Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Biuro Zamówień Publicznych (ZP)

Dyrektor – Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 30

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA)

Dyrektor – Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 24

Departament Finansowy (FN)

Dyrektor – Małgorzata Lorenz
II piętro, pokój 368
ul. Barbary 21, budynek OPAL
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
tel. +48 32 718 07 37
Sekretariat 
II piętro, pokój 369
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 35

Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ)

Dyrektor – Bartosz Rozpondek
e-mail: b.rozpondek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 57
Wydział Funduszy Europejskich
Kierownik – Alicja Janik
e-mail: a.janik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 56

Departament Informatyki (IN)

Sekretariat 
I piętro, pokój 120
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 83

Dyrektor – Adam Krakowczyk
I piętro, pokój 115
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 743 84 40
e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Grzegorz Stępień
I piętro, pokój 117A
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 90
e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl

IT-Service-Abteilung
Kierownik – Czesław Zielosko
I piętro, pokój 119
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 04 79
e-mail: c.zielosko@metropoliagzm.pl

Wydział Rozwoju
Kierownik – Ireneusz Sobański
II piętro, pokój 375
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: +48 32 743 84 87
e-mail: i.sobanski@metropoliagzm.pl

Wydział Systemów Informatycznych
Kierownik – Daniel Mitros
III piętro, pokój 337
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: + 48 32 718 07 93
e-mail: d.mitros@metropoliagzm.pl

Wydział Optymalizacji Inwestycji i Projektów
Kierownik – Ewelina Łapucha
III piętro, pokój 319
ul. Barbary 21A (budynek główny)
telefon: + 48 32  718 07 92
e-mail: e.lapucha@metropoliagzm.pl

Wydział Infrastruktury Informatycznej
Kierownik – Dominik Smykiewicz
I piętro, pokój 119
ul. Barbary 21A (budynek główny)
telefon: + 48 669 560 098
e-mail: d.smykiewicz@metropoliagzm.pl

Departament Infrastruktury i Środowiska (IŚ)

Dyrektorka – Blanka Romanowska
e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 461 80 11 (sekretariat); +48 32 718 07 81
Zastępca Dyrektora – Damian Kołakowski
e-mail: d.kolakowski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 461 80 11 (sekretariat); +48 32 718 07 62

Wydział Ochrony Powietrza i Efektywności Energetycznej
Kierownik – Magdalena Jarkulisz
e-mail: m.jarkulisz@metropoliagzm.pl
telefon:
+48 32 718 07 40; +48 508 836 100

Wydział Niebiesko-Zielonej Infrastruktury i Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Kierownik – Kamila Okoń

e-mail: k.okon@metropoliagzm.pl
telefon:
+48 32 718 07 49; +48 508 836 337

Sekretariat

II piętro, pokój 348

ul. Barbary 21, budynek OPAL

telefon: +48 32 461 80 11

is@metropoliagzm.pl

Departament Komunikacji i Transportu (KT)

Sekretariat
II piętro, pokój 227
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 718 07 85
Dyrektor – Lucjan Dec
e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Wydział Transportu Publicznego
Kierownik – Dariusz Olędzki
e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 86
Zastępca Dyrektora – Mariusz Dziesiński
e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Wydział Taryf  i Analiz
Kierownik – Beata Zarębska
e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 85
Wydział Kolei Metropolitalnej
Kierownik – Dariusz Pajor
II piętro, pokój 227
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 718 07 85
e-mail: d.pajor@metropoliagzm.pl
Zastępca Dyrektora – Marcin Domański
e-mail: m.domanski@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 11
Wydział Zrównoważonej Mobilności
e-mail: kt@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 11

Korespondencję ws. skarg, uwag czy wniosków dotyczących działalności Zarządu Transportu Metropolitalnego prosimy kierować na adres mailowy kancelaria@metropoliaztm.pl lub poprzez formularz skarg i wniosków – https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/399/65/formularz-skarg-i-wnioskow

Departament Księgowości Urzędu (FK)

Sekretariat 
II piętro, pokój 369
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 35

Dyrektor, Główny Księgowy – Urszula Żybura
II piętro, pokój 368
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel. +48 32 718 07 37
e-mail: u.zybura@metropoliagzm.pl

Departament Nadzoru Właścicielskiego (NW)

Dyrektor – Przemysław Juroszek
II piętro, pokój 362
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: +48 32 718 07 29
e-mail:  p.juroszek@metropoliagzm.pl
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik – Wojciech Skrzypek
II piętro, pokój 359
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: +48 32 718 07 29
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
Wydział Administracji i Logistyki
Kierownik – Anna Kosmęda
I piętro, pokój 109
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 32
e-mail: a.kosmeda@metropoliagzm.pl

Departament Marki i Komunikacji Marketingowej (KM)

Dyrektor – Daria Kosmala
II piętro, pokój 236
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 718 07 65
e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Witold Czyż
II piętro, pokój 236
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 718 07 65
e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Łukasz Korsak
III piętro, pokój 334
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 23
e-mail: l.korsak@metropoliagzm.pl

