Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Metropolii – od teraz znajdziesz je na jednej mapie

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie przybywać ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W jakich miejscach powstaną? Gdzie już są? Teraz możemy to sprawdzić na portalu InfoGZM, który wzbogacono o interaktywną mapę z oznaczonymi punktami ładowania – zarówno tymi istniejącymi, jak i planowanymi.

Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Katowice jako pierwsze miasto w Polsce wypełniły zapisy ustawy o elektromobilności dotyczące liczby ładowarek przypadających na liczbę mieszkańców. Wiosną tego roku w stolicy Metropolii znajdowało się już 115 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Plany budowy takiej infrastruktury opracowały także inne miasta GZM. Celem jest nie tylko wypełnienie wymogów nałożonych przez ustawodawcę, ale także rozwój ekologicznego transportu bezemisyjnego.

– Wzrost udziału pojazdów elektrycznych w transporcie indywidualnym może znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Bogata i mądrze rozplanowana infrastruktura to także szansa na większe zainteresowanie mieszkańców pojazdami elektrycznymi. Stacje ładowania mogą też odegrać  ważną rolę w działalności firm rozwijających floty pojazdów elektrycznych, korporacji taksówkowych czy samorządów. Dla wszystkich tych odbiorców opracowana przez nas mapa będzie praktycznym i przydatnym narzędziem – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Aby dostać się do mapy, wystarczy wejść na portal InfoGZM (przez oficjalną stronę metropoliagzm.pl lub bezpośrednio: http://infogzm.metropoliagzm.pl) i wybrać zakładkę: Publikacje > Pozostałe > Stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Na mapie znajdziemy stacje ładowania na obszarze Metropolii, które już działają lub są właśnie uruchamiane, jak również te, których budowę rozpoczęto bądź zaplanowano. Na temat każdej stacji ładowania uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest jej operatorem, jakie są metody płatności albo jakimi złączami i napięciem dysponują konkretne ładowarki. Dane pochodzą z informacji przekazanych przez gminy GZM oraz Urząd Dozoru Technicznego. Mapa będzie stale aktualizowana.

Mapa stacji ładowania pojazdów elektrycznych to kolejna funkcjonalność portalu InfoGZM, który został opracowany przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej. Znajdziemy na nim również dane dotyczące demografii, finansów, infrastruktury, środowiska czy gospodarki na obszarze miast i gmin Metropolii. Na portalu znajdują się także raporty, prezentacje i opracowania, które przedstawiają Metropolię na tle reszty kraju. Całość uzupełniona jest o interaktywne mapy i grafiki.

Portal stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM, a także mogą służyć merytorycznemu wsparciu poszczególnych departamentów urzędu metropolitalnego.
Budowa kanalizacji sanitarnej w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce

Gmina Mierzęcice planuje budowę kanalizacji sanitarnej w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce, w celu rozbudowy istniejącej już na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy.

Budowa I etapu kanalizacji planowana jest w obrębie Przeczyce – ul. Cicha, ul. Polna, część ul. Spokojnej oraz w obrębie Mierzęcice II – część ul. Szkolnej.  

Przebieg planowanej do budowy kanalizacji przedstawiają poniższe rysunki, stanowiące załączniki do zatwierdzonego projektu budowanego:

  1. Załącznik nr 1 – Orientacja
  2. Załącznik nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Polnej, ul. Cichej, ul. Spokojnej
  3. Załącznik nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Cichej
  4. Załącznik nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Polnej
  5. Załącznik nr 5 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Cichej, ul. Szkolnej
  6. Załącznik nr 6 – Projekt zagospodarowania terenu – część ul. Szkolnej

Dla pierwszego etapu Starosta Będziński decyzją Nr 1093.2020 z dnia 31.08.2020 r., na wniosek Gminy Mierzęcice, zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w części sołectw Mierzęcice II i Przeczyce – etap I”.

Gmina Mierzęcice podjęła działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na realizację powyższego zadania.

