Metropolia Ruhry zaprasza do udziału w międzynarodowym wyzwaniu dla startupów

U naszych przyjaciół, w metropolii Zagłębia Ruhry („miasto miast” działa pod nazwą Regionalny Związek Zagłębia Ruhry), rusza właśnie atrakcyjny program kierowany do startupów z całego świata.  Młode innowacyjne przedsiębiorstwa, poszukujące swojego modelu biznesowego, zaproszone są do udziału w największym wyzwaniu w Niemczech w dziedzinie budowy inteligentnego miasta. Metropolia i jej partnerzy biznesowi poszukują innowacyjnych rozwiązań dla czterech różnych wyzwań i oferują możliwość wygrania płatnych projektów pilotażowych. Startupy, które chcą wziąć udział, mogą przystępować do programu do 5 kwietnia 2020 r. poprzez stronę: www.citytech.ruhr.

Czytaj także: Metropolia GZM i Metropolia Ruhry podpisały porozumienie o partnerstwie

Program skierowany jest do startupów z całego świata,  więc także z Polski, które chętnie podejmują wyzwania
oparte na innowacyjnych rozwiązaniach „inteligentnych miast”. Organizacje
przystępujące do wyzwania mają możliwość:

 • wygrania
  płatnego projektu pilotażowego;
 • pracy
  nad prawdziwymi wyzwaniami miejskimi;  
 • kontaktu
  z uznanymi ekspertami lokalnymi i międzynarodowymi;
 • otrzymania
  finansowania na proponowane rozwiązania, które wywrą rzeczywisty wpływ na lokalny,
  regionalny i globalny ekosystem innowacji;
 • zdobycia
  uznanej marki i wzmocnienia rozpoznawalności dzięki udanemu wdrożeniu
  rozwiązania pilotażowego.

Cztery wyzwania

Program składa się z czterech wyzwań dla poszczególnych miast i ich partnerów biznesowych w Zagłębiu Ruhry. Miasta Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen i Hagen szukają wraz z partnerami (takimi jak największa w Europie firma mieszkaniowa Vonovia SE czy światowej sławy klub piłkarski Schalke 04) innowacyjnych rozwiązań dla ich indywidualnych problemów i projektów rozwojowych. Jak podkreśla Thomas Eiskirch, burmistrz Bochum, nie chodzi tylko te cztery miasta, ale całą metropolię.

– Jak zawsze, także podczas realizacji tego programu, nasze miasta dobrze ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami. Łączy nas idea inteligentnego miasta i chcemy zarazić nią pozostałych – poszukujemy innowacyjnych pomysłów w naszym mieście, ale równocześnie staramy się rozwijać je tak, by można je przenosić na inny grunt – do nowych rozwiązań, ale i do innych miast metropolii. Naszym celem jest być najmądrzejszym regionem Niemiec – mówi Thomas Eiskirch.

Zagłębie Ruhry jest największym obszarem miejskim w Niemczech i trzecim co do wielkości obszarem w Unii Europejskiej. Składa się z 53 miast i liczy ponad 5,1 mln mieszkańców. Ta skala działania smart city jest ogromną szansą dla startupów, które mogą uzyskać korzyści nie tylko w skali regionalnej, ale – po uzyskaniu tam sukcesu – w całych Niemczech.

Wyzwanie Bochum: Zautomatyzowany przegląd wstępny
projektów budowlanych w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę

Pierwsze wyzwanie zostało ogłoszone przez Urząd Regulacji Budownictwa
Miasta Bochum. Poszukiwane jest rozwiązanie, które umożliwi wnioskodawcom
przeprowadzenie automatycznego wstępnego przeglądu projektów budowlanych, a po
przeprowadzeniu tego wstępnego przeglądu pozwalający na złożenie kompletnych
wniosków budowlanych. Pożądanym stanem rzeczy byłby system kontroli wspierający
pracę urzędu, znacznie ją przyspieszający i eliminujący potrzebę angażowania
pracowników w tą część procesu zatwierdzania pozwoleń na budowę, pozwalając im
podjąć inne obowiązki wymagające ich specjalistycznej wiedzy.

Wyzwanie Bottrop: Jak technologia i pozyskane z
jej pomocą dane mogą wspierać rozwój lokalnych firm?

