Duży ekran i płatność kartą. To nowe kasowniki w tyskich autobusach i trolejbusach

Mają
około 8-calowy, dotykowy ekran oraz uporządkowany i intuicyjny układ graficzny.
Tak wyglądają nowe kasowniki ŚKUP, które w drugiej połowie października będą
uruchamiane w autobusach i trolejbusach, jeżdżących w Tychach i okolicach. Pod
koniec tego roku będzie można w nich płacić również kartą płatniczą, do której
zostanie przypisany kupiony przez nas bilet. To pierwsze tak nowoczesne
urządzenia, które pojawią się w pojazdach Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Najpierw
nowe kasowniki ŚKUP zostaną uruchomione testowo w kilku pojazdach jeżdżących po
obszarze tyskim, natomiast w drugiej połowie października będą uruchamiane we
wszystkich 147 autobusach i 24 trolejbusach.

Pojazdy,
jeżdżące po Tychach i okolicznych miastach i gminach, zostaną wyposażone w nowe
kasowniki ŚKUP, ponieważ wraz z integracją transportu publicznego pod szyldem
Zarządu Transportu Metropolitalnego, system ten został rozszerzony właśnie o
obszar tyski.

Wraz
z uruchomieniem nowych kasowników, pasażerowie dawnego MZK Tychy będą mogli w
nich kupować elektroniczne bilety jednorazowe, a do wyboru będą mieli bilety
strefowo-czasowe (na jedno miasto lub ważny przez 20 min, na dwa miasta lub
ważny przez 40 minut lub na trzy i więcej miast lub ważny przez 90 min) oraz
bilety w taryfie odległościowej, gdzie pobrana z karty opłata obliczana jest
proporcjonalnie do przejechanego dystansu. 


Nowe kasowniki znacząco różnią się od swoich poprzedników. To zupełnie nowa
technologia, która zdecydowanie ułatwi pasażerom korzystanie z nich. Tak
naprawdę powinniśmy o tych urządzeniach myśleć nie tylko jak o kasownikach, ale
jak o automatach biletowych, gdzie możemy kupować bilety
elektroniczne   – mówi Grzegorz Stępień, kierownik Wydziału Rozwoju w
Departamencie Informatyki.


Mają przede wszystkim dużo większy, dotykowy ekran oraz uporządkowany i
intuicyjny układ graficzny. Pod koniec tego roku pasażerowie z obszaru tyskiego
jako pierwsi w całej Metropolii będą mogli korzystać z nowej funkcji, która
zostanie uruchomiona na tak szeroką skalę. Chodzi o możliwość płatności
zbliżeniową kartą płatniczą. Korzystając z tej możliwości, kasownik nie
wydrukuje nam papierowego biletu ani potwierdzenia tej transakcji, ponieważ nie
będą one potrzebne.  Podczas kontroli wystarczy przyłożyć kartę, za pomocą
której bilet kupiliśmy, a kontroler na swoim terminalu zweryfikuje ważność tego
biletu – wyjaśnia.

Górnośląska-Zagłębiowska
Metropolia chce, aby docelowo we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej
możliwe było kupowanie biletów za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych. Będzie
to jeden z elementów modyfikacji systemu ŚKUP, nad którym trwają prace i
przygotowania do ogłoszenia przetargu.

W
połowie tego roku odbył się dialog techniczny w tej sprawie. Wzięło w nim
udział 17 podmiotów, czyli m.in. firm, które są dostawcami tego typu usług.
Dialog techniczny to jedna z możliwości, której zastosowanie przewidziane
zostało w prawie zamówień publicznych. To etap poprzedzający ewentualne
ogłoszenie przetargu, a jego celem jest uzyskanie informacji, potrzebnych do
precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia. Chodzi m.in. o ustalenie możliwości
technicznych rozwiązań dostępnych na rynku, szacunkowy koszt wprowadzenia
nowego systemu oraz czas jaki będzie potrzebny, by to rozwiązanie zaczęło w
pełni funkcjonować.

Przedstawiciele
GZM i ZTM rozmawiali z uczestnikami dialogu technicznego m.in. o rozszerzeniu
funkcji karty ŚKUP, nowoczesnych metodach płatności (Blik, Apple Pay, Google
Pay), czy też o instalacji nowych urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej,
które będą obsługiwać płatności kartą płatniczą. Innym z ważniejszych założeń,
które będzie brane pod uwagę podczas modyfikacji systemu ŚKUP to zmiana trybu
jego pracy z offline na online. Zmiana trybu na online pozwoli, aby bilety
kupowane przez Internet za pośrednictwem Portalu Klienta, były od razu
zapisywane na danym koncie użytkownika karty. Dzięki temu karty ŚKUP nie będę
wymagały – jak teraz się to odbywa – wielokrotnego przykładania ich do
czytnika, aby bilet mógł zostać „ściągnięty” i do nich przypisany. 


