Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolej Metropolitalna

Transport szynowy ma być w przyszłości kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej na obszarze Metropolii. Aby tak się stało, konieczne jest powstanie Kolei Metropolitalnej. Pierwszym etapem jej budowy była koncepcja, która została opracowana przez ekspertów z Politechniki Śląskiej. Drugim etapem będzie opracowanie dokumentu pn. „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej to dokument, który odpowiada na najważniejsze pytanie: w jaki sposób transport szynowy powinien rozwijać się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prace nad nim trwały od sierpnia 2018 roku do stycznia 2019 roku, kiedy to koncepcja została zaprezentowana podczas sesji Zgromadzenia Metropolii.

Zawarto w niej cztery warianty rozwoju kolei – od podstawowego, do najbardziej rozbudowanego. Łączny koszt wszystkich wariantów  został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego projektu jest przewidziana na lata 2019-2039. Każdy kolejny wariant projektu zawiera całość rozwiązań wskazanych w poprzednich wariantach oraz rozwiązania dodatkowe.

Wariant 0 zakłada funkcjonowanie dwóch głównych korytarzy transportowych: wschód – zachód  (Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice) i północ – południe (Tarnowskie Góry– Katowice – Tychy Lodowisko) oraz pozyskanie nowych pociągów. Takie rozwiązania pozwolą na  bardziej efektywne wykorzystanie istniejących możliwości infrastruktury. Zwiększenie liczby taboru umożliwi  uruchomienie kolejnych połączeń na tych trasach. W godzinach szczytu kursy mają być realizowane co 15 minut. W pierwszej kolejności, ze względu na ilość podróżnych oraz przepustowość linii, byłyby to połączenia z Gliwic do Dąbrowy Górniczej.

Wariant 1 jest rozszerzeniem poprzedniego rozwiązania. Tutaj najważniejszym aspektem jest budowa nowych torów, dedykowanych Kolei Metropolitalnej – od Gliwic do Dąbrowy Górniczej oraz od Nowego Bierunia do Tarnowskich Gór. Łącznie niemal 220 km pojedynczego toru. Dzięki temu pociągi Kolei Metropolitalnej nie kolidowałyby z pociągami innych przewoźników. Poza tym na odcinkach tych nie obowiązywałaby hierarchia kolejności przejazdów, według której lokalne składy muszą ustąpić pierwszeństwa pociągom  międzynarodowym i pospiesznym. Powstanie lub zostanie zrewitalizowanych 26 przystanków kolejowych, których lokalizacja została określona na podstawie gęstości zaludnienia poszczególnych obszarów. Do obsługi większej liczby połączeń konieczne będzie pozyskanie dodatkowego taboru.

Wariant 2 zakłada dalszą rozbudowę torowiska kolei tradycyjnej. Dodatkowo powstać ma lekka kolej miejska oraz kolej typu monorail. Pierwsza z nich miałaby połączyć Gliwice z Tychami przez Rudę Śląską i Mikołów. Natomiast monorail połączyłby Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach
z Katowicami oraz Sosnowcem. Jego powstanie uzależnione jest jednak od zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków oraz od dalszego tempa rozwoju lotniska w Pyrzowicach.

Wariant 3 to maksymalna wersja rozwoju transportu szynowego w Metropolii. Zakłada on bowiem dalszą rozbudowę lekkiej kolei miejskiej, która z Gliwic, przez Knurów i Gierałtowice, dojeżdżałaby do Ornontowic i Orzesza. Przewidziany jest również rozwój kolei tradycyjnej na trasie Gliwice – Ruda Śląska – Katowice.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej to pierwszy krok budowy systemu Kolei Metropolitalnej. Dokument był konsultowany z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Wojewodą Śląskim, z PKP PLK SA, przedstawicielami miast i gmin GZM, a także z podmiotami związanymi z rynkiem kolejowym. Opracowana Koncepcja Kolei Metropolitalnej jest wstępem do dalszych prac studialnych
i projektowych.

Postulaty i sugestie, zgłoszone przez interesariuszy zostały poddane analizie przez zespół autorski Politechniki Śląskiej. W rezultacie powstał Suplement do Koncepcji Kolei Metropolitalnej, w którym opracowano zmodyfikowane warianty rozwoju KM:

Wariant 1A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 85 km i zostanie wybudowanych 10 nowych przystanków osobowych.

Wariant 2A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 105 km i zostanie wybudowanych 13 nowych przystanków osobowych.

Wariant 3A. W ramach tego wariantu długość sieci KM wzrośnie o ok. 72 km i zostanie wybudowanych 14 nowych przystanków osobowych.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, które zapewni bardziej szczegółowe dane, dotyczące kosztów inwestycji dla poszczególnych wariantów przedstawionych w Koncepcji Kolei Metropolitalnej oraz da odpowiedź, jak dokładnie mogą przebiegać poszczególne trasy i gdzie powinny zostać zlokalizowane nowe przystanki kolejowe.

Koncepcja Kolei Metropolitalnej dostępna w Bibliotece

X
Skip to content