image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Czy uruchomienie Metrobiletu oznacza, że zdrożeją bilety miesięczne na całą sieć ZTM, albo że zniknie Taryfa Pomarańczowa? Odpowiedzi na najczęściej pojawiające pytania dotyczące Metrobiletu, czyli wspólnej oferty Zarządu Transportu Metropolitalnego i Kolei Śląskich, przedstawimy poniżej.

Więcej informacji o Metrobilecie znajduje się here

W weekend (29-30.06) zostanie uruchomiona pilotażowo wyszukiwarka połączeń ZTM, zintegrowana z rozkładami jazdy pociągów Kolei Śląskich. Więcej informacji znajduje się here

Do tej pory bilet na całą sieć ZTM kosztował 138 zł. Czy to oznacza, że wraz z uruchomieniem Metrobiletu, mój dotychczasowy miesięczny znika z oferty i będę płacić więcej?

Nie. Wszystkie dotychczasowe bilety ZTM pozostają bez zmian, również bilet na całą sieć za 138 zł. Metrobilet to nowa i dodatkowa oferta, która poza możliwością podróżowania autobusami, tramwajami i trolejbusami, uprawnia również do korzystania z pociągów Kolei Śląskich we wskazanych strefach lub na terenie całej Metropolii.

Dlaczego Metrobilet nie jest tańszy?

Metrobilet to połączenie dwóch ofert: Zarządu Transportu Metropolitalnego i Kolei Śląskich. Kupując jeden, wspólny bilet miesięczny zyskujemy możliwość nie tylko podróżowania komunikacją miejską, ale również pociągami KŚ. Jest więc taniej, ponieważ dopłacając do biletu miesięcznego na całą sieć ZTM (138 zł) – 41 zł, zyskujemy możliwość podróżowania pociągami Kolei Śląskich w wybranej strefie Metrobiletu (Metrobilet w strefach kolorowych kosztuje 179 zł). Podobnie w przypadku Strefy Katowice – bilet na jedno miasto ZTM kosztuje 93 zł. Za dodatkowe 26 zł zyskujemy możliwość przemieszczania się pociągami Kolei Śląskich pomiędzy stacjami w Katowicach.

Codziennie korzystam z pociągów na trasie Tychy – Dąbrowa Górnicza. Który Metrobilet wybrać?

Metrobilet na całą sieć, który kosztuje 229 zł (ze zniżką studencką – 113 zł). Ten wariant uprawnia do podróżowania we wszystkich strefach Metrobiletu (strefy kolorowe oraz Strefa Katowice), a także do korzystania z komunikacji miejskiej na całym obszarze Metropolii.

Dlaczego Metrobilet w Katowicach jest tańszy niż w pozostałych strefach?

Metrobilet w strefach kolorowych jest bardziej rozbudowaną ofertą, ponieważ pozwala na nieograniczone podróżowanie:

  • pociągami Kolei Śląskich na wybranej trasie, czyli pomiędzy stacjami w kilku miastach
  • pociągami Kolei Śląskich pomiędzy stacjami w Katowicach
  • autobusami, tramwajami i trolejbusami na terenie całej Metropolii.

Natomiast Metrobilet w strefie Katowice umożliwia podróżowanie pociągami Kolei Śląskich oraz korzystanie z autobusów i tramwajów tylko w granicach Katowic.

Dlaczego Metrobilet nie obejmuje pociągów POLREGIO, które też przejeżdżają przez Metropolię?

Metrobilet to nowa oferta, wprowadzająca system ŚKUP do kolei, gdzie dotychczas nie funkcjonował. Dlatego musi być uruchamiana stopniowo. Pierwszy krok – wspólna oferta z Kolejami Śląskimi, które zdecydowaną większość pracy przewozowej realizują na terenie Metropolii. Porozumienie ws. Metrobiletu przewiduje, że będzie rozszerzany o następnych przewoźników. Będzie to wymagało zgody wszystkich partnerów porozumienia

Czy z Metrobiletem mogę dojechać do Wisły, Częstochowy, Lublińca albo Bielska-Białej?  

Metrobilet uprawnia do podróżowania pociągami Kolei Śląskich i komunikacją miejską ZTM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W zależności od wybranego wariantu (Strefa Katowice, strefy kolorowe, cała sieć), wybierając się w podróż do miast lub gmin, które znajdują się poza Metropolią, musimy dokupić bilet kolejowy na odcinku od ostatniej stacji na terenie Metropolii i naszego Metrobiletu, do miejsca docelowego. I tak na przykład mając Metrobilet na całą sieć lub:

  • w Strefie Pomarańczowej i jadąc do Wisły, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Kobiór
  • w Strefie Pomarańczowej i jadąc do Bielska-Białej, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Kobiór
  • w Strefie Czerwonej i jadąc do Częstochowy, ostatnim przystankiem w Metropolii jest Dąbrowa Górnicza Sikorka
  • w Strefie Żółtej jadąc do Częstochowy lub Lublińca, ostatnim przystankiem w Metropolii są Tarnowskie Góry

Czy będzie Metrobilet dobowy lub jednorazowy?