W tej chwili jest za wcześnie, aby podać dokładną datę, kiedy modyfikacje
poprawiające funkcjonowanie systemu ŚKUP mogłyby zostać wprowadzone, ponieważ
jesteśmy jeszcze w trakcie przygotowania postępowania przetargowego w tej
sprawie. Planujemy, że ogłoszenie przetargu nastąpi w pierwszej połowie
przyszłego roku – mówi Adam Krakowczyk, dyrektor Departamentu Informatyki
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


Trwałość systemu ŚKUP, który był dofinansowany z funduszy unijnych, obowiązuje
do połowy 2021 roku. Firmy, które uczestniczyły w dialogu technicznym
podkreślały, że aby wprowadzić całościową modyfikację systemu potrzeba kilku
lat. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu będziemy mogli oszacować, kiedy
wprowadzenie tych zmian będzie możliwe do zrealizowania – dodaje.

Na zdjęciu widoczny jest palec osoby, która wybiera opcję "sprawdż i aktualizuj kartę" na dotykowym ekranie nowego kasownika ŚKUP

Jak
kupić bilet w nowych kasownikach ŚKUP?

Na
8-calowym ekranie głównym nowego kasownika ŚKUP widoczne są cztery główne
ikony: „kup bilet strefowo-czasowy”, „kup bilet odległościowy”, „wybierz bilet
z karty ŚKUP” oraz „sprawdź i aktualizuj kartę”. Ponadto u góry ekranu widoczna
jest nazwa przystanku, na którym wsiadamy oraz tego, który będzie następny;
angielska i niemiecka wersja językowa; data i godzina. Znajduje się tam również
ikona telefonu, po kliknięciu w którą pojawi się numer infolinii ZTM. Infolinia
pracuje przez całą dobę siedem dni w tygodniu – również w niedzielę i święta.

Bilety
strefowo-czasowe

Wybierając
przycisk „kup bilet strefowo-czasowy” zostaniemy przeniesieni do ekranu, gdzie
będziemy mogli wybrać wariant biletu (na jedno miasto lub ważny przez 20 min,
na dwa miasta lub ważny przez 40 minut oraz na trzy i więcej miast lub ważny
przez 90 min), a następnie jego rodzaj (normalny lub ulgowy) oraz wskazać
liczbę biletów, które chcemy kupić poprzez przyciśnięcie plusa lub minusa na
ekranie kasownika.

Należy
pamiętać, że jeśli kupimy więcej niż jeden bilet, nie zapiszą się one „na
zapas” i po zrealizowaniu płatności automatycznie wszystkie z nich zostaną
skasowane. Opcja umożliwiająca zakup od 1 do 8 biletów dotyczy sytuacji, gdy na
naszej karcie chcemy skasować bilety również dla osoby lub osób, które z nami
podróżują.

Kiedy
już wybierzemy wszystkie opcje, które chcieliśmy zaznaczyć, na dole ekranu
pojawi się przycisk z wartością biletów wraz komendą „zapłać”. Po kliknięciu w
ten przycisk, kasownik poprosi nas o przyłożenie karty ŚKUP w wyznaczone
miejsce na dole kasownika, a charakterystyczny dźwięk będzie oznaczał, że nasz
bilet został kupiony i skasowany. Na ekranie pojawi się również informacja, o
jakiej wartości bilety kupiliśmy, ich czas ważności oraz ile pieniędzy
pozostało na naszej karcie ŚKUP.

Jeśli
będziemy chcieli upewnić się czy wszystko prawidłowo zapisało się na naszej
karcie, to z ekranu głównego możemy wybrać opcję „sprawdź i aktualizuj kartę”.
Po przyłożeniu karty, pojawia się informacja o rodzaju kupionych biletów, ich
ważności, wartości i dostępnych na karcie ŚKUP pieniądzach.

Bilety
odległościowe

Bilety
odległościowe to domyślna taryfa kasownika. Aby skasować taki bilet wystarczy,
że przyłożymy kartę ŚKUP w wyznaczone miejsce i w ten sposób nasz przejazd
zostanie zarejestrowany. Na ekranie pojawi się informacja z nazwą przystanku,
na którym skasowaliśmy bilet, stacja końcowa oraz zablokowana kwota na naszej
karcie.

