Kolej Metropolitalna. Wszystkie projekty GZM w drugim etapie Programu „Kolej Plus”

Wszystkie 15 projektów, zgłoszonych z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu „Kolej Plus”. Wśród nich znalazło się sześć projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami oraz dziewięć punktowych, które mają poprawić funkcjonowanie kolei w ramach jednej gminy. Każdy wyremontowany, zrewitalizowany czy wybudowany kilometr torów lub nowo powstały przystanek w ramach Programu „Kolej Plus”, będzie elementem Kolei Metropolitalnej.

Zgłoszone projekty to efekt intensywnych prac i uzgodnień prowadzonych przez Metropolię z miastami i gminami, które ją tworzą oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, z którym został zgłoszony wspólny wniosek, wykraczający poza granice GZM i dojeżdżający do Orzesza.

– To nasz wspólny sukces. Cieszy nas bardzo, że wszystkie projekty, w których uczestniczymy znalazły się w drugim etapie Programu „Kolej Plus”. To dowód, że zostały one odpowiednio wyselekcjonowane i profesjonalnie przygotowane – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

Jakie projekty zostały zgłoszone? Czytaj WIĘCEJ

W drugim etapie do każdego wniosku konieczne jest opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego. Ponadto niezbędne jest m.in. złożenie deklaracji, że po zakończeniu inwestycji przez minimum pięć lat na odcinkach objętych inwestycjami będą kursować co najmniej cztery pary pociągów. Oprócz tego wnioskodawcy muszą złożyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe na wkład własny.

– Jesteśmy w pełni gotowi do drugiego etapu, mamy zabezpieczone na ten cel fundusze. Wymagane wstępne studium planistyczno-prognostyczne planujemy zrealizować w ramach opracowywanego obecnie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Zatem gminy nie będą musiały ponosić żadnych dodatkowych kosztów na opracowanie tego dokumentu – mówi Grzegorz Kwitek.

– Ponadto Metropolia sfinansuje także wymagany w Programie 15-procentowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych każdego z projektów – dodaje członek Zarządu GZM.

Program „Kolej Plus” jest szansą na szybszą realizację kluczowych inwestycji pod kątem budowy Kolei Metropolitalnej, która w przyszłości ma być kręgosłupem systemu transportowego dla mieszkańców Metropolii.

– Od początku jesteśmy mocno zaangażowani w Program „Kolej Plus”. Nasze działania rozpoczęliśmy w czerwcu od spotkania z przedstawicielami gmin. Później przez dwa kolejne miesiące intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosków od strony merytorycznej i formalno-prawnej. Wszystkie z nich znalazły się w drugim etapie, co potwierdza, że nasza praca okazała się skuteczna – podkreśla Lucjan Dec, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu GZM.

Do drugiego etapu, który potrwa 12 miesięcy, zakwalifikowano łącznie 79 projektów, z czego 18 z województwa śląskiego, w tym 15 z terenu Metropolii.

Po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu „Kolej Plus”.

Realizacja inwestycji potrwa do 2028 roku. Całkowita kwota dofinansowania w Programie „Kolej Plus” wyniesie 5,6 mld zł. Łącznie z wkładem własnym jednostek samorządu terytorialnego wartość to 6,5 mld zł.
Magia świąt w czasach koronawirusa

Rok 2020 nauczył nas nowego sposobu pracy, robienia zakupów, ale i spędzania świąt. Nie wszystkie elementy, które do tej pory kojarzyły nam się ze zbliżającym Bożym Narodzeniem można ze względów epidemicznych zorganizować, natomiast miasto Katowice nie rezygnuje całkowicie z atrakcji i iluminacji świątecznych.

– Ze względów epidemicznych, podobnie jak największe polskie miasta, np. Gdańsk czy Wrocław,zrezygnowaliśmy w tym roku z Jarmarku Bożonarodzeniowego, który cieszył się u nas w poprzednich latach wielką popularnością. Nie będzie straganów ani strefy gastronomicznej. Natomiast zależy nam na tym, by w Katowicach, w tym trudnym okresie, można było poczuć magię świąt. Dlatego z początkiem grudnia zaczniemy włączać świąteczne iluminacje we wszystkich dzielnicach miasta i rozstawiać choinki, a 4 grudnia na Rynku pojawią się atrakcje dla najmłodszych katowiczan oraz udostępnimy bezpłatne lodowisko. Jeżeli obostrzenia sanitarne zostaną zniesione nie wykluczamy zorganizowania w styczniu Jarmarku Noworocznego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Trudna sytuacja dotykająca wszystkich bez wyjątku od ponad pół roku nie pozostaje bez wpływu na kalendarz katowickich wydarzeń. Już za kilka dni miał się rozpocząć Bożonarodzeniowy Jarmark, który od wielu lat przyciąga na rynek wielu zainteresowanych nie tylko kupnem świątecznych prezentów. Miasto Katowice w trosce o zdrowie mieszkańców, którzy co roku licznie odwiedzają tego typu wydarzenie, podjęło decyzję, by z tradycyjnej formuły tego wydarzenia zrezygnować. – Jednocześnie jednak chcąc choć w pewnej części stworzyć „magię świat” i złagodzić rozczarowanie tych, którzy planowali udział w jarmarku, informujemy, że tuż przed Mikołajkami, 4 grudnia na katowickim rynku pojawią się niespodzianki, które wywołają uśmiech na twarzach szczególnie najmłodszych katowiczan – zapowiada Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji. – W pierwszej kolejności przede wszystkim najmłodszych zachęcamy do wysłania listu do św. Mikołaja – na naszym Rynku pojawi się specjalna skrzynka. A podczas rodzinnych spacerów warto zajrzeć także do centrum, bo będzie można tu zrobić sobie zdjęcie stając się elfem, czy też przy elementach naszych świątecznych iluminacji, m.in. znanym i lubianym napisie I love Katowice, czy karocy z reniferami – dodaje naczelnik. Wszystkie atrakcje będą na bieżąco dezynfekowane i dostępne z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W kwestii świątecznej atmosfery będą ją tworzyć także uliczne iluminacje świetlne. Lampki rozbłysną oczywiście na kilkunastometrowej jodle w centrum, ale i na wielu ulicach. Mniejsze choinki podobnie jak w latach poprzednich pojawią się w dzielnicach, m.in. przy ul. Jankego, Lwowskiej, Markiefki, Panewnickiej, La Ronda, Radockiego, Migdałowców, Uniczowskiej, Szopienickiej oraz na Rynku w Nikiszowcu i na Placu Grunwaldzkim. Świetlne fontanny zostaną zamontowane na Sztucznej Rawie, Placu Miarki, Placu Andrzeja, natomiast na Giszowcu pojawi się świetlny bałwanek, a na os. Witosa świetlna choinka.

Dla aktywnych przygotowywane są lodowiska sezonowe. W piątek 4 grudnia uruchomiona zostanie sezonowa tafla na katowickim Rynku, której montaż rozpoczął się w tym tygodniu. Będzie miała wymiary 20 na 20 metrów. Biorąc pod uwagę obostrzenia epidemiczne wprowadzony zostanie 40-osobowy limit osób mogących jednocześnie korzystać z lodowiska. – Podobnie jak w latach poprzednich będziemy lodowisko udostępniać bezpłatnie dla wszystkich posiadających swoje łyżwy. Dla osób bez własnego sprzętu będzie działała wypożyczalnia, w której za 5 zł będzie można je wypożyczyć. Lodowisko planujemy utrzymać do końca lutego, chyba, ze warunki atmosferyczne pozwolą dłużej – mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR Katowice. Lodowisko będzie czynne od 9.00 do 22.00, będzie obsługiwane przez pracowników MOSiR Katowice, którzy zadbają o taflę, a także reżim sanitarny. Dodatkowo, także 4 grudnia, mieszkańcom udostępnione zostanie lodowisko w Murckach.

