Umowa na przygotowanie koncepcji Velostrady podpisana

Siedem miesięcy ma wyłoniona w przetargu firma doradczo- inżynierska LPW z Katowic na przygotowanie koncepcji szybkiej drogi dla rowerów – umowę w tej sprawie odpisano w piątek (13 marca). Velostrada będzie łączyć miasta Śląska i Zagłębia. Ma przebiegać przez dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe.

– Przyszła Velostrada ma zapewnić szybki i
bezpieczny przejazd dla rowerzystów- mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu
Projektów i Inwestycji.

– Będzie odseparowana od ruchu samochodowego oraz
ruchu pieszych z systemem bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań. Droga
rowerowa zostanie wybudowana zgodnie ze Standardami i wytycznymi kształtowania
infrastruktury rowerowej, będzie posiadała m.in. dwa wyznaczone pasy ruchu o
minimum 4 metrach szerokości Dodatkowo, na jej trasie, pojawią się Miejsca
Obsługi Rowerzystów- tłumaczy Marcin Dworak, Metropolitalny Oficer Rowerowy.

Jak może przebiegać Velostrada?

O dokładnym przebiegu trasy, która ma liczyć od około 20 do 30 km mają zadecydować wyniki analizy trzech wyznaczonych przez Metropolię wariantów przebiegu.

Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w
okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika
Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć
ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum,
zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i
ukształtowania terenie.

Możliwe jest w tej sytuacji sprawdzenie dodatkowo
możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowanie koncepcji
przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km,
przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie,
Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania
nieczynnych linii kolejowych o długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę
Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.

Co należy uwzględnić w koncepcji?

Gotowy dokument ma zawierać dokładną analizę każdego z wariantów. Wykonawca ma określić koszty realizacji związane m.in. z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz pozyskaniem prawa do terenu. Ponadto musi określić koszty utrzymania i eksploatacji przyszłej inwestycji.

Koncepcja ma odpowiadać także na pytania związane z przeznaczeniem terenu, przez który ma przebiegać Velostrada. W tym celu należy przeanalizować m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz pozyskać informacje dotyczące innych inwestycji planowanych na przebiegu Velostrady.

Do zadań wykonawcy należeć będzie inwentaryzacja obiektów na trasach oraz wskazania dotyczące ich przebudowy bądź budowy nowych. Dokument ma obejmować także analizę potencjalnych zmian w organizacji ruchu oraz określać stopień kolizyjności trasy z przeszkodami naturalnymi czy infrastrukturalnymi. Bardzo istotna będzie także ocena inwestycji pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ilości potencjalnych skrzyżowań z drogami publicznymi, lub innymi ciągami komunikacyjnymi.

Metropolia wyznacza standardy inwestycji
rowerowych

Budowa Velostrady wynika m.in. z założeń
powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych. W tym dokumencie
znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras rowerowych.

Przy realizacji przyszłej inwestycji będą miały
zastosowanie przyjęte przez Metropolię „Standardy i wytyczne kształtowania
infrastruktury rowerowej”. Dokument ten zawiera jednolite zalecenia i
propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Przygotowując się do realizacji tego
projektu, pod koniec ubiegłego roku podpisano dwa listy intencyjne o współpracy
z właścicielami sieci przemysłowych linii kolejowych na planowanej Velostradzie. To CTL
Maczki Bór oraz firma PRAGBUD.

Zobacz także:

Informacje prasowe na temat Velostrady

Velostrada:
warunki i rozstrzygnięcie przetargu
Metropolia i CTL Maczki-Bór: kolejny krok w kierunku Velostrady

W poniedziałek (23 grudnia) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odpisała list intencyjny o współpracy z CTL Maczki-Bór S.A., właścicielem sieci przemysłowych linii kolejowych, w sprawie realizacji projektu Velostrady – etap I. Projekt ten zakłada budowę szybkiej drogi dla rowerów łączącej Katowice z miastami Zagłębia.

