image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przedstawiciele samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, organizacji pozarządowych, branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz eksperci obszaru ochrony środowiska, rozmawiali w czwartek (14 grudnia) w Katowicach, podczas Drzwi Otwartych Metropolii, które odbywają się przy okazji kończącego się Szczytu klimatycznego, o możliwościach wykorzystania dronów na rzecz ochrony środowiska w mieście. Spotkanie zorganizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) było kolejnym krokiem przybliżającym wdrożenie programu CEDD (Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów) na obszarze Metropolii.

Jak wykorzystać drony na rzecz poprawy jakości środowiska w mieście? Czy technologia bezzałogowych statków powietrznych może korzystnie oddziaływać na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa obywateli? Jak eliminować zagrożenia i stworzyć warunki do dynamicznego rozwoju branży bezzałogowców w Polsce? Na te i wiele innych pytań odpowiadali  uczestnicy spotkania Wykorzystanie dronów na rzecz ochrony środowiska w mieście: ochrona powietrza, ochrona klimatu, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego”, które odbyło się w czwartek (14 grudnia) w dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego.

W dyskusji wzięli udział m.in. koordynator programu CEDD w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, Krakowskiego Alarmu Smogowego, Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Celem spotkania była zarówno analiza potencjału rozwiązań dostarczanych przez branżę BSP na rzecz ochrony środowiska, jak i opracowanie kolejnych kroków umożliwiających wdrożenie rozwiązań pilotażowych w ramach programu CEDD.

Dobór uczestników spotkania nie był przypadkowy. Program CEDD jest unikalną na skalę światową próbą zintegrowania środowisk producentów i naukowców, administracji publicznej i organizacji społecznych na rzecz wypracowywania rozwiązań, które nie tylko będą służyć lokalnym społecznościom, ale mogą także uczynić z Polski globalnego lidera w obszarze zastosowania bezzałogowych statków powietrznych.

– Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów stwarza warunki dla testowania i poszukiwania użytecznych zastosowań dronów latających poza zasięgiem wzroku i autonomicznych – mówi Małgorzata Darowska z Ministerstwa Infrastruktury, koordynator programu CEDD.

-Nadrzędnym priorytetem CEDD jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona prywatności obywateli. Dlatego skupiamy się na działaniach pilotażowych, tzw.demonstratorach, które będą prowadzone na wyselekcjonowanych, specjalnie przygotowanych obszarach testowych. Pozwolą one ocenić bezpieczeństwo technologii przed dopuszczeniem do zastosowania w realnych warunkach. Obecnie trwają przygotowania do udostępnienia obszarów testowych wraz z odpowiednią infrastrukturą do testowania dronów w ramach projektów, w które będą zaangażowane Urząd Lotnictwa Cywilnego i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Priorytetem jest wdrażanie takich rozwiązań, które będą miały swoje uzasadnienie ekonomiczno-funkcjonalne oraz uzyskają akceptację społeczną. Dlatego w pierwszym etapie działań CEDD będziemy kłaść duży nacisk na te projekty, które rozwiązują konkretne problemy obywateli, a jednocześnie pozwolą zebrać doświadczenia, które utorują drogę dla innych zastosowań – dodaje.

O potrzebach obywateli najwięcej wiedzą samorządowcy. Wielu z nich nie ukrywa, że nowe możliwości, które stwarza technologia BSP, zwiększą ich efektywność, także finansową, i szybkość reagowania w wielu obszarach.

– Nowoczesne technologie dają miastom szansę na wykonywanie swoich zadań w sposób bardziej efektywny i ekologiczny – wyjaśnia Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno- Gospodarczego i Współpracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej- Metropolii.

-Dlatego też dostrzegamy olbrzymi potencjał rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni miejskiej. Przyjęcie roli lidera oraz przecieranie nieznanych w tym zakresie szlaków, to wielka odpowiedzialność, ale też szansa na rozwój branży dronowej w naszej Metropolii. Program CEDD spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Komisji Europejskiej. CEDD, który sam w sobie jest innowacyjny, stanowi dla nas także doskonałą platformę do uczenia się realizacji projektów we współpracy z administracją rządową i samorządową, biznesem, przedstawicielami świata nauki oraz społeczeństwa obywatelskiego – zaznacza.

-Obecnie już ponad 50 proc. ludzi na świecie mieszka w miastach, do 2050 ta wartość sięgnie 70 proc. – zauważa z kolei Joanna Wis-Bielewicz, reprezentująca fundację Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO) współorganizatora spotkania.

-Niestety, jakość środowiska na terenach zabudowanych sprawia, że ich mieszkańcom żyje się coraz gorzej. Zanieczyszczenie powietrza, hałas, ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu to obecnie kluczowe ryzyka, z którymi muszą mierzyć się władze samorządowe nie tylko w Polsce. W obliczu tych, poważnych wyzwań potrzebne są nowatorskie rozwiązania, innowacyjne technologie i produkty, które umożliwią poprawę jakości środowiska w miastach. Liczymy, że takie rozwiązania i technologie zostaną przetestowane przez polską branżę BSP w wdrożone w ramach programu CEDD – dodaje.

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) to program uruchomiony na mocy porozumienia zawartego 12 września 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię GZM. Głównym celem programu CEDD jest stworzenie miejsca, w którym firmy, ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytucje państwowe, samorządy,inwestorzy i inne podmioty związane z branżą BSP będą testować automatyczne i autonomiczne platformy bezzałogowe oraz różne scenariusze ich zastosowania przed wprowadzeniem na rynek do użytku komercyjnego. Program realizowany będzie na terenie GZM.