image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Szanowni Mieszkańcy,
ponieważ pojawia się wiele komentarzy i niedomówień w kwestii obecnej sytuacji, pragnę udzielić kilku wyjaśnień:

Jako Urząd Gminy otrzymujemy od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego informację o osobach z naszej gminy, które objęte są kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. Dane te PCZK otrzymuje z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach. Niestety jest to wykazy tylko tych osób, które zgłosiły możliwość zakażenia lub miały kontakt z osobą zakażoną. Nie jest dla nas dostępny wykaz osób, które wracają z zagranicy i powinny odbyć 14-dniową kwarantannę.
Niestety i z przekazaniem tych danych jest problem, ponieważ informacje nie przychodzą na bieżąco.

Włodarze ośmiu gmin tworzących Powiat Gliwicki, w tym i ja, wystosowali list do Wojewody Śląskiego z prośbą, by udrożnić kanały przekazowe, aby informacje docierały do nas bez zbędnej zwłoki.

  1. Ponieważ obowiązuje Ustawa o ochronie danych osobowych, nie mogę udostępniać listy osób objętych kwarantanną. Jest ona dostępna tylko dla jednostek, które mogą świadczyć pomoc tym osobom lub jest ona istotna dla bezpieczeństwa np. Ośrodek Pomocy Społecznej czy Poczta Polska.

Ufam, że osoby, które objęte są kwarantanną, są świadome zagrożenia,  jakie mogą nieść i pozostaną w swoich domach dla dobra całego społeczeństwa.

  1. Nadzór nad osobami poddanymi kwarantannie, czy nadzorowi epidemiologicznemu, sprawują służby sanitarne i policja. Jednostki Samorządu Terytorialnego nie mają żadnych możliwości ani środków prawnych do kontrolowania  ww. osób.

Jeśli ktoś z Was wie, że sąsiad powinien przebywać na kwarantannie domowej,
a łamie ten nakaz, proszę zwrócić się o pomoc do policji lub Sanepidu.

  1. Kwestia zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w miejscach publicznych, jak np. sklepy, leży w gestii właścicieli. To oni powinni zadbać
    o odpowiednie warunki pracy dla swoich pracowników, ale i dla klientów.
  2. Wprowadzone obostrzenia przewidują przemieszczanie się tylko w trzech przypadkach: do pracy, w ramach wykonywanego wolontariatu w walce
    z koronawirusem oraz aby załatwić niezbędne sprawy bytowe. Rozumiem Waszą potrzebę wyjścia z domu, szczególnie, gdy na dworze piękna pogoda. Niestety więcej osób stwierdza, że las będzie najbezpieczniejszym miejscem, by nie spotkać tłumów.

Administracja Lasów Państwowych, która jest zarządcą lasów na terenie naszej gminy, nie wprowadziły zakazu wstępu do lasu. O taki zakaz pod koniec ubiegłego tygodnia pytała w Nadleśnictwie Rudziniec jedna z moich pracownic i takiego zakazu nie ma.
Tak, jak i w przypadku nadzoru nad osobami w kwarantannie, nie mam żadnych środków ani możliwości, by zabronić wstępu do lasu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że do czasu śmierci naszego mieszkańca, u którego wykryto koronawirusa, nie mieliśmy żadnych informacji, że na terenie naszej gminy przebywa osoba zainfekowana. Dopiero po jego śmierci dotarła wiadomość, że był to mieszkaniec Gminy Sośnicowice. 


Taka sytuacja z brakiem przepływu informacji ma miejsce nie tylko w naszej gminie,
alei innych gminach. Stąd pismo przekazane przez Włodarzy Wojewodzie Śląskiemu. 
Drodzy Mieszkańcy, raz jeszcze apeluję do Was, byście bez paniki, ale z rozwagą
i świadomością odpowiedzialności za innych podeszli do ograniczeń, które obecnie mamy. Czas kwarantanny społecznej nie oznacza izolacji społecznej – dostępne media pozwalają nam utrzymać kontakt z naszymi bliskimi. Nie musimy ich odwiedzać czy spotykać w sklepie. Dla dobra nas wszystkich #zostańwdomu.  Pamiętajcie, że wszystkie wprowadzone ograniczenia nie są dla nas karą, a mają pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa.

Życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia                                                                                              Burmistrz Sośnicowic
                                                                                                   Leszek Kołodziej