Źródło: UG Mierzęcice
O sprawiedliwej transformacji w Bytomiu

Bytom to przykład miasta, które szczególnie ucierpiało wskutek procesów restrukturyzacji górnictwa. Dziś spotykamy się z przedstawicielami miast z całej Europy, które zmagają się z takimi samymi problemami, jak Bytom. Naszym celem jest podzielenie się doświadczeniami, by wspólnie wypracować rozwiązania, które pozwolą złagodzić skutki transformacji górniczej w Europie – mówił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, podczas otwarcia III Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, które odbyło się w Bytomiu 24 września.

Forum Burmistrzów na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji to wydarzenie, które umożliwia wymianę doświadczeń między burmistrzami miast górniczych, które w ciągu kolejnych dekad będą przechodzić proces transformacji energetycznej. Organizatorem wydarzenia jest fundacja WWF Polska. III edycja Forum, która odbywa się w Bytomiu jest okazją do omówienia perspektyw związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomóc miastom i regionom, ponoszącym skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wynikające z działalności górniczej.

Polacy, Rumunii, Niemcy i Bośniacy o sprawiedliwej transformacji

W III Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wzięli udział przedstawiciele miast i regionów, których gospodarka była lub jest oparta na węglu kamiennym lub brunatnym. Wśród burmistrzów i prezydentów górniczych miast znaleźli się m.in. przedstawiciele polskiego Wałbrzycha i Jastrzębia-Zdroju, bułgarskiej Starej Zagory, niemieckich Weisswasser i Guben, greckiego Kozani, rumuńskiego Petroszany czy słoweńskiego Hrastnika.

W Europie nadal w wielu miejscach działają kopalnie, których działalność wpływa na funkcjonowanie nie tylko miast, ale całych regionów. Nawet po likwidacji zakładów górniczych miasta muszą sobie radzić ze skutkami eksploatacji górniczej, która niejednokrotnie odczuwana jest przez wiele dziesięcioleci – mówił podczas Forum były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dlatego też odejście od węgla musi zostać przeprowadzone w czasie oraz we współpracy wszystkich zaangażowanych państw, regionów i miast. Tylko wówczas możemy osiągnąć sukces – dodał Jerzy Buzek.

Podczas Forum zwracano także uwagę na błędy, jakie popełnione w trakcie procesów restrukturyzacyjnych w wielu regionach Europy, w tym m.in. na Górnym Śląsku.

Transformacja górnicza – zadanie na lata

Zaplanowanie transformacji górniczej to jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoi. Jest to konieczne, aby miasta, które zostaną nią objęte mogły z niej skutecznie skorzystać. Aby jednak zaplanować jakiekolwiek programy czy projekty niezbędne jest podanie dokładnej daty odejścia od węgla – mówił Mirosław Proppe, prezes WWF Polska. Bytom jest jednym z symboli transformacji górniczej. Miasto uzależnione przez dziesięciolecia od górnictwa przeszło transformację górniczą, ale wciąż potrzebuje pomocy, aby zniwelować jej skutki, jakie wciąż są tu odczuwane – dodał Mirosław Proppe.

Uczestnicy Forum w Bytomiu, zarówno z Polski, jak i zagranicy podkreślali, że odejście od węgla to wyzwanie, przed którym stoi wiele europejskich gospodarek, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej.  Kluczowe wyzwanie polega jednak na tym, aby zmiana ta przebiegała w sposób planowy i bezpieczny dla mieszkańców regionów, w których ma miejsce wydobycie lub spalanie węgla. W trakcie dyskusji podjęto również kwestię finansowych wyzwań związanych z przeprowadzeniem procesu sprawiedliwej transformacji, doboru kluczowych inwestycji, które mają pomóc zrewitalizować pogórnicze obszary, a także doświadczeń związanych z dotychczasowymi działaniami w zakresie rewitalizacji i przywracania funkcji obszarom poprzemysłowym.

