Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zgromadzenie Metropolii

Zgromadzenie to organ uchwałodawczo-kontrolny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich 41 miast i gmin członkowskich.

Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące sposobu, formy i finansowania projektów związanych z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań. Zgromadzenie pełni również funkcję kontrolną wobec Zarządu.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są podwójną większością głosów. Oznacza to, że dany projekt musi uzyskać nie tylko większość głosów ustawowego składu delegatów, ale muszą oni również reprezentować ponad połowę mieszkańców Metropolii.

Przedstawiciele Zgromadzenia wybierają przewodniczącego oraz maksymalnie trzech jego zastępców. Zadaniem przewodniczącego lub – w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczących jest zwoływanie sesji Zgromadzenia oraz ich prowadzenie. Pierwszą sesję Zgromadzenia po wyborach samorządowych zwołuje prezydent Katowic, który pełni rolę pełnomocnika rządu ds. Metropolii. Do czasu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zgromadzenia, sesję prowadzi delegat najstarszy wiekiem.

Zgromadzenie powołuje komisję rewizyjną, która czuwa nad legalnością, rzetelnością, celowością i gospodarnością podejmowanych przez Metropolię oraz jej jednostki organizacyjne – działań.

W Metropolii GZM działa również komisja rozjemcza. Jej zadaniem jest znajdowanie kompromisowych rozwiązań w sytuacji, gdy co najmniej jedna z gmin uzna, że podjęta lub procedowana przez Zgromadzenia uchwała, narusza jej interes. Do sprzeciwu, wniesionego przez jedną gminę, mogą dołączyć również inni delegaci. Komisja rozjemcza przygotowuje opinię i propozycję rozwiązania takiej sytuacji, która później przedstawiana jest wszystkim delegatom Zgromadzenia.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej 11 delegatom Zgromadzenia, komisjom Zgromadzenia oraz Zarządowi.

Prezydium Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, przewodniczący Zgromadzenia GZM

Absolwent administracji publicznej. Przez 20 lat prowadził działalność gospodarczą, związaną z kontrolą jakości. W 2006 roku został radnym Rady Miejskiej w Sosnowcu, a w grudniu 2010 roku, jej przewodniczącym. W październiku 2011 roku został powołany na stanowisko I zastępcy Prezydenta Sosnowca. Od czerwca 2013 roku zasiadał w zarządzie województwa śląskiego. W grudniu 2014 roku został wybrany na urząd Prezydenta Sosnowca. Cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. 21 października 2018 roku, w I turze wyborów prezydenckich, został ponownie wybrany na kolejną kadencję. Reprezentuje Sosnowiec w Związku Miast Polskich a także w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM

Mariusz Wołosz jest prezydentem Bytomia od 2018 roku. Był współtwórcą i wiceprezesem zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, a w latach 2014-2018 dyrektorem Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Przez 14 lat był radnym Rady Miejskiej w Bytomiu, a w latach 2010-2012 pełnił funkcję wiceprezydenta Bytomia ds. służby zdrowia i polityki społecznej. Działa także społecznie jako prezes Stowarzyszenia Bytom Przyjazne Miasto. Jest mężem i ojcem.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM

Prezydent Chorzowa urodził się 9 listopada 1962 roku, ukończył studia na Politechnice Śląskiej ze specjalnością w zakresie maszyn i urządzeń górniczych i wiertniczych. Na początku lat 90. zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, w 1992 został prezesem zarządu spółki prawa handlowego. Od 2008 do 2010 pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. W 2002 roku po raz pierwszy uzyskał mandat radnego miasta. W wyborach w 2006 bez powodzenia ubiegał się o prezydenturę Chorzowa, ponownie będąc wybranym do rady miasta. Ponownie wystartował na prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2010. Na początku 2015 roku objął również funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W drugiej turze pokonał ubiegającego się o reelekcję Marka Kopla, uzyskując 50,59 proc. głosów. W 2014 i 2018 był wybierany na kolejne kadencje w pierwszej turze głosowania.

Adam Neumann, prezydent Gliwic, wiceprzewodniczący Zgromadzenia GZM

Absolwent Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Śląskiej, przedsiębiorca i społecznik. Od 2006 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. W 2020 roku, w przedterminowych wyborach, wybrany na prezydenta Gliwic już w pierwszej turze głosowania. W czasie studiów działał w klubach studenckich Program i Spirala. Przez 18 lat prowadził własną działalność gospodarczą. Od kilkunastu lat wykłada zarządzanie nieruchomościami na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

X
Skip to content