Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Program ograniczania niskiej emisji

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020

W 2020 roku utworzono nowy program, którego celem jest zmniejszenie szkodliwej emisji do powietrza nad obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli.

Program to kolejny krok Metropolii ku przyszłości. Zależy nam, aby jakość powietrza, którą oddychamy była wysoka i dorównywała standardom europejskim.

Obszar Metropolii jest bardzo zróżnicowany. Z jednej strony tworzą go duże i silne miasta oraz mniejsze gminy, dysponujące – z różnych powodów – nieporównywalnie mniejszymi budżetami. Jesteśmy jak „system naczyń połączonych”, który może wiele osiągnąć, gdy wszystkie jego elementy będą miały zapewniony zrównoważony rozwój. To biznesowy model „win-win”, w którym silni mogą zwiększać swój potencjał, ale mniejsi również mają zapewnione dobre warunki do wzmocnienia swoich możliwości rozwojowych.

Dlatego też postanowiliśmy przeznaczyć 90 mln zł na działania związane z redukcją niskiej emisji, która ma przełożyć się na lepsze życie mieszkańców naszego obszaru.

Zakres przedsięwzięć, które planujemy finansować jest bardzo szeroki. Program określa finansowanie między innymi takich zadań jak:

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych;
 • modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność gmin,
 • likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w nieruchomościach stanowiących własność, bądź znajdujących się w innej formie władania gminy, związanych z realizacją jej zadań własnych;
 • budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach stanowiących własność gmin członkowskich GZM,
 • zakup taboru zeroemisyjnego,
 • ochrona czystego powietrza oraz ochrona zdrowia.

ale także budowa tras rowerowych czy modernizacja oświetlenia i inne.

Jest to pierwsza edycja Programu, a oczekiwania wobec gmin i jakości planowanych do zrealizowania inwestycji są bardzo wysokie.

Mechanizm działania Programu wygląda następująco:

 • Zgromadzenie Metropolii wydziela z rocznego budżetu kwotę, która będzie rozdysponowywana w formie dotacji celowych na zadania realizowane przez gminy GZM, przyznając pulę dla każdego z pięciu podregionów Metropolii. O podziale środków pomiędzy poszczególne gminy danego podregionu decydują gminy wchodzące w jego skład. Dotację mogą otrzymać zadania inwestycyjne o dużym znaczeniu dla rozwoju całego obszaru GZM oraz te, które są spójne z „Programem działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów inwestycji.
 • Wnioski poszczególnych gmin zbierają liderzy pięciu podregionów:

– bytomskiego (Bytom – lider, Ożarowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Świerklaniec, Tarnowski Góry, Zbrosławice),

– gliwickiego (Gliwice – lider, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zabrze),

– katowickiego (Katowice – lider, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice),

– sosnowieckiego (Sosnowiec – lider, Będzin, Bobrowniki, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Wojkowice),

– tyskiego (Tychy – lider, Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Wyry).

 • Liderzy podregionów przekazują uzgodnioną listę projektów Zarządowi Metropolii, który analizuje je pod kątem formalno-prawnym.
 • Zarząd Metropolii uchwałą zatwierdza listę projektów
 • Lista zaproponowanych inwestycji przedstawiana jest Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę w sprawie przyznania dotacji.
Skip to content