Drugie wyzwanie dotyczy problemu miasta Bottrop, które poszukuje rozwiązania problemu rosnącego wskaźnika pustostanów w handlu detalicznym i innych nieruchomości komercyjnych w centrum miasta. Oferowane rozwiązanie powinno stanowić odpowiedź na dwa kluczowe pytania: (1)  Jak przyciągnąć więcej osób do dokonywania zakupów w mieście, korzystania z usług lokalnego biznesu i zachowania centrum jako przestrzeni atrakcyjnej i pełnej życia? (2) Jak pozyskiwać informacje, by wiedzieć więcej o użytkownikach centrum miasta i zaoferować im atrakcyjne dla nich usługi, a detalistom dostarczyć np. informacji o pożądanym przez mieszkańców asortymencie towarów?

Wyzwanie
Gelsenkirchen / Schalke 04: Zastosowanie koncepcji blockchain w procesach
komunikacji i rozwoju społeczności lokalnej (token S04 w płatnościach)

Trzecie wyzwanie dotyczy pragnienia klubu piłkarskiego FC Schalke 04, by
oferować pracownikom, widzom i innym zainteresowanym platformę komunikacji i
rozwoju społeczności napędzaną technologią blockchain. Pożądanym rezultatem
jest pełna integracja płatności z wykorzystaniem tokenu S04″podczas dni
meczowych i sesji treningowych, z uwzględnieniem wszystkich produktów klubu S04
i usług marketingowych. Token może być również zintegrowany z usługami
społecznościowymi (np. pozwalając na rezerwację imprez, sprzedaż biletów na
transport publiczny). Dostarczone rozwiązanie powinno opierać się na technologii
Blockchain i ideach Smart City. Dodatkowo, miasto Gelsenkirchen chce, aby
lokalna moneta kryptograficzna została zaadoptowana na potrzeby różnych usług w
mieście: na przykład była akceptowana w lokalnym obrocie handlu detalicznego, hotelarstwie
i turystyce.  

Wyzwanie Hagen: zachęcanie mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej i alternatywnych środków transportu

Hagen szuka cyfrowego rozwiązania pozwalającego na zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego wykorzystywania środków transportu i tworzenia zachęt do korzystania z transportu zbiorowego lub bardziej przyjaznych dla środowiska sposobów przemieszczania się niż samochody. Mile widziane są te start-upy, które zaoferują rozwiązania w dziedzinie mikromobilności i mobilności jako usługi. Wszystkie rozwiązania pozwalające na poprawę obecnego stanu rzeczy będą bardzo poważnie rozważane.

Proces składania wniosków

Startupy zainteresowane jednym z ww. programów (wyzwań) proszone są o
składanie wniosków do 5 kwietnia 2020 roku. Wszystkie szczegółowe informacje na
temat metropolii, jej projektów i procesu aplikowania są łatwo dostępne na
stronie internetowej pod adresem:  www.citytech.ruhr

Podstawowe informacje o Metropolii Zagłębia Ruhry

Obszar metropolitalny Zagłębia Ruhry jest największym obszarem miejskim
w Niemczech i trzecim co do wielkości w Unii Europejskiej. Składa się z 53
miast w Zagłębiu Ruhry i jest położony w bardzo ważnej przemysłowej części
kraju, mając znaczenie strategicznie.

Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) rozwija obszar metropolitalny
Zagłębia Ruhry jako regionu gospodarczego, łącząc interesy gospodarcze podmiotów
z obszaru aż 53 miast. Celem metropolii jest zwiększenie konkurencyjności
Zagłębia Ruhry. Obejmuje to wdrażanie i ciągłe rozwijanie ogólnej strategii
gospodarczej metropolii, a także promowanie wizerunku tego obszaru jako regionu
niezwykle innowacyjnego i stwarzającego najlepsze warunki rozwojowe, zarówno na
szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Organizatorzy programu czterech wyzwań:

Metropolia Zagłębia Ruhry (Regionalverband Ruhr: Kampania Miasta Miast); Miasto Bochum:
Organizację Rozwoju Gospodarczego Miasta Bochum;  Vonovia  SE; Miasto Bottrop: Departament Komunikacji,
Urząd Planowania, Departament Zagadnień Środowiskowych, Departament Rozwoju
Miejskiego, Departament Spraw Społecznych, Biuro Kultury, Departament Kultury; Klub
sportowy Fc Schalke 04; Miasto Gelkirsenchen: Wydział Rozwoju Gospodarczego;  HAGENagentur; Hagener  Straßenbahn  AG oraz Mark-E Group.
Metropolia GZM i Metropolia Ruhry podpisały porozumienie o partnerstwie

Wspólne działania na rzecz
rozwoju transportu publicznego oraz elektromobilności, wspieranie działań na
rzecz innowacyjnej gospodarki, rozwój terenów zielonych oraz wymiana naukowa,
kulturalna i sportowa – to kilka z możliwych form współpracy, które będą
wspólnie realizować Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia oraz Metropolia Ruhry.
Te dwa wielkie organizmy miejskie podpisały 9 sierpnia w Katowicach
porozumienie o partnerstwie.


