Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Metropolia przyjazna seniorom

Udział osób starszych w strukturze demograficznej krajów europejskich stale się powiększa. Mając to na uwadze, podjęliśmy szereg działań, które mają na celu pobudzać aktywność i wspierać mobilność seniorów zamieszkujących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Rozwiązania, które wypracowujemy w ramach Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej, powstają przy współudziale samych zainteresowanych, a także przedstawicieli miast i gmin metropolii, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Zespół jest ciałem opiniująco-doradczym, a praca w nim ma charakter społeczny.

Proces starzenia się społeczności europejskich jest wynikiem wydłużania się długości życia, a także spadającego od lat 70. XX wieku wskaźnika urodzeń. Polska należy do krajów, w których proces ten jest już zaawansowany. Jak wynika z wyliczeń Głównego Urzędu Statycznego, w 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej, stanowiły 25 proc. populacji kraju. GUS prognozuje, że do 2050 r. wskaźnik ten może wynieść nawet 41 procent. Dlatego tak ważne jest, aby działania na rzecz osób starszych stanowiły jeden z priorytetów polityki społecznej – również na szczeblu metropolitalnym.

Ujednolicony system wspierania seniorów

Od początku wiedzieliśmy, że wypracowanie skutecznych rozwiązań na rzecz seniorów, musi odbywać się przy współudziale samych zainteresowanych. Dlatego w maju 2019 r. powołaliśmy do życia Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej.

Punktem wyjścia dla prac zespołu jest wypracowanie rozwiązań, które polepszą jakość życia osób starszych, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich potencjału. Na początku prac seniorzy wskazali, że regularnie korzystają z ofert kulturalnych, sportowych i społecznych nie tylko na terenie gmin, w których zamieszkują, ale też w innych gminach Metropolii. Jednym z celów zespołu stało się dążenie do wypracowania jak najlepszych rozwiązań oraz promocji dobrych praktyk.

Ponadto zespół podzielił się na grupy tematyczne: transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie. W ramach tych grup opracowywane są rozwiązania, których efektem będzie dopasowanie mobilności i infrastruktury miejskiej do potrzeb seniorów, zacieśnienie współpracy obywateli z władzami samorządowymi i pracodawcami, czy promocja dobrych praktyk z zakresu projektów edukacyjnych skierowanych do seniorów.

Na pierwsze efekty nie trzeba długo czekać

Jednym z pierwszych efektów prac zespołu jest powstanie poradnika „Metropolia przyjazna seniorom”. Dokument zawiera rekomendacje dotyczące aktywizacji osób starszych poprzez wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału seniorów w procesach współdecydowania. Liczący kilkadziesiąt stron podręcznik zawiera nie tylko porady i wskazówki, ale także przydatne wzory dokumentów. Korzystać z nich mogą zarówno miasta i gminy tworzące Metropolię, jak i firmy oraz instytucje.  Docelowo, zespół ma wypracować założenia minimum dwóch usług publicznych adresowanych do seniorów. Zbieramy również bieżące opinie i wskazówki dotyczące tego, jak podwyższać jakość komunikacji publicznej na obszarze Metropolii.

Warto również podkreślić, że zespół działa w środowisku międzypokoleniowym. Przykładem takiej aktywności były spacery badawcze, stanowiące część prac nad dokumentem dotyczącym projektowania przyjaznej pieszym przestrzeni miejskiej. Przy tej okazji seniorzy współpracowali z urzędnikami, architektami, społecznikami i innymi grupami interesu.

Jako Metropolia włączyliśmy się także w organizację  I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targów „Silver Silesia”. Wydarzenie organizowane przez Województwo Śląskie dotyczyło oferty usług skierowanych bezpośrednio do seniorów, a także opiewało w warsztaty i porady.

„Metropolia przyjazna seniorom” to jedno z priorytetowych zadań, które zawarliśmy w Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022. Na ten cel przewidziano budżet w wysokości 2 mln złotych.

Pobierz opracowanie Metropolia-przyjazna-seniorom  – dostępne również w Bibliotece

Skip to content