image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolejne rudzkie inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Trwa już termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Różyckiego 21, wkrótce takie prace rozpoczną się również w budynku przy ul. Jankowskiego 6, gdzie właśnie wyłoniony został wykonawca tego zadania.

Rozstrzygnięte zostały także przetargi na wykonanie instalacji OZE w budynkach przy ul. Raciborskiej 10 i Kaczmarka 38. W kolejce do realizacji w tym roku czekają kolejne termomodernizacje budynków wielorodzinnych: przy ul. Hallera 10, Strażackiej 16A, Sobieskiego 58, Piastowskiej 52 oraz dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na wszystkie te zadania miasto pozyskało dofinansowanie unijne. Dodatkowo część z nich objęta została wsparciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy blisko 10 mln zł środków europejskich na 17 projektów z zakresu termomodernizacji oraz ponad 3 mln zł środków metropolitalnych, które w części także zostaną wykorzystane na takie zadania. Od początku aktualnej perspektywy unijnej na same tylko działania związane z termomodernizacją pozyskaliśmy już ponad 32,2 mln zł – wylicza prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Jedno z zadań jest już zrealizowane. Chodzi o budynek przy ul. Jankowskiego 8, którego termomodernizacja zakończyła się w 2018 r. Pozostałe inwestycje realizowane będą w tym i kolejnym roku. Pierwsza z nich obejmuje budynek przy ul. Różyckiego 21, gdzie prace trwają już od kilku tygodni. – W ramach inwestycji oprócz samego ocieplenia budynku wyremontowane zostaną schody wejściowe do budynku oraz będzie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych – informuje wiceprezydent miasta Michał Pierończyk. – Wszystkie prace powinny się zakończyć najpóźniej w lipcu – dodaje.

Kolejną realizowaną inwestycją będzie termomodernizacja budynku przy ul. Jankowskiego 6. – Zadanie w głównej mierze polegać będzie na ociepleniu ścian oraz dachu budynku. Przed wejściem odtworzony zostanie stalowy podest oraz wykonana będzie pochylnia dla niepełnosprawnych, bowiem w budynku tym mieści się także przychodnia – wylicza wiceprezydent. Jak zapowiadają władze miasta, wkrótce powinna zostać podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji.

Również w najbliższej perspektywie ruszą dwie inwestycje dotyczące instalacji OZE. Chodzi o budowę instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie, która będzie służyła do podgrzania wody użytkowej. Drugie zadanie dotyczy budowy pompy ciepła w budynku biblioteki przy ul. Kaczmarka 38 w Halembie. Zastąpi ona kocioł węglowy.

Pozostałe inwestycje, które realizowane będą jeszcze w tym roku, dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Hallera 10, Strażackiej 16A i Sobieskiego 58 oraz budynku dyrekcji MOSiR przy ul. Hallera. W przypadku trzech pierwszych zadań trwa aktualnie procedura przetargowa.

Na wszystkie te zadania miasto pozyskało pod koniec ubiegłego roku środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 6 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną także na termomodernizacje kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Chodzi o budynki przy ulicach: Cegielnianej 30, Kokota 127-129-131, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną do nowego źródła ciepła. W większości przypadków będzie to sieć ciepłownicza. Inwestycje te realizowane będą w 2021 r.

Dodatkowo w marcu przyznano miastu prawie 3,9 mln zł na 5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych – przy ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. W tym przypadku był to wynik konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności). – Realizację tych zadań planujemy na 2021 r. W tym roku chcielibyśmy jednak rozpocząć termomodernizację budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie – zapowiada Michał Pierończyk.

Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej pozyskały również wsparcie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Mowa tu o termomodernizacji budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł). W sumie Rudzie Śląskiej przyznano 3 mln zł. Z tych pieniędzy oprócz wymienionych zadań dofinansowano też czwarty etap modernizacji oświetlenia ulicznego (1,6 mln zł) oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Niedurnego (300 tys. zł)

Źródło: UM Ruda Śląska