Subscribe Now

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Grupy zakupowe

Nawet największe miasto nie jest w stanie osiągnąć tyle, co synergia 41 lokalnych samorządów. To właśnie we współpracy widzimy siłę naszej Metropolii. Dlatego powołaliśmy grupy zakupowe, które dokonują wspólnego zakupu energii elektrycznej oraz gazu dla kilkuset podmiotów! Dzięki temu jesteśmy w stanie negocjować korzystniejsze stawki, niż gdyby każda gmina robiła to osobno.

Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej

Oświetlenie ulic, działanie sygnalizacji świetlnych, zasilanie budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – to przykładowe działania, do których wykorzystywany jest prąd kupowany przez samorządy. Każdego roku na tego typu cele miasta zużywają dziesiątki tysięcy megawatogodzin energii elektrycznej. Prąd dostarczają spółki energetyczne, które zgłaszają swoje oferty w przetargach. Im więcej energii samorząd zamawia, tym większe są szanse na uzyskanie korzystniejszej ceny. Stąd pomysł powołania grupy zakupowej, która w jednym przetargu zamawia energię elektryczną dla kilkudziesięciu podmiotów na raz.

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię tworzy obecnie 41 miast i gmin, ale grupa zakupowa energii elektrycznej składa się również z podmiotów, które nie są częścią Metropolii. W przetargu na zakup prądu na 2019 r. grupa liczyła 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek. Łącznie zamówiliśmy prawie pół TWh energii elektrycznej. Grupę zakupową na lata 2020-2021 stworzyło aż 113 zamawiających, w ramach których działa ponad 300 jednostek.

Współpraca przy zakupie energii elektrycznej ma szczególne znaczenie właśnie teraz, gdy ceny prądu drastycznie wzrosły w skali całego kraju. Wzrost cen energii ma wymiar globalny i wynika z kilku czynników, m.in. wzrostu kosztów produkcji energii czy zakupu zielonych certyfikatów. W ten sposób ceny za prąd dla wielu samorządów stały się nieakceptowalne. Szeroka współpraca miast i gmin pozwoli, choć częściowo, uchronić ich budżety przed nadmiernym obciążeniem. Dzięki Grupie Zakupowej zapewniliśmy stały poziom cen na okres obowiązywania umów.

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne, racjonalizacja zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy należą do zadań własnych samorządów. Uczestnictwo w grupie zakupowej to jedna z możliwości realizowania tych zadań. Inne zapisy ustawy mówią także, że do obowiązków gminy należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Dlatego powołaliśmy również grupę zakupową gazu, co dodatkowo zoptymalizowało wydatki samorządów.

Grupa Zakupowa Gazu

Grupa Zakupowa Gazu na lata 2020-2021, do której przystąpiło 25 gmin wraz z 66 swoimi jednostkami, zakupiła łącznie 225 gigawatogodzin (GWh) tego paliwa,  a wartość zamówienia wyniosła 38,3 mln zł. Zapewnia to stabilność dostaw w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjonowania. Zgodnie z przeprowadzoną analizą, łącznie gminy zaoszczędzą ponad 3 miliony złotych. Gaz, który popłynie do gmin, będzie dostarczany m.in. do szkół, przedszkoli, muzeów, szpitali, urzędów oraz zakładów komunalnych.

Zarówno Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej, jak i Grupa Zakupowa Gazu są przykładami ścisłej współpracy między samorządami, zarówno gminami GZM jak i gminami ościennymi oraz Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego. Dzięki wypracowaniu i przyjęciu owego modelu działania, GZM stała się centrum informacyjno-organizacyjnym dla wszystkich podmiotów uczestniczących w Grupie, oferując m.in. stałe konsultacje oraz wsparcie merytoryczne koordynatorów wszystkich członków grup zakupowych.

Grupa Zakupowa Samochodów Elektrycznych na potrzeby floty Gmin GZM

Samochody elektryczne stanowią coraz większy odsetek pojazdów, ciesząc się rosnącym zainteresowaniem i zaufaniem kierowców. Spośród wielu ich zalet, należy wymienić ekologiczny wymiar ich użytkowania.

Przyjazność środowisku naturalnemu stanowi wielką wartość, dostrzeganą również przez samorządy w Polsce. Stąd pomysł uruchomienia projektu nowej grupy zakupowej, która będzie dotyczyła pozyskania samochodów elektrycznych wraz z infrastrukturą na potrzeby floty gmin GZM.

Zgodnie z ideą powstania związku metropolitalnego w województwie śląskim, Metropolia ma stwarzać szanse na optymalne wykorzystanie powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych obszaru metropolitalnego. W to wpisuje się realizacja tak dużej i innowacyjnej grupy zakupowej, jak inwestycja we flotę elektryków.

Realizacja tego projektu grupy zakupowej w ramach działań GZM to wcielanie w życie proekologicznych rozwiązań i polityki z zakresu nowoczesnej mobilności oraz odpowiedź na zapisy ustawy z 2018 r. o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych, gdzie na samorządy zostały nałożone obowiązki związane z unowocześnianiem floty służbowych samochodów.

Działania, polegające na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Samochodów Elektrycznych dla Gmin Członkowski GZM zaplanowane zostały na 2021 rok.

Inne grupy zakupowe

GZM planuje rozszerzenie zaangażowania w grupy zakupowe na inne sektory. Będą one dotyczyć kolejnych możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy gminami członkowskimi związku metropolitalnego.

Skip to content