikających ze starzejącej się technologii sprzed ponad 10 lat. Całość będzie gotowa pod koniec przyszłego roku. Unowocześniony systemy będzie posiadał otwartą, chmurową architekturę, co pozwoli na szybkie wprowadzanie nowych funkcjonalności. Pozwoli to utrzymywać go zawsze na najwyższym poziomie i dostosowywać go do zmieniających się uwarunkowań technologicznych.

Prace związane z unowocześnieniem systemu ŚKUP zostaną przeprowadzone przez firmę Asseco Data Systems S.A., która jako jedyna złożyła ważną ofertę w postępowaniu ogłoszonym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Firma jest jednym z liderów na rynku technologicznym, była również wykonawcą poprzedniej wersji systemu.

Koszt wdrożenia zmodernizowanego systemu informatycznego wyniesie ok. 32 mln zł, natomiast całość tego zamówienia wraz z 4-letnim utrzymaniem i dalszym rozwojem będzie kosztować ponad 120 mln zł.

W przeciwieństwie do umowy z 2012 roku, ta dotycząca unowocześnienia systemu – da większe możliwości wprowadzania modyfikacji i udoskonaleń. Poprzednia pozwalała jedynie na wprowadzenie dwóch modyfikacji w ciągu roku, a każda dodatkowa zmiana wiązała się dodatkowymi kosztami.

– Zapisy nowej umowy pozwolą na sprawne i swobodne rozwijanie systemu, aby mógł nadążyć za postępem technologicznym. Dzięki temu będziemy mogli szybciej wprowadzać potrzebne modyfikacje i lepiej dostosowywać się do aktualnych oczekiwań i potrzeb pasażerów – mówi Jacek Brzezinka, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym odpowiada za sprawy związane z rozwojem systemów informatycznych.  

– Prace możemy rozpocząć, ponieważ dobiegł końca okres trwałość projektu ŚKUP, który współfinansowany był z dotacji Unii Europejskiej. W ich trakcie samo oprogramowanie zostanie niemal całkowicie przebudowane, natomiast zmodernizowany system wykorzysta w dużym stopniu używane obecnie urządzenia – kasowniki, komputery pokładowe, automaty biletowe, co pozwoli nam zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych, które potrzebne byłyby na ich wymianę – wyjaśnia Jacek Brzezinka.

Unowocześnienie systemu pobierania opłat poprzez wdrożenie nowego, otwartego oprogramowania centralnego oraz modernizację infrastruktury systemu ŚKUP, usprawni i poprawi płynność jego działania oraz umożliwi wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności.

Podczas prowadzenia prac nad unowocześnieniem ŚKUP, system będzie utrzymywany, a po uruchomieniu zmodernizowanej wersji i wyrażeniu wymaganych zgód przez dotychczasowych użytkowników – ich konta zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji systemu. Wszystkie posiadane bilety zachowają swoją ciągłość, a dotychczas wydane karty będą aktywne w nowym systemie.

Oto najważniejsze zmiany, które zostaną przeprowadzone podczas unowocześnienia ŚKUP:  

 Z offline do online 

To najważniejszy element modyfikacji, który przyspieszy funkcjonowanie systemu. Przejście z trybu offline na online oznacza, że wszystkie dokonywane w nim transakcje będą odbywać się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu kupując przez internet np. bilet 30-dniowy, będzie on natychmiast dostępny dla pasażera w całym systemie.  

Zamiast karty wielofunkcyjna aplikacja mobilna 

Ponadto w zmodyfikowanym systemie karta stanie się identyfikatorem, a nie jedynym nośnikiem danych. Dzięki temu pasażerowie, którzy nie będą odczuwali takiej potrzeby, nie będą musieli z niej korzystać, ponieważ wszystkie potrzebne dane, będzie można odczytać w mobilnej aplikacji. Aplikacja będzie podstawowym elementem funkcjonowania unowocześnionego systemu.  

Transakcje realizowane w czasie rzeczywistym bez potrzeby aktualizacji karty w kasowniku 

Nie będzie też konieczności kilkukrotnego „odbijania” karty w kasowniku po zakupie biletów przez Portal Klienta. Teraz jest to konieczne właśnie ze względu na to, że karta jest nośnikiem danych, a więc żeby ta wirtualna transakcja została na kartę „ściągnięta” i zakodowana na niej, trzeba ją przyłożyć do kasownika lub – co jest możliwe od kwietnia 2020 roku, jeśli posiadamy smartfon obsługujący moduł NFC – do naszego telefonu komórkowego i włączenie aplikacji Mobilny ŚKUP. Gdy karta stanie się identyfikatorem, wszystkie tego typu transakcje będą automatycznie realizowane w systemie centralnym bez konieczności dodatkowego angażowania użytkownika.  