Pobrana
kwota to zawsze maksymalna cena biletu dzieląca przystanek, na którym
wsiadaliśmy do przystanku końcowego na trasie danej linii. Jeśli wysiądziemy
wcześniej i podczas wychodzenia z pojazdu ponownie przyłożymy kartę do
kasownika, zostanie nam zwrócona różnica w kwocie pobranej od tej rzeczywiście
przez nas wykorzystanej. 

Natomiast
jeśli przez przypadek skasowaliśmy bilet odległościowy, a chcieliśmy kupić
jednak strefowo-czasowy, to po wykryciu naszej pomyłki na tym samym
przystanku
bilet możemy zwrócić. Aby to zrobić trzeba przyłożyć kartę do
czytnika, który zapyta nas „Czy na pewno chcesz zarejestrować wyjście na tym
samym przystanku co wejście?”. Po wybraniu opcji „tak”, która znajduje się w
lewym dolnym rogu – kasownik poprosi nas o ponowne przyłożenie karty. Po
usłyszeniu charakterystycznego dźwięku, na ekranie pojawi się informacja, że
nasze wyjście zostało zarejestrowane i że nie pobrano za to żadnej opłaty. Po
„oddaniu” w ten sposób biletu, możemy kupić ten, który chcieliśmy pierwotnie.

Bilet
odległościowy możemy też kupić, wybierając przycisk z ekranu głównego „kup
bilet odległościowy”. To funkcja szczególnie przydatna dla osób, które nie mają
zakodowanej na karcie ŚKUP przysługującej im ulgi oraz w sytuacji, gdy chcemy
kupić bilet na przewóz bagażu w taryfie odległościowej. Z tego poziomu
oczywiście też można wybrać wariant normalny lub kupić bilet dla osoby, która z
nami podróżuje i zapłacić za nie z jednej karty.

Po
wyborze rodzaju biletu (normalny, ulgowy, bagaż) i ich liczby, na dole pojawi
się informacja o wartości dodanych przez nas biletów oraz komenda „zarejestruj
wejście”. Po kliknięciu w nią, kasownik poprosi nas o przyłożenie karty ŚKUP, a
następnie po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku na ekranie pojawi się
informacja o zarejestrowanym wejściu, przystanku, na którym bilet skasowaliśmy,
pobranej z karty ŚKUP kwocie oraz dostępnych na niej pieniądzach.

Bilety
kupiony przez Portal Klienta

Kasownik
umożliwia nam również wykorzystanie biletów jednorazowych, które kupiliśmy
wcześniej za pośrednictwem Portalu Klienta. Wystarczy wybrać opcję „wybierz
bilet z karty ŚKUP”, a następnie wybrać dostępny na naszej karcie bilet lub
bilety na przykład bilet normalny i bagażowy. Kiedy już to zrobimy, wybieramy
przycisk „akceptuj” (na dole ekranu), przykładamy kartę do czytnika i po
usłyszeniu dźwięku pojawi się komunikat, że pomyślnie zapisano dane na naszej
karcie. 
14 gmin przekaże Metropolii wiaty przystankowe

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczyna proces przejęcia utrzymania wiat przystankowych na swoim terenie. W pierwszym etapie wstępną wolę przekazania Metropolii tego zadania wyraziło 14 gmin. Pozostałe będą mogły zrobić to w kolejnych etapach. Aby tak się stało konieczna jest kompletna inwentaryzacja infrastruktury przystankowej w każdej gminie. Ten proces w wielu gminach jeszcze trwa.

Metropolia
konsultacje w tym temacie rozpoczęła w październiku 2018 roku. Wówczas do gmin
i miast trafiły zapytania o infrastrukturę przystankową na ich terenie. W 2019
roku odbyło się również spotkanie z przedstawicielami miast i gmin
członkowskich, gdzie omówiono temat zarządzania wiatami przez GZM.

Pod koniec
maja Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przedstawiła gminom i miastom
propozycję przejęcia od nich zadania związanego z wiatami przystankowymi – z
ich zarządzaniem i utrzymaniem.

W pierwszym
etapie 14 gmin wstępnie zadeklarowało, że przekaże Metropolii zadanie
utrzymania wiat przystankowych. Obejmuje ono budowę, przebudowę oraz remonty
wiat przystankowych.

Metropolii zależy,
aby ujednolicić wygląd wiat i w pełni wykorzystać ich potencjał, m.in.
reklamowy, co pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania. Planuje również budowę
nowych wiat.

Proces
przejęcia przez Metropolię zadań z poszczególnych gmin będzie odbywać się
sukcesywnie. Pierwsze z nich mogą zostać przekazane w 2020 roku, a kolejne w
następnych latach.

Żeby przejąć
wiaty w danej gminie, konieczna jest ich kompletna inwentaryzacja. W niektórych
gminach trwa jeszcze ten proces.

