image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego programu tzw. opieki wytchnieniowej. Mogą w nim uczestniczyć opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawnych, mające wskazania do długotrwałej lub stałej opieki w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Założeniem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie dodatkowej opieki. Ma ona na celu odciążenie opiekunów między innymi poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna – mówi Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane poprzez zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych, pomoc tym osobom w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z programu może skorzystać 15 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, w wymiarze 120 godzin na opiekuna. Łącznie liczba godzin usług opieki wytchnieniowej do 20 grudnia 2020 roku nie powinna przekroczyć 1800.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych: tel: 571332280, 572703006, 572703007. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów na www.mops.com.pl.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza