Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Tychach

Zakończyły się
właśnie prace przy montażu oświetlenia wertykalnego.  

Nowe oświetlenie pojawiło się na 19 wybranych przejściach dla pieszych na 12 tyskich ulicach. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pieszy na przejściu i w jego pobliżu jest bardziej dostrzegalny przez kierowców.

Oświetlenie
wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia tarcz przejść dla pieszych.
Zarówno samo przejście jak i strefa oczekiwania pieszego są doświetlone
tzw. lampą wertykalną.

– Warunkiem koniecznym dla zapewnienia widoczności osób na jezdni jest wygenerowanie odpowiedniego kontrastu między sylwetką pieszego, a tłem – czyli najczęściej jezdnią. Osoby ubrane zarówno w jasne, jak i ciemne ubrania są przy tego typu oświetleniu doskonale widoczne. Osiąga się to dzięki instalacji lamp świecących pod kątem bezpośrednio na przejście i jego najbliższe otoczenie – mówi Artur Kruczek z Urzędu Miasta w Tychach.

Nowe oświetlenie
pojawiło się na ulicy:Oświęcimskiej, Edukacji,
Stoczniowców, Burschego, Bielskiej, Piłsudskiego, Katowickiej, Towarowej,
Niepodległości, Metalowej, Wyszyńskiego i Jedności. W sumie w 19 punktach
miasta.

– Odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych zdecydowanie poprawia poziom bezpieczeństwa i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu nieszczęśliwym zdarzeniom. To właśnie ten argument – zła widoczność – jest najczęściej podawany jako przyczyna wypadków. To od oświetlenia zależy w dużej mierze bezpieczeństwo pieszego na przejściu, dlatego m.in. inżynierowie ruchu analizują i wdrażają różne rozwiązania, by to poczucie bezpieczeństwa zwiększyć. Ono jest dla nas priorytetem – mówi Aneta Moczkowska –z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich
kilku lat oświetlenie wertykalne pojawiło się w kilkunastu różnych
lokalizacjach na terenie miasta m.in. na ul. Dmowskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego,
Oświęcimskiej, Katowickiej, Żwakowskiej, Elfów, Wyszyńskiego, Mikołowskiej czy
ulicy Stoczniowców.

Koszt
wykonania oświetlenia wertykalnego jednego przejścia zależy m.in. od ilości
punktów świetlnych, dlatego ceny wahają się od  kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
złotych.
Odłóż telefon i żyj! Rusza akcja profilaktyczna Urzędu Miasta Katowice i Policji

Coraz częściej słyszymy o tragicznych w skutkach wypadkach z udziałem pieszych. Wielu z tych zdarzeń można by było uniknąć, gdyby pieszy przechodząc przez jezdnie lub torowisko zachował szczególną ostrożność, upewniając się, że przejście jest bezpieczne. Niestety często zaabsorbowani swoimi telefonami komórkowymi, piesi nie zwracają uwagi na otaczających ich świat i tracą życie pod kołami samochodów czy tramwajów. A wystarczy tak nie wiele, po prostu „Odłóż telefon i żyj”. Właśnie pod tym hasłem z początkiem grudnia ruszyła w Katowicach akcja profilaktyczna.

– Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest dla nas jednym z priorytetowych zadań – dlatego w tym obszarze ściśle współpracujemy z Policją. Dbając o pieszych tylko w ostatnich latach wprowadziliśmy w wielu miejscach Katowice strefę ograniczonej prędkości Tempo 30, na skrzyżowaniach o podwyższonej wypadkowości zainstalowaliśmy sygnalizację świetlną. Dokonaliśmy także szeregu zmian wpływających na zmniejszenie prędkości przez kierowców – m.in. budowę wyniesionych przejść dla pieszych czy też progi zwalniające. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ma także monitoring miejski czy rowerowe patrole policji i straży miejskiej. Statystyki pokazują, że na drogach Katowic jest dziś o wiele bezpiecznej niż 5 czy 10 lat temu. Niestety wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń – dlatego podejmujemy kolejne działania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Coraz większą rolę odgrywają działania edukacyjne. Akcja „Odłóż telefon i żyj” ma zwrócić uwagę na duży problem jakim staje się zjawisko „smarfonowego zombie”, co niestety może przynosić fatalne skutki. Niestety wciąż zdarzają się kierowcy, którzy łamią przepisy i nie ustępują pierwszeństwa pieszym na pasach, dlatego musimy w takich miejscach zachować szczególną ostrożność – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Pod koniec zeszłego tygodnia przy
przejściach dla pieszych, gdzie odbywa się największy ruch, pojawiły się napisy
apelujące o odłożenie na chwilę swojego telefonu, rozejrzenie się i
sprawdzenie, czy bezpiecznie można przejść na drugą stronę. Hasła „Odłóż
telefon i żyj” są widoczne na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Placu Wolności oraz ul.
Kościuszki i Placu Miarki. Natomiast jeśli warunki pogodowe pozwolą – podobne
pojawią się w innych częściach miasta, m.in. przy skrzyżowaniu ul.
Piotrowickiej z ul. Panewnicką. Dodatkowo zarówno Urząd Miasta Katowice, jak i
Komenda Miejska Policji w Katowicach nagłaśniają sprawę za pomocą mediów
społecznościowych postami z #OdłóżTelefonIŻyj

Dodatkowo w najbliższy wtorek 3 grudnia katowiccy policjanci przeprowadzą działania profilaktyczne w ramach akcji „Odłóż telefon i żyj!”. Mundurowi w rejonie przejść gdzie odbywa się największy ruch pieszych, będą apelować do przechodniów o to by odłożyli swoje smartfony na chwilę do kieszeni i rozejrzeli się czy przejście przez drogę jest bezpieczne.

– Pieszy jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego w konfrontacji z samochodem czy tramwajem nie ma najmniejszych szans wyjść bez szwanku. Dlatego apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnie lub torowisko. Pamiętajmy, że należy robić to tylko i wyłącznie miejscach do tego przeznaczonych, zachowując jednocześnie szczególną ostrożność. Upewnijmy się, że nic nie nadjeżdża, a jeżeli tak to poczekajmy, aż kierujący zatrzyma swój pojazd, by umożliwić nam bezpieczne przejście. Niestety coraz częściej dochodzi do zdarzeń, w których pieszy zapatrzony w swojego smartfona, rozkojarzony słuchaną na słuchawkach muzyką lub zaabsorbowany rozmową telefoniczną, bez uprzedniego upewnienia się, czy może bezpiecznie przejść przez jezdnię, wchodzi bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd – mówi nadkom. Jarosław Bąk Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Katowicach
„Kocie oczka” ochronią pieszych

Na 17 przejściach dla pieszych w Rudzie Śląskiej piesi będą dodatkowo chronieni przez tzw. kocie oczka, czyli punkty świetlne w jezdni, a także ostrzegawcze światła pomarańczowe. Instalacja dodatkowego oświetlenia już trwa. Warta ponad 929 tys. zł inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego.

– Bezpieczeństwo pieszych to bardzo aktualny temat. Niestety, do wypadków z ich udziałem dochodzi także na przejściach. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi piesi w naszym mieście będą bardziej chronieni – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – W tym zakresie działania podjęliśmy już kilka lat temu, kiedy doświetliliśmy najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – dodaje.

„Kocie oczka” to pasy pulsujących świateł ostrzegawczych, zamontowane w jezdni wzdłuż krawędzi przejścia dla pieszych. Od zewnątrz przejścia światła są czerwone, od wewnątrz białe. Dzięki czujnikom ruchu punkty włączają się gdy pieszy zbliży się do przejścia i gasną gdy je opuści. Dodatkowym ostrzeżeniem dla kierowców są lampy ostrzegawcze z pulsującym światłem pomarańczowym, zamontowane na słupkach ze znakami „przejście dla pieszych”, które również aktywowane są przez czujniki. Projekt ma zostać zrealizowany do połowy grudnia, a jego koszt to ponad 929 tys. zł.

