1

Trwa modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu nr 3

Do końca wakacji pomieszczenia w Miejskim Przedszkolu nr 3 przy ul. Piłsudskiego zostaną kompleksowo wyremontowane i całkowicie zmienią swój wygląd. Zmodernizowane zostaną łazienki, kuchnia, pralnia oraz podłogi w salach dla dzieci. Całkowity koszt inwestycji to 482 656,15 zł. W tym roku przedszkole przeszło też termomodernizację i pojawiła się nowa, przyjazna elewacja.

W ramach prowadzonych obecnie prac wykonany zostanie remont łazienek dla dzieci i personelu ( razem 8 łazienek ) wraz z wymianą armatury i przyborów łazienkowych. Wymianie podlega też instalacja wodno-kanalizacyjna. Częściowo modernizowana jest również stolarka drzwiowa wewnętrzna.

W korytarzach i salach dla dzieci przeprowadzony jest kompleksowy remont posadzek i ułożenie wykładzin z PCV. Oczywiście w ramach przebudowy nowy kształt uzyska kuchnia wraz z pomieszczeniami przyległymi. Wyremontowana zostanie też pralnia.

Położone są już nowe podłogi w salach i korytarzach, obecnie trwają prace remontowe w łazienkach i pralni.

Wcześniej przedszkole przeszło całkowitą termomodernizację, łącznie z remontem dachu i stworzeniem nowej kolorowej i przyjaznej dzieciom elewacji. Wymieniono też instalacji centralnego ogrzewania i elektryczną, wyremontowano schody, a także odtworzono nawierzchnię wokół budynku. W tym przypadku pozyskaliśmy dofinansowanie na termomodernizację w wysokości 564 251,73 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz 99 574 zł z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, całkowity koszt przebudowy to 644 527,30 zł. Zatem łączne wydatki na przebudowę Miejskiego Przedszkola nr 3 przekroczyły 1 mln zł.

Jest to już kolejna inwestycja zmierzająca do kompleksowej przebudowy piekarskiej bazy edukacyjnej.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Standardy ruchu pieszego dostrzeżone przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

„Standardy dostępności ruchu pieszego dla miast i gmin GZM” zostały dostrzeżone i znalazły się na liście dokumentów standaryzujących, opracowanej przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Prace nad „Standardami…” ruszyły w 2019 r., a celem było stworzenie rekomendacji dla infrastruktury pieszej, tak aby uczynić ją bardziej dostępną. Obecnie miasta i gminy GZM mogą liczyć na dofinansowania projektów w zakresie szeroko rozumianej dostępności, jak również na konsultacje z ekspertami.

Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR opublikowało najważniejsze i najciekawsze jego zdaniem opracowania, które pokazują jak kształtować przestrzenie publiczne, aby lepiej służyły mieszkańcom.

Na liście znalazł się również dokument opracowany przez GZM, w konsultacji z przedstawicielami miast i gmin, przedsiębiorcami, seniorami, osobami z niepełnosprawnościami, organizacjami pozarządowymi i społecznikami.

– Nasze miasta czynią starania, aby przestrzeń dla pieszych i rowerzystów była stale poprawiana – mówi Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Współpracy w GZM. – Metropolia GZM dokłada swoją cegiełkę do tego procesu tworząc wytyczne, dofinansowując projekty, a także świadcząc usługi doradcze w zakresie dostępności infrastruktury dla pieszych i rowerzystów – dodaje.

W 2021 roku Metropolia dofinansowała już kilkanaście inwestycji miast i gmin, które związane są z poprawą infrastruktury zarówno pieszej, jak i rowerowej. Mowa o inwestycjach realizowanych przy wsparciu finansowym Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Programu na rzecz ograniczania niskiej emisji. Miasta rozumieją wagę tematu, nie pozostając obojętnym na potrzeby osób pieszych i nie tylko.

– Działania na rzecz dostępności podejmujemy w Tychach od kilku lat. To zbliża nas do tworzenia spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju przestrzeni publicznych w naszym mieście – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Korzystamy ze standardów metropolitalnych, sami również opracowaliśmy dokumenty wspierające spójne kształtowanie przestrzeni publicznych i terenów zielonych dodaje.

