1

Ehrenschirmherrschaften

Honorowy Patronat

 

Honorowy Patronat  Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest wyróżnieniem,  podkreślającym szczególny charakter wydarzenia. Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii może objąć patronatem organizowane imprezy i wydarzenia o zasięgu metropolitalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Przyznanie Honorowego Patronatu lub członkostwa w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego przedsięwzięcia.

 

PLIKI DO POBRANIA

 

UWAGA!
Wniosek  wraz załącznikami powinien być złożony nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Das Büro für Betreuung der Geschäftsführung und der Versammlung der Metropole
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu z dopiskiem na kopercie „Patronat Honorowy”.

Powiązane

 

Księga Znaku / Logo Metropolii GZM

Tablice informacyjne do projektów