Obecnie Metrobilet został wprowadzony w formie biletów miesięcznych. Ponadto w sieci sprzedaży Kolei Śląskich dostępny jest Metrobilet 6H, który jest ważny przez 6 godzin i kosztuje 16 zł. W przyszłości analizowane będą inne warianty Metrobiletu. Ich wprowadzenie będzie uzależnione od prowadzonych na bieżąco ustaleń pomiędzy stronami umowy, czyli GZM, Województwem Śląskim i Kolejami Śląskimi.

Jestem z Tychów i korzystam z Taryfy Pomarańczowej. Jeżdżę do pracy pociągiem z Tychów do Katowic – Piotrowic i poruszam się autobusami wyłącznie po Tychach. Płace 130 zł miesięcznie. Czy dobrze rozumiem, że po zmianach będzie to 179 zł?

Wraz z uruchomieniem Metrobiletu, Taryfa Pomarańczowa zostaje bez zmian.

Mam bilet w Strefie Żółtej (lub Strefie Zielonej), przez Chorzów Batory przejeżdżają pociągi z Gliwic (lub z Tarnowskich Gór), które są na trasie Strefy Żółtej (Strefy Zielonej). Czy mogę z nich korzystać?

Tak, ponieważ Metrobilet uprawnia do korzystania ze wszystkich pociągów Kolei Śląskich, które przejeżdżają przez stację, która jest na trasie naszego Metrobiletu. Strefa Żółta i Zielona pokrywają się na stacji w Chorzowie Batorym.  

Czy Metrobilet jest/będzie dostępny inaczej niż na karcie ŚKUP np. w aplikacjach mobilnych Skycash/Mobilet itd.?

 Metrobilet jest dostępny w formie biletu elektronicznego, który zapisywany jest na spersonalizowanej karcie ŚKUP. W aplikacjach mobilnych w tej chwili dostępne są bilety jednorazowe, dobowe oraz Metrobilet 6 H (ten ostatni emitowany przez Koleje Śląskie). Bilety długookresowe (np. miesięczne), jakim jest Metrobilet, można zakodować na karcie ŚKUP w ponad 1000 punktach i za pośrednictwem Portalu Klienta ŚKUP

Czy studenci są jedyną grupą, która posiada ulgę na Metrobilet?

W tej chwili tak. Wynika to z faktu, że pomiędzy ulgami, które stosowane są na kolei i w komunikacji miejskiej, występują spore różnice, jeśli chodzi o ich wysokość i uprawnienie do korzystania z nich. Dlatego też pracując nad zniżkami w ramach Metrobiletu, musimy razem z Kolejami Śląskimi szukać wspólnych obszarów. Przy uruchomieniu naszej wspólnej oferty udało się wypracować zniżką dedykowaną studentom do 26. roku życia.

Czy posiadając Metrobilet muszę kupić dodatkowy bilet na przewóz bagażu bądź zwierząt?

W ramach Metrobiletu, podróżny może zabrać ze sobą i przewieźć rower, rzeczy i zwierzęta z zachowaniem zasad i warunków obowiązujących u danego przewoźnika – w ZTM i w Kolejach Śląskich.

W Zarządzie Transportu Metropolitalnego:

Metrobilet jest biletem długookresowym, który w autobusach, tramwajach i trolejbusach ZTM bez dodatkowych opłat pozwala na przewożenie trzech sztuk ponadwymiarowego bagażu ręcznego (torby, plecaki, futerały na instrument muzyczny itp.) oraz zwierzęta. Zasady przewozu są określone w taryfie przewozu i osób w paragrafie 5. Zgodę na przewóz roweru wydaje kierowca. Zgoda kierującego pojazdem na przewóz roweru nie jest wymagana: w soboty, niedziele i święta, we wszystkie dni w lipcu i w sierpniu oraz w pozostałych miesiącach roku w dni robocze w godz. 18:00-5:00.

W Kolejach Śląskich:

 •  Podróżny może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż podręczny – łatwo przenośne rzeczy. Dla ich rozmieszczenia ma prawo rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje. Bezpłatnie można przewieźć również: wózek dziecięcy, jedną parę nart lub deskę snowboardową, jeden złożony i opakowany rower, instrument muzyczny, sztalugi, duże teczki rysunkowe, a także wózek lub fotel inwalidzki, z którego korzysta w czasie podróży osoba niepełnosprawna. Za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego, które nie spełniają powyższych wymogów pobierana jest opłata zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej określona w TP-KŚ.

• Jeżeli zwierzątko domowe jest małe (w tym pies), można je umieścić w odpowiednim pojemniku, klatce, lub koszu i wtedy traktowane jest jako bagaż podręczny. W takim przypadku za jego przewóz nie pobiera się żadnych opłat. Natomiast jeśli pies nie odbywa przejazdu w pojemniku, niezależnie od jego wielkości należy wykupić na jego przewóz bilet z opłatą zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Nie dotyczy to psów asystujących, które przewożone są bezpłatnie oraz psów przewodników osób niewidomych, dla których należy wykupić bilet z 95% ulgą.

• Za przewóz roweru niezłożonego i nieopakowanego należy uiścić opłatę zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Można także zakupić bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru.

• Za przewóz roweru niezłożonego i nieopakowanego należy uiścić opłatę zryczałtowaną określoną w TP-KŚ. Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Można także zakupić bilet sieciowy miesięczny na przewóz roweru.

Czy Metrobilet uprawnia do korzystania z autobusowych linii na lotnisko?

Tak, Metrobilet uprawnia do korzystania z autobusowych linii na lotnisko.