Karty nie znikną, aby z systemu mógł korzystać każdy 

Niemniej karty nie znikną z obiegu, aby z systemu mógł korzystać każdy pasażer. Karty będzie można odebrać w ponad 100 automatach biletowych, 10 Punktach Obsługi Pasażera oraz około 800 punktach doładowań (m.in. kioski Ruch). Jednak i one się zmienią – wizualnie i technologicznie. Nowe karty będą wykonane z trwalszych materiałów, będą miały nową szatę graficzną, nie będą na nich nadrukowane zdjęcia i dane osobowe użytkownika (dane osobowe będą potrzebne do założenia konta imiennego i będą wyświetlane podczas kontroli biletów na terminalu kontrolera). W zmodernizowanym systemie wykorzystany zostanie najnowszy typ kart NFC, które będą tańsze od dotychczasowych, a zarazem szybsze oraz posiadające zabezpieczenia, uniemożliwiające ich podrobienie. 

Szybsza i samodzielna rejestracja nowych użytkowników 

Wygodniejszy będzie również sposób zarejestrowania się nowych użytkowników. Nie będzie już potrzeby osobistego złożenia wniosku i odbioru karty w Punkcie Obsługi Pasażera. Opcja stacjonarnego założenia konta oczywiście zostanie utrzymana. Po modernizacji systemu będzie można to zrobić samodzielnie w sposób prosty i intuicyjny poprzez Portal Klienta lub aplikację mobilną.  

System będzie otwarty i będzie rozwijany o nowe funkcje  

W ramach utrzymania zmodernizowanego systemu, możliwe będzie szybkie wprowadzania nowych funkcjonalności, co pozwoli utrzymywać system zawsze na najwyższym poziomie, realizując oczekiwania pasażerów. System będzie otwarty i możliwym będzie przyłączanie nowych urządzeń, a w przyszłości również integracja różnych środków transportu (np. systemów rowerowych). Wpisuje się to w rozwój idei systemu zrównoważonej mobilności miejskiej w GZM.  

Pieniądz elektroniczny zastąpi portmonetka punktowa

Wraz z unowocześnieniem systemu ŚKUP, zmieni się również sposób, w jaki pasażerowie będą doładowywać swoje konto – w miejsce tzw. pieniądza elektronicznego, który wykorzystywany jest w starej wersji systemu, pojawi się portmonetka punktowa.

Korzystanie z formuły pieniądza elektronicznego wiązało się z pewnymi ograniczeniami systemu (tryb offline powodujący, że transakcje online wymagały dłuższego czasu na ich przetworzenie i zapisanie) oraz z koniecznością spełnienia wymogów Komisji Nadzoru Finansowego i instytucji certyfikacyjnych, co powodowało, że koszty jego utrzymania były bardzo wysokie.

Dlatego też Metropolia zdecydowała, że w nowym systemie ŚKUP pieniądz elektroniczny zostanie zastąpiony tzw. portmonetką punktową. Oznacza to, że gdy pasażer doładuje swoje konto, to każda wpłacona przez niego złotówka, będzie w systemie zamieniana na punkty, które później będzie mógł wymienić np. na minuty potrzebne do wykonania przejazdu lub bilet na określoną liczbę miast. Sam proces doładowania będzie dużo prostszy, a do sfinalizowania opłaty będzie można skorzystać z dowolnej formy płatności, czyli np. przelewu, BLIK lub Google/Apple Pay.

 – Dzięki temu rozwiązaniu system będzie bezpieczniejszy i nieporównywalnie tańszy w utrzymaniu. Portmonetka punktowa daje również nam nowe możliwości. W planach mamy bowiem zastąpienie obecnej taryfy kilometrowej, domyślną taryfą czasową, rozliczaną według przejechanych minut, rejestrowanych w kasownikach lub aplikacji. Rozbudowany moduł taryfowy pozwoli na zastosowanie teoretycznie dowolnych taryf i cenników, dzięki czemu pasażerowie będą mogli korzystać z wielu wariantów biletów – wyjaśnia Adam Krakowczyk, dyrektor Departamentu Informatyki.
Rower Metropolitalny czeka na wykonawcę. GZM rozpocznie dialog konkurencyjny

Rower Metropolitalny, czyli jedna z większych wypożyczalni rowerów miejskich w Europie, powstanie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, aby usprawnić codzienne podróże mieszkańców. GZM właśnie ogłosiła nabór do dialogu konkurencyjnego, który zakończy się podpisaniem umowy z wykonawcą.  W zależności od tego, jak długo potrwają konieczne uzgodnienia, system wystartuje w połowie 2022 roku lub na początku 2023.  