Najzdrowszymi sposobami przemieszczania się po mieście jest chodzenie oraz jeżdżenie na rowerze. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca zdrowym osobom 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej każdego dnia. W praktyce może to być skorzystanie z oddalonego bardziej przystanku autobusowego, spacer do sklepu czy do paczkomatu. Zapotrzebowanie na fizyczną aktywność w ciągu dnia możemy spełnić wykonując podstawowe czynności również w drodze do pracy. Przestrzeń publiczna – jej spójność i dostępność, to jeden z najistotniejszych elementów zrównoważonego rozwoju miast. Kształtowanie przestrzeni publicznych ma również ogromny wpływ na podnoszenie jakości życia mieszkańców.

„Standardy dostępności ruchu pieszego dla miast i gmin GZM” dostępne są TUTAJ.

Z kolei TUTAJ znajdują się „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”.

Obserwatorium Polityki Miejskiej zostało powołane w ramach działalności Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR). Jest to platforma spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast.
Kolejne projekty rozwojowe gmin otrzymały dofinansowanie z budżetu Metropolii

Dofinansowanie dla kolejnych projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności to jedne z punktów majowego Zgromadzenia Metropolii GZM

Nowe inwestycje w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Wsparcie otrzymają Tarnowskie Góry, na realizację dwóch inwestycji. Należą do nich: budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach – I etap (ok. 184,5 tys zł dofinansowania) oraz II etap rozbudowy ulic Wiejska i Sielanka (ok. 132,4 tys zł).

Dofinansowanie w wysokości ok.  781,2 tys zł trafi do Gminy Mikołów na realizację inwestycji pn: „Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym”.

Wsparcie finansowe otrzyma również Chorzów na „Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie”. Kwota dofinansowania realizacji tego projektu wynosi ok. 143 tys. zł.

W tym roku budżet PONE wynosi ok 29,3 mln zł. Obecnie, po majowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 55 projektów. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Fundusz Solidarności: kolejne projekty na liście

Wsparcie otrzyma Chorzów na realizację dwóch inwestycji. To budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie (100,3 tys. zł). Miasto otrzyma także ok. 72,4 tys. zł dotacji na kompleksową iluminację Szybu Prezydent.

Zgromadzenie przyznało także 252,5 tys zł. dla Tarnowskich Gór. To dofinansowanie na III etap rozbudowy ulic Nowej i Torowej. Czeladź otrzymała 200 tys. zł na przebudowę ulicy Polnej, taka sama kwota trafi do Mikołowa na budowę Przedszkola nr 11.

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając pięć nowych  projektów z majowej sesji Zgromadzenia, znajduje się 46 projektów na łączną kwotę ok. 11,8 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Link: uchwały Zgromadzenia
Obradowało Zgromadzenie Metropolii. Podsumowanie

Dotacja dla Dąbrowy Górniczej na inwestycje kolejowe, dofinansowanie dla nowych projektów w ramach Funduszu Solidarności i Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz przyjęcie Planu Transportowego- to główne punkty Zgromadzenia GZM.

Wsparcie dla inwestycji kolejowej w Dąbrowie Górniczej

Miasto Dąbrowa Górnicza otrzyma z budżetu Metropolii 16 mln zł na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej.

Przyznane wsparcie to kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację tego projektu. W ubiegłym roku miasto otrzymało z Metropolii 10 mln zł na ten cel.

W stronę zrównoważonej mobilności miejskiej

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym również transportu publicznego, który dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, to jedno z kluczowych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem tych działań jest budowanie szerokiej oferty komunikacyjnej, która usprawni nasze codziennie podróże, odciążając główne arterie miast.

Podczas sesji Zgromadzenia GZM został przyjęty „Plan transportowy”, który jest jednym z elementów zbliżających do opracowania szerokiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierającego pakiet proponowanych działań, modyfikacji i inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mniej czasu tracić na dojazdy. Pierwsze i wstępne wyniki prac nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przyjęty podczas środowej sesji „Plan transportowy”, to dokument, którego zadaniem jest wyznaczanie najważniejszych kierunków i celów związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Jego opracowanie jest niezwykle potrzebne podczas ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych. Porusza wiele, różnych aspektów jego funkcjonowania – nie tylko tych „oczywistych” związanych np. ze standardem, jeśli chodzi o wyposażenie autobusów, ale również tych związanych z ekologią.