lodowisko na Rynku fot. Sławomir Rybok.jpg

Przypominamy także, że miasto Katowice zachęca do wspierania lokalnych przedsiębiorców w ramach przedświątecznych zakupów. „Świąteczna Baza Przedsiębiorców” jest dostępna na stronie www.koronawirus.katowice.eu oraz promowana na miejskich kanałach w mediach społecznościowych. To lista, gdzie znajdziemy trzy kategorie: prezent, artykuły spożywcze i dekoracje, a także informacje czy podmiot oferuje sprzedaż stacjonarną, czy też ma sklep internetowy, oczywiście dane kontaktowe oraz krótki opis. – Z uwagi na sytuację epidemiczną obecnie duże centra handlowe są zamknięte, a nawet jeśli zostaną otwarte warto ograniczać wizyty w miejscach, gdzie gromadzą się tłumy. Każdy z nas wie, jak wyglądają takie miejsca w okresie przedświątecznym, dlatego stwarzamy alternatywę, która promuje naszych lokalsów. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową, a listę udostępniamy naszymi kanałami informacyjnymi, między innymi strona internetowa, media społecznościowe, czy gazeta miejska – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta. Dziś na liście jest już kilkadziesiąt podmiotów. Przedsiębiorców, którzy oferują w swoich asortymencie rzeczy, które mogą stać się świątecznym prezentem, potrawy bądź dekoracje świąteczne mogą się zgłaszać już nadal drogą mailową do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice na adres: bp@katowice.eu z tematem „ŚWIĄTECZNA BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW”. W mailu należy podać́:

 1. nazwę̨ firmy
 2. wybrać kategorię: PREZENT / ARTYKUŁY SPOŻYWCZE / DEKORACJE / INNE
 3. Asortyment dostępny stacjonarnie: podać adres
 4. Asortyment dostępny w sklepie internetowym: podać adres
 5. Kontakt: podać mail, stronę̨ www (jeśli firma posiada) oraz telefon – ma to na celu ułatwienie zainteresowanym mieszkańcom kontaktu
 6. Uwagi, krótki opis (do 500 znaków

Źródło: UM Katowice
Program współpracy z NGO

W poniedziałek, 23 listopada, podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Bytomiu radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi jest jednym z czynników działania na rzecz społeczności bytomskiej. Dokumentem określającym zasady tej współpracy jest przyjmowany corocznie „Program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi”. Program pozwala na budowanie partnerskich relacji między samorządem, a NGO’sami. Pomaga rozpoznawać i zaspokajać potrzeby mieszkańców oraz wzmacnia rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Dzięki temu, na mocy współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim a NGO mogą być realizowane wartościowe inicjatywy społeczników.

Nowy program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi zawiera szereg nowych zapisów. Umożliwia Prezydentowi Bytomia ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji działających na terenie Miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta (konkurs na tzw. „wkłady własne”).

Wprowadzono również zmiany w zasadach działania komisji konkursowych przeprowadzających otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Zgodnie z zapisami programu, większy nacisk położono na kryterium merytoryczne przy rozpatrywaniu zgłoszonych ofert. Wpływ na ocenę będą miały następujące kryteria: społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, zakładane rezultaty, miejsce wykonania zadania, nowatorstwo/cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych. W tym zakresie zwiększono możliwość uzyskania dodatkowej punktacji – komisja może przyznać do 15 punktów.

Ponadto ze względu na trwającą pandemię dodano zapis pozwalający komisji konkursowej obradować również za pomocą środków komunikacji internetowej.

W 2019 roku w Bytomiu działały 403 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje). Na ich działalność miasto przeznaczyło ponad 5 mln 150 tys. zł.

Źródło: UM Bytom
Metropolia ma nowe ustawowe kompetencje. Może skuteczniej walczyć o czyste powietrze

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła brać udział wraz z gminami w rządowym projekcie STOP SMOG. To efekt jej starań o zmianę w zapisach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Niedawno, 13 listopada 2020 roku, Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy m.in. udoskonalenia funkcjonującego od lutego 2019 r. rządowego „Programu Stop Smog”. Dzięki temu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie mogła brać wraz z zainteresowanymi gminami udział w tym rządowym projekcie.

– Ustawa daje Metropolii kolejny finansowy instrument do efektywniejszego prowadzenia polityki związanej z ograniczaniem niskiej emisji – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.