Poważne zmiany czekają Polskę, gdzie ponad 70% energii pochodzi z węgla, a ceny energii elektrycznej są jednymi z najwyższych w Europie. Dobrze przeprowadzona transformacja górnicza jest szansą dla wielu gospodarek europejskich, gdzie węgiel wciąż odgrywa ważną rolę, jako surowiec energetyczny – mówił Jerzy Buzek.

Nic o nas bez nas – samorządy kluczowe w sprawiedliwej transformacji

Skuteczne przeprowadzenie procesu transformacji górniczej bez udziału samorządów nie jest możliwe. To samorządy będą filarem sprawiedliwej transformacji, bowiem to właśnie one są źródłem informacji o prawdziwych potrzebach mieszkańców – podkreślał Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Bytom jest jednym z miast, które stara się o pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze pozyskane z FST mają być przeznaczone na inwestycje i rewitalizację, a środki te mają złagodzić skutki społeczno-gospodarcze transformacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych w mieście.

Inicjatywa jaką jest Forum Burmistrzów powstała w ramach projektu Regions Beyond Coal, realizowanego m.in.: przez WWF Polska. Inauguracja Forum miała miejsce w 2018 roku w Kazani – w Zachodniej Macedonii, regionie Grecji. Z kolei druga edycja odbyła się rok później, w niemieckim miasteczku Weisswasser – regionie wydobycia węgla brunatnego. Na miejsce trzeciej edycji Forum wybrano Bytom, który już od przełomu XVIII i XIX wieku związany jest z wydobyciem węgla kamiennego i przemysłem okołogórniczym.

Źródło: Tomasz Sanecki / UM Bytom
Wyjątkowy charakter sesji Rady Gminy

Podczas czwartkowej (24 września) Sesji Rady Gminy Bobrowniki przedstawiono nową skarbnik. Już niebawem obowiązki, które dotychczas pełniła pani Barbara Ferdyn wykonywać będzie pani Agnieszka Adamus Stępień.

Dotychczasowa Skarbnik Gminy swoją funkcję pełniła przeszło 23 lata. Często nazywana ministrem finansów, wykonywała swoją pracę rzetelnie i sumiennie. Podczas sesji Wójt Gminy, Małgorzata Bednarek, wręczając bukiet kwiatów podziękowała Skarbnik Gminy za wieloletnią zaangażowaną pracę oraz bardzo dobrą współpracę, za profesjonalne prowadzenie spraw finansowych gminy, co przyczyniło się do jej rozwoju i obecnego wyglądu. Życzenia na ręce pani Barbary złożył również Przewodniczący Gminy Adam Nocuń, a także Zastępca Prezesa AquaPlus Przemysław Cichosz.

Życzymy Pani Barbarze, aby na zasłużonej emeryturze cieszyła się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życzliwością ludzką oraz nieprzemijającą energią do korzystania z uroków życia.

Podczas sesji radni podjęli dwie uchwały, dotyczące zmiany na stanowisku skarbnika. Druga uchwała dotyczyła powołania nowego skarbnika Gminy Bobrowniki. Rada uchwałę podjęła jednogłośnie, a tym samym nowym skarbnikiem gminy Bobrowniki została właśnie pani Agnieszka Adamus Stępień. Dziękuję Państwu bardzo i obiecuję, że będę sumiennie wykonywać wszystkie obowiązki, skomentowała nowa Skarbnik Gminy. (ps)

Źródło: UG Bobrowniki
Powstaje tężnia solankowa

Ruszyła budowa wyczekiwanej przez mieszkańców tężni solankowej – informuje Urząd Miasta w Mikołowie.

Obiekt, który zwyciężył głosowanie w Budżecie Obywatelskim z 2018 r. stanie na Małych Plantach – miejscu gwarantującym ciszę i spokój, będącym jednocześnie w ścisłym centrum miasta. Tężnia  powstawać będzie w dwóch etapach. Na jesieni gotowy będzie pierwszy z modułów oraz wszelkie potrzebne instalacje i fundamenty pod drugą część́. Moduł drugi zainstalowany zostanie na wiosnę̨ przyszłego roku.

