Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia uczestniczyła, jako Partner,
w projekcie pn. Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era” (HARMONY). Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

 

HARMONY to projekt europejski realizowany przez 21 partnerów z 9 krajów. Współpracował również z CIVITAS, siecią europejskich miast zaangażowanych w testowanie i wdrażanie rozwiązań transportu miejskiego na rzecz bardziej zrównoważonej mobilności. Harmony przetestuje swoje rozwiązania w 6 różnych miastach i obszarach metropolitalnych (w tym Ateny, Oxfordshire, Trikala, Rotterdam, Turyn, GZM).

 

W ramach projektu założono następujące cele do osiągnięcia:

  • nowe usługi, koncepcje i technologie mobilności dla ludzi i towarów w transporcie miejskim, podmiejskim i regionalnym,
  • praca w laboratoriach współtworzenia (co-creationlabs) w celu określenia preferencji dotyczących mobilności ludzi i transportu towarowego oraz rozwiązań przestrzennych,
  • zintegrowanie zautomatyzowanych pojazdów i dronów z tradycyjnymi środkami transportu a także zebranie danych od obywateli i przewoźników towarowych,
  • integracja danych transportowych z danymi społecznymi, gospodarczymi
    i środowiskowymi,
  • tworzenie nowego zestawu modeli planowania przestrzennego i transportu (MS) i ich zastosowanie do wspierania urbanistów i decydentów oraz połączenie z modelami transportu w całej UE,
  • tworzenie zaleceń dot. aktualizacji strategii przestrzennych i transportowych oraz planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2019 – 28.02.2023 r.

W ramach projektu GZM otrzymała dofinansowanie w kwocie 86.250 euro tj. 370.910,00 zł (dotacja 100%).

Więcej informacji na stronie: https://harmony-h2020.eu

 

 

 

 

 

Springe zum Inhalt