Jetzt abonnieren

Trendnachrichten

Diese Seite verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Die weitere Nutzung der Website bedeutet, dass Sie mit deren Verwendung einverstanden sind.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

 

Move2CCAM

Górnośląska – Zagłębiowska Metropolia uczestniczy w projekcie pn. “MethOds and tools for comprehensive impact Assessment of the CCAM solutions for passengers and goods” (Move2CCAM) w ramach programu Horyzont Europa.

Celem projektu jest zbadanie wielosystemowego wpływu rozwiązań CCAM (Co-operative, Connected and Automated Mobility – Kooperatywna, Połączona i Zautomatyzowana Mobilność) w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego; zdefiniowanie przypadków użycia, modeli biznesowych i kluczowych wskaźników wydajności oraz opracowanie praktycznego narzędzia oceny wpływu opartego na dynamice systemu, które umożliwi ocenę wpływu CCAM na aspekty związane z mobilnością, aspektami społeczno-gospodarczymi, zdrowiem publicznym i środowiskiem, z uwzględnieniem specyfiki regionów europejskich oraz potrzeb, celów i postrzegania przez różnych interesariuszy.

Projekt ma na celu przygotowanie mechanizmów rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemu mobilności dla pasażerów. W prace zaangażowani będą organizatorzy transportu pasażerskiego i towarowego, producenci pojazdów, twórcy technologii CCAM, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. Dzięki CCAM pojazdy i pasażerowie są lepiej skomunikowani z systemem mobilności  i transportu. Usługi  dla pasażera oparte na CCAM umożliwiają lepsze korzystanie z transportu publicznego i współdzielonego, w tym przy pomocy aplikacji i platform Mobility-as-a-Service (MaaS). Zakładają one zintegrowanie różnych środków transportu dostępnych na danym obszarze w jednej aplikacji. Za jej pomocą można zaplanować swoją podróż oraz dokonać w niej płatności za przejazd.

W ramach projektu planuje się przeprowadzić studia przypadku dla różnych rodzajów organizacji, konsultacje, eksperymentalne symulacje społeczne, gry w wirtualnej rzeczywistości i demonstracje pojazdów autonomicznych, które odbędą się w 8 krajach europejskich i na poziomie ogólnoeuropejskim, co ma na celu gromadzenie danych
i określenie wpływu CCAM na wiele systemów. Opracowywane w ramach projektu narzędzie oceny skutków pozwoli zainteresowanym stronom przetestować i ocenić ogólnosystemowy wpływ interwencji CCAM wraz z gamą uzupełniających polityk, które zapewniają również szereg kluczowych wskaźników efektywności. Biorąc pod uwagę te działania, projekt Move2CCAM ma przyczynić się do uzasadnionego zrozumienia wpływu CCAM, zapewniając ramy oceny skutków i narzędzia z kluczowymi wskaźnikami efektywności obejmującymi takie sektory, jak społeczeństwo, gospodarka i środowisko; zalecenia polityczne dla partnerstw CCAM i demonstracji na dużą skalę oraz zalecenia dla SUMP.

Projekt realizowany jest przy współpracy z University College London, który jest Liderem konsorcjum Move2CCAM. Pozostali partnerzy to m.in. Fundación CARTIF (Hiszpania), WorldThinks (Wielka Brytania), Gemeente Helmond (Holandia), Hakisa (Francja), Mobyx (Cypr), BABLE GmbH (Niemcy).

Projekt realizowany będzie w okresie: 1 września 2022 r. – 28 lutego 2025 r. (30 miesięcy).

Wartość projektu wynosi 2 577 344,00 EUR, GZM otrzyma dofinansowanie w kwocie 139 375,00 EUR (dotacja 100%).

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednakże wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

 

 

Springe zum Inhalt