Inwestycja obejmuje 17 lokalizacji we wszystkich dzielnicach miasta: ul. 1 Maja przy ul. Harcerskiej, ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 76, ul. 1 Maja przy ul. Nowy Świat, ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 218, ul. 1 Maja w rejonie budynku nr 320, ul. Kłodnicka przy ul. Jana Brzechwy, ul. Wyzwolenia przy ul. Jabłoniowej, ul. Oświęcimska w rejonie budynku nr 123, ul. Wojciecha Korfantego przy ul. Franciszka Wilka, ul. Katowicka przy ul. Ryszarda Siekiela, ul. Odrodzenia przy ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Piotra Niedurnego przy ul. Grochowskiej, ul. Edmunda Kokota przy ul. Głównej, ul. Dworcowa w rejonie budynku nr 19, ul. Karola Goduli
przy pl. Niepodległości, ul. Orzegowska przy ul. Królowej Jadwigi, ul. Szczęść Boże w rejonie budynku nr 29.

Zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej – migające „kocie oczka” w każdej dzielnicy” było jednym z dwóch projektów ogólnomiejskich, biorących udział w głosowaniu na budżet obywatelski na 2019 r. Spośród zadań, które nie zostały wybrane do realizacji, zdobyło największą liczbę głosów w skali miasta. Zgodnie z zasadami realizacji rudzkiego budżetu obywatelskiego mogło więc zostać zrealizowane z puli niewykorzystanych środków, które okazały się wystarczające na pokrycie jego kosztu. Podkreślić należy, że pula ta nie obejmowała środków finansowych zarezerwowanych na budowę ogólnodostępnej tężni solankowej. Zadanie to zwyciężyło w głosowaniu mieszkańców, jednak jedyna oferta zgłoszona w przetargu znacznie przewyższała kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.

Bezpieczeństwu pieszych służyły również działania podjęte przez władze Rudy Śląskiej w 2014 r., kiedy to w 30 miejscach charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu oraz słabą widocznością pieszych na przejściach zostało zainstalowane specjalne oświetlenie LED. Oprócz bardzo dobrego doświetlenia samego przejścia, dobrze oświetlone zostały również chodniki przy „zebrze”.
Bieruń ma nową ścieżkę rowerową – wzdłuż ulicy Turystycznej

Kolejna inwestycja rowerowa w Bieruniu zrealizowana! Wzdłuż ulicy Turystycznej powstał ciąg pieszo – rowerowy łączący istniejącą drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Inwestycja ta zrealizowana została przez firmę JKM Sp z.o.o. z Mikołowa. Jej koszt to 415 740,00 zł. Czytaj więcej – KLIKNIJ TUTAJ.

Nowy ciąg pieszo – rowerowy składa się ze ścieżki rowerowej z nawierzchnią z czewonego asfaltu o szerokości 2 metrów oraz chodnika o szerokości 1,5 m. W ramach zadania wykonano też kanał technologiczny oraz oświetlenie.

Nowo oddany odcinek ciągu pieszo – rowerowego nie jest co prawda bardzo długi, ale – tak naprawdę – to dopiero pierwszy etap dużo większego zadania, w ramach którego, w przyszlym roku ciąg pieszo – rowerowy przedłużony zostanie aż do ulicy Zarzyny.

Inwestycja ta realizowana będzie w przyszłym roku w przy udziale dofinansowania, które Gmina pozyskała w ramach etapu II tzw. Centrum Przesiadkowego.

PODSUMUJMY:

Inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej jest jednym z kilku zadań, które realizowane są w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”. Gmina Bieruń pozyskała na ten projekt dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 Szeroko zakrojony projekt zakłada:

  • Remont budynku dworca kolejowego w Bieruniu Nowym – KLIKNIJ TUTAJ.
  • Budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej (wraz z instalacją samoobsługowej stacji naprawy rowerów) – KLIKNIJ TUTAJ oraz TUTAJ.
  • Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki) – KLIKNIJ TUTAJ.

oraz właśnie:

  • Budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu – KLIKNIJ TUTAJ.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości! Gmina Bieruń pozyskała również dofinansowanie na realizację drugiego etapu tzw. „Centrum Przesiadkowego”. Tym razem dzięki ogromnemu wsparciu z funduszy unijnych zrealizujemy kilka bardzo dużych zadań w starobieruńskiej części miasta.

Dowiedz się więcej – KLIKNIJ TUTAJ.

W ramach tego, również szeroko zakrojonego projektu, powstanie blisko 3,5 km infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach. 

Jednym z wielu zadań, które wykonane zostana w ramach projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II” wykonane zostaie m.in. przedłużenie wybudowanej właśnie równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ).

Czytaj również:
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Kapicy

Do końca listopada zostanie zmodernizowane przejście dla pieszych, usytuowane przy ulicy Kapicy (w okolicach kościoła pw. św. Antoniego z Padwy). W miejscu obecnego powstanie inteligentne, bezpieczne przejście, które ma na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajdzie się on na pasach lub w ich bezpośredniej okolicy.

Kluczowymi elementami nowoczesnego rozwiązania są zsynchronizowane ze sobą czujniki ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe D-6 (oznaczające „przejście dla pieszych”) z oświetleniem ostrzegawczym oraz pasy akustyczne. Pieszy zbliżający się do takiego przejścia, jest wykrywany przez czujnik, który aktywuje punkty świetlne. Migające światła i odblaski już z daleka zasygnalizują kierowcom, że na „zebrze” znajduje się przechodzień.

Budowa bezpiecznych przejść ma istotny wpływ na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza po zmierzchu, gdy są oni najmniej widoczni.
Dotychczas w Siemianowicach Śląskich utworzono cztery inteligentne przejścia na ulicach: Jagiełły (w rejonie Stawu Brysiowego), Grunwaldzkiej (na wysokości budynku nr 6), Michałkowickiej (przy cmentarzu) oraz w rejonie ulicy Orzeszkowej (LIDL). Powstanie piątego, na ulicy Kapicy, zostanie dofinansowane kwotą 25 tys. zł, przyznaną naszej gminie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 51 tys. zł. autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Szymon Duczek
Miasta idei: Hulajnogi w mieście. Co za dużo, to nie zdrowo? Zapraszamy na debatę

Hulajnogi to wygodny sposób na przemieszczanie się po mieście. Problemem jest ich użytkowanie. Coraz częściej bezmyślnie odstawiane stają się zawalidrogami na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Przywrócenie ładu to wyzwanie.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „Miasta idei”. Dyskusja ma dotyczyć problemu użytkowania hulajnóg w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się 13 listopada w Katowicach w Teatrze Śląskim w Scenie w Malarni.

O
godz. 17.00  rozpoczną się warsztaty dla
mieszkańców (prosimy o zapisy na adres przemyslaw.jedlecki@agora.pl).
Po ich zakończeniu o godz. 18.30 odbędzie się otwarta debata. Udział w niej
wezmą: Adriana Kamińska-Flak z Urzędu Miasta w Katowicach, Marcin Domański z
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Paweł Maliszewski, współzałożyciel
blinkee.city, przedstawiciele firmy Hive oraz Arkadiusz Pilarski, Expert Brand
Experience odpowiedzialny za projekt elektromobilności w ING Banku Śląskim.

W Katowicach można skorzystać z ok. 400 hulajnóg do wypożyczenia. Często stawiane są przez użytkowników w różnych miejscach i postrzegane przez pieszych i rowerzystów jako przeszkoda. Czy właściciel hulajnogi powinien odpowiadać za to, co się z nią dzieje? Czy użytkownik powinien myśleć o innych pieszych? Jak pogodzić ze sobą interesy, wygodę i bezpieczeństwo? Czy karać za źle zostawiano hulajnogi? A kogo? I kto ma się tym zająć? A może wystarczy edukacja i apele o kulturę? Na takie pytania postarają się wspólnie odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię i Gazetę Wyborczą.

Strona wydarzenia
Miasta idei: czy metropolia jest przyjazna dla pieszych? Zapraszamy na debatęPo naszych miastach
chodzimy pieszo. Przemierzamy różne dystanse, łączy nas jedno pytanie – czy
dojdziemy do celu szybko i bezpiecznie? Każde miasto ma własne rozwiązania. Czy
warto je ujednolicać i tworzyć dla miast Metropolii standardy ruchu pieszych?

Zapraszamy na kolejne
spotkanie z cyklu Miasta Idei. Tym razem dyskusja dotyczyć będzie miasta
przyjaznego pieszym.