Rower w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii postrzegany jest jako równorzędny środek transportu, który może zdecydowanie usprawnić nasze codzienne podróże np. do pracy, szkoły, na zakupy czy do lekarza. Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z niego, ważne jest zapewnienie wygodnego dostępu do rowerów miejskich, dlatego GZM pracuje nad uruchomieniem wypożyczalni, integrującej miasta i gminy, które ją tworzą.  

Podstawowymi założeniami tego systemu jest to, aby wypożyczalnie działały przez cały rok, do dyspozycji mieszkańców było ok. 8 tys. rowerów IV generacji tzw. smart bike, a stojaki zlokalizowane były nawet co kilkaset metrów, czyli średnio o połowę bliżej niż teraz. Dodatkowo utworzona zostanie długoterminowa wypożyczalnia rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Równolegle Metropolia pracuje nad wsparciem inwestycji związanych z rozbudową dróg rowerowych. Chodzi m.in. o inwestycje prowadzone przez gminy, jak również o budowę ponadlokalnych velostrad.  

– Zdecydowaliśmy się na formułę dialogu konkurencyjnego, który jest jednym z trybów przewidzianych w ustawie o prawie zamówień publicznych – mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora Departamentu Projektów i Inwestycji.  

– Dialog pozwoli na ostateczne dopracowanie warunków zamówienia, m.in. w zakresie długości okresu trwania umowy, ostatecznych parametrów rowerów i stacji, warunków świadczenia usługi serwisowania rowerów, relokacji czy sposobu zorganizowania najmu długoterminowego dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym oraz rowerów niestandardowych typu cargo czy tandem. Zakładamy, że cała procedura dialogu konkurencyjnego potrwa najpóźniej do końca roku i zakończy się podpisaniem umowy. Po wstępnym rozpoznaniu możliwości rynku, dostawa pierwszej partii rowerów byłaby możliwa do ok. 8 miesięcy po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą – wyjaśnia Paweł Krzyżak.  

Oto najważniejsze założenia Roweru Metropolitalnego:

 • Rowery standardowe

Po przeprowadzeniu uzgodnień z gminami, rekomendowany został wariant zakładający, że w wypożyczalniach udostępnione będą rowery standardowe IV generacji (tzw. smart bike), a rowery elektryczne przeznaczone będą do wynajmu długoterminowego.

Szczegóły dotyczące ostatecznego kształtu systemu (liczby rowerów i lokalizacji stojaków) poznamy po przeprowadzeniu zamówienia publicznego.

 • Kiedy start systemu?

W optymistycznym scenariuszu uruchomienie systemu byłoby możliwe w połowie 2022 roku. Jednak w zależności od tego, jak długo będą trwały konieczne uzgodnienia z gminami, przeprowadzenie zamówienia publicznego i konsultacje społeczne, system może zostać uruchomiony na początku 2023 roku.

W tej chwili dobiegają końca uzgodnienia z gminami oraz przygotowywane jest postępowanie, w którym zostanie wybrany wykonawca.

 • Wypożyczalnie całoroczne

Rower to jeden z najważniejszych elementów systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, do którego stworzenia dąży Metropolia. Przejedziemy nim najszybciej kilkukilometrowe trasy, ominiemy uliczne korki i nie stracimy czasu na szukanie miejsca parkingowego.

Rower Metropolitalny ma być dla mieszkańców GZM przede wszystkim środkiem transportu, który ułatwi podróżowanie po miastach i gminach, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Dlatego najważniejszym założeniem projektowanego systemu jest to, aby działał cały rok, a nie tylko przez sezon wiosenno-jesienny, od marca do listopada.

Dzięki temu wypożyczalnia będzie cały czas dostępna dla mieszkańców, co pozwoli zachęcić do zmiany nawyków, aby korzystać z rowerów jako środka transportu.

 • Stojaki co kilkaset metrów

W projektowanym systemie wypożyczalnie będą zlokalizowane średnio co ok. 300 – 450 m, podczas gdy teraz ta średnia odległość jest prawie dwa razy większa i wynosi ponad 700 m.

Gdy system obejmie wszystkie gminy GZM, wówczas liczba rowerów przeznaczonych do wypożyczenia wzrośnie pięć razy – nawet do ponad 8 000, a liczba stacji z około 180 do ponad 940.

