Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia realizowała projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu było eliminowanie czynników ryzyka i ułatwienie pozostawania w zatrudnieniu pracownikom Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach poprzez wdrożenie programu ukierunkowanego na poprawę ergonomii i eliminowanie fizycznych i psychospołecznych czynników ryzyka zdrowotnego w miejscu pracy.

Cel został osiągnięty poprzez wdrożenie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących zarówno działania szkoleniowo-informacyjne związane m.in. z radzeniem sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, zasadami ergonomii pracy/zdrowego kręgosłupa, doskonaleniem techniki jazdy, jak
i modernizację stanowisk pracy w wyniku zakupu ergonomicznego wyposażenia i sprzętu.

W efekcie wsparciem objęto 103 pracowników Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach, co pozwoliło na kontynuowanie zatrudnienia przez wszystkich pracowników objętych wsparciem.

Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2023 r. do 30.11.2023 r.

Wartość projektu wynosiła 342 931,25 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 wyniosło 291 491,56 zł.

Springe zum Inhalt