image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wybory do Rady Seniorów, zgodnie z zarządzeniem Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj, rozpoczynają się w dniu 5 października. Osoby chętne do działań społecznych mogą zaznajomić się ze szczegółami.

Dziś, 5 października,  rozpoczął się – na na podstawie zarządzenia Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj – nabór do Rady Seniorów w Piekarach Śląskich. Do 19 października swoich kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz seniorzy mieszkający w naszym mieście. Każda z nich może zgłosić tylko jednego kandydata. Warto równocześnie pamiętać, że druga kadencja Rady Seniorów w Piekarach Śląskich kończy się 31 października.

Do zgłoszenia kandydatów do Rady należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający wytypowanie przedstawiciela przez zgłaszający podmiot lub organizację. Wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta bądź na stronie internetowej Urzędu Miasta „zakładka: Rada Seniorów”) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta pokój nr 04 (parter) bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

Kadencja Rady Seniorów potrwa 4 lata. Jej zadaniem będzie reprezentowanie interesów seniorów – mieszkańców naszego miasta, podejmowanie inicjatyw na rzecz osób starszych oraz konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych dotyczących tej grupy mieszkańców.

Członkowie Rady Seniorów pełnią funkcję radnego-seniora społecznie, nie pobierając z tego tytułu diety ani wynagrodzenia.

Źródło: UM Piekary Śląskie