1

Projekty dofinansowane

Projekty dofinansowane ze środków UE

Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu. Więcej tutaj.

 

UrbFRail

Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia uczestniczy, jako Partner, w projekcie pn. Revitalisation of Inner-Urban Freight Rail Hubs (UrbFRail) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Więcej tutaj.

 

Move2CCAM
Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia uczestniczy w projekcie pn. “MethOds and tools for comprehensive impact Assessment of the CCAM solutions for passengers and goods” (Move2CCAM) w ramach programu Horyzont Europa Więcej tutaj.

 

CIRCULAR FOAM
Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia uczestniczy, jako Partner, w projekcie pn. „CIRCULAR FOAM”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE  w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Więcej tutaj.

 

ASSURED-UAM
Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia uczestniczyła w projekcie pn. „Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM” (ASSURED-UAM). Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Więcej tutaj.

 

HARMONY
Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia uczestniczyła , jako Partner, w projekcie pn. „Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era” (HARMONY). Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.  Więcej tutaj.

 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II)

Realizacja projektu SDIP II miała na celu rozbudowę istniejącego systemu informacji pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na obszarze 6 gmin byłego KZK GOP (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Katowice i Sosnowiec). Druga edycja projektu była wdrażana na obszarze wszystkich gmin dawnego KZK GOP i gmin ościennych, co przyczyniło się do pogłębienia procesu integracji systemu transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej tutaj.

 

„Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. 

Projekt ten obejmuje szerokie udostępnienie zasobów kulturowych i turystycznych oraz wzrost dostępu użytkowników do treści publikowanych przez portal slaskie.travel poprzez dobudowanie do portalu nowych narzędzi dystrybucji danych i funkcjonalności udostępniających te dane.  Więcej tutaj.

 

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Celem głównym projektu było eliminowanie czynników ryzyka i ułatwienie pozostawania w zatrudnieniu pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę ergonomii i eliminowanie fizycznych
i psychospołecznych czynników ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy. Więcej tutaj.

 

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

 

Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Na realizację inwestycji GZM otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach pierwszej edycji naboru wniosków.  Więcej tutaj.

 

Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Na realizację inwestycji GZM otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach drugiej edycji naboru wniosków.  Więcej tutaj.

 

Hydrogen GZM

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza dzięki obniżeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu.  Więcej tutaj.

 

Zielony transport GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie realizowała projekt „Zielony transport GZM” dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Zielony Transport Publiczny. Więcej tutaj.

 

Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM poprzez poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora transportu.  Więcej tutaj.