Rower Metropolitalny mają docelowo stworzyć rowery IV generacji. To oznacza zdecydowanie większą swobodę korzystania. Nowy model wypożyczalni pozwoli bowiem na łatwiejsze znalezienie i odstawienie roweru, ponieważ generacja ta umożliwia rezygnację z dotychczasowych drogich stacji na rzecz prostszych i tańszych stojaków.

Przypomnijmy, że w tej chwili wypożyczalnie rowerów miejskich udostępniane były od 5 do 7 gmin GZM.

 • Rowery elektryczne do wynajęcia na dłużej

Nowością będzie stworzenie oferty długoterminowego wynajmu rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

Mieszkańcy będą mogli wypożyczyć go na tydzień, miesiąc, cały sezon, a nawet rok. Będzie to model, który jest ekonomicznie bardziej uzasadniony niż jednorazowy zakup takiego sprzętu.

Szczegółowy cennik będzie znany po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i wyborze wykonawcy.

 • Zintegrowana płatność z komunikacją miejską

To jedno z ważniejszych założeń w kontekście budowania systemów zrównoważonej mobilności miejskiej i zachęcania pasażerów do korzystania z rowerów jako środka transportu publicznego.

Po przeprowadzeniu modernizacji i unowocześnienia systemu ŚKUP, będzie możliwe zintegrowanie go z systemem płatności w wypożyczalni. Oznacza to, że w przyszłości za pomocą jednej aplikacji będziemy mogli kupić bilet na komunikację miejską i uzyskać dostęp do roweru miejskiego.

Dodatkowo, planowane jest otworzenie systemu na podmioty zewnętrzne, tak, aby mogły one oferować wynajem rowerów w swoich własnych aplikacjach, np. bankowych, ubezpieczeniowych czy transportowych.

 • Korzyści dla gmin – wspólny system będzie tańszy

Dzisiaj średni koszt utrzymania jednego roweru w funkcjonujących wypożyczalniach wynosi prawie 480 zł. Jak wynika z rozeznania rynku i szacunków eksperckich, po stworzeniu zintegrowanego i wspólnego systemu, ta kwota może być dużo niższa.

Zawarcie jednej umowy z tym samym operatorem wpłynie również na ujednolicenie warunków korzystania z rowerów i cennik ich wypożyczeń.
Dodatkowa para torów na trasie Gliwice-Katowice. Metropolia podpisała porozumienie z PKP PLK

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała porozumienie ze spółką PKP PLK w sprawie opracowania studium wykonalności dla budowy osobnej pary torów na trasie Gliwice-Katowice. Opracowanie tego dokumentu jest jednym z najważniejszych etapów, przygotowujących do rozpoczęcia inwestycji. Dzięki podpisanemu porozumieniu, Metropolia sfinansuje połowę kosztów studium wykonalności.

Budowa osobnej pary torów na trasie Gliwice-Katowice ma na celu oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na jednej z najpopularniejszych tras w regionie. Podpisane porozumienie określa wszystkie zasady współpracy pomiędzy Metropolią i PKP PLK, a także pozwala występować Metropolii w charakterze współzamawiającego.

– Budowa odseparowanego torowiska na trasie Gliwice-Katowice ma ogromne znaczenie dla przyszłej Kolei Metropolitalnej – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Metropolii GZM, w którym odpowiada za sprawy związane z transportem publicznym.

– Dzięki jego powstaniu, możliwe będzie wprowadzenie standardu, do którego dążymy, by pociągi wewnątrz metropolii kursowały co kilkanaście minut, a pasażerowie nie musieli patrzeć w rozkład jazdy, by wiedzieć, że „zaraz coś przyjedzie”. Właśnie ze względu na tak duże znaczenie tej inwestycji, Metropolia w połowie sfinansuje powstanie tego opracowania – dodaje.

– Warto dodać w tym miejscu, że podobne prace studialne trwają lub zostały ukończone dla odcinków Katowice–Tychy oraz Będzin–Katowice, zatem będzie to logiczne uzupełnienie działań studialnych wokół węzła katowickiego przed przystąpieniem do etapów projektowych i inwestycyjnych – dodaje Wojciech Dinges, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu w GZM.

PKP PLK zapowiada, że opracowane w ramach studium wstępne propozycje zostaną skonsultowane z przewoźnikami, którzy realizują lub zamierzają realizować połączenia kolejowe na linii Gliwice-Katowice. Studium wykonalności ma dać odpowiedź, jak rozwijać infrastrukturę kolejową i przygotować dokumentację przedprojektową, umożliwiającą realizację robót. Prace studialne mają być prowadzone w latach 2021-2023 i określą zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji.

Wcześniej pisaliśmy: Kolej Metropolitalna. Osobny tor na trasie Gliwice-Katowice, przygotowania do Kolei Plus