Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia realizuje inwestycję „Otwarte dane GZM bazą do wdrożenia usług publicznych adresowanych do mieszkańców oraz inwestorów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Na realizację inwestycji GZM otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach pierwszej edycji naboru wniosków.

Inwestycja polega na dostawie i wykonaniu systemu zbierającego, przetwarzającego i udostępniającego dane źródłowe będące w dyspozycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarządu Transportu Metropolitalnego, Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej a także gmin wchodzących w jej skład i wybranych 80 jednostek podległych tym gminom, wraz z dostawą sprzętu niezbędnego do funkcjonowania systemu.

Celem projektu jest udostępnianie wysokiej jakości danych publicznych tworzące przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych usług opartych o te dane, a także budowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i mieszkańców. Dodatkowym celem projektu jest dostarczenie i wdrożenie narzędzia analitycznego wspierającego procesy decyzyjne (BI) oraz umożliwienie zaoferowania usług opartych o otwarte dane dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów. Dostępność gotowych analiz, a także ustrukturyzowanych danych, które można wykorzystać na potrzeby własnych analiz ogranicza ryzyko inwestycji. Zgromadzone dane mogą posłużyć do tworzenia aplikacji webowych w chmurze, prezentujących tereny inwestycyjne, magazyny, biura, zaplecze badawczo-rozwojowe, a także do tworzenia aplikacji dla mieszkańców, która pomoże w nawigacji po Metropolii, prezentującej np. otoczenie edukacyjne, mieszkania, transport, rozrywkę itp.

Inwestycja realizowana jest w okresie 26.05.2023 – 16.12.2024 r.

Wartość inwestycji wynosi 4 997 490,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 4 497 741,00 zł.

Springe zum Inhalt