Dokument został uzupełniony o uwagi, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które trwały od końca listopada do połowy grudnia 2020 roku. Swoje uwagi zgłosiły m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizatorzy transportu publicznego, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Poza zaleceniami związanymi z komunikacją autobusową, ważnym jego elementem są zagadnienia dotyczące rozwoju transportu szynowego – nie tylko kolejowego, ale również tramwajowego.

Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów, aby były one konkurencyjne w porównaniu do autobusów, jest jednym z wyzwań związanych z usprawnieniem funkcjonowania transportu publicznego. „Plan…” został również uzupełniony o działania związane z rozwojem innych ofert transportu współdzielonego, czyli m.in. możliwość wynajęcia samochodów na minuty czy wypożyczalni hulajnóg. 

Fundusz Solidarności: dotacje dla kolejnych projektów

Zgromadzenie przyznało dofinansowanie dla kolejnych trzech projektów w ramach Funduszu Solidarności.

Wsparcie otrzymają:

 • Bojszowy- ok. 200 tys. zł na modernizację węzłów sanitarnych w budynku B szkoły podstawowej
 • Sośnicowice- ok. 333,3 tys zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej

oraz

 • Wojkowice- ok. 221,5 tys. zł na zagospodarowanie terenu koło Urzędu Miejskiego

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając trzy projekty z marcowej sesji Zgromadzenia, znajdują się 43 projekty na łączną kwotę w wysokości ok. 11,4 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Cztery nowe inwestycje na liście ograniczania niskiej emisji.

Lista projektów do dofinansowania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) została poszerzona o 4 nowe inwestycje. Wsparcie otrzymają:

 • Radzionków- ok. 104,7 tys. zł na modernizację infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa
 • Sośnicowice- ok. 387,9 tys. zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej
 • Wojkowice na realizację dwóch inwestycji:

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R wraz z budową rowerowych prowadzących do niego. Dofinansowanie- 706,8 tys. zł

oraz

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta- 51,8 tys. zł

W tym roku budżet PONE wynosi ok 28,1 mln zł. Obecnie, po marcowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 53 projekty. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Wsparcie dla Sosnowca w walce z koronawirusem

Przyznana pomoc finansowa, to kontynuacja wsparcia, którego Metropolia udzieliła w kwietniu ub.r. szpitalom miejskim i powiatowym na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że łącznie wyniosło ono ponad 10 mln zł.

Podczas środowej sesji podjęto uchwałę o przekazaniu 140,2 tys. zł dla sosnowieckiego szpitala miejskiego. Są to pieniądze, które nie zostały wykorzystane z ubiegłorocznej dotacji z budżetu Metropolii na zakupy sprzętowe oraz modernizację i adaptację oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19.

 Link: Uchwały Zgromadzenia Metropolii
Świętochłowice zmodernizowały oświetlenie w szkołach i na basenie

W ostatnim czasie oświetlenie w szkołach zostało zmodernizowane – obecnie jest nowoczesne i oszczędne. Miasto Świętochłowice pozyskało dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii na ten cel.

W Świętochłowicach zostały zrealizowane dwa projekty:

 1. “Modernizacja systemu oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w Świętochłowicach – modernizacja systemu oświetlenia basenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38″
 2. “Modernizacja systemu oświetlenia miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach”

Dofinansowanie do pierwszego projektu z Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 w wyniesie 427.265,03 złotych. Natomiast do drugiego projektu dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii wyniesie

 • w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 w wysokości 172.534,52 złotych
 • w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w roku 2020 wysokości 968.419,63 złotych

Projekt wymiany oświetlenia został zrealizowany w:

 1. Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19;
 2. Przedszkolu Miejskim nr 13, przy ul. Sudeckiej 1;
 3. Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Zubrzyckiego 38;
 4. Szkole Podstawowej nr 8, przy ul. Wiśniowej 9;
 5. Szkole Podstawowej nr 19, przy ul. Chrobrego 4;
 6. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65;
 7. Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Sudeckiej 5;

Zmiany, które zostały już wdrożone w placówkach mają na celu:

 • wyeliminowanie przestarzałych źródeł światła na nowoczesne i tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla,
 • poprawienie naświetlenia we wszystkich pomieszczeniach w wymienionych szkołach,
 • poprawę bezpieczeństwa,
 • zmniejszenie kosztów energii, a co za tym idzie niższe rachunki za prąd w kolejnych latach

