image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Dąbrowie Górniczej można skorzystać z bonifikaty przy opłacie za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Ci, którzy w 2019 r. nie dostaną zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, również w przyszłym roku będą mogli skorzystać z największej zniżki.

W zeszłym roku została uchwalona ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Mówi m.in. o tym, że po zapłacie 20-krotność rocznej opłaty od użytkowania, użytkownik stanie się właścicielem gruntu. Ustawa daje też możliwość samorządom na stosowanie bonifikat przy jednorazowej wpłacie danej kwoty.

Dąbrowscy radni, na wniosek prezydenta miasta, zdecydowali o wysokości bonifikat: 60% gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 50% w drugim roku po przekształceniu; 40% w trzecim roku, 30% w czwartym, 20%  w piątym i 10% w szóstym.

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów otrzymają z Urzędu Miejskiego zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, sami nie muszą o nie występować. Na jego podstawie będą mogli skorzystać z bonifikaty. Osoby, które nie dostaną w 2019 r. zaświadczeń, otrzymają je w przyszłym roku i zachowają prawo do 60% bonifikat przy jednorazowej zapłacie.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości z tytułu opłat rocznych związanych z użytkowaniem wieczystym. W przypadku zaległości, zniżka będzie uwzględniona po ich uregulowaniu. Bonifikaty dotyczą też nieruchomości mieszkalnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. W takich przypadkach ich udzielenie nastąpi z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej de minimis.