Porozumienie
z Metropolią zawarły: Bytom, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Knurów, Gliwice,
Ożarowice, Radzionków, Ruda Śląska, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice,
Świerklaniec, Tarnowskie Góry i Tychy.
Miasta Idei – Mobilność w Metropolii. Zapraszamy na debatę

Mamy już w mieście własne samochody i rowery, autobusy, tramwaje, chodzimy pieszo. A do są jeszcze wypożyczalnie rowerów i aut i hulajnogi. Są też pociągi. To wszystko składa się na mobilność w metropolii. Pytanie, czy jest nowoczesna?

Co powinniśmy zrobić, żeby taka była? Wiemy, że nasza Metropolia jest dopiero na początku drogi w tej kwestii. Konieczna jest zatem współpraca wszystkich organizatorów transportu oraz firm zajmujących się miejską mobilnością. Ważne jest też to, jak mobilność traktują mieszkańcy oraz eksperci. Zapytamy, co ich zdaniem jest największą przeszkodą w korzystaniu z innych form mobilności, niż własny samochód. Poszukamy też recept na zmianę tego stanu rzeczy.

Zapraszamy 23 września do sali Teatru Korez w Katowicach. Debata rozpocznie się o godz. 15 i zaraz po niej planujemy warsztaty. Zaczną się o 16.45 i potrwają dwie godziny. Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenia mailem (przemyslaw.jedlecki@agora.pl).

W debacie udział wezmą: Kazimierz Karolczak, Michał Beim, Konrad Karpiński, dyrektor Traficara, przedstawiciel ING Banku Śląskiego i Jacek Szołtysek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dołączy też Adam Jędrzejewski z Mobilnego Miasta. Debatę poprowadzi Przemysław Jedlecki.

Zapraszamy, wstęp wolny!
Metrobilet: pytania i odpowiedzi

Czy uruchomienie Metrobiletu oznacza, że zdrożeją bilety miesięczne na całą sieć ZTM, albo że zniknie Taryfa Pomarańczowa? Odpowiedzi na najczęściej pojawiające pytania dotyczące Metrobiletu, czyli wspólnej oferty Zarządu Transportu Metropolitalnego i Kolei Śląskich, przedstawimy poniżej.

Więcej informacji o Metrobilecie znajduje się >> TUTAJ <<

W weekend (29-30.06) zostanie uruchomiona pilotażowo wyszukiwarka połączeń ZTM, zintegrowana z rozkładami jazdy pociągów Kolei Śląskich. Więcej informacji znajduje się >> TUTAJ <<

Do tej pory bilet na całą sieć ZTM kosztował 138 zł. Czy to oznacza, że wraz z uruchomieniem Metrobiletu, mój dotychczasowy miesięczny znika z oferty i będę płacić więcej?

Nie. Wszystkie dotychczasowe bilety ZTM pozostają bez
zmian, również bilet na całą sieć za 138 zł. Metrobilet to nowa i dodatkowa
oferta, która poza możliwością podróżowania autobusami, tramwajami i
trolejbusami, uprawnia również do korzystania z pociągów Kolei Śląskich we
wskazanych strefach lub na terenie całej Metropolii.

Dlaczego Metrobilet nie jest tańszy?

Metrobilet to połączenie dwóch ofert: Zarządu Transportu Metropolitalnego i Kolei Śląskich. Kupując jeden, wspólny bilet miesięczny zyskujemy możliwość nie tylko podróżowania komunikacją miejską, ale również pociągami KŚ. Jest więc taniej, ponieważ dopłacając do biletu miesięcznego na całą sieć ZTM (138 zł) – 41 zł, zyskujemy możliwość podróżowania pociągami Kolei Śląskich w wybranej strefie Metrobiletu (Metrobilet w strefach kolorowych kosztuje 179 zł). Podobnie w przypadku Strefy Katowice – bilet na jedno miasto ZTM kosztuje 93 zł. Za dodatkowe 26 zł zyskujemy możliwość przemieszczania się pociągami Kolei Śląskich pomiędzy stacjami w Katowicach.

Codziennie korzystam z pociągów na trasie Tychy –
Dąbrowa Górnicza. Który Metrobilet wybrać?

Metrobilet na całą sieć, który kosztuje 229 zł (ze
zniżką studencką – 113 zł). Ten wariant uprawnia do podróżowania we wszystkich
strefach Metrobiletu (strefy kolorowe oraz Strefa Katowice), a także do
korzystania z komunikacji miejskiej na całym obszarze Metropolii.

Dlaczego Metrobilet w
Katowicach jest tańszy niż w pozostałych strefach?

