Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zarząd Metropolii GZM to organ wykonawczy, odpowiadający za bieżące wykonywanie zadań, do których realizacji GZM została powołana. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, w tym Przewodniczący Zarządu i dwóch Wiceprzewodniczących. Zarząd wybierany jest przez członków Zgromadzenia Metropolii, czyli przedstawicieli 41 miast i gmin w głosowaniu tajnym. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stosuje „dżentelmeńską zasadę”, zgodnie z którą w pięcioosobowym zarządzie swojego reprezentanta ma każdy z pięciu podregionów Metropolii, czyli podregion katowicki, sosnowiecki, bytomski, tyski oraz gliwicki.

Kazimierz Karolczak, Chair of the Management Board of Metropolis GZM, the first institutionalised metropolis in Poland. Coordinates work connected with performance of the statutory tasks of the Metropolis: formation of spatial order, social and economic development, development and integration of collective public transport, as well as promotion. Before that, he served as the Deputy Marshal of the Silesian Voivodeship, where he was responsible for matters related to the European Social Fund, environmental protection and the economy, as well as sport and tourism, among others. In the years 1999–2003, he conducted business activity, and then in 2003 he founded one of the first employment agencies in Poland – WORKER Sp. z o.o., which soon became one of the largest companies in its line of business. In 2005, he became the founding member and Deputy Chair of the Association of Employment Agencies (Polish: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, SAZ), which is now the largest employers’ trade organisation in Poland for employment agencies specialising in provision of selected HR services. In 2007, he sold his shares in the company. Until 2010, he held the position of member of the management board and managing director, introducing the investor onto the Polish market. Kazimierz Karolczak graduated from the Faculty of Technology at the University of Silesia. He also completed a Postgraduate Managerial Study Course at the Warsaw School of Economics

Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest tyszaninem, ukończył krakowską AGH. Posiada wieloletnie doświadczenia kierownicze oraz samorządowe. Wcześniej pracował m.in. jako zastępca prezydenta Miasta Tychy (2000-2010), gdzie nadzorował obszar inwestycji, usług komunalnych i ochrony środowiska. Był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie pierwszego w kraju Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Kierował także miejskimi spółkami Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz tyskim TBS-em. W latach 2010-2015 był prezesem Tauron Ciepło, a następnie wiceprezesem zarządu ds. korporacji grupy Tauron Polska Energia S.A., odpowiedzialnym za zamówienia strategiczne i konsolidowane. Pełnił również szereg funkcji społecznych jak Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Energie Cities, ekspert Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska czy członek Regionalnej Rady ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadzoruje prace Departamentu Strategii i Polityki  Przestrzennej oraz Departamentu Funduszy Zewnętrznych. W latach 2001-2017 była Skarbnikiem Miasta Katowice. Wcześniej pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego BUDIMEX, jak również prowadziła własną działalność gospodarczą.  Dodatkowo od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności była wieloletnim członkiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczyła Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych, autor i współautor artykułów z zakresu finansów publicznych. Danuta Kamińska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe i uzyskała dyplom MBA.

Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym odpowiada za sprawy związane z mobilnością miejską, w tym organizowaniem transportu publicznego i budową Kolei Metropolitalnej oraz zamówieniami publicznymi. Nadzoruje również pracę Zarządu Transportu Metropolitalnego – jednostki organizacyjnej GZM, która od 1 stycznia 2019 roku pełni funkcję organizatora transportu zbiorowego w Metropolii i scaliła trzy, działające dotychczas odrębnie, związki komunikacyjne.  W latach 2016 – 2017 pełnił obowiązki dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach, jednocześnie od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe MBA w Akademii WSB. Jest członkiem Rady Społecznej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Jacek Brzezinka, Member of the Management Board of Metropolis GZM. A resident of Bytom with experience in managerial and local government work. After graduating from the Silesian University of Technology, he spent several years working for private companies in managerial positions. He has gained his experience in public activity at the local government of Bytom, serving as a councillor and twice as the deputy chair of the city council. In the years 2007–2015, he served as an MP for the Sejm of the Republic of Poland, and was a member of the commissions for public finance, local government and regional policy, digitisation and administration, as well as the special commission for limiting bureaucracy. In addition, he was the chairman of the standing subcommittee for control of budget implementation. Co-author of the act on the metropolitan county, which was adopted in 2015. In the years 2016-2018, he was an adviser to the Marshal of the Silesian Voivodeship. He represented the local government in the expert team developing the “Agreement on the Integrated Development Policy of the Silesian Voivodeship”. He was also a member of the Steering Committee of “Programme for Silesia”.

Skip to content