image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 1 do 30 września będą trwały konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyni przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej oraz ul. Łuczników.

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Gostyni przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej oraz ul. Łuczników, na działkach nr 1094/44 oraz 1129/4”? Konsultacje realizowane będą zarówno w formie papierowych kart konsultacyjnych, jak i formularza elektronicznego.

Karty konsultacyjne mieszkańcy Gminy Wyry mogą pobierać i składać do urn w następujących punktach (w godzinach pracy tych jednostek):

1) w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Gostyni, ul. Rybnicka 141
2) w Gminnej Bibliotece Publicznej Filia w Gostyni, ul. Pszczyńska 372
3) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach, ul. Główna 58
4) w Urzędzie Gminy Wyry (przedsionek), ul. Główna 133

Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk. Głos uznaje się za nieważny w następujących przypadkach:
a) postawienia znaku „x” w dwóch lub trzech rubrykach lub nie postawienia znaku „x” w żadnej rubryce
b) nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
c) braku podpisu

Kwestionariusze konsultacyjne złożone przez osoby niebędące mieszkańcami Gminy Wyry nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji!

Zachęcamy do skorzystania z formularza elektronicznego. Konsultacje potrwają do 30 września.

Źródło: UG Wyry