Źródło: UM Mikołów
Znamy wyniki VII edycji Budżetu Obywatelskiego

W siódmej edycji katowickiego budżetu obywatelskiego (BO) mieszkańcy zgłosili 415 propozycji zadań publicznych. Ostatecznie, po weryfikacji formalno-prawnej oraz procedurze odwoławczej, mieszkańcy głosowali na rekordowe 319 projektów (273 zadania lokalne i 46 ogólnomiejskich). W związku z uruchomieniem w Katowicach Zielonego Budżetu oraz epidemią koronawirusa tegoroczna pula BO wyniosła 17 mln zł i po raz kolejny była największa w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W tegorocznym głosowaniu odnotowano frekwencję na poziomie 16,13%.

Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – ponad 52%. Frekwencja była mocno zróżnicowana w różnych grupach wiekowych. Największa (25%) została odnotowana wśród mieszkańców w wieku 35-44 lata. W pozostałych grupach wiekowych wyglądała następująco: osoby do 16. roku – 19%, 17-24 lat – 17%, 25-34 lat – 21%, 35-44 lat – 22%, 45-54 lat – 15%, 55-64 – 13%, 65 i więcej lat – 9%. Warto dodać, że najstarszy mieszkaniec, który zdecydował się oddać głos na projekty miał 99 lat, a najmłodszym uczestnikiem głosowania – za pośrednictwem rodziców – było niespełna miesięczne dziecko.

–  Dziękuję za duże zaangażowanie zarówno katowiczanom, którzy pisali projekty, jak i wszystkim głosującym, których było aż 44 331. Osoby te udowodniły, że budżet obywatelski jest świetnym narzędziem rozwijania dzielnic Katowic i wpływu na życie społeczności lokalnych – mówi prezydent Marcin Krupa. – Przez ostatnie sześć lat zrealizowaliśmy w Katowicach ponad 600 projektów zgłoszonych przez mieszkańców o wartości przekraczającej 80 mln złPomaga nam to budować i wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Jeśli ktoś korzysta z wodnego placu zabaw, drogi rowerowej czy ławeczki osiedlowej, na którą wcześniej głosował, to później chętniej uczestniczy w następnych edycjach budżetu obywatelskiego i namawia do tego samego swoich sąsiadów – dodaje prezydent.

Tradycyjnie w dzielnicach frekwencja była bardzo zróżnicowana. Najchętniej głosowali mieszkańcy Podlesia (36,49%), Dąbrówki Małej (28,97%) oraz Kostuchny (27,28%). Tym samym do tych najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, trafią w przyszłym roku dodatkowe, bonusowe środki – ponad 31 tys. zł dla Podlesia, 21 tys. zł dla Dąbrówki Małej oraz 12 tys. zł dla Kostuchny.

Katowiczanie wybrali do realizacji łącznie 122 projekty. – Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał pomysł budowy tężni solankowej na Osiedlu Tysiąclecia (między rondami Sybiraków i Stryji), który zebrał aż 14 658 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 2,5 mln zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący budowy tężni solankowej w Parku Kościuszki, na który oddano 13 549 głosów (wartość zadania 0,7 mln zł). Jednak wartość tego zadnia, podobnie jak projektu, który zajął np. 3 miejsce, tj. zakupu wozu gaśniczego dla OSP w Podlesiu, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości zwycięskiej tężni z Osiedla Tysiąclecia. Dlatego zgodnie z Regulaminem do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca siódmego, i jest to Nowoczesna fizjoterapia w Szpitalu Murcki, który uzyskał 4 377 głosów – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Czytaj więcej TUTAJ.

Źródło: UM Katowice
Podwórko talentów rośnie w oczach

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego przy ul. Prusa, trwa budowa Podwórka Talentów Nivea 2020, które bytomska placówka wygrała w internetowym głosowaniu. Dzieci zacierają ręce, bo wielkie otwarcie zaplanowano już w połowie października.

