image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W nowoczesnym planowaniu należy patrzeć na transport jako cały ekosystem, uwzględniający potrzeby wszystkich grup społecznych – o tym mówiła dr Maria Kamargianni z University College of London, podczas wykładu na Akademii WSB, dofinansowanego z funduszy Metropolii.

Wykład online pt. Tools for assisting decision makers in sustainable transport planning odbył się we wtorek (4 października) i było to drugie z trzech zaplanowanych spotkań z dr Kamargianni.

Zwróciła ona uwagę na różnice pomiędzy planowaniem transportu w ujęciu klasycznym oraz zrównoważonym. W tym pierwszym przypadku planowanie skupiało się na konkretnych projektach (np. budowie drogi), lecz nie przykładano dużej uwagi do tego, jaka będzie interakcja z tymi projektami, np. pieszych czy rowerzystów.

Zrównoważony transport powinien uwzględniać wszystkie grupy społeczne, a także obecne i przyszłe potrzeby. Realizując dany projekt, należy brać pod uwagę wszystko, na co może on oddziaływać. Kluczowe jest patrzenie na transport przez pryzmat ludzi, którzy będą z niego korzystać i na których będzie wywierał wpływ.

Zrównoważona mobilność to nie tylko twarde projekty inwestycyjne, ale także zachęcanie ludzi do wybierania zróżnicowanych form transportu. Do codziennego przemieszczania się należy wykorzystywać nie tylko samochód, ale także rower czy transport zbiorowy, nie zapominając również o podróżach pieszych. W ten sposób nie tylko wpływamy na poprawę jakości przestrzeni w mieście, ale także działamy na rzecz redukcji zanieczyszczeń.

Dr Maria Kamargianni  w swojej pracy badawczej zajmuje się obszarami zachowań podróżnych, nowymi usługami i technologiami mobilności, modelowaniem transportu, analizą systemów transportowych czy badaniami rynku. Ponadto pracuje nad zagadnieniem mobilności jako usługi (MaaS, Mobility as a Service), pełniąc rolę lidera projektu FS-MaaS, ukierunkowanego na poprawę łańcucha transportu w Londynie.

Wykłady na Akademii WSB zostały dofinansowane z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Dzięki niemu na uczelniach w GZM przeprowadzane są wykłady z naukowcami reprezentującymi czołowe uniwersytety na świecie. W tym roku Fundusz został poszerzony o kolejne obszary wsparcia dla uczelni.

Ostatni z zaplanowanych wykładów z dr Marią Kamargianni, zatytułowany Involving citizens to sustainable transport planning, odbędzie się 11 października. Udział jest bezpłatny, natomiast wymagana jest wcześniejsza rejestracja.