Źródło: UM Świętochłowice
Pyskowice z dotacją na modernizację sieci ciepłowniczej

W 2021 roku miasto Pyskowice planuje realizację kolejnego etapu modernizacji sieci ciepłowniczej. Samorząd pozyskał na ten cel 939 067,00 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

W bieżącym roku przewidziano zabudowę nowoczesnych węzłów kompaktowych w budynkach wielorodzinnych, co pozwoli uruchomić dostarczanie ciepła wysokoparametrową siecią ciepłowniczą już w następnym sezonie grzewczym. Prace prowadzone będą w rejonie ulic Lompy, Matejki Boczna i Wojska Polskiego.

W ramach tegorocznej inwestycji zaplanowano również przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Szopena 8.

Zadanie stanowi kontynuacją działań rozpoczętych w roku ubiegłym. Modernizacja sieci spowoduje zmniejszenie strat przesyłowych, ograniczenie do minimum ryzyka awarii oraz umożliwi rozbudowę systemu ciepłowniczego i przyłączanie kolejnych budynków, które obecnie korzystają z indywidualnych źródeł ciepła.

Jednocześnie miło nam poinformować, że miasto otrzymało na przedsięwzięcie pomoc finansową z GZM. Kwota 333 333,00 zł pochodzi z programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”, a dotacja w wysokości 605 734,00 zł z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2021r.

Źródło: UM Pyskowice
Zakończono przebudowę i termomodernizację biblioteki

Zakończyły się prace przy przebudowie i termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 702.691,46 zł, z czego 404 078,00 zł pochodziło z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zadanie obejmowało między innymi docieplenie ścian zewnętrznych – metodą lekką mokrą, izolację i docieplenia ścian fundamentowych oraz roboty tynkarskie i malarskie. Dokonano wymiany pokrycia dachowego, z dociepleniem styropapą oraz obróbkami blacharskimi, montażem daszków poliwęglanowych i orynnowaniem.

Ponadto wykonano remont schodów, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej. Wymianie podlegała części instalacji elektrycznej w budynku oraz zainstalowano nowe oświetlenia LEDowe. Placówka przeszła także roboty sanitarne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, a także instalacji wodno – kanalizacyjnej i klimatyzacji.

Obecnie trwają prace nad aranżacją wystawy stałej w Izbie Regionalnej. Nowy wygląd biblioteki, zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny, z pewnością wpłynie na komfort korzystających z niej czytelników. Placówka spełnia wszelkie wymagania i może cieszyć swoim wyglądem. To kolejna instytucja biblioteczna, która w ostatnim czasie przeszła kompleksową przeminę.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 702.691,46 zł, z czego 404 078,00 zł pochodziło z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku, a 298.613,46 zł stanowiło wkład własny Gminy Piekary Śląskie.

Przebudowa i termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 D – zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Centrum przesiadkowe w Wilczy oficjalnie otwarte

 • 7 kursów w kierunku Gliwic i Stanicy, od 5:40 do 21:50 – linia 60
 • 8 kursów w kierunku Knurowa i Leboszowic
 • 16 kursów w kierunku Rybnika

Dodatkowe atuty centrum przesiadkowego:

 • parking dla samochodów osobowych
 • wiaty przystankowe
 • wiata na rowery
 • nowoczesna toaleta
 • monitoring
 • oświetlenie
 • zagospodarowanie przestrzeni: na terenie centrum nasadzono ponad 100 drzew i krzewów.

Koszt budowy centrum przesiadkowego: 2 772 366,05 złWartość dofinansowania: 2 618 903,52 złGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: 267.435,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalny Program Operacyjny: 2 351 468,52 złWkład własny Gminy (5,5 %): 153 462,53 zł

Źródło: UG Pilchowice
Instalacja fotowoltaiczna także dla oczyszczalni ścieków w Świerklańcu

Dobiega końca budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Świerklańcu. Warta niemal 190 tys. złotych instalacja, która składa się z 151 paneli o mocy 330 Wp każdy, została posadowiona na gruncie obok oczyszczalni.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej energia promieniowania słonecznego będzie pokrywała częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni. Moc instalacji wynosi 49,83 kWp. Wykonawcą inwestycji jest firma Eko-Solar z Namysłowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Montaż fotowoltaiki dla oczyszczalni przyczyni się do dużych oszczędności. Do świerklanieckiej oczyszczalni w kolejnych latach zostaną doprowadzone ścieki z budowanej na terenie gminy kanalizacji. Oczyszczalnia będzie pracować, wykorzystując coraz to większy procent swoich „mocy przerobowych”. Dzięki inwestycji, jaką jest budowa instalacji fotowoltaicznej rachunki za prąd będą o wiele niższe.

Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni to także kolejny krok gminy Świerklaniec w realizacji polityki proekologicznej. Pod koniec 2019 roku podobne instalacje pojawiły się na budynkach Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej, szkoły podstawowej przy ul. Młyńskiej i Źródlanej w Świerklańcu oraz szkoły podstawowej w Nakle Śląskim.
Projekt pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków przy ul. Wiosennej w Świerkańcu” dofinansowany jest w kwocie 164 552,00 zł ze środków Gornośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach: Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020.

Źródło: UM Świerklaniec
Budżet Metropolii na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy na transport zbiorowy

Wydatki mają wynieść ok 1.4 mld zł. Planowane dochody określono na poziomie 1,3 mld zł. Najwięcej pieniędzy – ok. 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na organizację transportu zbiorowego. Budżet został przyjęty przez Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w piątek, 18 grudnia 2020 roku.

W 2021 roku dochody Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 1,3 mld zł. W tej kwocie około 504 mln zł ma stanowić część zmienna składki rocznej gmin. Jest ona przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii. Pozostałe dochody pochodzić będą z 5-procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 375 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, jak sprzedaż biletów, zostały zaplanowane na kwotę ok. 263 mln zł. Część stała składki gmin członkowskich ma wynieść ok. 37,5 mln zł.

Planowane wydatki z budżetu Metropolii mają wynieść ok. 1,4 mld zł. W 2021 roku na transport ma zostać wydane łącznie ok. 1,3 mld zł. To największa pozycja w budżecie. W tej kwocie ok. 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na organizację komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, Metropolia organizuje transport w 52 gminach – 40 metropolitalnych oraz 12 z nią sąsiadujących. Wydatki zostaną przeznaczone na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Pieniądze zostaną też wydatkowane na organizację przewozów metropolitalnych do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. W budżecie zapisano także 10 mln zł na dofinansowanie połączeń kolejowych na obszarze Metropolii.

W budżecie na transport pasażerski przewidziano także wydatki na rozwój i integrację systemów utrzymujących komunikację pasażerską, a także na integrację przewozów. Metropolia planuje wdrożenie ewolucyjnych rozwiązań w systemie ŚKUP, które wyeliminują największe wady systemu. To także utrzymanie solarnych automatów biletowych czy wdrożenie systemu automatycznego zliczania pasażerów.

W budżecie zapisano 24 mln zł na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla gmin- liderów w Programie „Kolej+”. Przypomnijmy, że w listopadzie do drugiego etapu programu, który potrwa 12 miesięcy, zakwalifikowano wszystkie 15 wniosków opracowanych i złożonych przy udziale Metropolii. Ma ona sfinansować wymagany 15-procentowy wkład własny projektów, które zostaną zakwalifikowane do realizacji.

W przyszłym roku 16 mln zł ma trafić do Dąbrowy Górniczej. To kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej. Na realizację tego projektu na lata 2020-2021 w wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano łącznie 26 mln zł.

W strukturze wydatków uwzględniono również 10 mln zł, które zostaną przekazane w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2021 roku. Kwota ta będzie dodatkowo powiększona o ok. 1,9 mln zł, które nie zostały wykorzystane przez gminy w roku 2020. Oznacza to, że od stycznia do gmin może trafić łącznie ok. 11, 9 mln zł finansowego wsparcia, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym.

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano również ok. 14,6 mln zł na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Do budżetu programu dodatkowo trafi ok. 13,5  mln zł, których nie zdążono wykorzystać przez gminy w PONE tym roku. Finalnie budżet na ten cel zwiększy się do 28,1 mln zł.

Zgromadzenie przyjęło także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Metropolii we wszystkich latach objętych prognozą. Zawiera ona 56 zadań na łączną kwotę ponad 16 mld zł.

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości ok. 150 mln zł.  Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.