image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na początku kwietnia br. będzińskie szkoły podstawowe otrzymały 50 laptopów (po 5 każda) zakupionych przez samorząd naszego miasta. Sprzęt jest już wykorzystywany do realizacji nowych zadań związanych ze zdalnym nauczaniem w związku ze stanem epidemii.

Na laptopy miasto przeznaczyło 115.620 zł i jednocześnie wystąpiło o dofinansowanie zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Złożony przez Miasto Będzin wniosek o przyznanie grantu w konkursie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został w dniu 17 kwietnia 2020 r. zweryfikowany pozytywnie.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100.000 zł

Źródło: UM Będzin