image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na wczorajszej sesji (XXI) radni Gminy Zbrosławice jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Podstawą do podjęcia uchwały była pozytywna opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu oraz wniosek Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu gratulacje wójtowi złożył przewodniczący rady gminy Jan Fels, życząc dalszego, pomyślnego operowania budżetem gminy. Wiesław Olszewski podziękował pracownikom Urzędu Gminy oraz zaakcentował dobrą współpracę z radnymi. „Od momentu, gdy po raz pierwszy udzielone zostało mi absolutorium, budżet gminy wzrósł ponad dwukrotnie. Myślę, że przynajmniej częściowo jest to również zasługa naszych działań” – zwrócił się do radnych wójt Wiesław Olszewski.

Źródło: UG Zbrosławice