– Planując budowę Velostrady chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na danie im drugiego życia oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych. Współpraca z CTL Maczki-Bór, zarządcą przemysłowej infrastruktury kolejowej na planowanym przebiegu trasy, jest kluczowa dla urzeczywistnienia naszych planów budowy Velostrady – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji.

List intencyjny między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a CTL Maczki-Bór
S.A. zakłada współpracę nad ustaleniem statusu prawnego oraz stanu technicznego
nieruchomości – gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej
trasy. Właściciel gruntów może m.in. udostępnić niezbędną dokumentację oraz
udzielać wyjaśnień podczas prac nad przygotowaniem koncepcji. Ponadto
Metropolia i Maczki-Bór S.A. wyraziły intencję podjęcia negocjacji związanych z
nabyciem nieruchomości pod przyszły wariant Velostrady.

– Spółka CTL Logistics aktywnie włącza się w rewitalizację terenów pogórniczych, dlatego bez wahania przyjęliśmy propozycję współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach. Jesteśmy przekonani, że sprzedaż gruntu na potrzeby budowy nowych tras rowerowych, posłuży mieszkańcom Katowic i Mysłowic – podkreśla Grzegorz Bogacki, prezes zarządu CTL Logistics, grupy w skład której wchodzi CTL Maczki-Bór.

Jak informuje CTL Logistics, nowa
trasa rowerowa ma przebiegać przez granice administracyjne miast Katowice i
Mysłowice. Grunt znajduje się obecnie w zarządzie Spółki CTL Maczki-Bór S.A.,
należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia
Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór, powstał z
Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach.

Do majątku Spółki należało m.in. 1000 ha gruntów, w tym tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km. Tworzyły one sieć linii kolejowych biegnących poprzez Zabrze, Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działające na Śląsku kopalnie węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór.  

CTL Maczki-Bór to drugi właściciel infrastruktury, który będzie
współpracować z Metropolią przy projekcie Velostrady. Pod koniec ubiegłego
tygodnia podpisano także list intencyjny o tej samej treści z firmą PRAGBUD sp.
z o.o.

Szczegóły projektu:

27 listopada 2019 roku Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu szybkiej drogi dla
rowerów.

Przyszły wykonawca, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie miał
cztery miesiące na przeprowadzenie audytu od momentu podpisania umowy.

19 grudnia 2019 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na
wykonanie analizy koncepcji przebiegu drogi rowerowej Metropolia Wschód
(Velostrada). Wpłynęło 5 ofert. Po rozstrzygnięciu postępowania, firma
wyłoniona w przetargu będzie miała 7 miesięcy na realizację całości zlecenia.

O dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w
oparciu o wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy. Każdy z nich
zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z
ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe
Górki koło zbiornika Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice,
Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy
po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości
przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej
linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą,
Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o
długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec,
Mysłowice oraz Katowice.

Metropolia analizuje powstanie kolejnych odcinków Velostrady. Mają one łączyć Katowice z innymi obszarami Metropolii. Od stycznia rozpoczynają się spotkania robocze z samorządami gmin. 

Link: Metropolia
planuje budowę autostrady dla rowerów

Link: Metropolia przygotowuje się do audytu terenów pod
budowę Velostrady

Link: Informacja
z otwarcia ofert w przetargu na wykonanie koncepcji Velostrady
Metropolia przygotowuje się do audytu terenów pod budowę Velostrady

Podpisano
list intencyjny o współpracy z firmą PRAGBUD, właścicielem odcinków nieczynnych
linii kolejowych, przez które może przebiegać przyszła Velostrada, łącząca
Katowice z miastami Zagłębia.

Szybka
droga dla rowerów to projekt Metropolii. W przyszłości rowerzyści będą mogli
się wygodnie przemieszczać od Katowic po Dąbrowę Górniczą. Ma to być szeroka
trasa z systemem wjazdów i zjazdów, oddzielona od ruchu samochodów i pieszych.
Będzie przebiegać przez nieczynne linie kolei przemysłowej.


Rozważamy trzy warianty poprowadzenia Velostrady. Podstawowy liczy ponad 20 km,
najdłuższy 32 km. Zanim jednak wybierzemy właściwe rozwiązanie, musimy ustalić
stan prawny i faktyczny nieruchomości– mówi Paweł Krzyżak, zastępca dyrektora
Departamentu Projektów i Inwestycji.

List
intencyjny między Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a PRAGBUD Sp. z o.o.
zakłada współpracę nad ustaleniem statusu prawnego oraz stanu technicznego
nieruchomości – gruntów oraz infrastruktury podczas audytu przebiegu zakładanej
trasy. W praktyce właściciel gruntów może m.in. udostępnić niezbędną
dokumentację  oraz udzielać wyjaśnień podczas prac nad przygotowaniem
koncepcji. Ponadto Metropolia i PRAGBUD wyraziły intencję podjęcia negocjacji
związanych z nabyciem nieruchomości pod przyszły wariant Velostrady.

Przyszły
audyt terenów poprzemysłowych znajdujących się w planowanych trzech wariantach
przebiegu Velostrady obejmuje ponad 600 działek. Nieruchomości zlokalizowane są
w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi, Będzinie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu,
Katowicach i Mysłowicach.


W ramach audytu zostaną zebrane takie informacje, jak szczegółowy opis
nieruchomości, ich stan prawny, struktura właścicielska, zapisy w księgach
wieczystych, prawo do pierwokupu czy obszary objęte ochroną. Przeprowadzenie
wszystkich tych czynności jest konieczne, aby wybrać optymalny wariant dla
koncepcji przyszłej Velostrady – tłumaczy Paweł Krzyżak.

Wykonawca,
który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie miał cztery miesiące na
przeprowadzenie audytu od momentu podpisania umowy. Na tym nie koniec, ponieważ
Metropolia jest w kontakcie z innymi zarządcami terenów, które również mogą być
wykorzystane pod przyszłą Velostradę.

19 grudnia 2019  otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie analizy koncepcji przebiegu drogi rowerowej Metropolia Wschód (Velostrada). Wpłynęło 5 ofert. Po rozstrzygnięciu postępowania, firma wyłoniona w przetargu będzie miała 7 miesięcy na realizację całości zlecenia.

O dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w
oparciu o wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy.  Każdy z nich
zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z
ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe
Górki koło zbiornika Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice,
Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy
po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości
przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie
nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę
Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i
Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o
długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec,
Mysłowice oraz Katowice.

Link:
Metropolia planuje
budowę autostrady dla rowerów

Link:
Informacja z
otwarcia ofert w przetargu na wykonanie koncepcji Velostrady
Metropolia planuje budowę autostrady dla rowerów

Velostrada 
ma połączyć miasta Zagłębia z Katowicami. Do realizacji tej inwestycji mogą zostać
wykorzystane dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe. Rowerzyści
będą mogli wygodnie przemieszczać się szeroką trasą z systemem wjazdów i
zjazdów, oddzieloną od ruchu samochodów i pieszych. Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia ogłosiła przetarg na przygotowanie koncepcji przebiegu szybkiej
drogi dla rowerów.


Velostrada ma być kręgosłupem transportu rowerowego, który połączy miasta w
Metropolii. To działanie w kierunku integracji tej ważnej dla mieszkańców miast
infrastruktury – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Rower to równorzędny
środek transportu i uzupełnienie całego systemu transportowego. Zdajemy sobie
sprawę, że brak odpowiedniej infrastruktury, jest kluczowym czynnikiem,
powodującym to, że wybierany jest inny środek przemieszczania się. Dlatego
inicjujemy właśnie nasze działania, aby to zmienić i umożliwić mieszkańcom
szybkie podróżowanie na rowerach. To też istotne z punktu widzenia prac nad
utworzeniem Roweru Metropolitalnego – musimy mieć, gdzie na nim jeździć.
Planując przebieg Velostrady rozważamy również możliwość wykorzystania
potencjału, jaki tkwi w nieczynnych liniach kolejowych. To szansa na stworzenie
atrakcyjnych tras i rewitalizację terenów poprzemysłowych – tłumaczy Kazimierz
Karolczak.