– Będziemy mogli aktywnie współpracować z gminami na rzecz wsparcia mieszkańców, których nie stać finansowo na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych. Udział w Programie Stop Smog może zwiększyć naszą skuteczność w oddziaływaniu na środowisko. Ważne, aby skoordynować go z naszymi obecnymi działaniami na rzecz gmin w ramach metropolitalnego „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” – tłumaczy Kazimierz Karolczak.

Program Stop Smog jest realizowany na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Daje on możliwości pozyskania środków finansowych na termomodernizację prywatnych budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie wraz z wymianą nieekologicznego źródła ciepła, przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej.

Realizacja Programu STOP SMOG potrwa do końca 2024 roku. Jego całkowity budżet ma wynieść 1,2 mld zł. W tej kwocie ok. 883 mln zł zapewnia budżet państwa, pozostała część- gminy. Obecnie w skali kraju do programu przystąpiło 7 gmin. Wśród nich znajduje się Sosnowiec, który wchodzi w skład Metropolii GZM.

Przypomnijmy, że Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia dysponuje mechanizmem wsparcia gmin  w walce z niska emisją. W tym roku powstał „Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Jego głównym celem jest zmniejszenie szkodliwej niskiej emisji do powietrza na obszarze  41 gmin członkowskich. Budżet wsparcia wynosi w bieżącym roku ok. 90 mln zł.

Na liście znajduje się  ponad 100  projektów, które zostały objęte dofinansowaniem.  Niemalże połowa dotyczy  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin. Realizowane są także inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła oraz  podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczych jak i  budowie instalacji OZE. Udzielone dotacje finansują  również  inwestycje związane z budową lub modernizacją systemu oświetlenia ulic, ciągów pieszych jak i budynków użyteczności publicznej oraz budowę lub modernizację  infrastruktury rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych  na terenie gmin członkowskich Metropolii. Dla części inwestycji środki dotacji stanowią także  źródło wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków unijnych.

Więcej o programie STOP SMOG
Nowy wodociąg na Jaśminowej

Ponad dwieście metrów sieci wodociągowej położone zostanie wkrótce przy ulicy Jaśminowej w Sławkowie. Chodzi o odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Stokrotek i Szerokotorową.

Sieć będzie pełnić funkcję dodatkowego systemu dostarczania wody. Powstający odcinek wodociągu ma rozwiązać problem spadków ciśnienia w sieci, szczególnie dotkliwych dla mieszkańców w okresach zwiększonego poboru przez firmy zlokalizowane na terenie stacji LHS Sławków Południowy. Dotychczas wodę w tym rejonie dostarczano wodociągiem od strony ulicy Krakowskiej.

Całość kosztować ma prawie 250 tys. zł. Prace zakończą się w grudniu.

W ramach prac przewidziano też poprawę stanu drogi w tym miejscu. Między innymi wymieniona zostanie część betonowych płyt.

Źródło: UM Sławków
Zielona pracownia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach

Na uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach czeka pracownia utworzona z nagród uzyskanych przez szkołę w dwóch etapach Programu Zielona Pracowania 2020, w ramach konkursu
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wsparcie finansowe i merytoryczne zapewnił organ prowadzący szkołę – GminaSiewierz. Pracowania została odremontowana i wyposażona w nowe meble, sprzęt audiowizualny i multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Są tu, między innymi: mikroskop z kamerą do przesyłania obrazu do sprzętu audiowizualnego, laptop, telewizor, wizualizer, mikroskopy uczniowskie, liczne preparaty mikroskopowe, okazy fauny i flory, modele dydaktyczne, książki przyrodnicze, zestawy do
przeprowadzania badań ekologicznych, urządzenia obrazujące wykorzystywanie energii odnawialnej, lupy, lornetki i wiele innych.

„Pszczoły pracują i inspirują” to temat przewodni pracowni, dlatego nie mogło zabraknąć modeli pszczół, ula oraz fototapety nawiązującej do życia pszczół i korzyści, jakie te pożyteczne owady dają przyrodzie i człowiekowi. W ekopracowni, oprócz realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych, uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i zgłębiać wiedzę ekologiczną. Również najmłodsi uczniowie klas I-III i wychowankowie przedszkola znajdą w ofercie edukacji przyrodniczoekologicznej coś dla siebie.