Metrobilet w strefach kolorowych jest bardziej
rozbudowaną ofertą, ponieważ pozwala na nieograniczone podróżowanie:

  • pociągami Kolei Śląskich na wybranej trasie, czyli pomiędzy stacjami w kilku miastach
  • pociągami Kolei Śląskich pomiędzy stacjami w Katowicach
  • autobusami, tramwajami i trolejbusami na terenie całej Metropolii.

Natomiast Metrobilet w strefie Katowice umożliwia podróżowanie
pociągami Kolei Śląskich oraz korzystanie z autobusów i tramwajów tylko w
granicach Katowic
.

Dlaczego Metrobilet nie obejmuje pociągów POLREGIO, które też przejeżdżają przez Metropolię?

Metrobilet to nowa oferta, wprowadzająca system ŚKUP do
kolei, gdzie dotychczas nie funkcjonował. Dlatego musi być uruchamiana
stopniowo. Pierwszy krok – wspólna oferta z Kolejami Śląskimi, które
zdecydowaną większość pracy przewozowej realizują na terenie Metropolii.
Porozumienie ws. Metrobiletu przewiduje, że będzie rozszerzany o następnych
przewoźników. Będzie to wymagało zgody wszystkich partnerów porozumienia

Czy z Metrobiletem mogę dojechać do Wisły, Częstochowy, Lublińca albo Bielska-Białej?  

Metrobilet uprawnia do podróżowania pociągami Kolei Śląskich i komunikacją miejską ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W zależności od wybranego wariantu (Strefa Katowice, strefy kolorowe, cała sieć), wybierając się w podróż do miast lub gmin, które znajdują się poza Metropolią, musimy dokupić bilet kolejowy na odcinku od ostatniej stacji na terenie Metropolii i naszego Metrobiletu, do miejsca docelowego. I tak na przykład mając Metrobilet na całą sieć lub:

  • w Strefie Pomarańczowej i jadąc do Wisły, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Kobiór
  • w Strefie Pomarańczowej i jadąc do Bielska-Białej, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Kobiór
  • w Strefie Czerwonej i jadąc do Częstochowy, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Dąbrowa Górnicza Sikorka
  • w Strefie Żółtej jadąc do Częstochowy lub Lublińca, ostatnim przystankiem w Metropolii są Tarnowskie Góry

Czy będzie Metrobilet dobowy lub jednorazowy?

Obecnie Metrobilet został wprowadzony w formie biletów
miesięcznych. Ponadto w sieci sprzedaży Kolei Śląskich dostępny jest Metrobilet
6H, który jest ważny przez 6 godzin i kosztuje 16 zł. W przyszłości analizowane będą inne warianty Metrobiletu. Ich
wprowadzenie będzie uzależnione od prowadzonych na bieżąco ustaleń pomiędzy
stronami umowy, czyli GZM, Województwem Śląskim i Kolejami Śląskimi.

Jestem
z Tychów i korzystam z Taryfy Pomarańczowej. Jeżdżę do pracy pociągiem z Tychów
do Katowic – Piotrowic i poruszam się autobusami wyłącznie po Tychach. Płace
130 zł miesięcznie. Czy dobrze rozumiem, że po zmianach będzie to 179 zł?

Wraz z uruchomieniem Metrobiletu, Taryfa Pomarańczowa
zostaje bez zmian.

Mam bilet w Strefie Żółtej (lub Strefie Zielonej), przez Chorzów Batory przejeżdżają pociągi z Gliwic (lub z Tarnowskich Gór), które są na trasie Strefy Żółtej (Strefy Zielonej). Czy mogę z nich korzystać?

Tak, ponieważ Metrobilet uprawnia do korzystania ze
wszystkich pociągów Kolei Śląskich, które przejeżdżają przez stację, która jest
na trasie naszego Metrobiletu. Strefa Żółta i Zielona pokrywają się na stacji w
Chorzowie Batorym.  

Czy Metrobilet jest/będzie
dostępny inaczej niż na karcie ŚKUP np. w aplikacjach mobilnych Skycash/Mobilet
itd.?

 Metrobilet jest dostępny w formie biletu
elektronicznego, który zapisywany jest na spersonalizowanej karcie ŚKUP. W
aplikacjach mobilnych w tej chwili dostępne są bilety jednorazowe, dobowe oraz
Metrobilet 6 H (ten ostatni emitowany przez Koleje Śląskie). Bilety długookresowe (np. miesięczne), jakim jest
Metrobilet, można zakodować na karcie ŚKUP w ponad 1000 punktach i za
pośrednictwem Portalu Klienta ŚKUP

Czy studenci są jedyną grupą,
która posiada ulgę na Metrobilet?

