image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od dzisiaj (22 kwietnia) magistrat pracować będzie w większym zakresie, który poszerzony zostanie o tzw. „niezbędną obsługę”. W razie wyższej konieczności możliwe będzie załatwienie osobiste spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, świadczenia usług komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej oraz ochrony środowiska. W pozostałych sprawach obsługa nadal prowadzona jest zdalnie czyli za pośrednictwem internetu, telefonów i platform ePUAP. Nadal nieczynne będą też kasy.

Przyjmowanie stron odbywać będzie się w budynku przy ul. Sienkiewicza 2 oraz w Ratuszu przy ul. Rynek 4, w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, omówieniu sprawy z właściwym pracownikiem i uzgodnieniu terminu. 

Śluby cywilnę udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków i tylko w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego. 

Zawieszone jest przyjmowanie osobiste stron w sprawie skarg i wniosków oraz petycji.
Przed obydwoma budynkami Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 4 i ul. Sienkiewicza 2) znajdują się już urny służące zapewnienia obiegu korespondencji między klientami a Urzędem, nie wymagającej potwierdzenia.  

Jeśli tylko to możliwe pozostańcie w domach i załatwcie swoje sprawy urzędowe on-line. Niezbędne telefony i konta: https://tarnowskiegory.pl/2020/03/komunikat-ograniczenie-pracy-urzedu-miejskiego/

W załączeniu w sprawie szczególnej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVlD-19.

Pliki do pobrania

Źródło: UM Tarnowskie Góry