Wydział ds. Marki i Znaku
Kierownik – Jakub Swat
II piętro, pokój 228
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 60
e-mail: j.swat@metropoliagzm.pl

Wydział ds. Realizacji Działań Marketingowych Projektów Wewnętrznych i Zewnętrznych
Kierownik – Karina Skóra
II piętro, pokój 228
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 22
e-mail: k.skora@metropoliagzm.pl

Wydział ds. PR i Mediów Własnych
III piętro, pokój 334
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 23
e-mail: l.korsak@metropoliagzm.pl

Wydział ds. Rozwoju Marki Transport GZM
Kierownik – Anna Koteras
parter, pokój 026
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 743 84 03
e-mail: a.koteras@metropoliagzm.pl

Departament Organizacji i Zarządzania (OR)

Sekretariat 
II piętro, pokój 245
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 95
e-mail: or@metropoliagzm.pl

Dyrektor – Tatiana Soszyńska
II piętro, pokój 245
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 95
e-mail: t.soszynska@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Agnieszka Stępień
II piętro, pokój 245
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 95
e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Małgorzata Seremak
II piętro, pokój 249
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 09
e-mail: m.seremak@metropoliagzm.pl

Organisationsabteilung
Kierownik – Agnieszka Zapora
parter, pokój 014
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 01
e-mail: a.zapora@metropoliagzm.pl

Wydział Zintegrowanego Zarządzania
Kierownik – Angelika Górska
II piętro, pokój 241
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 20
e-mail: a.gorska@metropoliagzm.pl

Abteilung für Personalangelegenheiten, Löhne und Schulungen
Kierownik – Marta Kłęk
II piętro, pokój 251
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 18
e-mail: m.klek@metropoliagzm.pl

Wydział Płac
Kierownik – Marzena Lorek
II piętro, pokój 254
ul. Barbary 21A
tel.: +48 32 718 07 46
e-mail: m.lorek@metropoliagzm.pl

Departament Projektów i Inwestycji (PI)

Sekretariat 
II piętro, pokój 316
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 51
e-mail: pi@metropoliagzm.pl


Dyrektor – Beata Drobny
II piętro, pokój 315
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 51
e-mail: b.drobny@metropoliagzm.pl


Wydział Projektów Kluczowych
Kierownik – Barbara Powichrowska
II piętro, pokój 320
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 55
e-mail: b.powichrowska@metropoliagzm.pl


Wydział Wsparcia Projektów
Kierownik – Małgorzata Podsiadło
II piętro, pokój 323
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 52
e-mail: m.podsiadlo@metropoliagzm.pl


Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Kierownik – Hubert Morawski
II piętro, pokój 318
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: +48 32 718 07 69
e-mail: h.morawski@metropoliagzm.pl

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy (RW)

Sekretariat 
II piętro, pokój 351
ul. Barbary 21, budynek OPAL
tel.: +48 32 718 07 80
Dyrektor – Jacek Woźnikowski
e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 80
Zastępca Dyrektora – Łukasz Łata
e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 74
Abteilung für Sozial-Wirtschaftliche Entwicklung
Kierownik – Katarzyna Stefaniuk
III piętro, pokój 340
ul. Barbary 21, budynek OPAL
telefon: +48 32 718 07 72
e-mail: k.stefaniuk@metropoliagzm.pl
Abteilung für Internationale Zusammenarbeit
Kierownik – Natalia Puchała
e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl
tel.: +48 32 718 07 68

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej (SP)

Dyrektor – Andrzej Kolat
e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 41
Zastępca Dyrektora – Agnieszka Szczepańska-Góra
e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 41
Wydział Strategii i Analiz
sp@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 79
Wydział Polityki Przestrzennej
sp@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 67

Departament Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (DZ)

Sekretariat 
III piętro, pokój 329
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 28

Dyrektor – Dawid Pasek
II piętro, pokój 234
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 28
e-mail: d.pasek@metropoliagzm.pl

Zastępca Dyrektora – Michał Koj
III piętro, pokój 335
ul. Barbary 21A
telefon: +48 32 718 07 17
e-mail: m.koj@metropoliagzm.pl

Wydział Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii
Kierownik – Magdalena Wolf-Piątek
II piętro, pokój 217
ul. Barbary 21A
tel: +48 32 718 07 16
e-mail: m.wolf@metropoliagzm.pl

Wydział Pomocy Prawnej
Radca Prawny-Koordynator – Marcin Kurzeja, Radca Prawny
II piętro, pokój 248
ul. Barbary 21A
e-mail: wpp@metropoliagzm.pl 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Tomasz Haska
II piętro, pokój 329
ul. Barbary 21 (budynek OPAL)
telefon: +48 32 718 07 06
e-mail: t.haska@metropoliagzm.pl

Służba BHP

Marcin Nowak
II piętro, pokój 204
ul. Barbary 21A
e-mail: marcin.nowak@metropoliagzm.pl
Springe zum Inhalt