Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

International Cooperation

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest pierwszą metropolią w Polsce. Jako pionierzy w naszym kraju przecieramy szlaki, którymi żaden polski samorząd jeszcze nie podążał. Możemy  korzystać z doświadczeń zagranicznych i chętnie to robimy. Bierzemy udział w międzynarodowych inicjatywach, ale kreujemy własną drogę rozwoju, która ma się przełożyć na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. 

Metropolia GZM to silnie zurbanizowany obszar, w którym zmagamy się z przekształceniami społeczno–gospodarczymi. Jesteśmy w trakcie transformacji z regionu, w którym dominował przemysł wydobywczy, w region oparty na nowoczesnych technologiach. Z podobnymi wyzwaniami mierzą się jedni z naszych kluczowych partnerów, czyli Niemcy z Zagłębia Ruhry. Jest to miejsce, w którym przez lata rozwijano przemysł węgla kamiennego i stali, aby z czasem przemodelować system gospodarczy, opierając go na usługach i kulturze. Ze względu na bliźniaczą specyfikę naszych regionów, podjęliśmy współpracę z naszymi zachodnimi sąsiadami już w pierwszych miesiącach funkcjonowania Metropolii.

Zagłębie Ruhry partnerem Metropolii

List intencyjny o współpracy pomiędzy obiema metropoliami podpisano 14 sierpnia 2018 roku w Essen, natomiast porozumienie o partnerstwie – 9 sierpnia 2019 roku w Katowicach. W dokumentach wskazano obszary, w których możemy kooperować. Chodzi o kwestie związane z planowaniem przestrzennym, gospodarką opartą na wiedzy, zintegrowaną mobilnością miejską, rozwojem kulturalnym czy promocją obszarów metropolitalnych.

Współpraca z Zagłębiem Ruhry.

Pokonując podobną drogę, co nasi przyjaciele z Zagłębia Ruhry, pozostajemy ze sobą w stałym kontakcie. Nasi zachodni sąsiedzi odwiedzili nas w Katowicach, podczas odbywającego się w tym mieście szczytu klimatycznego ONZ w grudniu 2018 roku. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat działań rewitalizacyjnych. Z kolei w lipcu 2019 roku GZM zorganizowała wyjazd studyjny do Zagłębia Ruhry, poświęcony tematyce zarządzania terenami zielonymi w obszarach metropolitalnych. W ramach współpracy z naszym niemieckim partnerem organizowane są także warsztaty dotyczące planowania błękitno-zielonej infrastruktury, przystosowania do zmian klimatu, elektromobilności oraz marketingu i spraw międzynarodowych.

Nasze działania skupiamy także na poszukiwaniu partnerów z innych europejskich metropolii.
W kwestii możliwości realizacji wspólnych projektów rozpoczęliśmy już rozmowy m.in. z Obszarem Metropolitalnym Barcelony (AMB).

Zaistnieć na forum międzynarodowym

Innym działaniem Metropolii GZM z zakresu współpracy międzynarodowej jest obecność na Forum European Metropolitan Authorities (EMA). Jest to cyklicznie odbywające się wydarzenie, poświęcone zagadnieniom rozwoju i umacniania pozycji europejskich obszarów metropolitalnych. W 2018 roku forum odbywało się w Rzymie. To właśnie w Wiecznym Mieście podpisano Deklarację Rzymską, której jesteśmy sygnatariuszem. W dokumencie tym podkreślono kluczową rolę metropolii i obszarów metropolitalnych jako narzędzi, które mogą skutecznie wspomagać rozwiązywanie problemów, z jakimi zmagają się europejskie miasta. Zwrócono uwagę, że funkcje metropolitalne powinny zostać wsparte narzędziami finansowymi Unii Europejskiej. Deklarację podpisały także obszary metropolitalne m.in. Rzymu, Turynu, Krakowa, Warszawy, Barcelony, Lizbony i Helsinek. Z kolei w 2019 roku forum EMA odbyło się w Lyonie, gdzie Metropolia GZM podpisała Deklarację Lyońską. Jej treść dotyczyła wyłączenia społecznego w metropoliach oraz roli jaką władze metropolitalne pełnią w rozwiązywaniu tego problemu nierówności.

Metropolia na targach Expo w Barcelonie.

Kolejne międzynarodowe partnerstwo – równie dla nas ważne – dotyczy mobilności miejskiej,
a mówiąc dokładniej: mobilności w przestrzeni powietrznej.  Tego właśnie dotyczy inicjatywa Urban Air Mobility, do której przystąpiły miasta z takich krajów jak: Anglia, Niemcy, Szwajcaria, Francja, Belgia, Grecja, Hiszpania, Szwecja czy Bułgaria. Metropolia GZM jest jedynym podmiotem z Polski w tej inicjatywie.

The purpose of the partnership is to develop solutions that will enable the transfer of part of urban mobility to airspace. In this respect, we are carrying out the CEDD project, i.e. Central European Drones Demonstrator.It is aimed at providing an opportunity for drones to deliver airspace services for both commercial and public administration.

Współpraca międzynarodowa to również możliwość uczestnictwa w realizacji międzynarodowych projektów unijnych.  Przykładem jest udział w projekcie HARMONY, którego celem jest wypracowanie narzędzia harmonizującego planowanie przestrzenne z planowaniem transportu. Jest on realizowany ze środków Programu Horyzont 2020.

Współpraca międzynarodowa w Metropolii to także wizyty studyjne dla gmin członkowskich i ich jednostek – zawsze do miejsc, które w danej dziedzinie uznawane są za wzorce. Przykładem może być wizyta studyjna w Obszarze Wielkiej Kopenhagi, gdzie wraz z przedstawicielami gmin członkowskich zgłębialiśmy temat mobilności miejskiej.

X
Skip to content