Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

UrbFRail

Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia uczestniczy, jako Partner, w projekcie pn. Revitalisation of Inner-Urban Freight Rail Hubs (UrbFRail) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Projekt UrbFRail umożliwia planistom przestrzennym i transportowym tworzenie i rewitalizację towarowych węzłów kolejowych w celu usprawnienia transportu ostatniej mili w wewnętrznych częściach miast. W ramach projektu zostanie opracowany zestaw narzędzi służących monitorowaniu oraz rozwojowi kolei towarowej, które umożliwią planistom wybór odpowiednich obszarów pod węzły towarowe i wspieranie ich rewitalizacji.

Partnerstwo w ramach projektu tworzą przedstawiciele czterech regionów metropolitalnych:

  • Berlin
  • Warszawa
  • Sztokholm
  • Górny Śląsk

Projekt realizowany jest przy współpracy z Senate Department for the Environment, Urban Mobility, Consumer Protection and Climate Action in Berlin, który jest Liderem projektu. Pozostali partnerzy: Politechnika Warszawska, Miasto Sztokholm, Swedish Transport Administration, Lindholmen Science Park AB, KTH Royal Institute of Technology, Urząd Miasta Pruszkowa i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Okres realizacji projektu od 01.08.2023 r. do 31.01.2025 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 499 984,99 EUR, z czego GZM otrzyma dofinansowanie w kwocie 40 307,99 EUR (dofinansowanie na poziomie 80%).

Plakat informacyjny projektu UrbFRail

Springe zum Inhalt