image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Choć termin rozliczenia się z fiskusem upływa dopiero 30 kwietnia, warto już teraz pomyśleć, jaką organizację pozarządową wesprzeć. Zachęcamy do tego, by częścią podatku wspomóc bytomskie organizacje pozarządowe.

W Bytomiu są 24 organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku, a także 8, które nie mają głównej siedziby w Bytomiu, ale działają na terenie naszego miasta, mają koła terenowe lub przedstawicielstwa. Dobrze wiedzieć, że wiele osób z Bytomia znajduje się pod opieką organizacji, których działania są ukierunkowane m.in. na pomoc ludziom z określonymi schorzeniami.

Istnieją również organizacje, które zajmują się m.in.: propagowaniem turystyki, kultury, pomocą osobom starszym, z niepełnosprawnościami. Fundacje i stowarzyszenia, które chcą otrzymać 1% podatku, muszą mieć status organizacji pożytku publicznego. O nadanie statusu OPP dana organizacja musi wystąpić do sądu.

1% podatku można przekazać wyłącznie na rzecz organizacji posiadających status OPP i znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pełny wykaz ogólnopolskich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% można znaleźć na: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ .

Wykaz bytomskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%

Źródło: UM Bytom