Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia uczestniczy, jako Partner,
w projekcie pn. „CIRCULAR FOAM”. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.Projekt „CIRCULAR FOAM” to inicjatywa międzynarodowa, której celem jest zwiększenie recyklingu wysokowydajnych materiałów izolacyjnych w całej Europie.

 

Projekt realizowany jest przez 23 partnerów z 9 krajów reprezentujących przemysł, środowisko naukowe oraz społeczeństwo. Liderem projektu jest niemiecki koncern Covestro AG.

 

Projekt Circular Foam ma na celu wprowadzenie wielu ulepszeń do istniejącego cyklu materiałowego i zbudowanie nowego, zrównoważonego, cyrkularnego ekosystemu sztywnej pianki poliuretanowej. Projekt skupi się nie tylko na opracowaniu dwóch nowatorskich dróg recyklingu chemicznego materiałów wycofanych z eksploatacji, pomoże również w stworzeniu i zademonstrowaniu odpowiednich systemów logistycznych i zbiórki odpadów, opracowaniu rozwiązań dotyczących demontażu i sortowania, a także zaprojektowania przyszłych produktów i materiałów w celu zwiększenia możliwości recyklingu.

 

Partnerzy Projektu, w ciągu czterech lat, chcą wspólnie stworzyć kompletny zamknięty łańcuch wartości dla surowców dla sztywnych pianek poliuretanowych stosowanych jako materiał izolacyjny w lodówkach i przemyśle budowlanym. Po wdrożeniu w całej Europie, system może pomóc zaoszczędzić 1 milion ton odpadów, 2,9 miliona ton emisji CO2 i 150 milionów euro kosztów spalania rocznie, począwszy od 2040 roku.

 

Projekt koncentruje się na recyklingu pokonsumpcyjnych lodówek i odpadów budowlanych
w kilku wybranych modelowych regionach. Należą do nich regiony przemysłowe i górnicze: „Rheinisches Revier” w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Niemczech, w Polsce (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), a także obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii.

 

W ramach projektu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie zaangażowana
w organizację dwóch ponadregionalnych konferencji poświęconych gospodarce o obiegu zamkniętym oraz sieciowanie współpracy pomiędzy interesariuszami rynku, wymianę doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym oraz replikowanie rozwiązań wypracowanych dla podejmowanego problemu.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2021 – 30.09.2025 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 19.192.150 euro, GZM otrzyma dofinansowanie w kwocie 180.111,25 euro (dotacja 100%).

 

Więcej informacji na stronie: circular-foam.eu

Springe zum Inhalt