image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia będą miały pierwszeństwo podczas przyjęć do żłobków i klubów dziecięcych na terenie Tychów. Uchwałę w tej sprawie na wczorajszej sesji (27 lutego) przyjęła Rada Miasta Tychy.

„Mając na celu konieczność ochrony zdrowia mieszkańców oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zaleca się przyjmowanie do żłobków oraz klubów dziecięcych działających na terenie miasta Tychy w pierwszej kolejności dzieci, które mają wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych oraz dzieci, które nie mogły zostać zaszczepione zgodnie z Programem w związku z przeciwwskazaniami medycznymi” – czytamy w uchwale Rady Miasta.

Rodzice ubiegając się o przyjęcie dziecka do żłobka czy klubu dziecięcego będą składać oświadczenie dotyczące szczepień. Jeśli w konkretnych przypadkach istnieją przeciwwskazania medyczne w tym zakresie, wówczas takie dziecko jest „usprawiedliwione”.

 W grudniu ubiegłego roku tyscy radni przyjęli uchwałę premiującą dzieci szczepione podczas przyjęć do przedszkoli. Zmiana w zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli polegała na tym, że „kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne lub posiadają długotrwałe odroczenie obowiązkowego szczepienia ochronnego” mogą liczyć na 9 punktów w czasie naboru.