O
dokładnym przebiegu Velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o
wyznaczone przez Metropolię trzy warianty trasy.  Każdy z nich zaczyna się
w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów
Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło
zbiornika Pogoria.  

Pierwszy
wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz
Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod
względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie.

Możliwe
jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy
przez Będzin lub Czeladź.

Drugi
wariant wymaga przygotowanie koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii
kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin,
Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci
wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32
km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz
Katowice.

Przyszła
Velostrada zapewni szybki i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Będzie
odseparowana od ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z systemem
bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań. Wymagać to może budowy tuneli i kładek.
Rowerzyści będą się przemieszczać dwupasmową drogą o minimum 4 m
szerokości z wyznaczonymi pasami ruchu. Według technicznych założeń można na
niej będzie osiągnąć prędkość ok. 30-40 km/h. Ponadto na trasie można będzie
skorzystać z punktów obsługi rowerów, zostaną wyznaczone miejsca parkingowe.
Dla większego bezpieczeństwa użytkowników, po zmroku zakłada się także na jej
odcinkach montaż oświetlenia.

Budowa
Velostrady wynika m.in. z założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych
Tras Rowerowych. W tym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące
wyznaczania tras rowerowych.

Przy
realizacji przyszłej inwestycji będą miały zastosowanie przyjęte przez Metropolię
„Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten
zawiera jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz
organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Oferty
należy składać do 12 grudnia b.r. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniona
firma ma 7 miesięcy czasu na przygotowanie koncepcji.

Warunki
przetargu

Velostrada: obszar analizy
XIX sesja Zgromadzenia. Podsumowanie

Regulamin Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, zgoda na przejęcie wiat przystankowych w 14 gminach oraz pieniądze na ogłoszenie przetargu dotyczącego opracowania koncepcji velostrady. To uchwały podjęte podczas XIX sesji Zgromadzenia Metropolii.

XIX sesja Zgromadzenia Metropolii odbyła się 17 września (wtorek) w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego w Tychach.

Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki: >> czytaj więcej <<

14 gmin przekaże wiaty przystankowe: >> czytaj więcej <<

Pieniądze na opracowanie koncepcji velostrady, czyli autostrady dla rowerów

Zgromadzenie wyraziło zgodę na dokonanie zmian w tegorocznym budżecie
GZM, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji
velostrady, czyli autostrady dla rowerów.

Postępowanie zostanie ogłoszone jeszcze w tym roku. Będzie to rozwinięcie opracowanego w ubiegłym roku studium tras rowerowych.

Zadaniem wykonawcy, który wygra to postępowanie, będzie opracowanie, szczegółowego wariantu przebiegu trasy, która połączy miasta, znajdujące się we wschodniej części GZM: od Dąbrowy Górniczej do Katowic.

Projekty uchwał oraz porządek obrad dostępne są >> tutaj <<

Zapis transmisji dostępny >> tutaj <<

Autopoprawki oraz uchwały wprowadzone do porządku obrad:
Spotkanie dotyczące budowy metropolitalnej drogi rowerowej

We wtorek w Urzędzie Miasta Mysłowice odbyło się spotkanie dotyczące budowy metropolitalnej drogi rowerowej, łączącej 6 miast. Velostrada ma mieć początek w Mysłowicach, w okolicach Trójkąta Trzech Cesarzy, a koniec zaplanowano nad zalewem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

Projektowana Velostrada połączy Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie, Będzin i Dąbrowę Górniczą.

Spotkanie prowadził Oficer Rowerowy Metropolii Marcin Dworak, Wojciech Wieczorek i Paweł Krzyżak. Urząd Miasta Mysłowice reprezentowali: dyrektor Kancelarii Prezydenta Michał Woźniczko, naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Dominik Lorenz, naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Roman Michalski, Jarosław Ligas, Jan Torbus, prezydent Miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz oraz niedawno powołany mysłowicki Oficer Rowerowy Marcin Ziółkowski.