image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dofinansowanie dla kolejnych projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności to jedne z punktów majowego Zgromadzenia Metropolii GZM

Nowe inwestycje w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Wsparcie otrzymają Tarnowskie Góry, na realizację dwóch inwestycji. Należą do nich: budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach – I etap (ok. 184,5 tys zł dofinansowania) oraz II etap rozbudowy ulic Wiejska i Sielanka (ok. 132,4 tys zł).

Dofinansowanie w wysokości ok.  781,2 tys zł trafi do Gminy Mikołów na realizację inwestycji pn: „Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym”.

Wsparcie finansowe otrzyma również Chorzów na „Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie”. Kwota dofinansowania realizacji tego projektu wynosi ok. 143 tys. zł.

W tym roku budżet PONE wynosi ok 29,3 mln zł. Obecnie, po majowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 55 projektów. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Fundusz Solidarności: kolejne projekty na liście

Wsparcie otrzyma Chorzów na realizację dwóch inwestycji. To budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie (100,3 tys. zł). Miasto otrzyma także ok. 72,4 tys. zł dotacji na kompleksową iluminację Szybu Prezydent.

Zgromadzenie przyznało także 252,5 tys zł. dla Tarnowskich Gór. To dofinansowanie na III etap rozbudowy ulic Nowej i Torowej. Czeladź otrzymała 200 tys. zł na przebudowę ulicy Polnej, taka sama kwota trafi do Mikołowa na budowę Przedszkola nr 11.

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając pięć nowych  projektów z majowej sesji Zgromadzenia, znajduje się 46 projektów na łączną kwotę ok. 11,8 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Link: uchwały Zgromadzenia