Przypomnijmy, że dzięki ogromnej mobilizacji uczniów, rodziców, nauczycieli, całej społeczności lokalnej oraz rzeszy bytomskich internautów udało się zebrać ponad 8 tysięcy głosów. Dzięki temu bytomska szkoła znalazła się gronie 20 polskich szkół, w których powstają nowoczesne place zabaw.

Bardzo się cieszymy, bo podwórko talentów będzie miejscem łączącym naukę z zabawą, dzięki specjalnie zaprojektowanym, nowoczesnym sprzętom. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy oddając swój głos przyczynili się do powstania tego wyjątkowego podwórka
 – mówi Wioletta Kapela, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 46.

Plac zabaw będzie się składał z trzech stref: sportowej, naukowej oraz artystycznej. Młodych entuzjastów kosmosu, zapewne ucieszy planetarium, specjalny naukowy rowerek, zegar słoneczny i naukowa piaskownica. W części sportowej instalowane są już urządzenia do balansowania, ścianka wspinaczkowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, gra twister oraz gra skok w dal, kapsle i trampolina. Trzecia część przeznaczona będzie dla artystów, a w niej znajdą się: tablice muzyczne z bębnami, teatrzyk oraz tuba do rozmawiania dla 6 osób.

Widząc postęp prac, nie możemy się doczekać ich końca. A cieszymy się tym bardziej, że nie jest to taki zwykły plac zabaw, ale miejsce, w którym dzieci będą mogły kreatywnie spędzać czas. Radość jest tym większa, że to dzieci o niego walczyły i jest to ich ogromy sukces
 – mówi pani Justyna, mama uczennicy SP nr 46.

Źródło: UM Bytom
Gra miejska: Będzińscy Tropiciele Przygód

Emocjonująca przygoda! Ciekawe zadania! Nietuzinkowa historia! Zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w grze terenowej „Będzińscy tropiciele przygód”. Tym razem, odkrywać będziemy zielone miejsca naszego miasta. Start w niedzielę 4 października 2020 r. o godz. 11.00 na plaży miejskiej w Będzinie.

Zostań będzińskim tropicielem! I wyrusz w podróż pełną niesłychanych przygód. Przemierzaj zielone zakątki naszego miasta odkrywając jego fascynującą historię. Daj się ponieść fantazji!  Zbadaj tajemnice będzińskich zabytków i poznaj bioróżnorodność Będzina. Bądź czujny! Wyostrz wszystkie swoje zmysły! Rozwiązuj zagadki na ziemi i w podziemiach dzięki taktyce i sprytowi! Wykonuj zadania sportowe! Bądź niczym detektyw, rycerz, biolog lub superagent.

Punkty zdobędziesz poprzez odszukiwanie baz zgodnie z mapą oraz wykonywanie zadań specjalnych. Będzie to znakomita zabawa dla całej rodziny, która pozwoli na poznanie naszego miasta zupełnie z innej strony!

Na zgłoszenia czekamy do 28 września! Nie może Cię tu zabraknąć!

Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą mailową na adres: sandra.ucieklak@um.bedzin.pl 

lub telefonicznie pod nr 32 267 91 55 do dnia 28 września 2020 roku.

Gra odbędzie się w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej Projektu Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Źródło: UM Będzin
Metropolia szuka pomysłów na poprawę jakości życia osób starszych. Rusza Metropolitalna Inicjatywa Senioralna

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia poszukuje pomysłów na potencjalne projekty adresowane do seniorów. Celem pilotażowego programu Metropolitalna Inicjatywa Senioralna (MIS) jest wsparcie dla usług, które wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych w Metropolii. Zgłoszenia mogą przesyłać mieszkańcy powyżej 60. roku życia, organizacje pozarządowe, rady seniorów i Uniwersytety Trzeciego Wieku z obszaru GZM. Propozycje można zgłaszać do 30 października 2020 r.

