Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Przewodniczący Zarządu – Kazimierz Karolczak
e-mail: przewodniczacy@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 00
Wiceprzewodniczący Zarządu – Henryk Borczyk
e-mail: h.borczyk@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05
Wiceprzewodnicząca Zarządu – Danuta Kamińska
e-mail: d.kaminska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 05
Członek Zarządu – Grzegorz Kwitek
e-mail: g.kwitek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10
Członek Zarządu – Jacek Brzezinka
e-mail: j.brzezinka@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 10

Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Agnieszka Szołtysik

e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 35

Sekretarz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Marek Pszonak

e-mail: m.pszonak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 43

Rzecznik Prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Kamila Rożnowska

e-mail: k.roznowska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 506 134 537

Biuro Zamówień Publicznych (ZP)

Dyrektor – Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 30

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA)

Dyrektor – Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 24

Departament Finansowy (FN)

Dyrektor – Małgorzata Lorenz
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
tel. +48 32 718 07 37

Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ)

Dyrektor – Bartosz Rozpondek
e-mail: b.rozpondek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 57
Wydział Funduszy Europejskich
Kierownik – Alicja Janik
e-mail: a.janik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 56

Departament Informatyki (IN)

Dyrektor – Adam Krakowczyk
e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 743 84 40
Zastępca Dyrektora – Grzegorz Stępień
e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 90
IT-Service-Abteilung
Kierownik – Marcin Pustuł
e-mail: m.pustul@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 88
Wydział Rozwoju
Kierownik – Ireneusz Sobański
e-mail: i.sobanski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 743 84 87
Wydział Systemów Informatycznych
Kierownik – Daniel Mitros
e-mail: d.mitros@metropoliagzm.pl
telefon: + 48 32 74 38 490
Wydział Optymalizacji Inwestycji i Projektów
e-mail: in@metropoliagzm.pl
telefon: + 48 32 74 38 783

Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)

Dyrektor – Blanka Romanowska
e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl
telefon:+48 508 836 337, +48 508 836 337 (sekretariat)
Zastępca Dyrektora – Damian Kołakowski
e-mail: d.kolakowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 508 836 337, +48 508 836 337 (sekretariat)

Wydział Ochrony Powietrza i Efektywności Energetycznej
Kierownik – Magdalena Jarkulisz
e-mail: m.jarkulisz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 40

Wydział Niebiesko-Zielonej Infrastruktury i Gospodarki Obiegu Zamkniętego
e-mail: is@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 49

Departament Komunikacji i Transportu (KT)

Dyrektor – Lucjan Dec
e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 15
Wydział Transportu Publicznego
Kierownik – Dariusz Olędzki
e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Zastępca Dyrektora – Mariusz Dziesiński
e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 15
Wydział Taryf  i Analiz
Kierownik – Beata Zarębska
e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Zastępca Dyrektora – Wojciech Dinges
e-mail: w.dinges@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 15
Wydział Kolei Metropolitalnej
e-mail: kt@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Zastępca Dyrektora – Marcin Domański
e-mail: m.domanski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 15
Wydział Zrównoważonej Mobilności
e-mail: kt@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85

Korespondencję ws. skarg, uwag czy wniosków dotyczących działalności Zarządu Transportu Metropolitalnego prosimy kierować na adres mailowy kancelaria@metropoliaztm.pl lub poprzez formularz skarg i wniosków – https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/399/65/formularz-skarg-i-wnioskow

Departament Księgowości Urzędu (FK)

Sekretariat 
II piętro, pokój 369
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 35

Dyrektor, Główny Księgowy – Urszula Żybura
II piętro, pokój 368
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel. +48 32 718 07 37
e-mail: u.zybura@metropoliagzm.pl

Departament Nadzoru Właścicielskiego (NW)

Dyrektor – Piotr Cebula
e-mail: p.cebula@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 29
Zastępca Dyrektora – Wojciech Skrzypek
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
 telefon: +48 32 718 07 29

Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)

Dyrektor – Daria Kosmala
e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 65
Zastępca Dyrektora – Witold Czyż
e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 65

Departament Organizacji i Zarządzania (OR)

Dyrektor – Tatiana Soszyńska
e-mail: t.soszynska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 26
Zastępca Dyrektora – Agnieszka Stępień
e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 21
Organisationsabteilung
Kierownik – Agnieszka Zapora
e-mail: a.zapora@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 01
Wydział Zintegrowanego Zarządzania
Kierownik – Angelika Górska
e-mail: a.gorska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 20

Departament Projektów i Inwestycji (PI)

Dyrektor – Karolina Mucha-Kuś
e-mail: k.mucha-kus@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 51
Zastępca Dyrektora – Paweł Krzyżak
e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 51

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy (RW)

Dyrektor – Jacek Woźnikowski
e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 80
Zastępca Dyrektora – Łukasz Łata
e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 74
Abteilung für Sozial-Wirtschaftliche Entwicklung
Kierownik – Magdalena Foltyniak
e-mail: m.foltyniak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 63
Abteilung für Internationale Zusammenarbeit
Kierownik – Natalia Puchała
e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 68

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)

Dyrektor – Andrzej Kolat
e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 41
Zastępca Dyrektora – Agnieszka Szczepańska-Góra
e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 41
Wydział Strategii i Analiz
sp@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 79
Wydział Polityki Przestrzennej
sp@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 67

Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)

Dyrektor – Dawid Pasek
e-mail: d.pasek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 28
Zastępca Dyrektora – Michał Koj
e-mail: m.koj@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 17
Wydział Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii
Kierownik – Magdalena Wolf
e-mail: m.wolf@metropoliagzm.pl
tel: +48 32 718 07 16
Wydział Prasowy
Rzecznik Prasowy  – Kamila Rożnowska
e-mail: k.roznowska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 506 134 537
Wydział Analityki i Współpracy Społeczno-Samorządowej
Kierownik – Łukasz Korsak
e-mail: l.korsak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 09

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą (ZZ)

Dyrektor – Jadwiga Sowa
e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 46
Zastępca Dyrektora – Małgorzata  Paszkowska-Zając
e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 47
Abteilung für Personalangelegenheiten, Löhne und Schulungen
e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 47
Wydział Infrastruktury Wewnętrznej
Kierownik – Anna Kosmęda
e-mail: a.kosmeda@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 32

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Tomasz Haska
e-mail: t.haska@metropoliagzm.pl

Służba BHP

Marcin Nowak
Springe zum Inhalt