Źródło: UM Siewierz
Otwarcie lodowiska

Już w najbliższą sobotę (21 listopada) ruszy lodowisko na Burloch Arenie! Miłośnicy aktywnego stylu życia, którzy uwielbiają jeździć na łyżwach, będą mogli korzystać z zadaszonej ślizgawki przez siedem dni w tygodniu. Lodowisko, które znajduje się przy ul. Bytomskiej 15 w Orzegowie, ma wymiary 30 x 60 metrów i w tym roku może przebywać na nim w tym samym czasie 120 osób.

– W związku z panującą sytuacją epidemiczną korzystających z lodowiska będą obowiązywać określone zasady. W czasie jednej godziny na lodowisku może przebywać maksymalnie 120 osób, a użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos – informuje Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

– Przed wejściem na  lodowisko korzystający muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce. Natomiast obsługa obiektu, po  każdej godzinie użytkowania prowadzić będzie czynności dezynfekujące – dodaje.
Miejskie lodowisko będzie otwarte dla mieszkańców od poniedziałku do niedzieli. W najbliższą sobotę i niedzielę (21 i 22.11), ze względu na otwarcie, obiekt czynny będzie od 13.00 – 21.30.  Z kolei od  poniedziałku 23 listopada obowiązywać będzie grafik, w którym wyszczególnione zostały godziny ogólnodostępne, w czasie których z lodowiska może skorzystać każdy, kto ma na to ochotę.

Dzięki bandom oraz profesjonalnie przygotowanym oznaczeniom orzegowskie lodowisko spełnia wszystkie wymogi. Na miejscu działa również wypożyczalnia, gdzie wypożyczenie łyżew kosztuje 6 zł, a „misia” do nauki jazdy 8 zł. Szafka jest dostępna za 2 zł.
Przypomnijmy, że zadaszenie nad lodowiskiem zostało wybudowane w  2015 roku w ramach III etapu rewitalizacji ośrodka Burloch Arena. Zostało wykonane z konstrukcji stalowej, a pod wiązarami dachowymi zainstalowano oświetlenie w postaci 120 kompletów opraw ledowych o łącznej mocy ponad 9400 W. Przed słońcem chronią przesłony żaluzjowe, zamontowane po  bokach lodowiska. Latem można tam korzystać z kortów tenisowych.

Cennik za godzinę korzystania z lodowiska:- bilet dla dorosłych – 8 zł- bilet dla dzieci – 5 zł- bilet senior 60+ – 7 zł- bilet dla rencisty – -7 zł- bilet studencki – 6 zł- bilet dla osoby niepełnosprawnej – 4 zł- bilet rodziny 3+ – 14 zł- bilet rodziny 3+ dorośli – 5,50 zł- bilet rodzina 3+ dzieci  – 2,50 zł- bilet instruktorski – 25 zł- wynajem lodowiska – 250 zł- w piątki w godz. od 18.30 do 20.00 można skorzystać z promocji 10 zł za 1,5 h
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania lodowiska znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Talentiada 2020

12 grudnia w Centrum Kultury „Karolinka” odbędzie się konkurs wokalny „XI Talentiada”. 

Gra jest warta świeczki, ponieważ konkurs to nie tylko statuetka i dyplom przygotowany dla zwycięzcy, ale Grand Prix, czyli nagroda rzeczowa – voucher na nagranie wybranej przez siebie piosenki w studiu muzycznym oraz możliwość prezentacji swoich umiejętności wokalnych na scenie głównej podczas Dni Radzionkowa 2021 lub innym koncercie organizowanym przez Organizatora.

Zgłoszenia online należy wysłać do 27 listopada br.

Wszystkie informacje dostępne na stronie „Karolinki”

Źródło: UM Radzionków
Wolontariusze Szlachetnej Paczki kontaktują się z kolejnymi rodzinami

Przygotowania do wielkiego finału Szlachetnej Paczki, gdy wszyscy potrzebujący otrzymają wsparcie, trwają. Coraz więcej rodzin ma już swoich darczyńców, ale wolontariusze wciąż spotykają się z kolejnymi rodzinami.