– Udział osób starszych w strukturze demograficznej kraju stale się powiększa, dlatego tak ważne jest, aby działania na rzecz seniorów były jednym z priorytetów naszych działań. Liczymy, że dzięki Metropolitalnej Inicjatywie Senioralnej uda nam się wypracować projekty ponadlokalne, które pobudzą aktywność osób starszych, poprawią ich mobilność i szeroko rozumianą jakość życia – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Zgłaszanym pomysłem może być każda inicjatywa skierowana od seniorów i dla seniorów. Metropolia szuka pomysłów na tzw. „projekty miękkie”, jak np. wizyty studyjne, warsztaty, spotkania oraz inne przedsięwzięcia. Pomysły mogą dotyczyć takich obszarów, jak transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie, a także wiedza i nauka. Są to obszary tematyczne, którymi zajmuje się powołany w 2019 roku Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele seniorów, miast i gmin GZM, organizacji pozarządowych oraz świata nauki.

Założenia MIS zostały wypracowane w ramach prac zespołu i są jedną z usług adresowanych do starszych mieszkańców Metropolii. Zgłoszenia zostaną poddane weryfikacji merytorycznej koordynatorów projektu. Pomysły, które otrzymają rekomendację, zostaną opublikowane na stronie internetowej Metropolii. Projekt przewiduje realizację przez GZM dwóch inicjatyw o charakterze ponadlokalnym. Wsparciem przy ocenie projektów mogą także służyć członkowie Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej

– Przy ocenie pomysłów będą brane pod uwagę takie kryteria, jak unikalność i wyjątkowość, szacunkowy koszt i czas potrzebny na realizację projektu, a także spójność z Programem działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022 – tłumaczy Katarzyna Miazio z Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, będącego koordynatorem projektu MIS.

Pomysły na projekty w ramach MIS mogą zgłaszać mieszkańcy GZM powyżej 60. roku życia, a także zlokalizowane tutaj rady seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz organizacje pozarządowe, które zrzeszają środowiska senioralne lub działają na rzecz seniorów.

Pomysły można przesyłać na dedykowanych formularzach do 30 października 2020 r. na adres mailowy: mis@metropoliagzm.pl. Projekty można także kierować drogą pocztową na adres: Urząd Metropolitalny – Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice (z dopiskiem „MIS”). Lista inicjatyw, które otrzymają rekomendacje, zostanie opublikowana do 31 grudnia 2020 r. Autorzy wyróżnionych zgłoszeń otrzymają specjalne wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są TUTAJ.
Zbliża się Industriada. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczestników wydarzeń

Zarząd Transportu Metropolitalnego ponownie został partnerem Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki. Oznacza to, że 26 września (w sobotę) uczestnicy festiwalu będą mogli podróżować autobusami, tramwajami oraz trolejbusami bezpłatnie. Wystarczy pobrać kupon z oficjalnej strony Industriady.

Z możliwości bezpłatnego przejazdu pojazdami ZTM będzie można skorzystać 26 września w godzinach 8:00 – 23:00. Każdy zainteresowany udziałem w święcie Szlaku Zabytków Techniki będzie miał do dyspozycji blisko 400 linii ZTM – zarówno autobusowych, tramwajowych, jak i trolejbusowych. Tylko tego dnia, tj. 26 września, uczestnicy INDUSTRIADY będą mogli skorzystać z ok. 10 000 połączeń, które obsłużą ponad 6 000 przystanków.

Jak skorzystać z bezpłatnych przejazdów ZTM?

GZM i ZTM w porozumieniu z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowały kupony, które umożliwią bezpłatne podróżowanie autobusami, tramwajami oraz trolejbusami. Można je pobrać z oficjalnej strony internetowej festiwalu z zakładki Transport. Jeden kupon upoważnia jedną osobę do bezpłatnego przejazdu wszystkimi środkami transportu, należy go wydrukować lub pobrać na urządzenie mobilne oraz okazać w czasie kontroli biletów.

Ofertę bezpłatnych przejazdów przygotowały także Koleje Śląskie, spółka przewozowa Samorządu Województwa Śląskiego.

Więcej o Industriadzie: KLIKNIJ