W tej chwili
tak. Wynika to z faktu, że pomiędzy ulgami, które stosowane są na kolei i w
komunikacji miejskiej, występują spore różnice, jeśli chodzi o ich wysokość i
uprawnienie do korzystania z nich. Dlatego też pracując nad zniżkami w ramach
Metrobiletu, musimy razem z Kolejami Śląskimi szukać wspólnych obszarów. Przy
uruchomieniu naszej wspólnej oferty udało się wypracować zniżką dedykowaną studentom
do 26. roku życia.

Czy posiadając Metrobilet muszę
kupić dodatkowy bilet na przewóz bagażu bądź zwierząt?

W ramach
Metrobiletu, podróżny może zabrać ze sobą i przewieźć rower, rzeczy i zwierzęta
z zachowaniem zasad i warunków obowiązujących u danego przewoźnika – w ZTM i w
Kolejach Śląskich.

W Zarządzie Transportu Metropolitalnego:

Metrobilet jest biletem długookresowym, który w autobusach, tramwajach i trolejbusach ZTM bez dodatkowych opłat pozwala na przewożenie trzech sztuk ponadwymiarowego bagażu ręcznego (torby, plecaki, futerały na instrument muzyczny itp.) oraz zwierzęta. Zasady przewozu są określone w taryfie przewozu i osób w paragrafie 5. Zgodę na przewóz roweru wydaje kierowca. Zgoda kierującego pojazdem na przewóz roweru nie jest wymagana: w soboty, niedziele i święta, we wszystkie dni w lipcu i w sierpniu oraz w pozostałych miesiącach roku w dni robocze w godz. 18:00-5:00.

W Kolejach Śląskich:

 •  Podróżny
może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż podręczny – łatwo
przenośne rzeczy. Dla ich rozmieszczenia ma prawo rozporządzać przestrzenią nad
i pod miejscem, które zajmuje. Bezpłatnie można przewieźć również: wózek
dziecięcy, jedną parę nart lub deskę snowboardową, jeden złożony i opakowany
rower, instrument muzyczny, sztalugi, duże teczki rysunkowe, a także wózek lub
fotel inwalidzki, z którego korzysta w czasie podróży osoba niepełnosprawna. Za
przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, które nie spełniają powyższych wymogów
pobierana jest opłata zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej
określona w TP-KŚ.

• Jeżeli zwierzątko domowe jest małe (w tym
pies), można je umieścić w odpowiednim pojemniku, klatce, lub koszu i wtedy
traktowane jest jako bagaż podręczny. W takim przypadku za jego przewóz nie
pobiera się żadnych opłat. Natomiast jeśli pies nie odbywa przejazdu w
pojemniku, niezależnie od jego wielkości należy wykupić na jego przewóz bilet z
opłatą zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Nie dotyczy to psów asystujących, które
przewożone są bezpłatnie oraz psów przewodników osób niewidomych, dla których
należy wykupić bilet z 95% ulgą.

• Za przewóz roweru niezłożonego i nieopakowanego należy uiścić opłatę zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Można także zakupić bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru.

• Za przewóz roweru niezłożonego i nieopakowanego należy uiścić opłatę zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Można także zakupić bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru.

Czy Metrobilet uprawnia do korzystania z autobusowych linii na lotnisko?

Tak, Metrobilet uprawnia do korzystania z autobusowych
linii na lotnisko.
Metrobilet: od 27 czerwca wspólna oferta komunikacji miejskiej i Kolei Śląskich

Podróżowanie po obszarze
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie jeszcze łatwiejsze. 27 czerwca
uruchomiony zostanie Metrobilet, który pozwoli na korzystanie z komunikacji
miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz pociągów Kolei Śląskich na podstawie
jednego biletu. Będzie go można kupić w systemie sprzedaży ZTM, czyli w ok.
1000 punktach dystrybucji i w Internecie. Przed nami ostatni sprawdzian
związany z uruchomieniem Metrobiletu, który potrwa od 24 do 26 czerwca. 

– Wykonujemy kolejny krok, by
ułatwić mieszkańcom podróżowanie po całej Metropolii. Teraz w niższej cenie, na
podstawie jednej oferty, będą mogli korzystać ze wszystkich środków komunikacji
publicznej – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Metrobilet to wspólna inicjatywa
GZM oraz Województwa Śląskiego. Prace nad jego uruchomieniem trwały od
października 2018 roku. A tych było sporo. Konieczne było zintegrowanie taryfy
biletowej, przygotowanie systemów informatycznych oraz wyposażenie kontrolerów
Kolei Śląskich w specjalne urządzenia wraz z aplikacją, umożliwiającą
odczytanie Metrobiletu. Do tej pory ŚKUP nie był obecny w KŚ.

Metrobilet oficjalnie zostanie
uruchomiony 27 czerwca i od tego dnia będzie dostępny we wszystkich
kanałach dystrybucyjnych ZTM. Będzie można go kupić w ponad 800 punktach
sprzedaży, 123 biletomatach, 42 Punktach Obsługi Klienta, 10 Punktach Obsługi
Pasażera oraz w Internecie.

24 czerwca rozpoczęła się
ostatnia faza testów systemów informatycznych, która potrwa do środy, 26
czerwca, włącznie. W tych dniach Metrobilet będzie dostępny w niektórych
kanałach, tak aby pracownicy ZTM i Kolei Śląskich mogli sprawdzić, czy
wszystkie elementy związane z jego uruchomieniem działają prawidłowo.

Pasażerowie korzystający z
Portalu Klienta ŚKUP, czy też z automatów biletowych muszą pamiętać, aby
podczas zakupu nie rozpoczynali terminu ważności Metrobiletu od 24 czerwca,
ponieważ oficjalnym terminem jego uruchomienia będzie czwartek, 27 czerwca.

Przypomnijmy: Metrobilet będzie
zapisywany na spersonalizowanej karcie ŚKUP. W sprzedaży dostępne będą bilety
miesięczne w wariancie normalnym oraz ze zniżką studencką. Ze względu na
specyfikę i różnicę w ulgach stosowanych na kolei i w komunikacji miejskiej, z
tego drugiego wariantu będą mogli korzystać studenci do 26. roku życia.

Pasażerowie na jego podstawie
będą mogli jeździć wszystkimi liniami ZTM oraz pociągami Kolei Śląskich na
wybranej trasie lub na wszystkich liniach kolejowych KŚ w granicach GZM.

W ramach porozumienia
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia finansuje również 15 dodatkowych pociągów
na trasach Gliwice-Katowice-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Tychy
Lodowisko-Katowice i Tarnowskie Góry-Katowice. Trzynaście z nich jest już w
obecnym rozkładzie jazdy, a dwa kolejne wyjadą na tory na początku września.

– Wspólnie z Kolejami Śląskimi pracujemy także nad integracją
rozkładów jazdy. W ciągu miesiąca podróżujący po obszarze Metropolii
zyskają możliwość wyszukiwania na stronie internetowej ZTM połączeń
autobusowych, tramwajowych, trolejbusowych oraz kolejowych – zapowiada
Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.

Dodatkowe połączenia kolejowe i wspólna oferta, umożliwiająca korzystanie zarówno z pociągów, jak i pojazdów komunikacji miejskiej jeżdżących pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego, to kolejne działania, mające zachęcić i ułatwiać mieszkańcom podróżowanie transportem zbiorowym po obszarze GZM.

Podział na strefy w ramach Metrobiletu przedstawia się następująco:

Strefa Katowice obejmująca miasto
Katowice (stacje kolejowe na terenie Katowic oraz komunikacja miejska na
terenie Katowic). Cena biletu: 119 zł, studencki: 58,90 zł.

Metrobilet żółty obejmuje:
Tarnowskie Góry, Nakło Śląskie, Radzionków, Bytom, Chorzów, Katowice. Cena
biletu: 179 zł, studencki: 88,50 zł.

Metrobilet zielony obejmuje:
Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów Batory, Katowice. Cena
biletu: 179 zł, studencki: 88,50 zł.

Metrobilet czerwony obejmuje:
Dąbrowę Górniczą, Będzin, Sosnowiec, Katowice. Cena biletu: 179 zł, studencki:
88,50 zł.

Metrobilet niebieski obejmuje:
Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Mysłowice, Katowice. Cena biletu: 179 zł,
studencki: 88,50 zł.

Metrobilet pomarańczowy obejmuje
Kobiór, Tychy, Łaziska Górne, Mikołów, Katowice. Cena biletu: 179 zł,
studencki: 88,50 zł.

W sprzedaży dostępny będzie
również bilet miesięczny obowiązujący na całym obszarze Metropoli. Cena: 229
zł, studencki: 113 zł.

W sprzedaży będzie również Metrobilet 6h (dawny EKO bilet), który
będzie dostępny w punktach sprzedaży Kolei Śląskich. Cena to 16 zł.

