image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich w ramach Tarczy Antykryzysowej ponownie zdobył środki pieniężne – tym razem w wysokości 1,5 miliona złotych. Do chwili obecnej piekarski PUP pozyskał już 17,5 miliona złotych.

Zgodnie z uchwaloną tzw. Tarczą 4.0 nabory w zakresie  instrumentów mających na celu ochronę zatrudnienia, oraz zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw zostały przekształcone w tryb ciągły. Oznacza to, że nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora Urzędu Pracy.

W ramach pozyskanych środków PUP w Piekarach Śląskich prowadzi następujące nabory:

  1. Niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw do wysokości 5 tys. zł.
  2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
  4. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności –  w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.
  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich

Źródło: UM Piekary Śląskie