Wydarzenie odbędzie się 23 października b.r. w Centrum Kultury Jazovia na gliwickim rynku. Na początek o godzinie 17.00 ruszą warsztaty dla mieszkańców a potem, o godz. 18.45, rozpocznie się  debata ekspertów. Wezmą w niej udział prof. Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Jakub Halor – ekspert d.s transportu miejskiego, Jacek Woźnikowski z Metropolii GZM, Aneta Moczkowska – wiceprezydent Tychów oraz dr Iwona Benek z Politechniki Śląskiej.  

Wnioski z debaty mają posłużyć jako głos w pracach nad przygotowaniem standardów ruchu pieszych dla całej
metropolii.

– Przestrzeń w miastach
powinna być przyjazna i bezpieczna dla wszystkich – mówi Jacek Woźnikowski,
dyrektor Departamentu Rozwoju i Współpracy w GZM.

Chętnych
do udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenia mailem  na adres przemyslaw.jedlecki@agora.pl

Zobacz także: Przyjazna i bezpieczna przestrzeń publiczna. Prace nad standardami ruchu pieszych
Modernizacja sygnalizacji świetlnej

W związku z budową centrum przesiadkowego wykonana zostanie również modernizacja sygnalizacji świetlnej. Nowe sygnalizatory pojawią się na przejściu dla pieszych przez ul. Kużaja oraz zostanie rozbudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu Schwallenberga z ul. Męczenników Oświęcimia.

Z uwagi na to, iż od wiaduktu kolejowego do przeniesionego przejścia dla pieszych jest zaledwie 30 m, konieczne jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań służących uporządkowaniu ruchu drogowego i poprawie bezpieczeństwa pieszych.

W związku z powyższym podjęta została decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie, oraz usprawni komunikację autobusową. Nowa sygnalizacja świetlna zostanie wyposażona w system, dzięki któremu oprócz sterowania ruchem na przejściu dla pieszych zapewni pojazdom komunikacji miejskiej wyjeżdżającym z zatoki autobusowej pierwszeństwo przejazdu przed pozostałymi uczestnikami ruchu.

Termin wykonania zadania i wprowadzenia zmiany organizacji ruchu nastąpi do końca września 2019 r.
Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Do końca listopada tego roku pięć przejść dla pieszych w Miechowicach, Śródmieściu, Górnikach, Szombierkach oraz Łagiewnikach zostanie doświetlonych. W ten sposób poprawi się bezpieczeństwo w miejscach, gdzie dochodziło do kolizji i wypadków z udziałem pieszych. Koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł.

W naszym mieście trwa obecnie wymiana ponad 2200 opraw na energooszczędne oświetlenie LED-owe. Już wkrótce rozpoczną się kolejne prace, tym razem związane z doświetleniem przejść dla pieszych – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzięki tej inwestycji w pięciu miejscach zamontowane zostaną latarnie z lampami w technologii LED, które poprawią widoczność i bezpieczeństwo w rejonie newralgicznych przejść dla pieszych. Dzięki ich doświetleniu kierowcy będą mogli szybciej zareagować w chwili pojawienia się pieszego na pasach – podkreśla prezydent Wołosz.

Inwestycja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców przeprowadzona zostanie w pięciu lokalizacjach: ul. Frenzla – pomiędzy ul. Dzierżonia i ul. Racjonalizatorów w pobliżu kościoła /Miechowice/, ul. Witczaka – w rejonie skrzyżowania z ul. Staffa /Śródmieście/, ul. Żołnierska – rejon skrzyżowania z ul. Gombrowicza /Górniki/, ul. Modrzewskiego – rejon skrzyżowania z ul. Krupińskiego /Szombierki/ oraz ul. Świętochłowickiej – rejon skrzyżowania z ul. Krzyżową /Łagiewniki/.

Podczas prac przy wszystkich przejściach dla pieszych montowane będą latarnie z lampami wykonanymi w technologii LED doświetlające pas przejścia dla pieszych oraz optyczne elementy sygnalizacyjne tzw. „kocie oczka”. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do końca listopada 2019 roku.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów dołoży wszelkich starań żeby przejścia zostały doświetlone jak najszybciej, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i pomoże kierowcom prawidłowo oceniać sytuację na drogach przy przejściach przeznaczonych do modernizacji – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora MZDiM.

Środki na sfinansowanie inwestycji pochodzą z budżetu gminy Bytom oraz dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.