Metrobilet uprawnia do:

a. bilet kolejowy do
nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie
jazdy, kursującymi w danej strefie na odcinku ograniczonym
stacjami/przystankami kolejowymi w obszarze całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii oraz w strefie Katowice (wszystkie przystanki kolejowe na terenie
miasta Katowice),

b. bilet komunikacji miejskiej do
nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej
organizowanej przez ZTM, z zastrzeżeniem pkt. c.

c. bilet z oferty specjalnej na
strefę Katowice uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei
Śląskich wyłącznie na obszarze miasta (gminy) Katowice (od/do
stacji/przystanków kolejowych zawierających w nazwie Katowice) oraz komunikacji
miejskiej organizowanej przez ZTM na obszarze miasta (gminy) Katowice.
Metropolia sfinansuje dodatkowe połączenia kolejowe

Dzięki wsparciu finansowemu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Koleje Śląskie zrealizują dodatkowe połączenia. Część z nich została uruchomiona wraz z zeszłoroczną grudniową zmianą rozkładu jazdy, kolejne wyjadą w trasę wraz z czerwcową korektą. Łącznie będzie to kilkanaście dodatkowych kursów, realizowanych na trasach Gliwice-Dąbrowa Górnicza, Tychy Katowice oraz Tarnowskie Góry-Katowice. Metropolia na ten cel przeznaczy w tym roku 1,2 mln zł.

– Zaczynamy od finansowania kilkunastu dodatkowych połączeń, które są wynikiem zawartego w październiku ubiegłym roku porozumienia z Województwem Śląskim i Kolejami Śląskimi – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Metropolii o uchwale Zgromadzenia Metropolii. W środę (24 kwietnia) wyraziło ono zgodę, aby przekazać 1,2 mln zł dotacji dla Województwa Śląskiego w celu uruchomienia dodatkowych połączeń pomiędzy miastami GZM. 

– Naszym celem jest zbudowanie sprawnie działającego systemu transportu publicznego, którego kręgosłupem będzie kolej właśnie. Pierwszy etap budowy Kolei Metropolii zakłada wzrost liczby połączeń na trasach między naszymi miastami. Dofinansowanie uruchomienia dodatkowych kilkunastu kursów to dla nas pierwszy krok w realizacji tego projektu – podkreśla Kwitek.  

Dziewięć dodatkowych połączeń kolejowych zostało uruchomionych już w grudniu 2018 roku i kursują one na trasach: Gliwice-Katowice (cztery dodatkowe połączenia), Gliwice-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (trzy), Tarnowskie Góry-Katowice (jedno) oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Katowice (jedno). Kolejne pociągi mają być wprowadzone wraz z czerwcową korektą rozkładu jazdy. Połączenia te, od drugiego kwartału tego roku będą dotowane przez Metropolię.

To nie koniec zmian dla pasażerów. Za kilka tygodni zostanie wprowadzony METROBILET, czyli wspólna oferta biletowa Kolei Śląskich i komunikacji miejskiej ZTM.  To również efekt ubiegłorocznego porozumienia.
Bezpłatne przejazdy z powodu smogu

W środę (19 grudnia 2018 roku), z powodu prognozowanej bardzo złe jakości powietrza, kierowcy posiadający ze sobą dowód rejestracyjny samochodu oraz jeden ich współpasażer, mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską na terenie Metropolii. Bezpłatne przejazdy ogłaszane są wspólnie przez Metropolię, związki komunikacyjne oraz Koleje Śląskie.

KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy wprowadzają 19 grudnia 2018 roku (środa) bezpłatne przejazdy dla pasażerów, którzy w chwili przejazdu będą ze sobą posiadać dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Z możliwości bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać również jeszcze jedna osoba, towarzysząca posiadaczowi dowodu rejestracyjnego

Powodem ogłoszenia bezpłatnych przejazdów jest prognozowana bardzo zła jakość powietrza nad obszarem miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać również w pociągach Kolei Śląskich – z wyjątkiem przejazdów pociągami relacji Chałupki – Bohumin oraz Ornak, jeżdżącymi na odcinku Żywiec – Zakopane.

Osoby legitymujące się dowodem rejestracyjnym nie muszą być formalnie jego właścicielem (wpisanym do dowodu rejestracyjnego), aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu. Uprawnienie to będzie obowiązywać w autobusach, tramwajach i trolejbusach jeżdżących w barwach KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry.

Bezpłatne przejazdy w Dni Smogowe ogłaszane są, gdy normy zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM 10) przekroczą wartość alarmowe.

Na obszarze Metropolii bezpłatne przejazdy dla kierowców są wprowadzone w sytuacji, gdy prognozy przekroczenia norm będą dotyczyć przynajmniej jednego z dwóch obszarów wyznaczonych w prognozach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obejmującego swoim zasięgiem gminy i miasta Metropolii. Chodzi o obszar centralny oraz rybnicko-pszczyński.

Natomiast w przypadku Kolei Śląskich – gdy normy zanieczyszczeń powietrza zostaną przekroczone przynajmniej na jednym z siedmiu obszarów, wyodrębnionych przez WIOŚ.