Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Solidarity Fund

The Solidarity Fund is Poland's truly unique mechanism. The local governments of the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin (also known as the Metropolis GZM) support each other in order to level their potentials and bridge the gap in social and economic development.  

Obszar Metropolii jest bardzo zróżnicowany Tworzą go zarówno duże i silne miasta, jak i małe gminy, dysponujące – z różnych powodów – mniejszymi budżetami. Metropolia stara się działać jak „system naczyń połączonych”, zasilając słabsze gminy i umożliwiając tym samym zrównoważony rozwój całego metropolitalnego organizmu. Bliski jest nam biznesowy model „win-win”, w którym silni mogą zwiększać swój potencjał, ale mniejsi również mają zapewnione dobre warunki do wzmocnienia swoich możliwości rozwojowych.

To apply these principles in practice, we have established the Solidarity Fund. Its purpose is to compensate for disparities in the social and economic development of cities and municipalities of the Metropolis through providing financial support for investment projects aimed at improving the quality and comfort of life of its residents.

The Fund was launched with the beginning of the Metropolis's operation. During its first edition in 2018 the pool totalled over PLN 100 million, which allowed to co-finance the implementation of over 100 projects.

The first edition of the Solidarity Fund covered a very wide range of investment projects. These included projects related to, inter alia, modernization and reconstruction of road infrastructure, modernization of lighting, revitalization of public spaces, reclamation of green areas, as well as investments in thermal modernization or in water and sewage management systems.

In 2019, the formula of the Solidarity Fund was slightly changed. Since air pollution knows no borders, we have decided to make the low-carbon emission reduction the key theme of the second edition of the Solidarity Fund. To co-finance these projects, we have allocated PLN 40 out of 60 million planned this year for the implementation of the programme.

For us, low-carbon reduction has a broad meaning. Not only does it include thermal modernization of buildings, exchange of heat or energy sources, modernization of lighting, but also the construction of cycling routes or the purchase of zero-emission city buses.

Pozostałe środki (ok. 20 mln zł), wraz z pulą środków niewykorzystanych w roku 2018 (ok. 7 mln zł), zostaną przeznaczone na realizację innych projektów, wspierających rozwój społeczno-gospodarczy metropolitalnych gmin.

W 2019 roku udało się dofinansować 107 projektów na łączną kwotę 66,6 mln zł.

W roku 2020 pula przeznaczona na trzecią edycję Funduszu Solidarności wynosi 10 mln zł.

Pomoc finansowa będzie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie ona mogła również stanowić wkład własny do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

The Fund's mechanism of action is as follows:

  • Zgromadzenie Metropolii wydziela z rocznego budżetu kwotę, która będzie rozdysponowywana w formie dotacji celowych na zadania realizowane przez gminy GZM, przyznając pulę dla każdego z pięciu podregionów Metropolii. O podziale środków pomiędzy poszczególne gminy danego podregionu decydują gminy wchodzące w jego skład. Dotację mogą otrzymać zadania inwestycyjne o dużym znaczeniu dla rozwoju całego obszaru GZM oraz te, które są spójne z „Programem działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów inwestycji.
  • The applications from individual communes are collected by the leaders of five subregions:

– bytomskiego (Bytom – lider, Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowski Góry, Zbrosławice),

– gliwickiego (Gliwice – lider, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice
i Zabrze),

– katowickiego (Katowice – lider, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice),

– sosnowieckiego (Sosnowiec – lider, Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Wojkowice),

– tyskiego (Tychy – lider, Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Wyry).

  • The leaders of sub-regions submit the agreed list of projects to the Management Board of the Metropolis to be reviewed from the formal and legal point of view.
  • The list of proposed investments is then submitted to the Metropolitan Council, which adopts a resolution on granting the subsidies in question.
X
Skip to content