W rozwoju Metropolii chcemy korzystać z doświadczeń naszych zagranicznych
sąsiadów i stawiamy na aktywną współpracę- mówi Kazimierz Karolczak,
przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 


Metropolia Ruhry jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Podobieństwo
industrialnej przeszłości, realizacja trudnego procesu restrukturyzacji i
świadomość wyzwań jakie stawia przed naszymi metropoliami współczesny świat, to
czynniki, które zachęcają do współdziałania. Zagłębie Ruhry zakończyło długi proces
restrukturyzacji i stało się centrum rozwojowym z gospodarką opartą na wiedzy.
Warto czerpać z doświadczeń naszych niemieckich partnerów, by Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia mogła skuteczniej realizować swoje cele związane ze
zrównoważonym rozwojem- tłumaczy Kazimierz Karolczak.

W dokumencie wskazano obszary
współpracy. Metropolie będą działać na rzecz rozwoju transportu publicznego i
elektromobilności. Swoją aktywność nakierują na wsparcie procesów transformacji
w miastach z przemysłu ciężkiego w stronę nowoczesnej gospodarki. Promowane
będą badania oraz transfer wiedzy między metropoliami. Współpraca będzie
dotyczyć także rozwoju terenów zielonych. Realizowana będzie wymiana kulturalna
oraz sportowa. Dokument wskazuje także na wyzwania stojące przed metropoliami.
Należą do nich zmiany klimatyczne, procesy demograficzne oraz rewitalizacja
terenów poprzemysłowych. 

– Międzyregionalna europejska
wymiana z Metropolią GZM otwiera przed nami nowe szanse-mówi Karola
Geiß-Netthöfel, dyrektor regionalna Regionalnego Zrzeszenia Ruhry.

– Dzięki transferowi wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk możemy się wzajemnie uczyć i rozwijać nasze
kompetencje. Jest to istotne dla kształtowania zmian strukturalnych oraz
stałego rozwoju konkurencyjności Metropolii Ruhry. Cieszymy się, że wraz z
Metropolią GZM będziemy mogli realizować wspólne projekty. Dotyczy to przede
wszystkim takich obszarów jak ekologia i środowisko, kształcenie i nauka oraz
cyfryzacja. W nich widzimy duży potencjał do wspólnych inicjatyw- wyjaśnia.

Podpisane porozumienia otwiera
drogę do wspólnych działań. Mają one polegać na m.in. wymianie informacji i
doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz programów współpracy.
Metropolie będą też wspólnie występować w wydarzeniach na skalę międzynarodową.
Porozumienie zakłada także tworzenie grup roboczych. 

Zawarte porozumienie jest konsekwencją podpisanego
w ubiegłym roku listu intencyjnego. W pierwszej połowie lipca w Zagłębiu Ruhry
przebywała z wizyta studyjną delegacja przedstawicieli gmin członkowskich
Metropolii GZM. Dotyczyła ona niemieckich doświadczeń w zagospodarowaniu
terenów zielonych.

W dniu poprzedzającym podpisanie umowy delegacja z Metropolii
Ruhry odwiedziła Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie oraz Park Śląski, a
także zapoznała się z ich funkcjonowaniem oraz planami rozwoju. Zwiedziła także
osiedle Nikiszowiec w Katowicach. W piątek goście spotkali się z
przedstawicielami Miasta Katowice. Rozmowy dotyczyły starań o tytuł „Katowice Zieloną
Stolicą Europy” w 2022 roku oraz Miejskiego Planu Adaptacyjnego, mającego na
celu przystosowanie miasta do funkcjonowania w dobie zmian klimatycznych. 

Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia
Ruhry): W jego skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu
Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich ok. 5,1 mln osób.
Największe miasta to: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen,
Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym
ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże związane z
technologią i usługami. Funkcjonuje tam ok. 155 tys. przedsiębiorstw,
które wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec. Na 22 uczelniach studiuje ok. 290
tys. studentów.

www.regionalverbandruhr
Metropolia GZM i Metropolia Ruhry chcą współpracować. Podpisano list intencyjny

Tworzenie grup roboczych, opracowywanie programów współpracy, podejmowanie wspólnych działań związanych m.in. ze wsparciem procesów transformacji gospodarki postindustrialnej do gospodarki opartej na wiedzy, zrównoważonym i inteligentnym rozwojem czy zintegrowaną mobilnością miejską. To tylko kilka z możliwych obszarów i form współpracy, które chcą wspólnie realizować Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Metropolia Ruhry (Niemcy). We wtorek (14 sierpnia) w Essen podpisano list intencyjny w tej sprawie. Umowa precyzująca warunki współpracy powinna zostać zawarta jeszcze w tym roku.

– Obie nasze metropolie – i Metropolia Ruhry, i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – są niezwykle podobne pod względem swojej specyfiki, charakteru i historii – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. We wtorek (14 sierpnia) w Essen (Niemcy, Północna Nadrenia-Westfalia) został podpisany list intencyjny, w którym przedstawiciele obu metropolii wyrazili wolę podejmowania wspólnych działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu obu obszarów.

Tym podobieństwem jest m.in. nasza industrialna przeszłość i wyzwania stojące przed transformacją gospodarki, której głównym filarem był jeszcze do niedawna przemysł wydobywczy i stalowy. Dzisiaj w Zagłębiu Ruhry ten proces jest niemal zakończony. Z regionu związanego z tradycyjnym przemysłem, stało się centrum badawczo-rozwojowym, ze zróżnicowaną gospodarką opartą na wiedzy. Chcemy czerpać z doświadczeń naszych sąsiadów, by Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia mogła umacniać swoją pozycję jako ośrodka, gdzie powstaje wiedza „know-how”, gdzie rozwijają się branże wykorzystujące innowacje i nowoczesne technologie. Poza tym, podobnie jak w przypadku Metropolii Ruhry, tak dla Metropolii GZM kluczowa jest realizacja celów związanych ze zrównoważonym, zintegrowanym oraz inteligentnym rozwojem – dodaje Karolczak.

– Ta europejska współpraca wzmocni oba regiony. Razem chcemy wypracować nowe koncepcje, uwzględniające również zmiany strukturalne, by móc stawić czoła przyszłym wyzwaniom – mówi z kolei Karola Geiß-Netthöfe, dyrektor Regionalnego Związku Zagłębia Ruhry. – Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na podjęcie permanentnej i konstruktywnej współpracy – dodaje.

Podpisany list intencyjny otwiera drogę do współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą metropoliami. Polegać ma ona między innymi na wymianie informacji, tworzeniu grup roboczych, wypracowywaniu rekomendacji, opracowywaniu programów współpracy, wzajemnym informowanie się o projektach, podejmowaniu wspólnych działań, wspieraniu się we wspólnych działaniach – w tym w inicjatywach wspólnotowych i programach unijnych, udostępnianiu oraz wypracowywaniu dobrych praktyk oraz wspólnym uczestnictwie w wydarzeniach międzynarodowych.

W dokumencie wskazano również obszary, w ramach których obie metropolii mogłyby kooperować. Chodzi o sprawy związane m.in. z planowaniem przestrzennym, procesem transformacji gospodarki przemysłu ciężkiego do gospodarki opartej na wiedzy, rewolucją przemysłową 4.0, wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, zintegrowaną mobilnością miejską, rozwojem kulturalnym i usług metropolitalnych, międzynarodową i krajową promocją regionów i metropolii, wspólnym uczestnictwem w wydarzeniach międzynarodowych np. COP24.

Podpisany list intencyjny to dopiero pierwszy etap nawiązanej formalnie współpracy pomiędzy obiema metropoliami. Umowa, która uszczegółowi zakres i formę wspólnych działań, powinna zostać podpisana jeszcze w tym roku.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia: Rozpoczęła działalność 1 stycznia 2018 roku. Tworzy ją 41 miast i gmin, znajdujących się w centralnej części województwa śląskiego. Żyje w nich ponad 2,3 mln mieszkańców, na ich terenie działa ponad 240 tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To nie tylko tradycyjny przemysł wydobywczy czy stalowy, ale również nowoczesne technologie związane m.in. z branżą automotive, IT czy medycyną.

Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia Ruhry): W jego skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich ok. 5,1 mln osób. Największe miasta to: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże związane z technologią i usługami. Funkcjonuje tam ponad 160,5 tys. firm, które zatrudniają ponad 2,2 mln osób i wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec.