Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Metropolitan Railway

Transport szynowy ma być w przyszłości kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej na obszarze Metropolii. Aby tak się stało, konieczne jest powstanie Kolei Metropolitalnej. Pierwszym etapem jej budowy była koncepcja, która została opracowana przez ekspertów z Politechniki Śląskiej. Drugim etapem będzie opracowanie dokumentu pn. „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

The concept of the Metropolitan Railway is a document that answers the most important question: how rail transport should be developed in Metropolis GZM. Work on it lasted from August 2018 to January 2019, when the concept was presented during the session of the Metropolitan Assembly.

Zawarto w niej cztery warianty rozwoju kolei – od podstawowego, do najbardziej rozbudowanego. Łączny koszt wszystkich wariantów  został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego projektu jest przewidziana na lata 2019-2039. Każdy kolejny wariant projektu zawiera całość rozwiązań wskazanych w poprzednich wariantach oraz rozwiązania dodatkowe.

Wariant 0 zakłada funkcjonowanie dwóch głównych korytarzy transportowych: wschód – zachód  (Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice) i północ – południe (Tarnowskie Góry– Katowice – Tychy Lodowisko) oraz pozyskanie nowych pociągów. Takie rozwiązania pozwolą na  bardziej efektywne wykorzystanie istniejących możliwości infrastruktury. Zwiększenie liczby taboru umożliwi  uruchomienie kolejnych połączeń na tych trasach. W godzinach szczytu kursy mają być realizowane co 15 minut. W pierwszej kolejności, ze względu na ilość podróżnych oraz przepustowość linii, byłyby to połączenia z Gliwic do Dąbrowy Górniczej.

Wariant 1 jest rozszerzeniem poprzedniego rozwiązania. Tutaj najważniejszym aspektem jest budowa nowych torów, dedykowanych Kolei Metropolitalnej – od Gliwic do Dąbrowy Górniczej oraz od Nowego Bierunia do Tarnowskich Gór. Łącznie niemal 220 km pojedynczego toru. Dzięki temu pociągi Kolei Metropolitalnej nie kolidowałyby z pociągami innych przewoźników. Poza tym na odcinkach tych nie obowiązywałaby hierarchia kolejności przejazdów, według której lokalne składy muszą ustąpić pierwszeństwa pociągom  międzynarodowym i pospiesznym. Powstanie lub zostanie zrewitalizowanych 26 przystanków kolejowych, których lokalizacja została określona na podstawie gęstości zaludnienia poszczególnych obszarów. Do obsługi większej liczby połączeń konieczne będzie pozyskanie dodatkowego taboru.

Wariant 2 zakłada dalszą rozbudowę torowiska kolei tradycyjnej. Dodatkowo powstać ma lekka kolej miejska oraz kolej typu monorail. Pierwsza z nich miałaby połączyć Gliwice z Tychami przez Rudę Śląską i Mikołów. Natomiast monorail połączyłby Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach
z Katowicami oraz Sosnowcem. Jego powstanie uzależnione jest jednak od zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków oraz od dalszego tempa rozwoju lotniska w Pyrzowicach.

Wariant 3 to maksymalna wersja rozwoju transportu szynowego w Metropolii. Zakłada on bowiem dalszą rozbudowę lekkiej kolei miejskiej, która z Gliwic, przez Knurów i Gierałtowice, dojeżdżałaby do Ornontowic i Orzesza. Przewidziany jest również rozwój kolei tradycyjnej na trasie Gliwice – Ruda Śląska – Katowice.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej to pierwszy krok budowy systemu Kolei Metropolitalnej. Dokument był konsultowany z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Wojewodą Śląskim, z PKP PLK SA, przedstawicielami miast i gmin GZM, a także z podmiotami związanymi z rynkiem kolejowym. Opracowana Koncepcja Kolei Metropolitalnej jest wstępem do dalszych prac studialnych
i projektowych.

Postulaty i sugestie, zgłoszone przez interesariuszy zostały poddane analizie przez zespół autorski Politechniki Śląskiej. W rezultacie powstał Suplement do Koncepcji Kolei Metropolitalnej, w którym opracowano zmodyfikowane warianty rozwoju KM:

Wariant 1A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 85 km i zostanie wybudowanych 10 nowych przystanków osobowych.

Wariant 2A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 105 km i zostanie wybudowanych 13 nowych przystanków osobowych.

Wariant 3A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 72 km i zostanie wybudowanych 14 nowych przystanków osobowych.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, które zapewni bardziej szczegółowe dane, dotyczące kosztów inwestycji dla poszczególnych wariantów przedstawionych w Koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz da odpowiedź, jak dokładnie mogą przebiegać poszczególne trasy i gdzie powinny zostać zlokalizowane nowe przystanki kolejowe.

Metropolitan Railway Concept available in the Library

X
Skip to content