7390 rodzin, wedle najnowszych danych, otrzyma pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Na pomoc czekają wciąż, w skali kraju, 503 rodziny. Wolontariusze działają także na terenie naszego miasta. Dotychczas darczyńców odnaleziono dla 17 piekarskich rodzin, jednak rozmowy telefoniczne (które w dobie pandemii zastąpiły bezpośrednie odwiedziny) wciąż trwają.

Z uwagi na podejmowane obecnie działania w zakładce “Wybieram rodzinę” na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl mogą pojawiać się kolejni potrzebujący z terenu naszego miasta. Do sprawdzania informacji znajdujących się w sieci zachęca Adriana Bożek – koordynator Szlachetnej Paczki w naszym mieście, z którą można kontaktować się zarówno telefonicznie pod numerem 506 605 897, jak i mailowo, pisząc na liderpiekarysl@gmail.com.

Podkreśla, że paczkę dla potrzebujących mogą przygotować zarówno osoby fizyczne, grupy przyjaciół czy rodziny. 

Źródło: UM Piekary Śląskie
Działki inwestycyjne na sprzedaż

Wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują atrakcyjnej lokalizacji dla swojej firmy zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży działek inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie naszego miasta.
 

3 grudnia w gmachu Urzędu Miasta odbędzie się przetarg na sprzedaż działki zlokalizowanej w rejonie ulicy Budowlanej. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5-P czyli „Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej”. Sposób zagospodarowania musi być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nieruchomość wyznaczona do przetargu składa się z następujących działek:
 

 • 57-919/4 o pow. 7 201m², oraz z 1/3 części działki geodezyjnej o numerze 57-916/4 o pow. 1 959m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma nieregularny kształt i jest zadrzewiona, przebiega przez nią sieć wodna, energetyczna i kanalizacji deszczowej. Cena wywoławcza netto wynosi 430 000,00zł do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium, które należy wpłacić w terminie do 30 listopada br. ustalone zostało w wysokości 50 000,00zł

Również 3 grudnia odbędzie się przetarg dotyczący działki usługowej zlokalizowanej przy ul. Śląskiej. Nieruchomość wyznaczona do przetargu obejmuje następującą działkę geodezyjną:
-51-520/18 o pow. 1 910m². Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Śląskiej. Przez północno-wschodnią część działki przebiega kanalizacja deszczowa a po zachodniej części sieci wodne. Cena wywoławcza wynosi 300 000,00zł netto do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium ustalone zostało w wysokości 50 000,00 zł i należy wpłacić je do dnia 30 listopada br.

Na dzień 9 grudnia br.  zaplanowane są przetargi na sprzedaż działek zlokalizowanych w rejonie ulicy Wyzwolenia. Nieruchomości położone są w terenie oznaczonym symbolem PT – „ Tereny produkcyjnotechniczne” – przeznaczenie podstawowe: zakłady produkcyjne, drobna wytwórczość, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, inne bazy i zaplecza. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłata ustalonego wadium, wniesiona w terminie do dnia 4 grudnia 2020r. na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Do przetargów wyznaczone zostały następujące działki geodezyjne:

 • 33-914/1 o pow. 2 375m², oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowego uzbrojenia. Cena wywoławcza wynosi 115 000,00 zł netto. Wadium wynosi 20 000,00 zł.
   
 • 33-915/1 o pow. 2 820m² oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta i nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowego uzbrojenia. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wynosi 135 000,00 zł netto. Wadium ustalone zostało w wysokości 20 000,00zł
   
 • 33-916/1 o pow. 3 960m² oraz 1/3 część działki geodezyjnej o numerze 33-918/1 o pow. 1 629m², która jest drogą dojazdową. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, wzdłuż wschodniej granicy przebiega sieć energetyczna. Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium zostało ustalone w wysokości 30 000,00zł.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączonych poniżej ogłoszeniach przetargowych oraz na stronie Invest in Siemianowice.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Marlena Jagoda _Rybacka